Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i samfunnet rundt oss og hvordan det har blitt slik det har blitt? Ønsker du et bedre grunnlag for egne meninger om politikk, økonomi og sosiale forhold? På bachelorstudiet i historie utvikler du dine kunnskaper og analytiske evner.

Studiet dreier seg om hvordan komplekse samfunnsmessige sammenhenger har utviklet seg over tid. Du utvikler evner og erfaring innenfor det å innhente informasjon, analysere den og formidle kunnskap og vurderinger til andre både skriftlig og muntlig. Dette er etterspurt kompetanse i stadig større deler av arbeidslivet. 

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du

  • tilegne deg, ordne og systematisere kunnskap for å besvare en historisk problemstilling
  • plassere historiske hendelser i de epokene de hører hjemme – og redegjøre for grensene mellom epokene
  • trekke sammenhenger mellom norsk og europeisk historie og verdenshistorie
  • gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk innebærer
  • forklare hvilke trekk ved kildene som får historikerne til å vurdere noen kilder som bedre enn andre, og vise hva som skiller faghistorie fra annen historieskriving
  • uttrykke deg faghistorisk både muntlig og skriftlig
  • skrive faghistoriske arbeider av et visst omfang på egenhånd
  • samarbeide faglig med andre

Jobbmuligheter

En utdanning i historie gir flere muligheter på arbeidsmarkedet, men du må selv tenke gjennom hva du ønsker å arbeide med i fremtiden og sy sammen dine studier. Studieveilederne og karriereveilederne ved universitetet vil kunne hjelpe deg i denne planleggingen, blant annet ved å anbefale valgemner og diskutere mulige yrkesvalg.

Det er behov for historiekunnskap i både privat og offentlig sektor. Ved å planlegge ditt studieløp nøye, er det mange dører som kan åpne seg for deg. Det er en aktuell grunnutdanning for studenter som ønsker å bli lærere, forskere, journalister eller ønsker arbeid i forlag, i kultursektoren eller i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Arbeidsgivere vil være opptatt av din samlede kompetanse, som inkluderer både arbeidserfaring og organisasjonsarbeid i tillegg til selve studiene.

Gjennom å engasjere deg i studentforeningens aktiviteter kan du i tillegg tilegne deg nyttig organisasjonserfaring som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Les mer om karriereveier for humanister.

Oppbygning

I fjerde semester skal du velge et fritt valgt emne. Humanister i praksis (TFL201) gir en unik mulighet til å anvende kunnskap i arbeidslivet. Entreprenørskap for humanister (TLF108) er også praksisrettet emne som kan inngå som et valgemne i studiet.

breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i historie. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Her finner du dine breddevalg

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Her har fakultetet funnet frem eksempler på studiesteder som kan være aktuelle for deg: 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med mastergrad og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 481

Studiepoeng

180

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Clio er studentforeningen for historiestudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like

Ved UiA møter studentene våre en stor variasjon av arbeidsformer; alt fra storforelesninger til kollokviegrupper og nettvideoer. I faget globalhistorie lager førstelektor Andreas Aase små videoforelesninger som studentene kan se når det passer dem.

Se en smakebit her – "hvorfor har vi penger?":