Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Er du interessert i å bidra i arbeidet med å forbedre arbeidsprosesser og tjenestetilbudet i helse-, omsorgs- og velferdssektoren? Tenker du at IKT er et viktig og relevant verktøy i dette arbeidet? Da er dette studiet noe for deg!

Masterprogrammet i helseinformatikk gir deg kompetansen som trengs for å kunne å bidra aktivt i arbeidet med å designe, utvikle, innføre, bruke og evaluere ulike IKT-baserte løsninger i helse-, omsorgs-, og velferdssektoren. Når du er ferdig med studiet kan du få stillinger hvor det trengs kompetanse i helseinformatikk. Vi ser at kandidatene fra studiet arbeider både i privat og offentlig sektor. Masterprogrammet gir deg også mulighet til å arbeide med forsknings- og utredningsarbeid, undervisning, ledelse, prosjektledelse og fagutvikling.

Opptak til masterprogrammet krever at du har minimum to års relevant yrkeserfaring.

Undervisningen gjennomføres ved fysiske samlinger i Grimstad. En del av studiet består av obligatorisk gruppearbeid og prosjektseminar som krever oppmøte. I tillegg er det nettbasert arbeid, undervisning og veiledning mellom samlingene. Studiet inkluderer en del gruppearbeid.

Hva lærer du?

Programmet gir deg grunnlag for å vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helse-, omsorgs- og velferdssektoren. Du vil også få en god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer, brukere og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren. Du lærer også om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon. En sentral målsetting er at studentene skal lære å gå aktivt inn ved utvikling, planlegging, implementering, bruk og evaluering av informasjonssystemer. 

I tillegg gir studiet deg kompetanse i problemorientert prosjektarbeid. Tema for prosjektarbeid tar utgangspunkt i konkrete problemområder fra praksis i helse- omsorgs- og velferdssektoren relatert til helseinformatikkfeltet. Du vil gjennom dette arbeidet opparbeide deg gode analytiske og metodiske ferdigheter og lære å utarbeide skriftlige prosjektrapporter.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for stillinger på ulike nivå i helseforetak, kommuner, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Utdanningen gjør deg også kvalifisert for arbeidsoppgaver innenfor prosjektledelse/ledelse, undervisning, fagutvikling, forsknings- og utredningsarbeid.

Oppbygning

MERK: Det er obligatorisk deltakelse og arbeid i emnene HSI414, HSI417 og HSI501. 

Her finner du samlinger og eksamener for master i helseinformatikk for de som begynner på studiet høst 2023:

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). 

Faglig grunnlag er: 

a) Minimum 3-årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning på høyere nivå, og; 

b) To år i 100% dokumentert relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Som relevant yrkespraksis regnes erfaring som for eksempel sykepleier, radiograf, lege, vernepleier, barnevernspedagog, bioingeniør, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og tannlege, eller erfaring fra andre relevante stillinger i helse- og/eller sosialsektoren. 

Det gis ikke betinget opptak til masterprogrammet i helseinformatikk. 

Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Studenter kan reise på utveksling i forbindelse med gjennomføring av masterprosjektet.

Hvor man får mulighet til å dra på utveksling, knyttes opp mot prosjektet man jobber med under studiet, hvilke samarbeidspartnere som er involvert her og hvilket land disse befinner seg i.

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9841

Studiepoeng

120

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like