0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2016
Studiested
Kristiansand

Fra og med høsten 2017 kommer det nye 5-årige grunnskolelærerutdanninger og denne 5-årige utdanningen vil ikke lenger tilbys. De nye grunnskolelærerutdanningene publiseres på våre nettsider innen midten av desember 2016.

Universitetet i Agder tilbyr 4-årig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 i både Kristiansand og Grimstad, grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 i Kristiansand, 5-årig grunnskolelærerutdanning master for trinn 1-7 og 5-10, samt toårig masterpåbygging for trinn 1-7 og 5-10

Ønsker du å undervise i grunnskolen og ønsker faglig fordypning på masternivå, kan denne utdanningen være aktuell for deg

Masterprogrammet kan tas som et toårig påbyggingsstudium eller du kan begynne direkte på den femårige utdanningen. Ved UiA er de tre første årene av det femårige masterstudiet bygget opp på samme måte som den fireårige grunnskolelærerutdanningen. I de to siste årene av grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. trinn/toårig påbyggingsstudium har du mulighet til å fordype deg i engelsk, kroppsøving, matematikk, norsk eller religion, livssyn og etikk. I de siste to årene av grunnskolelærerutdanningen 1. - 7. trinn/toårig påbyggingsstudium har du mulighet til faglig fordypning i matematikk eller norsk. Det tas forbehold om endringer i fagtilbudet. 

Hva lærer du?

Masterstudiet gir deg den solide faglige kompetansen du trenger for å være lærer i grunnskolen. I de siste to årene av det femårige løpet/påbyggingsstudiet får du muligheten til å fordype deg i faget du har valgt, og en ytterligere fordypning i fagdidaktikk. Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse. 

Jobbmuligheter

Etter endt grunnskolelærerutdanning kan du jobbe som lærer i grunnskolen. Hvilke trinn du kan jobbe på avhenger av hvilke trinnspesialisering du velger i studiet. Velger du GLU 1-7 kan du jobbe med de yngste elevene i alderen 6-13 år på 1. - 7. trinn. 

Oppbygging

Det tas forbehold om feil og endringer i studieplanrammen. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer). (NB! Endret opptakskrav i matematikk fra 2016). Det vil bli tilbud om kompensatorisk forkurs for søkere som ikke har karakteren 4 i matematikk. 

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse

Fra og med opptaket høsten 2017 blir begge grunnskolelærerutdanningene (trinn 1-7 og 5-10) femårige masterløp.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

43,1

Kvote for førstegangsvitnemål

44,7

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 084

Studiepoeng

300

Antall plasser

10

Spørsmål om opptak til studiet?