0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Høsten 2020 tilbyr vi spesialisering i engelsk, kroppsøving, mat og helse, matematikk, norsk og samfunnsfag.

Er du utdannet lærer og ønsker mer spesialisert kompetanse i et skolefag på masternivå? Da kan denne videreutdanningen være aktuell for deg. Her fordyper du deg i din valgte spesialisering og får mer kunnskap om fag i sammenheng med undervisning. Dere vil gå inn på temaer som læring, undervisning og formidling med fokus på trinnene 5-10 i utdanningssystemet.

Masterprogrammet er et toårig påbyggingsstudium for deg som allerede har en lærerutdanning rettet inn mot undervisning i grunnskolens trinn 5-10, og som har 60 studiepoeng i et undervisningsfag som det tilbys spesialisering i. Hvilke spesialiseringer som tilbys vil variere fra år til år.

Masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert med solid forankring i masterfag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir deg utdypende kunnskap i ditt valgte masterfag og fagets didaktikk, og gjennom arbeidet med masteroppgaven vil du oppnå en spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde rettet inn mot trinnene 5-10. Du vil få inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring på trinnene 5-10.

Jobbmuligheter

Studiet gir en fordypning i masterfaget, og kvalifiserer for å tilrettelegge og gjennomføre undervisning på en avansert måte med elever på 5.-10. trinn i grunnskolen. Studiet kan kvalifisere til å inneha funksjon som lærerspesialist i masterfaget. 

Oppbygging

1. sem

Masterfag, 30 sp:

2. sem

Masterfag, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

(Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 5-10))

3. sem

Vitenskapsteori og metode, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

(Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 5-10))

4. sem

Masteroppgave, 30 sp:

*Mat og helse og kunst og håndverk alternerer med opptak annethvert år. Det vil si at mat og helse tilbys for studenter med opptak fra høsten 2020 og deretter partallsår, mens kunst og håndverk kan tilbys for studenter med opptak fra høsten 2021 og deretter oddetallsår. Det er derfor viktig å følge ordinær studieprogresjon for å unngå forsinkelse i studiet.

**Samfunnsfag og KRLE alternerer med opptak annethvert år. Det vil si at samfunnsfag tilbys for studenter med opptak fra høsten 2020 og deretter partallsår, mens KRLE kan tilbys for studenter med opptak fra høsten 2021 og deretter oddetallsår. Det er derfor viktig å følge ordinær studieprogresjon for å unngå forsinkelse i studiet.

Opptakskrav

Opptakskrav

Enten

a) Fullført grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 med minimum 60 studiepoeng i masterfaget (inklusive fagdidaktikk)

eller

b) Fullført fireårig allmennlærerutdanning med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusive fagdidaktikk)

eller

c) Annen lærerutdanning: Individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusive fagdidaktikk) og minst 30 studiepoeng pedagogikk.

Det vises til Forskrift om opptak til studier og emner ved UiA og til utfyllende regler for opptak til fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10, masterprogram

Kvoter

  • Engelsk: 10 plasser
  • Kroppsøving: 7 plasser
  • Matematikk: 5 plasser
  • Mat og helse: 6 plasser
  • Norsk: 5 plasser
  • Samfunnsfag: 6 plasser

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Du kan ta en del av grunnskolelæreutdanningen i utlandet. Utveksling kan gjennomføres i

  • 2. semester

Fakta

Søknadsfrist

20. mai

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8887

Antall plasser

Se kvoter

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Avdeling for lærerutdanning

Andre studier du kanskje vil like