0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Har du veiledningsansvar på jobben? Synes du det kan være vanskelig å vite hvor du skal legge fokus? Her kan du tilegne deg kunnskaper og bevisstgjøre deg holdninger som er nødvendige for å fungere i veiledningssituasjoner.

Dette er første modul (av tre) i veiledningspedagogikktilbudet innenfor helse.

Denne videreutdanningen tilbys både i Kristiansand og i Flekkefjord. Husk å sikre deg at du søker det ønskede studiested.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng, og minst ett års utdanningsrelevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Hva lærer du?

 • Innføring i veiledningsbegrepet og veiledningstradisjoner
 • Grunnleggende kommunikasjon
 • Ulike veiledningstilnærminger med prinsipper og metoder
 • Praksisveiledning og praktisk yrkesteori
 • Didaktisk relasjonstenkning
 • Reflekterende prosesser
 • Bruk av video i veiledning

Praktisk info

Pris
For de som veileder eller er tiltenkt å veilede studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12.000,- pluss semesteravgift p.t. 700,- Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisning
Undervisningen er samlingsbasert.

Undervisningsdatoer Kristiansand, høsten 2021

23. og 24. august
15. og 16. september
18. og 19. oktober
8. og 9. november

Arbeidsformer:
Fellessamlinger som varieres mellom:

 • Forelesninger/demonstrasjoner
 • Veiledningsøvelser
 • Gruppearbeid m/plenumspresentasjoner

Basisgrupper som fortrinnsvis benyttes til:

 • Gjensidig veiledning og idéutveksling
 • Drøfting og bearbeiding av skriftlige oppgaver
 • Bearbeiding og drøfting av aktuell litteratur
 • Videoproduksjon som skal inneholde én eller flere veiledningsøvelser fra basisgruppen. Det er obligatorisk undervisning i emnet.

Arbeidsomfang i emnet er beregnet til ca. 270 timer.

Pensum
Se lenke til hele studieplanen nederst til høyre på siden.

Eksamen
Emnet avsluttes med innlevering av hjemmeeksamen i gruppe.
Eksamensperiode: 15. november – 1. desember 2021
Det gis felles karakter til gruppen. Eksamen vurderes med gradert karakter.

Gruppedeltakelse: 4 basisgruppesamlinger utenom undervisningen
Innlevering: 4 gruppelogger fra arbeidet i basisgruppen 

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fullt, men det er fortsatt noen ledige plasser på tilsvarende tilbud i Flekkefjord.

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like