0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2022
Studiested
Kristiansand

Har du veiledningsansvar på jobben? Synes du det kan være vanskelig å vite hvor du skal legge fokus? Her kan du tilegne deg kunnskaper og bevisstgjøre deg holdninger som er nødvendige for å fungere i veiledningssituasjoner.

Dette er første modul (av tre) i veiledningspedagogikktilbudet innenfor helse.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng, og minst ett års utdanningsrelevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Hva lærer du?

 • Innføring i veiledningsbegrepet og veiledningstradisjoner
 • Grunnleggende kommunikasjon
 • Ulike veiledningstilnærminger med prinsipper og metoder
 • Praksisveiledning og praktisk yrkesteori
 • Didaktisk relasjonstenkning
 • Reflekterende prosesser
 • Bruk av video i veiledning

Praktisk info

Pris

For de som veileder eller er tiltenkt å veilede studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12.000,- pluss semesteravgift p.t. 725,- Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Undervisningsdatoer 

31. januar og 1. februar
28. februar og 1. mars
29. mars og 30. mars
3. mai og 4. mai 

Arbeidsformer

Fellessamlinger som varieres mellom:

 • Forelesninger/demonstrasjoner
 • Veiledningsøvelser
 • Gruppearbeid m/plenumspresentasjoner

Basisgrupper som fortrinnsvis benyttes til:

 • Gjensidig veiledning og idéutveksling
 • Drøfting og bearbeiding av skriftlige oppgaver
 • Bearbeiding og drøfting av aktuell litteratur
 • Videoproduksjon som skal inneholde én eller flere veiledningsøvelser fra basisgruppen. Det er obligatorisk undervisning i emnet.

Arbeidsomfang i emnet er beregnet til ca. 270 timer.

Pensum

Se lenke til hele studieplanen nederst til høyre på siden.

Eksamen

Emnet avsluttes med innlevering av hjemmeeksamen i gruppe.
Det gis felles karakter til gruppen. Eksamen vurderes med gradert karakter.

Gruppedeltakelse: 4 basisgruppesamlinger utenom undervisningen
Innlevering: 4 gruppelogger fra arbeidet i basisgruppen 

 • Utlevering:   9. mai 2022 kl. 09.00
 • Innlevering:  23. mai 2022 kl. 14.00

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperioden er avsluttet. 


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like