Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Har du veiledningsansvar på jobben? Synes du det kan være vanskelig å vite hvor du skal legge fokus? Her kan du tilegne deg kunnskaper og bevisstgjøre deg holdninger som er nødvendige for å fungere i veiledningssituasjoner.

Dette er første modul (av tre) i veiledningspedagogikktilbudet innenfor helse.

Hva lærer du?

 • Innføring i veiledningsbegrepet og veiledningstradisjoner
 • Grunnleggende kommunikasjon
 • Ulike veiledningstilnærminger med prinsipper og metoder
 • Praksisveiledning og praktisk yrkesteori
 • Didaktisk relasjonstenkning
 • Reflekterende prosesser
 • Bruk av video i veiledning

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng, og minst ett års utdanningsrelevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Praktisk informasjon

Pris

For de som veileder eller er tiltenkt å veilede studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12.000,- pluss semesteravgift p.t. 710/750,- Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Det er obligatorisk undervisning i emnet. Samlingene er obligatoriske (minimum 80 % tilstedeværelse).

Undervisningsdatoer 2024

 • 22. og 23. januar, kl. 0915-1400 
 • 19. og 20. februar, kl. 0915-1400 
 • 20. og 21. mars, kl. 0915-1400 
 • 15. og 16. april, kl. 0915-1400 

Arbeidsformer

Fellessamlinger som varieres mellom:

 • Forelesninger/demonstrasjoner
 • Veiledningsøvelser
 • Gruppearbeid m/plenumspresentasjoner

Basisgrupper som fortrinnsvis benyttes til:

 • Gjensidig veiledning og idéutveksling
 • Drøfting og bearbeiding av skriftlige oppgaver
 • Bearbeiding og drøfting av aktuell litteratur
 • Videoproduksjon som skal inneholde én eller flere veiledningsøvelser fra basisgruppen. Det er obligatorisk undervisning i emnet.

Arbeidsomfang i emnet er beregnet til ca. 270 timer.

Pensum

Se lenke til hele studieplanen nederst til høyre på siden.

Eksamen

Emnet avsluttes med innlevering av hjemmeeksamen i gruppe.

Det gis felles karakter til gruppen. Eksamen vurderes med gradert karakter.

Gruppedeltakelse: 4 basisgruppesamlinger utenom undervisningen.
Innlevering: 4 gruppelogger fra arbeidet i basisgruppen.

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Andre studier du kanskje vil like