0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Vil du som barnehagelærer være med på å forme framtidens barnehage? Vil du være med å heve den faglige kvaliteten i barnehage gjennom mer fokus på kunnskap, forskning og utvikling? Da er masterstudiet i barnehagekunnskap noe for deg. Du kan være med på å berike barnehagen med økt kunnskap om barn og barnehage og bidra til å forme framtidens barnehager og barnehagelærere. Ved å ta masterstudiet i barnehagekunnskap kan du også få økt kompetanse til å lede faglige prosesser i barnehagen.

Masterprogrammet gir en fordypning i fire sentrale emner: Barndom, oppvekst og institusjonskulturer, Lek, læring og barns meningsskaping, Livsmestring og mangfold og Barnehagens læringsmiljø. Studiet har i tillegg flere valgfrie emner som du kan velge. Med bakgrunn i disse emnene skal du siste semester skrive en masteroppgave på 30 sp. 

(Det er mulig å søke om å ta studiet over lengre tid etter at man er tatt opp, slik at du kan kombinere jobb og studier).

Hva lærer du?

Studiet gir deg en grundig forskningsbasert kunnskap om barn i barnehagealder, om barndommens innhold, barnehagen som institusjon og barnehagelæreren som profesjonell aktør. Gjennom studiet får du lære å forholde deg kritisk til og anvende forskningsbasert kunnskap for å lede og være en pådriver for faglig utviklingsarbeid i barnehage og barnehagerelaterte yrker. Studiet bidrar til at du kan analysere og kritisk drøfte hvordan ulike forståelser av lek og læring kan få konsekvenser for valg av praksiser i barnehager. 

Jobbmuligheter

Med mastergrad i barnehagekunnskap kan du jobbe i barnehage som pedagog med faglige kvaliteter utover den generelle barnehagelærers kunnskaper. I tillegg kan du jobbe sammen med daglig leder/styrer for å utvikle det faglige arbeidet i barnehagen. Studiet kvalifiserer også for ledende stillinger innenfor barne- og barnehagefaglig område, primært på enhets-, kommunalt, regionalt eller statlig nivå. Også fagstillinger innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig sektor, offentlige og private organisasjoner, eller i opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling som stiller barnehagefaglige og barnefaglige kunnskapskrav kan bli aktuelle. Du kan i tillegg jobbe med evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, eller undervisning, i videregående skole (som innen barne- og ungdomsarbeiderutdanningen), høyskole og universitet. 

Oppbygging

Første semester:

  • Barn, oppvekst og institusjonskulturer (15 sp)
  • Lek, læring og barns meningsskaping (15 sp)

Andre semester:

  • Vitenskapsteori og metode (15 sp)
  • Livsmestring og mangfold (15 sp)

Tredje semester:

  • Barnehagens læringsmiljø (15 sp)
  • Valgfritt emne (15 sp)

Fjerde semester:

  • Masteroppgave (30 sp)

Det kan komme endringer i oppbyggingen av studiet. 

Se hele studieplanen

Videre studier

Fullført mastergrad i barnehagekunnskap kan kvalifisere for opptak på ph.d.-program. 

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8476

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail