0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Vil du som barnehagelærer være med på å forme framtidens barnehage? Vil du være med å heve den faglige kvaliteten i barnehage gjennom mer fokus på kunnskap, forskning og utvikling? Da er masterstudiet i barnehagekunnskap noe for deg. Du kan være med på å berike barnehagen med økt kunnskap om barn og barnehage og bidra til å forme framtidens barnehager og barnehagelærere. Ved å ta masterstudiet i barnehagekunnskap kan du også få økt kompetanse til å lede faglige prosesser i barnehagen.

Masterprogrammet gir en fordypning i fire sentrale emner: Barndom, oppvekst og institusjonskulturer, Lek, læring og barns meningsskaping, Livsmestring og mangfold og Barnehagens læringsmiljø. Studiet har i tillegg flere valgfrie emner som du kan velge. Med bakgrunn i disse emnene skal du siste semester skrive en masteroppgave på 30 sp. 

(Det er mulig å søke om å ta studiet over lengre tid etter at man er tatt opp, slik at du kan kombinere jobb og studier).

Hva lærer du?

Studiet gir deg en grundig forskningsbasert kunnskap om barn i barnehagealder, om barndommens innhold, barnehagen som institusjon og barnehagelæreren som profesjonell aktør. Gjennom studiet får du lære å forholde deg kritisk til og anvende forskningsbasert kunnskap for å lede og være en pådriver for faglig utviklingsarbeid i barnehage og barnehagerelaterte yrker. Studiet bidrar til at du kan analysere og kritisk drøfte hvordan ulike forståelser av lek og læring kan få konsekvenser for valg av praksiser i barnehager. 

Jobbmuligheter

Med mastergrad i barnehagekunnskap kan du jobbe i barnehage som pedagog med faglige kvaliteter utover den generelle barnehagelærers kunnskaper. I tillegg kan du jobbe sammen med daglig leder/styrer for å utvikle det faglige arbeidet i barnehagen. Studiet kvalifiserer også for ledende stillinger innenfor barne- og barnehagefaglig område, primært på enhets-, kommunalt, regionalt eller statlig nivå. Også fagstillinger innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig sektor, offentlige og private organisasjoner, eller i opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling som stiller barnehagefaglige og barnefaglige kunnskapskrav kan bli aktuelle. Du kan i tillegg jobbe med evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, eller undervisning, i videregående skole (som innen barne- og ungdomsarbeiderutdanningen), høyskole og universitet. 

Oppbygning

Det kan komme endringer i oppbyggingen av studiet. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Oppstakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Videre studier

Fullført mastergrad i barnehagekunnskap kan kvalifisere for opptak på ph.d.-program. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8476

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail