Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Verónica Adriana Pájaro

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2058 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg forsker på språk og makt i interaksjon og diskurs med en interesse for migrasjon, arbeid og utdanning. Jeg underviser og veileder om flerspråklighet, norsk som andrespråk, kommunikasjon og digital diskurs i disiplin programmer og på lærerutdanningene. Jeg har en doktorgrad i sosiolingvistikk fra Multiling Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen min analyserte forhandlingen av profesjonelle identiteter og flerspråklige repertoarer i autentiske jobbintervjuer i Norge.

I 2021 ga heg ut boken Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner sammen med Professor Marte Monsen (HINN)

Jeg er med i styret i language and work gruppen, et internasjonalt forskernettverk interessert i språk, arbeid og sosial ulikhet. I perioden 2022-2024 er jeg gjesteforsker hos Workers Innovation Centre -CITRA i Buenos Aires, Argentina.

Forskning

 • Flerspråklighet
 • Norsk som andrespråk
 • Språk og arbeid
 • Språk og migrasjon
 • Kritisk sosiolingvistikk
 • Interaksjonell sosiolingvistikk
 • Diskursanalyse
 • Narrative analyse

Undervisning

Vår 2024

KOM401 Tekst og diskursanalyse (fordypningsemne i masterprogram i kommunikasjon)

NO919 Innføring i norsk som andrespråk for voksenopplæring (EVU)

Høst 2023

NO401 Språk og makt (fordypningsemne i masterprogram i nordisk)

Veiledning

Jeg veileder MA og PhD prosjekter om flerspråklighet, diskursanalyse, interaksjon, språk i arbeidsliv, digital diskurs og kommunikasjon og sosiokullturell lingvistikk eller lingvistisk antropologi. Ta kontakt hvis du vil jobbe med meg.

Tidligere masterstudenter:
Maria Nyheim (2022): Politiets bruk av TikTok og plattformens særegenhet — fra ungdommens perspektiv
Julie Liljeroth (2022): Feminisme på Intstagram – mer enn en selfie,
Katarina Evjen (2022): Youtube-influencerens retorikk En analyse av influencerens søken etter tillit og lojalitet
Siv Evelyn Flesvig Siri (2022): Politiets digitale identitet - En kritisk diskursanalyse av politiets nettpatrulje på TikTok,
Henriette Frinsberg (2022): To Zoom or not to Zoom?: Digital veiledning i fagbibliotek

Arbeidserfaring

2022 - 2024 Gjesteforsker CITra, Buenos Aires, Argentina

2021 -          Førsteamanuensis i nordisk språkviteksap- Universitetet i Agder

2019 - 2021 Førsteamanuensis i norsk språkvitenskap - Universitetet i Sørøst Norge

2017 - 2018 Høgskolelektor i norsk - Høgskolen i Innlandet

2012 - 2016 Doktorgradsstipendiat - Multiling senter for flerspråklighet - Universitetet i Oslo

Prosjekter

Jeg er i kjernegruppen i prosjektet Norwegian across the Americas (2020-2024), finansiert av NFR og ledet av førsteamanuensis Kari Kinn (UiB).

Jeg er også medlem i prosjektet Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway,ledet av professor Guri Bordal Steien (HINN) 

Allmenn formidling

Pájaro, Verónica (2023) "'Your silence will not protect you': Audre Lordes essays og lyrikk” Foredrag i fagseminaret Interseksjonalitet: Hva er det og hva betyr det?, organisert av forskuergruppen Claimed Pasts og Skeive sørlandsdager på UiA, 23. august 2023.

Pájaro, Verónica (2021) «Hvor kommer du egentlig fra?» Innlegg i spalten «språksøndag» i nettavisen Utrop, 07. mars 2021. https://www.utrop.no/plenum/ytringer/249087/

Pájaro, Verónica (2019) «Leger på jobbintervju følte seg fremmedgjorte». Intervju i nettavisen Utrop, 21. februar 2019. https://www.utrop.no/nyheter/innenriks/34682/

Pájaro, Verónica and Hansen, P. (2017). ”Språkferdighetene dine forteller ikke hvor du kommer fra” (’Your language skills cannot tell where you are from’) Dagbladet, 24. februar 2017. 

Pájaro, Verónica (2013). Innvandrere i jobbintervjuer. Intervju i ‘Radio Migrapolis’, NRK, 20. oktober 2013

Pájaro, Verónica (2013). “’Min verste opplevelse?’: Høyutdannede innvandrere i norske jobbintervjuer”, Språklig mangfold i arbeidslivet - risiko eller resurs?, Åpen seminar på Nasjonalbiblioteket, 15. oktober 2013

Vitenskapelige publikasjoner

 • Monsen, Marte; Pájaro, Verónica (2021). Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. ISBN: 9788202687373. Cappelen Damm Akademisk. s 268.
 • Pájaro, Verónica (2023). Multilingual Repertoires in Norwegian Job Interviews: Assets or Liabilities?.
 • Pájaro, Verónica (2023). "Model Minorities" in a "Sociolinguistic Paradise" Latin Amerikanske innvandrere i norske jobbintervjuer.
 • Pájaro, Verónica (2023). Performances of «new» racial identities. The case of feminismo villero in Argentina..
 • Opsahl, Toril; Svennevig, Jan; Urbanik, Pawel Kazimierz; Goncalves, Kellie; Pájaro, Verónica; Arum, Nuranindia Endah (2023). Multilingualism in the workplace.
 • Pájaro, Verónica (2022). Technologies of refugee government: Intake interviews and the institutional regulation of newly-arrived refugees to Norway.
 • Pájaro, Verónica (2022). Visible and invisible competences. Mapping refugees’ linguistic, educational and work experiences at intake interviews in Norway.
 • Kinn, Kari; Pájaro, Verónica; Lund Stokka, Marie (2021). A new approach to heritage Norwegian: Norwegian in Latin America.
 • Pájaro, Verónica (2021). Feminismo villero: Language, class, gender and race in Argentina’s feminist movement..

Sist endret: 5.12.2023 21:12