Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Verónica Adriana Pájaro

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2058 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er interessert i og forsker på språk, makt, interaksjon og diskurs, og jobber innen fagområdene språk, migrasjon, arbeid og utdanning. Jeg underviser og veileder om flerspråklighet, norsk som andrespråk, kommunikasjon og diskurs på lærerutdanninger og i masterprogrammer. Jeg har en doktorgrad i sosiolingvistikk fra Multiling Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen min analyserte forhandlingen av profesjonelle identiteter og flerspråklige repertoarer i autentiske jobbintervjuer i Norge.

Jeg er medredaktør i boken Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner sammen med Professor Marte Monsen (HINN). Boken ble gitt ut i Cappelen Damm Akademisk i 2021.

Forskning

 • Flerspråklighet
 • Norsk som andrespråk
 • Språk og arbeid
 • Språk og migrasjon
 • Kritisk sosiolingvistikk
 • Interaksjonell sosiolingvistikk
 • Diskursanalyse
 • Narrative analyse

Undervisning

Vår 2023

KOM401 Tekst og diskursanalyse (fordypningsemne i masterprogram i kommunikasjon)

Høst 2023

NO401 Språk og makt (fordypningsemne i masterprogram i nordisk)

Veiledning

Jeg veileder MA og PhD prosjekter innen fagområdene flerspråklighet, diskursanalyse, interaksjon, språk i arbeidsliv, digital diskurs og kommunikasjon, lingvistisk antropologi. Ta kontakt dersom du ønsker å jobbe sammen med meg.

Tidligere masterstudenter:
Maria Nyheim (2022): Politiets bruk av TikTok og plattformens særegenhet — fra ungdommens perspektiv
Julie Liljeroth (2022): Feminisme på Intstagram – mer enn en selfie,
Katarina Evjen (2022): Youtube-influencerens retorikk En analyse av influencerens søken etter tillit og lojalitet
Siv Evelyn Flesvig Siri (2022): Politiets digitale identitet - En kritisk diskursanalyse av politiets nettpatrulje på TikTok,
Henriette Frinsberg (2022): To Zoom or not to Zoom?: Digital veiledning i fagbibliotek

Arbeidserfaring

2022 - 2024 Gjesteforsker CITra, Buenos Aires, Argentina

2021 -          Førsteamanuensis i nordisk språkviteksap- Universitetet i Agder

2019 - 2021 Førsteamanuensis i norsk språkvitenskap - Universitetet i Sørøst Norge

2017 - 2018 Høgskolelektor i norsk - Høgskolen i Innlandet

2012 - 2016 Doktorgradsstipendiat - Multiling senter for flerspråklighet - Universitetet i Oslo

Prosjekter

Jeg er i kjernegruppen i prosjektet Norwegian across the Americas (2020-2024), finansiert av NFR og ledet av førsteamanuensis Kari Kinn (UiB).

Jeg er også medlem i prosjektet Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway,ledet av professor Guri Bordal Steien (HINN) 

Allmenn formidling

Pájaro, Verónica (2021) «Hvor kommer du egentlig fra?» Innlegg i spalten «språksøndag» i nettavisen Utrop, 07. mars 2021. https://www.utrop.no/plenum/ytringer/249087/

Pájaro, Verónica (2019) «Leger på jobbintervju følte seg fremmedgjorte». Intervju i nettavisen Utrop, 21. februar 2019. https://www.utrop.no/nyheter/innenriks/34682/

Pájaro, Verónica and Hansen, P. (2017). ”Språkferdighetene dine forteller ikke hvor du kommer fra” (’Your language skills cannot tell where you are from’) Dagbladet, 24. februar 2017. 

Pájaro, Verónica (2013). Innvandrere i jobbintervjuer. Intervju i ‘Radio Migrapolis’, NRK, 20. oktober 2013

Pájaro, Verónica (2013). “’Min verste opplevelse?’: Høyutdannede innvandrere i norske jobbintervjuer”, Språklig mangfold i arbeidslivet - risiko eller resurs?, Åpen seminar på Nasjonalbiblioteket, 15. oktober 2013

Vitenskapelige publikasjoner

 • Monsen, Marte; Pájaro, Verónica (2021). Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. ISBN: 9788202687373. Cappelen Damm Akademisk. s 268.
 • Pájaro, Verónica (2022). Technologies of refugee government: Intake interviews and the institutional regulation of newly-arrived refugees to Norway.
 • Pájaro, Verónica (2022). Visible and invisible competences. Mapping refugees’ linguistic, educational and work experiences at intake interviews in Norway.
 • Kinn, Kari; Pájaro, Verónica; Lund Stokka, Marie (2021). A new approach to heritage Norwegian: Norwegian in Latin America.
 • Pájaro, Verónica (2021). Feminismo villero: Language, class, gender and race in Argentina’s feminist movement..
 • Pájaro, Verónica (2019). Leger på jobbintervju følte seg fremmedgjorte.

Sist endret: 4.05.2023 11:05