Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tormod Bjørkkjær

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I1044 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08:00-16:00

Jeg forsker særlig på betydningen av mat og måltider knyttet til universelle arenaer som barnehage, og skole, og høyere utdanning. Innen skole har jeg et særskilt ansvar for skolefaget mat og helse innen det prioriterte forskningssenteret Lifecourse nutrition, som har fokus på mat og ernæring fra tidlig utvikling.

Jeg er i perioden 1. august 2023 til 31. juli 2027 fakultetsmedlem av Likestillings- og inkluderingsutvalget (LiU) på UiA. Videre er jeg andre vara i fakultetsstyret for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i perioden 1. januar 2024 til 31. juli 2027.

Forskning

Jeg forsker på mat og måltiders rolle særlig i barnehage, skole og høyere utdanning. Dette inkluderer å kartlegge, designe intervensjoner, brukermedvirkning, implementering og evaluering av utfall og prosess. Videre forsker jeg på undervisningspraksis i mat og helse i grunnskolen, samt betydning av kompetanse i mat- og helsefaget, og tverrfaglighet knyttet til fagfornyelsen. Alt dette handler om tidlig folkehelseinnsats til ulike målgrupper på viktige arenaer som når mange.

Vi har blant annet vist et uutnyttet potensial i barnehagen der ettåringer gjennom Matmot-intervensjon aksepterer innføring av grønnsaker. Erfaringer er at dette overrasker og positivt påvirker barnehage-ansattes praksiser og forforståelse. Dette kan ha en langsiktig folkehelseeffekt. Matmot er del av implementeringsprosjektet Matnyttig, der jeg er arbeidspakkeleder for datahåndtering. I Matnyttig implementeres kunnskapsbaserte digital kostholds-intervensjoner blant annet i barnehagesektoren. Videre er jeg biveileder for PhD-prosjektet Skills for life, et kostholdkurs for studenter i høyere utdanning.

I de nordiske nettverkene LEARNFOOD og FENN er fokuset på erfaringsdeling henholdsvis om skolemåltider og matutdanning gjennom mat og helsefaget. Jeg leder blant annet PhD-prosjektet TEACHFOOD, som undersøker undervisningspraksis på 9. trinn i mat- og helsefaget knyttet til kjerneelementene helsefremmende kosthold og bærekraftig kosthold.

 

Undervisning

Jeg underviser på folkehelsearbeid bachelor og veileder masterstudenter i folkehelsevitenskap, samt veileder på PhD-spesialiseringen i folkehelse. 

Videre underviser jeg på master i mat og helse i lærerutdanning og på generell lærerutdanning om mat og måltider.

Arbeidserfaring

01.03.19-dd: Førsteamanuensis i ernæring, Institutt for ernæring og folkehelse, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA (byttet navn fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring i 2019). Vikar i perioden 01. august 2016 til 31. juli 2017.

01.08.13-28.02.19: Førsteamanuensis i mat og helse, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet (HVL, tidligere Høgskulen i Bergen)

01.01.12-31.07.13: Fagkoordinator Evjeklinikken

01.10.03-30.06.13: Forsker Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES, nå Havforskningsinstituttet). I perioden 01.10.03-31.12.04 var jeg juniorforsker, og i perioden 01.01.05-31.12.08 var jeg stipendiat med arbeidssted NIFES (tilknyttet Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, samt Haukeland Universitetssykehus)

Faglige interesser

Undervisningspraksiser i mat- og helsefaget

Betydningen av kompetanse i mat- og helsefaget

Mat og måltidspraksiser i barnehagen

Skolelunsj og etter-skolemåltider (SFO/AKS)

Barns matmot

Mat og læring

Helsefremmende og bærekraftig kosthold

Endring av kostvaner – kartlegging, intervensjoner og implementering

 

Prosjekter

Lifecourse Nutrition - ansvarlig for forskning knyttet til skolefaget mat og helse

Prosjekter: 

MatNyttig 

LEARNFOOD 2

TEACHFOOD - Undervisningspraksiser, læringsprosesser og matkompetanse i mat- og helsefaget

Food Education Network North (FENN)

Kompetansebehov for mat og helse (KOMAH) 

Mat og helse i fremtidens skole 2 

Skills for life 

 

Utvalgte publikasjoner

·       Bjørkkjær, Tormod; Øverby, Nina Cecilie (2023). Betydningen av mat og måltider for læring i grunnskolen. Læring gennem mad og måltider i grundskolen Teori og praksis fra Danmark, Sverige og Norge. ISBN: 9788202797744. Cappelen Damm Akademisk. Kapitel 3.2. s 215 - 235.

·       Bjørkkjær, Tormod; Palojoki, Päivi; Beinert, Cecilie (2023). Harnessing the untapped potential of food education in schools: Nurturing the school subject Food and Health. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. doi:10.1111/mcn.13521.

·       Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Strømmer, Sofia; Barker, Mary Elizabeth; Bjørkkjær, Tormod (2021). Wow! They really like celeriac! Kindergarten teachers' experiences of an intervention to increase 1-year-olds' acceptance of vegetables. Appetite. ISSN: 0195-6663. 166doi:10.1016/j.appet.2021.105581.

 

Allmenn formidling

Bjørkkjær, Tormod; Vik, Frøydis Nordgård. Nordiske næringsstoff-anbefalinger og kommende kostråd. Kommentar fra Norge med fokus på kostråd og prosess videre. Learnfood 2 webinar; 2023-11-08

Bjørkkjær, Tormod; Palojoki, Päivi; Beinert, Cecilie. På tide å ta matkompetanse seriøst? Fædrelandsvennen, 2023-09-07

Korslund, Silje; Hansen, Bjørge Herman; Bjørkkjær, Tormod. Usunne levevaner i Agder. Fædrelandsvennen, 2023-05-11

Aadland, Eli Kristin; Bjørkkjær, Tormod. Hvilke rammefaktorer påvirker gjennomføring av skolelunsj i skolen?. Learnfood 1 webinar; 2023-04-25

Bjørkkjær, Tormod; Øverby, Nina Cecilie. Hvilken betydning har mat og måltider for læring i grunnskolen? Learnfood 1 webinar; 2023-04-25.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Medin, Anine Christine; Vik, Frøydis Nordgård; Helle, Christine; Helland, Sissel Heidi; Wills, Andrew Keith; Osorio, Natalie Garzon; Lian, Henrik; Iveland Ersfjord, Torunn; van Daele, Wim; Bjørkkjær, Tormod; Valen, Erlend Larsen; Gebremariam, Mekdes; Grasaas, Erik; Kiland, Charlotte; von Thiele Schwarz, Ulrica; Hope Abel, Marianne; Love, Penny; Campbell, Karen; Rutter, Harry; Barker, Mary Elizabeth; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2024). Scaling up evidence-based digital early life nutrition interventions in a county setting: an implementation trial – protocol for Phase 2 of the Nutrition Now project. Frontiers in Public Health. ISSN: 2296-2565. 11doi:10.3389/fpubh.2023.1326787.
 • Korslund, Silje Bjørnerud; Hansen, Bjørge Hermann; Bjørkkjær, Tormod (2023). Association between sociodemographic determinants and health behaviors, and clustering of health risk behaviors among 28,047 adults: a cross-sectional study among adults from the general Norwegian population. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 23 (1). doi:10.1186/s12889-023-15435-y.
 • Bjørkkjær, Tormod; Øverby, Nina Cecilie (2023). Betydningen av mat og måltider for læring i grunnskolen. Læring gennem mad og måltider i grundskolen Teori og praksis fra Danmark, Sverige og Norge. ISBN: 9788202797744. Cappelen Damm Akademisk. Kapitel 3.2. s 215 - 235.
 • Bjørkkjær, Tormod; Palojoki, Päivi; Beinert, Cecilie (2023). Harnessing the untapped potential of food education in schools: Nurturing the school subject Food and Health. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. doi:10.1111/mcn.13521.
 • Aadland, Eli Kristin; Bjørkkjær, Tormod (2023). Rammefaktorenes påvirkning for gjennomføring av skolelunsj i norske skoler. Læring gennem mad og måltider i grundskolen Teori og praksis fra Danmark, Sverige og Norge. ISBN: 9788202797744. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 3.1. s 193 - 214.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod; Grasaas, Erik; Øverby, Nina Cecilie (2022). Staff feeding practices, food neophobia, and educational level in early education and care settings: A cross-sectional study. Appetite. ISSN: 0195-6663. 180doi:10.1016/j.appet.2022.106379.
 • Valand, Ida Ulrikke; Øverby, Nina Cecilie; Strömmer, Sofia; Barker, Mary Elizabeth; Bjornes, Camilla; Nordli, Julie; Pettersen, Line; Bjørkkjær, Tormod; Vik, Frøydis Nordgård; Kiland, Charlotte; Hillesund, Elisabet Rudjord (2022). “It is really just brilliant to get credits for something that is so important to you!” Skills for Life: University students’ perceptions of a planned dietary life skills course. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 17 (4). doi:10.1371/journal.pone.0260890.
 • Engeset, Dagrun; Beinert, Cecilie; Ask, Anne Merete Selvik; Bjørkkjær, Tormod (2021). Food and health teachers’ experience of online teaching of a practical school subject during the initial Corona lockdown. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561X. 14 (2). s 39 - 52.
 • Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Strømmer, Sofia; Barker, Mary Elizabeth; Bjørkkjær, Tormod (2021). Wow! They really like celeriac! Kindergarten teachers' experiences of an intervention to increase 1-year-olds' acceptance of vegetables. Appetite. ISSN: 0195-6663. 166doi:10.1016/j.appet.2021.105581.
 • Valand, Ida Ulrikke; Bjørkkjær, Tormod (2020). Impact of Adizes’ Team Roles on Collaboration, Disagreements and Success in Student Enterprises – Teamwork Pedagogy in Higher Education. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 23 (2).
 • Wergedahl, Hege; Bjørkkjær, Tormod (2019). Skolen som matlandskap. Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 9788245032901. Fagbokforlaget. 5. s 71 - 84.
 • Bjørkkjær, Tormod; Bere, Elling Tufte (2019). Strategier i skolen for helsefremmende kosthold hos barn og unge. Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 9788245032901. Fagbokforlaget. 9. s 129 - 142.
 • Araujo, Pedro; Bjørkkjær, Tormod; Frøyland, Livar; Waagbø, Rune (2017). Effect of storage time, temperature, antioxidant and thawing on fatty acid composition of plasma, serum and red blood cells – A pilot biobank study. Clinical Biochemistry. ISSN: 0009-9120. 52s 94 - 105. doi:10.1016/j.clinbiochem.2017.10.004.
 • Fossgard, Eldbjørg; Wergedahl, Hege; Bjørkkjær, Tormod; Holthe, Asle (2018). School lunch ‐ Children's space or teachers’ governmentality? A study of 11‐year‐olds’ experiences with and perceptions of packed lunches and lunch breaks in Norwegian primary schools. International Journal of Consumer Studies. ISSN: 1470-6423. s 1 - 9. doi:10.1111/ijcs.12501.
 • Dahl, Lisbeth; Kringen, Camilla; Bjørkkjær, Tormod (2011). A short food frequency questionnaire to assess intake of seafood and n-3 supplements: validation with biomarkers. Nutrition Journal. ISSN: 1475-2891. 10doi:10.1186/1475-2891-10-127.
 • Reme, Silje Endresen; Tveito, Torill Helene; Chalder, Trudie; Bjørkkjær, Tormod; Indahl, Aage; Brox, Jens Ivar; Fors, Egil Andreas; Hagen, Eli Molde; Eriksen, Hege Randi (2011). Protocol for the Cognitive Interventions and Nutritional Supplements (CINS) trial: A randomized controlled multicenter trial of a brief intervention (BI) versus a BI plus cognitive behavioral treatment (CBT) versus nutritional supplements for patients with long-lasting muscle and back pain. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN: 1471-2474. 12 (1). doi:10.1186/1471-2474-12-152.
 • Gregersen, Kine; Lind, Ragna; Valeur, Jørgen; Bjørkkjær, Tormod; Berstad, Arnold; Lied, Gülen Arsland (2010). Duodenal administered seal oil for patients with subjective food hypersensitivity: an explorative open pilot study. International Journal of General Medicine. ISSN: 1178-7074. 3s 383 - 392. doi:10.2147/IJGM.S13013.
 • Bjørkkjær, Tormod; Araujo, Hernandez Pedro W; Madland, Tor Magne; Berstad, Arnold; Frøyland, Livar (2009). A randomized double blind comparison of short-term duodenally administrated whale and seal blubber oils in patients with inflammatory bowel disease and joint pain. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. ISSN: 0952-3278. doi:10.1016/j.plefa.2009.07.005.
 • Gregersen, Kine; Lind, Ragna; Bjørkkjær, Tormod; Frøyland, Livar; Berstad, Arnold; Lied, Gülen Arsland (2008). Effects of seal oil on meal-induced symptoms and gastric accommodation in patients with subjective food hypersensitivity. A pilot study. Clinical Medicine : Gastroenterology. ISSN: 1178-119X. 1s 33 - 41.
 • Araujo, Hernandez Pedro W; Bjørkkjær, Tormod; Berstad, Arnold; Frøyland, Livar (2007). Improved quantification of prostaglandins in biological samples by optimizing simultaneously the relationship eicosanoid/internal-standard and using liquid chromatography tandem mass spectrometry. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. ISSN: 0952-3278. doi:10.1016/j.plefa.2007.04.007.
 • Arslan, Gülen; Erichsen, Kari; Milde, Anne Marita; Helgeland, Lars Inge; Bjørkkjær, Tormod; Frøyland, Livar; Berstad, Arnold (2007). No Protection against DSS-induced Colitis by Short-term Pretreatment with Seal or Fish Oils in Rats. Integrative Medicine Insights. ISSN: 1177-3936. 2s 25 - 34.
 • Bjørkkjær, Tormod; Brun, Johan G; Valen, Merete; Arslan, Gülen; Lind, Ragna; Brunborg, Linn Anne Bjelland; Berstad, Arnold; Frøyland, Livar (2006). Lipids in health and disease. Lipids in Health and Disease. ISSN: 1476-511X. 5doi:10.1186/1476-511X-5-6.
 • Bjørkkjær, Tormod; Brun, Johan G; Valen, Merete; Arslan, Gülen; Lind, Ragna Anne; Brunborg, Linn Anne Bjelland; Berstad, Arnold; Frøyland, Livar (2006). Short-term duodenal seal oil administration normalised n-6 to n-3 fatty acid ratio in rectal mucosa and ameliorated bodily pain in patients with inflammatory bowel disease. Lipids in Health and Disease. ISSN: 1476-511X. 5 (6). doi:10.1186/1476-511X-5-6.
 • Madland, Tor Magne; Bjørkkjær, Tormod; Brunborg, Linn Anne Bjelland; Frøyland, Livar; Berstad, Arnold; Brun, Johan G (2006). Subjective improvement in patients with psoriatic arthritis after short-term oral treatment with seal oil. A pilot study with double blind comparison to soy oil. Journal of Rheumatology. ISSN: 0315-162X. 33 (2). s 307 - 310.
 • Bjørkkjær, Tormod (2004). Reduced joint pain after short-term duodenal administration of seal oil in patients with inflammatory bowel disease: comparison with soy oil. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN: 0036-5521. 39s 1088 - 1094.
 • Vedøy, Ingeborg Barth; Hausmann, Frøydis; Bjørkkjær, Tormod (2023). Kjernekompetanseområder bachelor i folkehelse/folkehelsearbeid.
 • Bjørkkjær, Tormod; Vik, Frøydis Nordgård (2023). Nordiske næringsstoff-anbefalinger og kommende kostråd. Kommentar fra Norge med fokus på kostråd og prosess videre.
 • Valand, Ida Ulrikke; Øverby, Nina Cecilie; Kiland, Charlotte; Bjørkkjær, Tormod; Bjornes, Camilla; Nordli, Julie; Pettersen, Line; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord (2023). The development of course content for a dietary life skills course targeting students – co-creation with future users.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod; Vejrup, Kristine; Øverby, Nina Cecilie (2023). Facilitators and barriers related to the forthcoming implementation of a web-based “healthy eating” resource to support ECEC staff: A qualitative interview study with teachers.
 • Aadland, Eli Kristin; Bjørkkjær, Tormod (2023). Hvilke rammefaktorer påvirker gjennomføring av skolelunsj i skolen?.
 • Bjørkkjær, Tormod; Øverby, Nina Cecilie (2023). Hvilken betydning har mat og måltider for læring i grunnskolen?.

Sist endret: 12.03.2024 10:03