0
Hopp til hovedinnhold

Sissel Heidi Helland

Førsteamanuensis

Fagkoordinator for fordypning i mat og måltid, barnehagelærerutdanning (BLU) og EVU

 
Kontor:
I1-021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg arbeider som førsteamanuensis på Institutt for ernæring og folkehelse og er fagkoordinator for fordypning i mat og måltid i barnehagelærerutdanning og EVU-kurset: Mat- og måltid i barnehagen for barnehagelærere. 

Jeg er medlem av det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition som har fokus på mat og ernæring i de tidlige faser av livet. Mitt vitenskapelig arbeid sentrerer rundt barn i barnehagealder og mat og måltider i barnehagen. Jeg har særlig arbeidet med i) matneofobi og matmot, ii) helsefremmende og pedagogisk måltidspraksis og iii) Sapere-metoden. 

Forskning

 • Mat og måltid i barnehagen
 • Matneofobi og matmot
 • Måltidspraksis
 • Sapere-metoden
 • Barnehagelærere og deres mat- og måltidserfaringer

Medlem av UiAs prioriterte forskningssenter: Mat og ernæring i et livsløpsperpektiv: https://www.uia.no/en/research/priority-research-centres/centre-for-lifecourse-nutrition

Undervisning

Barnehagelærerutdanning, bachelor, master og EVU.

Arbeidserfaring

 • Kokk
 • Barnehagelærer - leder
 • Praksislærer i barnehagelærerutdanning
 • Universitetslektor/førsteamanuensis ved UIA

Faglige interesser

 • Barns matvariasjon
 • Barns tidlig sunn spiseutvikling og etablering av matvaner
 • Mat og matordninger i barnehagen
 • Matlaging
 • Pedagogisk, helsefremmende mat- og måltidspraksis
 • Barn som rollemodeller
 • Sensorikk og Sapere-metoden
 • Matneofobi og selektivt kosthold
 • Matmot og matglede
 • Matdanning
 • Implementering av helsefremmende mat og måltidstiltak
 • Barnehageansattes matpreferanser og matneofobi
 • Veiledning, samarbeid og ledelse i barnehagen

Prosjekter

 • Barns Matmot
 • Barns Matmot 2.0
 • Matnyttig

Utvalgte publikasjoner

 

Allmenn formidling

 • Helsedirektoratet/UiO
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn med spise- og  ernæringsvansker
 • Høgskolen i Oslo og Akershus/Forbrukerrådet
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Sapere international
 • Forskningsdagene - femte klassinger 
 • Forskningsdagene - stand på torvet
 • Sørlandsk lærerstevne
 • Konferanser i regi av lærerutdanning UIA
 • Konferanse i regi av UiAs prioriterte forskningssenter Lifecourse nutrition, Landslaget for mat og helse i skolen og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Arendalsuka
 • Arendal kommune, barnehageetaten
 • NRK nasjonalt og regionalt, Aftenposten, Klassekampen, Bergens tidende, Fædrelandsvennen, Agderposten, Medlemsbladet Fredrikke, Forskning.no, Barnehage.no

Vitenskapelige publikasjoner

 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Wills, Andrew Keith; Helland, Sissel Heidi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2021). Effectiveness of a kindergarten-based intervention to increase vegetable intake and reduce food neophobia amongst 1-year-old children: a cluster randomised controlled trial. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. 65doi:10.29219/fnr.v65.7679.
 • Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Strømmer, Sofia; Barker, Mary Elizabeth; Bjørkkjær, Tormod (2021). Wow! They really like celeriac! Kindergarten teachers' experiences of an intervention to increase 1-year-olds' acceptance of vegetables. Appetite. ISSN: 0195-6663. 166doi:10.1016/j.appet.2021.105581.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Helland, Sissel Heidi; Simhan, Indra Laetitia; Øverby, Nina Cecilie (2019). Diet and Neurodevelopmental Score in a Sample of One-Year-Old Children-A Cross-Sectional Study. Nutrients. ISSN: 2072-6643. 21 (11). doi:10.3390/nu11071676.
 • Johannessen, Berit; Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Fegran, Liv; Bere, Elling (2018). "A bumpy road": Kindergarten staff experiences of participation in an intervention to promote healthy diets in toddlers. Appetite. ISSN: 0195-6663. 127s 37 - 43. doi:10.1016/j.appet.2018.04.008.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Helland, Sissel Heidi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2018). A cluster randomized web-based intervention trial to reduce food neophobia and promote healthy diets among one-year-old children in kindergarten: study protocol. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 18 (232). s 1 - 8. doi:10.1186/s12887-018-1206-8.
 • Helland, Sissel Heidi; Bere, Elling; Bjørnarå, Helga Birgit; Øverby, Nina Cecilie (2017). Food neophobia and its association with intake of fish and other selected foods in a Norwegian sample of toddlers: A cross-sectional study. Appetite. ISSN: 0195-6663. 114s 110 - 117. doi:10.1016/j.appet.2017.03.025.
 • Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie (2017). Fremtidens barnehager – økt fokus på barns medvirkning i matlaging i barnehagen. Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. ISBN: 9788215027265. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 57 - 67.
 • Djupegot, Ingrid Laukeland; Nenseth, Camilla; Bere, Elling; Bjørnarå, Helga Birgit; Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Torstveit, Monica Klungland; Stea, Tonje Holte (2017). The association between time scarcity, sociodemographic correlates and consumption of ultra-processed foods among parents in Norway: a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 17 (1). doi:10.1186/s12889-017-4408-3.
 • Helland, Sissel Heidi; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie (2016). Study protocol for a multi-component kindergarten-based intervention to promote healthy diets in toddlers: a cluster randomized trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 16 (1). doi:10.1186/s12889-016-2952-x.
 • Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie (2021). Barn, matmot og måltider. Helsefremmende og pedagogisk praksis.. ISBN: 9788202709778. Cappelen Damm Akademisk. s 164.
 • Helland, Sissel Heidi (2022). Kresenhet - inspirasjonsforelesning for styrere/enhetsledere i barnehager i Arendal kommune.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod (2021). Ettåringer kan like all slags mat.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod (2021). Sellerispisende ettåringer overrasket i barnehagen.
 • Helland, Sissel Heidi (2021). Gir bort gratis studieplasser: – Viktig at barnehageansatte har forskningsbasert kunnskap.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod (2021). Barnas matvaner overrasket barnehagelærerne.
 • Helland, Sissel Heidi (2021). Ettåringer og mat.
 • Øverby, Nina Cecilie; Helland, Sissel Heidi; Helle, Christine; Vik, Frøydis Nordgård (2021). Kosthold og ernæring i de første 1000 dagene – kan vi investere klokere?.

Sist endret: 26.10.2021 20:10