Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sissel Heidi Helland

Førsteamanuensis

Fagkoordinator: mat- og måltid i barnehagen - BLU og EVU

 
Kontor:
I1-021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er medlem av det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition, som fokuserer på mat og ernæring i de tidlige fasene av livet. Mitt vitenskapelig arbeid kretser rundt mat- og måltider i barnehagen: barn i barnehagealder, med spesielt fokus på matneofobi, matpreferanser og matmot, de ansattes mat- og måltidspraksis i barnehagen, samt implementering av helsefremmende, pedagogiske tiltak, inkludert Sapere-metoden.

Jeg underviser primært i barnehagelærerutdanningen og fungerer som fagkoordinator for fordypning i mat og måltid. Jeg har også ansvaret for EVU-kurset: Mat- og måltid i barnehagen for barnehagelærere.

Forskning

 • Mat og måltid i barnehagen
 • Matneofobi og matmot
 • Måltidspraksis
 • Sapere-metoden
 • Barnehagelærere og deres mat- og måltidserfaringer
 • Implementering av helsefremmende mat- og måltidstiltak i barnehagen

Du finner mer informasjon her: 

https://www.uia.no/en/research/priority-research-centres/centre-for-lifecourse-nutrition

Undervisning

Barnehagelærerutdanning, bachelor, master og EVU.

Arbeidserfaring

 • Kokk
 • Barnehagelærer - leder
 • Praksislærer i barnehagelærerutdanning
 • Førsteamanuensis 

Faglige interesser

 • Barns matvariasjon
 • Tidlig sunn spiseutvikling og etablering av matvaner
 • Pedagogisk, helsefremmende mat- og måltidspraksis
 • Barn som rollemodeller
 • Mat og matordninger i barnehagen
 • Matlaging
 • Sensorikk og Sapere-metoden
 • Matneofobi og selektivt matinntak
 • Barnehageansattes matpreferanser og matneofobi
 • Matmot og matglede
 • Matdanning
 • Implementering av helsefremmende mat og måltidstiltak
 • Veiledning, samarbeid og ledelse i barnehagen

Prosjekter

 • Barns Matmot
 • Barns Matmot 2.0
 • Matnyttig

Allmenn formidling

 • Helsedirektoratet/UiO
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn med spise- og  ernæringsvansker
 • Høgskolen i Oslo og Akershus/Forbrukerrådet
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Sapere AISBL
 • Forskningsdagene - femte klassinger 
 • Forskningsdagene - stand på Kristiansand torg
 • Sørlandsk lærerstevne, UiA
 • Konferanser i regi av lærerutdanning ved UIA
 • Mat- og helse konferansen 2019
 • Arendalsuka
 • Arendal kommune, barnehageetaten
 • Norges Sjømatråd, fagsamling Fiskesprell
 • Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Liv og røre barnehager
 • NRK nasjonalt og regionalt, Aftenposten, Klassekampen, Bergens tidende, Fædrelandsvennen, Agderposten, Medlemsbladet Fredrikke, Forskning.no, Barnehage.no, Utdanningsnytt.no

Vitenskapelige publikasjoner

 • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Helland, Sissel Heidi; Helle, Christine; Andrew Keith, Wills; Lamu, Admassu Nadew; Osorio, Natalie Garzon; Lian, Henrik; Ersfjord, Torunn; Van Daele, Wim; Bjørkkjær, Tormod; Valen, Erlend Larsen; Gebremariam, Mekdes; Grasaas, Erik; Kiland, Charlotte; Schwarz, Ulrica Von Thiele; Abel, Marianne Hope; Love, Penny; Campbell, Karen; Rutter, Harry; Barker, Mary Elizabeth; Vik, Frøydis Nordgård; Medin, Anine Christine (2023). Evaluating the effectiveness and implementation of evidence-based early-life nutrition interventions in a community setting a hybrid type 1 non-randomized trial – the Nutrition Now project protocol. Frontiers in Endocrinology. ISSN: 1664-2392. 13doi:10.3389/fendo.2022.1071489.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod; Grasaas, Erik; Øverby, Nina Cecilie (2022). Staff feeding practices, food neophobia, and educational level in early education and care settings: A cross-sectional study. Appetite. ISSN: 0195-6663. 180doi:10.1016/j.appet.2022.106379.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Wills, Andrew Keith; Helland, Sissel Heidi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2021). Effectiveness of a kindergarten-based intervention to increase vegetable intake and reduce food neophobia amongst 1-year-old children: a cluster randomised controlled trial. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 65doi:10.29219/fnr.v65.7679.
 • Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Strømmer, Sofia; Barker, Mary Elizabeth; Bjørkkjær, Tormod (2021). Wow! They really like celeriac! Kindergarten teachers' experiences of an intervention to increase 1-year-olds' acceptance of vegetables. Appetite. ISSN: 0195-6663. 166doi:10.1016/j.appet.2021.105581.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Helland, Sissel Heidi; Simhan, Indra Laetitia; Øverby, Nina Cecilie (2019). Diet and Neurodevelopmental Score in a Sample of One-Year-Old Children-A Cross-Sectional Study. Nutrients. ISSN: 2072-6643. 21 (11). doi:10.3390/nu11071676.
 • Johannessen, Berit; Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Fegran, Liv; Bere, Elling (2018). "A bumpy road": Kindergarten staff experiences of participation in an intervention to promote healthy diets in toddlers. Appetite. ISSN: 0195-6663. 127s 37 - 43. doi:10.1016/j.appet.2018.04.008.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Helland, Sissel Heidi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2018). A cluster randomized web-based intervention trial to reduce food neophobia and promote healthy diets among one-year-old children in kindergarten: study protocol. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 18 (232). s 1 - 8. doi:10.1186/s12887-018-1206-8.
 • Helland, Sissel Heidi; Bere, Elling; Bjørnarå, Helga Birgit; Øverby, Nina Cecilie (2017). Food neophobia and its association with intake of fish and other selected foods in a Norwegian sample of toddlers: A cross-sectional study. Appetite. ISSN: 0195-6663. 114s 110 - 117. doi:10.1016/j.appet.2017.03.025.
 • Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie (2017). Fremtidens barnehager – økt fokus på barns medvirkning i matlaging i barnehagen. Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. ISBN: 9788215027265. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 57 - 67.
 • Djupegot, Ingrid Laukeland; Nenseth, Camilla; Bere, Elling; Bjørnarå, Helga Birgit; Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Torstveit, Monica Klungland; Stea, Tonje Holte (2017). The association between time scarcity, sociodemographic correlates and consumption of ultra-processed foods among parents in Norway: a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 17 (1). doi:10.1186/s12889-017-4408-3.
 • Helland, Sissel Heidi; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie (2016). Study protocol for a multi-component kindergarten-based intervention to promote healthy diets in toddlers: a cluster randomized trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 16 (1). doi:10.1186/s12889-016-2952-x.
 • Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie (2021). Barn, matmot og måltider. Helsefremmende og pedagogisk praksis.. ISBN: 9788202709778. Cappelen Damm Akademisk. s 164.
 • Øverby, Nina Cecilie; Helland, Sissel Heidi (2023). Matnyttig- Å fremme gode matvaner og matomsorg de første 1000 dagene av et barns liv.
 • Øverby, Nina Cecilie; Helland, Sissel Heidi (2023). Matnyttig- å fremme gode matvaner og matomsorg de første 1000 dagene av livet..
 • Helland, Sissel Heidi (2023). Måltidene i barnehagen: hvordan og hvorfor arbeide med matglede & matmot?.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod; Vejrup, Kristine; Øverby, Nina Cecilie (2023). Facilitators and barriers related to the forthcoming implementation of a web-based “healthy eating” resource to support ECEC staff: A qualitative interview study with teachers.
 • Helland, Sissel Heidi (2023). Implementering av Matnyttigs måltidsråd: Hvordan øve og veilede for felles måltidspedagogiskpraksis i avdelingen?.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod (2022). Studentene lærer for lite om mat og måltidet.
 • Helland, Sissel Heidi; Bjørkkjær, Tormod (2022). Slik får du barna til å smake ny mat.
 • Helland, Sissel Heidi (2022). Implementering av Matnyttig: Hvordan få til gode prosesser? .

Sist endret: 21.11.2023 09:11