Siemke Böhnisch - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Siemke Böhnisch

Førsteamanuensis

E-post:
siemke.bohnisch@uia.no
Telefon:
38 14 13 92
Kontor:
G2031 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale
Avdeling:
Institutt for visuelle og sceniske fag

Prosjekter

Siemke Böhnisch ble tildelt prisen for Beste tidsskriftsartikkel 2014 for forskningsartikkelen "Å gi Breivik en scene? – Scenekunst etter 22. juli." Artikkelen ble også publisert i en lett forkortet versjon på Morgenbladets tidsskriftsportal.

Bakgrunn

  • ansatt ved UiA (tidligere HiA) siden 2002
  • tidligere ansatt ved Universität Hildesheim (Tyskland), Frauenkulturhaus Hamburg-Harburg (Tyskland), Danvik Folkehøgskole og Heimly Folkehøgskole/Forfatterskolen (Norge)
  • Ph.d. i dramaturgi fra Aarhus Universitet (Danmark) (2010). "Siemke Böhnisch disputerer 30. juni 2010"
  • Diplom Kulturpädagogin fra Universitet Hildesheim (Tyskland) (1989); kunstnerisk-vitenskapelig studium (1983-1989) med hovedfag litteratur/film/teater, bifag billedkunst og visuell kommunikasjon, PPU i teater og kunstnerisk dannelse for ungdom 

Aktuelle verv

  • Medlem av Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag
  • Medlem av forskningsredaksjonen og redaksjonsutvalget i DRAMA - nordisk dramapedagogisk tidsskrift
  • Medlem av faggruppen som har ansvar for igangsetting av den nye ph.d.-spesialiseringen i Kunst i kontekst (KiK)
  • Medlem av Universitetets tilsettingsutvalg (UiA)
  • Medlem av Kunstnerisk råd til internasjonal scenekunstfestival SANDfestivalen 2017

Faglige interesser

Hovedinteresse er samtidsteateret, teater og samfunn, samt skjæringsfeltet mellom teaterteori og forestillingsanalyse. Hva "gjør", "kan" og "vil" teateret i dag? Og hvordan kan vi beskrive og analysere det vi ser og opplever i teaterforestillinger?

Underviser på master i kunstfag og på faglærerutdanning i teater, hovedsakelig innen teater i kontekst, forestillingsanalyse, dramaturgi, teaterteori, vitenskapsteori og -metode.

Hovedansvar for utvikling av den nyetablerte ph.d.-spesialiseringen i Kunst i kontekst (oppstart september 2017).

Last changed: 2017-08-31 11:40:31

Send studiet på mail