Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
G2031 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Jeg er professor i teater med en ph.d. i dramaturgi fra Aarhus Universitet (DK).

Aktuelle verv:

 • Ko-leder forskningsgruppen Kunst og konflikt
 • Medlem ph.d.-utvalg, Fakultet for kunstfag
 • Medlem Nasjonalt fagorgan for drama- og teatervitenskap
 • Styremedlem Association of Nordic Theatre Scholars

Aktuell formidling:

Nyeste vitenskapelige publikasjoner:

Tildelt pris:

"Beste tidsskriftsartikkel 2014" for forskningsartikkelen "Å gi Breivik en scene? – Scenekunst etter 22. juli." Artikkelen ble gjenpublisert i en forkortet versjon på Morgenbladets tidsskriftsportal samt i boken Bearbeidelser: 22. juli i ord og bilder (2020).

Forskning

Mine aktuelle forskningsprosjekter er:

"Uenighetsdramaturgier - Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater" (støttet av Norsk Kulturråd, del av forskningsprogrammet "Kunst og sosiale fellesskap")

"Making Memory: Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War", samarbeidsprosjekt mellom forskningsgruppene Kunst og konflikt (Kunstfag) og Traumeframstillinger i samtidskulturen (Humaniora)

Undervisning

Aktuelt underviser jeg på ph.d.-spesialiseringen i Kunst i kontekst, er emneansvarlig for KF-602 Kunst i kontekst: metoder, teori, estetikk og KF-614 Teater i kontekst og veileder følgende ph.d.-prosjekter:

 • Nina Helene Skogli: Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater (2017–2021)
 • Anette Therese Pettersen: Kritisk distanse eller euforisk omfavnelse: En undersøkelse av ungdommers opplevelse av scenekunst i Den kulturelle skolesekken (2019–2022)
 • Laura Navndrup Black (Den Danske Scenekunstskolen): The Child is Present: Children and Young People as Choreographers and Choreographic Material (2017–2023)
 • Andreas Røst: Tittel kommer (2021–2024)

Faglige interesser

Hva "gjør", "kan" og "vil" teateret i dag? Mine viktigste interessefelt er: samtidsteater, dramaturgi, teater og samfunn, kunst i kontekst, samt skjæringsfeltet mellom teaterteori/dramaturgisk teori og forestillingsanalyse/dramaturgisk analyse.

Aktuelt forsker jeg på det jeg kaller for "uenighetsdramaturgier" i samtidsteateret. Hvordan kan samtidsteateret bli arena, laboratorium og katalysator for "uenighetsfellesskap"?

Prosjekter

Aktuelle prosjekter

Framstilt fortid. Norge og andre verdenskrig i samtidskulturelle optikker (2020–) Samarbeidsprosjekt med Unni Langås og Siri Hempel Lindøe (HumPed)

Uenighetsdramaturgier – Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater (2019-2021). Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og inngår i forskningsprogrammet Kunst og sosiale fellesskap

Prosjektsammendrag ("Uenighetsdramaturgier"):

Er det mulig å være rykende uenig om aktuelle samfunnsspørsmål og samtidig oppleve et fellesskap med dem du er uenig med? Hva skal til for at et «uenighetsfellesskap» oppstår? Det er liten tvil om at uenighetsfellesskap er viktige for demokratisk samhandling og offentlighet i dag, men slike fellesskap ser ut til å være en mangelvare. Hvilken rolle kan teater som medium og kunstform spille i den sammenheng?

Prosjektet Uenighetsdramaturgier – fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater skal bidra med ny kunnskap om hvordan kunst kan fungere som infrastruktur for dissens. Nærmere bestemt skal det undersøke hvordan samtidsteatret fungerer som arena, laboratorium og katalysator for uenighetsfellesskap i Norden i dag. Prosjektet låner den sosiologiske teorien om uenighetsfellesskap (Iversen, 2014) og anvender den på teaterfeltet.

I prosjektet utforskes fellesskapsdannelser i, gjennom og rundt teaterforestillinger som dramaturgisk legger til rette for uenighet innad i publikum. Prosjektet kartlegger aktuelle caser i Norden og utvikler teatervitenskapelige analyser av utvalgte forestillinger. Søkelyset settes på dramaturgien og den teatrale begivenheten: Hvordan legges dramaturgisk til rette for uenighet innad i et teaterpublikum? Hvordan kommer uenigheten til uttrykk i den teatrale begivenheten, og hvilken betydning får den for forestillingen? Hvordan forholder uenighet i forestillingen seg til eventuell uenighet om forestillingen – og omvendt? Hva skiller de ulike uenighetsdramaturgiene i de utvalgte casene? Hvilken rolle spiller teatrets egenheter som medium og kunstform for uenighetsdramaturgiene? Og hvilken betydning har uenighetsdramaturgiene for (scenekunst)offentligheten i og rundt forestillingene?

Prosjektet vil dessuten ta høyde for og kaste lys på de spesifikke samfunnsmessige kontekstene til forestillingene: Hvordan forholder uenighetsdramaturgiene og de teatrale uenighetsfelleskapene seg til mer omfattende samfunnsdiskurser og -prosesser? Er samtidsteatret et laboratorium for uenighetsfellesskap som av ulike grunner er vanskelig å legge til rette for utenfor teatret? Kan teaterforestillinger være en katalysator for uenighetsfellesskap også utenfor teatret?

På et overordnet plan vil prosjektet bidra til nye og kritiske perspektiver på demokratisk samhandling i og gjennom kunsten: Kan og burde man skille mellom gode og mindre gode uenighetsfellesskap på teatret? Hvordan inngår en vurdering av uenighetsfellesskapets kvalitet i vurdering av kunstnerisk kvalitet – og omvendt? Går bruken av samtidsteater som arena for uenighetsfellesskap på bekostning av kunstens frihet og handlingsrom? Og til slutt: Kan den sosiologiske teorien om uenighetsfellesskap få nye impulser gjennom anvendelsen på teaterfeltet?

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Böhnisch, Siemke (2023). Addressing Urgencies of Democratic Interaction in the Public Sphere: An Attempt to Facilitate Disagreement on Audience Dramaturgies of Disagreement. APRIA [Artez Platform for Research Interventions of the Arts]. ISSN: 2589-9007. doi:10.37198/APRIA.05.06.A2.
 • Böhnisch, Siemke (2022). Hyperteatral og paradoksal uenighetsdramaturgi. Kunstskapte fellesskap. ISBN: 978-82-450-4171-2. Fagbokforlaget. Kapitel 12. s 367 - 399.
 • Böhnisch, Siemke (2020). Å gi Breivik en scene? Scenekunst etter 22. juli. Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder. ISBN: 9788215046129. Universitetsforlaget. s 111 - 132.
 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Innledning [Kunst og konflikt]. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Innledning. s 11 - 25.
 • Böhnisch, Siemke (2019). Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. juli. Teatervitenskapelige studier. ISSN: 0801-8294. (2). s 3 - 19. doi:10.15845/tvs.v2i0.
 • Böhnisch, Siemke (2019). Uenighetsdramaturgier: Samtidsteateret som arena, laboratorium og katalysator for uenighetsfellesskap. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 69 - 90.
 • Böhnisch, Siemke (2016). Into the Blind Spots - Theatrical Approaches to the Terror Attacks in Norway 22 July 2011. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 46 (1). s 157 - 179. doi:10.1515/ejss-2016-0010.
 • Böhnisch, Siemke (2014). Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik : 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (21). s 36 - 48.
 • Böhnisch, Siemke (2014). Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli. Med en næranalyse av Milo Raus "Breiviks Erklärung". Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. ISSN: 1891-5752. 5 (1). s 17 - 34.
 • Böhnisch, Siemke (2012). Feedbacksløyfer i teater for de minste: Åpninger og lukninger på vei mot en performativ forestillingsanalyse. Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. ISBN: 978-82-519-2865-6. Akademika forlag. Kapittel 10. s 209 - 230.
 • Böhnisch, Siemke (2012). Non-Discreet First-Time Spectators: How Very Young Children Challenge Theatre Artists. Regards sur le mauvais spectateur / Looking at the bad spectator. ISBN: 978-973-595-415-4. Universitatea Babes-Bolyai. Kapittel IV.. s 211 - 221.
 • Böhnisch, Siemke (2011). Feedbacksløyfer og henvendthet. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (Særnr.). s 65 - 90.
 • Böhnisch, Siemke (2011). Kollektiv kreativitet i forestillinger: Om differanse, ambiguitet og kreativitetens paradoks. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (16). s 33 - 41.
 • Böhnisch, Siemke (2011). På spor av en tredje poetikk i teater for de minste. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (15). s 9 - 17.
 • Böhnisch, Siemke (2009). Feedbacksløyfer i teater for de miste. By, Ragnhild (red.): Form møter form. Lek møter teater. Oslo 2009, s. 171-190. ISBN: 9788202270377. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 20.
 • Böhnisch, Siemke (2007). Barns nærvær som teaterpublikum. Teoretisk-metodiske utfordringer for forestillingsanalyser. Children's presence as a theatre audience. Theoretisk-methodological challenge for performance analysis. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN: 0332-5296. (3). s 16 - 21.
 • Böhnisch, Siemke (2007). Feedbacksløyfen i teater for de minste. Drama Boreale 2006. Aktuell forskning i drama og teater. Tapir Akademisk Forlag. s 43 - 50.
 • Böhnisch, Siemke (2005). FSK 1: Das "Theater von Anfang an". Wie das Theater für die Kleinen grosse Fragen aufwirft. Bericht von einem Kolloquium. Theater der Zeit. ISSN: 0040-5418. 60. (6). s 12.
 • Böhnisch, Siemke (2005). Scheinwerfer der Aufmerksamkeit: Zuschauen als Bestandteil der Aufführung. Über die norwegische Produktion "Dråpene" und die Allerkleinsten im Theater. ?. 60 (1). s 16 - 18.
 • Böhnisch, Siemke (2005). Theater im kulturellen Schulrucksack: Grundversorgung mit Gegenwartskunst in Norwegen. ?. 60 (1). s 4 - 6.
 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. s 270.
 • Böhnisch, Siemke (2023). Enacting World War II memories and collective identities in recent Norwegian theatre productions.
 • Böhnisch, Siemke; Lindøe, Siri Hempel; Røst, Andreas (2023). Stemmer - bilder - forhandlinger: Andre verdenskrig i samtidens estetiske minnekultur.
 • Böhnisch, Siemke (2023). U/enig? Om kunsten å være uenige.
 • Böhnisch, Siemke (2023). Accommodating disagreement on dramaturgies of disagreement.
 • Böhnisch, Siemke; Langås, Unni (2023). Individet og kollektivet. Andre verdenskrig i litteratur og scenekunst.
 • Böhnisch, Siemke (2022). Hvilke debatter fører vi (her), hvordan og hvorfor? Og hvem er «vi»?.
 • Böhnisch, Siemke (2022). Bruker digital kunst i kampen mot Putin.
 • Böhnisch, Siemke (2022). Performing Cultural Unforgetting in 'Ødeland' (Hålogaland Theatre, 2021).

Sist endret: 11.03.2022 11:03