0
Hopp til hovedinnhold

Siemke Böhnisch

Professor

Professor i teater

 
Kontor:
G2031 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale
 • ansatt ved UiA (tidligere HiA) siden 2002
 • tidligere ansatt ved Universität Hildesheim (Tyskland), Frauenkulturhaus Hamburg-Harburg (Tyskland), Danvik Folkehøgskole og Heimly Folkehøgskole/Forfatterskolen (Norge)
 • Ph.d. i dramaturgi fra Aarhus Universitet (Danmark) (2010). "Siemke Böhnisch disputerer 30. juni 2010"
 • Diplom Kulturpädagogin fra Universitet Hildesheim (Tyskland) (1989); kunstnerisk-vitenskapelig studium (1983-1989) med hovedfag litteratur/film/teater, bifag billedkunst og visuell kommunikasjon, PPU i teater og kunstnerisk dannelse for ungdom 

Aktuelle verv

 • Medlem av Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag
 • Medlem av forskningsredaksjonen og redaksjonsutvalget i DRAMA - nordisk dramapedagogisk tidsskrift
 • Medlem av ph.d.-utvalget ved Fakultet for kunstfag
 • Medlem av ph.d.-spesialiserings-utvalget Kunst i kontekst ved Fakultet for kunstfag

Faglige interesser

Hovedinteresse er samtidsteateret, teater og samfunn, samt skjæringsfeltet mellom teaterteori og forestillingsanalyse. Hva "gjør", "kan" og "vil" teateret i dag? Og hvordan kan vi beskrive og analysere det vi ser og opplever i teaterforestillinger?

Underviser på master i kunstfag og på faglærerutdanning i teater, hovedsakelig innen teater i kontekst, forestillingsanalyse, dramaturgi, teaterteori, vitenskapsteori og -metode.

Hovedansvar for utvikling av den nyetablerte ph.d.-spesialiseringen i Kunst i kontekst (oppstart september 2017).

Prosjekter

Siemke Böhnisch ble tildelt prisen for Beste tidsskriftsartikkel 2014 for forskningsartikkelen "Å gi Breivik en scene? – Scenekunst etter 22. juli." Artikkelen ble også publisert i en lett forkortet versjon på Morgenbladets tidsskriftsportal.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Böhnisch, Siemke (2016). Into the Blind Spots - Theatrical Approaches to the Terror Attacks in Norway 22 July 2011. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 46 (1). s 157 - 179. doi:10.1515/ejss-2016-0010.
 • Böhnisch, Siemke (2014). Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik : 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (21). s 36 - 48.
 • Böhnisch, Siemke (2014). Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli. Med en næranalyse av Milo Raus "Breiviks Erklärung". Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. ISSN: 1891-5752. 5 (1). s 17 - 34.
 • Böhnisch, Siemke (2012). Feedbacksløyfer i teater for de minste: Åpninger og lukninger på vei mot en performativ forestillingsanalyse. Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. ISBN: 978-82-519-2865-6. Akademika forlag. Kapittel 10. s 209 - 230.
 • Böhnisch, Siemke (2012). Non-Discreet First-Time Spectators: How Very Young Children Challenge Theatre Artists. Regards sur le mauvais spectateur / Looking at the bad spectator. ISBN: 978-973-595-415-4. Universitatea Babes-Bolyai. Kapittel IV.. s 211 - 221.
 • Böhnisch, Siemke (2011). Feedbacksløyfer og henvendthet. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (Særnr.). s 65 - 90.
 • Böhnisch, Siemke (2011). Kollektiv kreativitet i forestillinger: Om differanse, ambiguitet og kreativitetens paradoks. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (16). s 33 - 41.
 • Böhnisch, Siemke (2011). På spor av en tredje poetikk i teater for de minste. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (15). s 9 - 17.
 • Böhnisch, Siemke (2009). Feedbacksløyfer i teater for de miste. By, Ragnhild (red.): Form møter form. Lek møter teater. Oslo 2009, s. 171-190. ISBN: 9788202270377. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 20.
 • Böhnisch, Siemke (2007). Barns nærvær som teaterpublikum. Teoretisk-metodiske utfordringer for forestillingsanalyser. Children's presence as a theatre audience. Theoretisk-methodological challenge for performance analysis. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN: 0332-5296. (3). s 16 - 21.
 • Böhnisch, Siemke (2007). Feedbacksløyfen i teater for de minste. Drama Boreale 2006. Aktuell forskning i drama og teater. Tapir Akademisk Forlag. s 43 - 50.
 • Böhnisch, Siemke (2005). FSK 1: Das "Theater von Anfang an". Wie das Theater für die Kleinen grosse Fragen aufwirft. Bericht von einem Kolloquium. Theater der Zeit. ISSN: 0040-5418. 60. (6). s 12.
 • Böhnisch, Siemke (2005). Scheinwerfer der Aufmerksamkeit: Zuschauen als Bestandteil der Aufführung. Über die norwegische Produktion "Dråpene" und die Allerkleinsten im Theater. ?. 60 (1). s 16 - 18.
 • Böhnisch, Siemke (2005). Theater im kulturellen Schulrucksack: Grundversorgung mit Gegenwartskunst in Norwegen. ?. 60 (1). s 4 - 6.
 • Böhnisch, Siemke Grataloup, Sandrine Schönfelder, Christian (2018). Laudationes der Preisjury.
 • Böhnisch, Siemke (2018). Teatervitenskapens plass i samfunnet (appell).
 • Böhnisch, Siemke (2018). Fra teater for de minste barna til teater etter terrorangrepet 22. juli: Teatervitenskapelig forskning på kulturelt omtvistet samtidsteater.
 • Böhnisch, Siemke (2018). Kommentar til rapporten "Basis og overbygning: Evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper" (Kleppe, Berge, Hylland, Eriksen, 2018).
 • Böhnisch, Siemke (2018). Depolitisation, Collective Identity and the Battle of Narratives after ‘22 July’ – Seen Through the Lenses of Some Theatre Performances.
 • Eidsaa, Randi Margrethe Böhnisch, Siemke (2018). Kunst og konflikt Kik-forskningsgruppe.
 • Böhnisch, Siemke (2017). Alt... faller ikke på plass - om teater etter 22. juli.
 • Böhnisch, Siemke (2017). 'Shooting Ourselves' (Substans Film)/'Situation Rooms' (Rimini Protokoll) - Talk.
 • Böhnisch, Siemke (2017). Politisk teater for barn og unge – Et bidrag til debatten om 'flyktningteater'.
 • Böhnisch, Siemke (2017). "Hvis alt... kunne falle på plass" - om teater etter 22. juli.

Sist endret: 31.10.2018 15:10

Send studiet på mail