0
Hopp til hovedinnhold

Siemke Böhnisch

Professor

Professor i teater

 
Kontor:
G2031 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale
 • ansatt ved UiA (tidligere HiA) siden 2002
 • tidligere ansatt ved Universität Hildesheim (Tyskland), Frauenkulturhaus Hamburg-Harburg (Tyskland), Danvik Folkehøgskole og Heimly Folkehøgskole/Forfatterskolen (Norge)
 • Ph.d. i dramaturgi fra Aarhus Universitet (Danmark) (2010). "Siemke Böhnisch disputerer 30. juni 2010"
 • Diplom Kulturpädagogin fra Universitet Hildesheim (Tyskland) (1989); kunstnerisk-vitenskapelig studium (1983-1989) med hovedfag litteratur/film/teater, bifag billedkunst og visuell kommunikasjon, PPU i teater og kunstnerisk dannelse for ungdom 

Aktuelle verv

 • Medlem av Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag
 • Medlem av forskningsredaksjonen og redaksjonsutvalget i DRAMA - nordisk dramapedagogisk tidsskrift
 • Medlem av ph.d.-utvalget ved Fakultet for kunstfag
 • Medlem av ph.d.-spesialiserings-utvalget Kunst i kontekst ved Fakultet for kunstfag

Faglige interesser

Hovedinteresse er samtidsteateret, teater og samfunn, samt skjæringsfeltet mellom teaterteori og forestillingsanalyse. Hva "gjør", "kan" og "vil" teateret i dag? Og hvordan kan vi beskrive og analysere det vi ser og opplever i teaterforestillinger?

Underviser på master i kunstfag og på faglærerutdanning i teater, hovedsakelig innen teater i kontekst, forestillingsanalyse, dramaturgi, teaterteori, vitenskapsteori og -metode.

Hovedansvar for utvikling av den nyetablerte ph.d.-spesialiseringen i Kunst i kontekst (oppstart september 2017).

Prosjekter

Siemke Böhnisch ble tildelt prisen for Beste tidsskriftsartikkel 2014 for forskningsartikkelen "Å gi Breivik en scene? – Scenekunst etter 22. juli." Artikkelen ble også publisert i en lett forkortet versjon på Morgenbladets tidsskriftsportal.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Böhnisch Siemke Into the Blind Spots - Theatrical Approaches to the Terror Attacks in Norway 22 July 2011 (2016). European Journal of Scandinavian Studies . ISSN 2191-9399. 46 (1), s 157 - 179 doi: 10.1515/ejss-2016-0010
 • Böhnisch Siemke Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik : 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv (2014). Peripeti . ISSN 1604-0325. (21), s 36 - 48
 • Böhnisch Siemke Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli. Med en næranalyse av Milo Raus "Breiviks Erklärung" (2014). Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur . ISSN 1891-5752. 5 (1), s 17 - 34
 • Böhnisch Siemke Feedbacksløyfer i teater for de minste: Åpninger og lukninger på vei mot en performativ forestillingsanalyse (2012).
 • Böhnisch Siemke Non-Discreet First-Time Spectators: How Very Young Children Challenge Theatre Artists (2012).
 • Böhnisch Siemke Feedbacksløyfer og henvendthet (2011). Peripeti . ISSN 1604-0325. (Særnr.), s 65 - 90
 • Böhnisch Siemke Kollektiv kreativitet i forestillinger: Om differanse, ambiguitet og kreativitetens paradoks (2011). Peripeti . ISSN 1604-0325. (16), s 33 - 41
 • Böhnisch Siemke På spor av en tredje poetikk i teater for de minste (2011). Peripeti . ISSN 1604-0325. (15), s 9 - 17
 • Böhnisch Siemke Feedbacksløyfer i teater for de miste (2009).
 • Böhnisch Siemke Barns nærvær som teaterpublikum. Teoretisk-metodiske utfordringer for forestillingsanalyser. Children's presence as a theatre audience. Theoretisk-methodological challenge for performance analysis (2007). DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . ISSN 0332-5296. (3), s 16 - 21
 • Böhnisch Siemke Feedbacksløyfen i teater for de minste (2007).
 • Böhnisch Siemke FSK 1: Das "Theater von Anfang an". Wie das Theater für die Kleinen grosse Fragen aufwirft. Bericht von einem Kolloquium (2005). Theater der Zeit . ISSN 0040-5418. 60. (6), s 12 -
 • Böhnisch Siemke Scheinwerfer der Aufmerksamkeit: Zuschauen als Bestandteil der Aufführung. Über die norwegische Produktion "Dråpene" und die Allerkleinsten im Theater (2005). ? . ISSN . 60 (1), s 16 - 18
 • Böhnisch Siemke Theater im kulturellen Schulrucksack: Grundversorgung mit Gegenwartskunst in Norwegen (2005). ? . ISSN . 60 (1), s 4 - 6
 • Böhnisch Siemke, Grataloup Sandrine, Schönfelder Christian, Laudationes der Preisjury (2018).
 • Böhnisch Siemke Teatervitenskapens plass i samfunnet (appell) (2018).
 • Böhnisch Siemke Fra teater for de minste barna til teater etter terrorangrepet 22. juli: Teatervitenskapelig forskning på kulturelt omtvistet samtidsteater (2018).
 • Böhnisch Siemke Kommentar til rapporten "Basis og overbygning: Evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper" (Kleppe, Berge, Hylland, Eriksen, 2018) (2018).
 • Böhnisch Siemke Depolitisation, Collective Identity and the Battle of Narratives after ‘22 July’ – Seen Through the Lenses of Some Theatre Performances (2018).
 • Eidsaa Randi Margrethe, Böhnisch Siemke, Kunst og konflikt Kik-forskningsgruppe (2018).
 • Böhnisch Siemke Alt... faller ikke på plass - om teater etter 22. juli (2017).
 • Böhnisch Siemke 'Shooting Ourselves' (Substans Film)/'Situation Rooms' (Rimini Protokoll) - Talk (2017).
 • Böhnisch Siemke Politisk teater for barn og unge – Et bidrag til debatten om 'flyktningteater' (2017).
 • Böhnisch Siemke "Hvis alt... kunne falle på plass" - om teater etter 22. juli (2017).

Sist endret: 31.10.2018 15:10

Send studiet på mail