0
Hopp til hovedinnhold

Nina Helene Jakobia Skogli

Universitetslektor

 
Kontor:
K2015 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Nina Skogli begynte sitt doktorgradsstipendiat ved UiA 1. sep 2017 med forskningsprosjektet Forestillinger om konflikt: Om iscenesatt usikkerhet og dens virkninger (arbeidstittel). Prosjektet hennes tar utgangspunkt i teaterforestillinger som omhandler kontroversielle tema og betente diskurser. Forestillingene som undersøkes har til felles at de ikke kommuniserer et tydelig standpunkt til det aktuelle tema. I stedet anvender de dramaturgiske og estetiske strategier som virker nyanserende og pluraliserende. Et sentralt undersøkelsesområde for prosjektet er hvordan disse forestillingene virker på tilskuere, både underveis og etter den teatrale begivenheten er over. 

Erfaring og utdannelse:

  • Tidligere formidler og utstillingskoordinator ved Kristiansand Kunsthall 
  • Frilans skribent, pedagog og utøver
  • Master i Kunstfag (UiA)
  • Bachelor i Faglærer i Teater (UiA)

 

Konferanseinnlegg:

Skogli, N. H. (2018, juli). Soft Eyes and Migratory Routes: Discussing dramaturgical strategies in a performance concerning politics of immigration. Innlegg presentert ved International Federation for Theatre Research Annual Congress, Beograd. 

Skogli, N. H. (2018, juni). Experiences of Uncertainty and Ambivalence in "Soft Eyes" by Artilleriet Produksjoner. Innlegg presentert ved The German Society for Contemporary Theatre and Drama in English (CDE), Hildesheim.

Skogli, N. H. (2018, mai). Det Prekære Teateret: "The trace of the trace of the Other". Innlegg presentert ved Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis, Bergen.

Publikasjoner: 

Skogli, N. H. (2019). Flyktningkrisen, politisk fatigue og de myke øynene: En opplevelsesorientert forestillingsanalyse. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. s 51 - 68.

Skogli, N. H. (2015). Mellom nærhet og avstand. DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, s 26 - 31. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 

Skogli, N. H. (2014). Mellom nærhet og avstand: Opplevelsesorienterte forestillingsanalyser av Minnenes Museum av NIE og OMsorg av Goksøyr&Martens. (Mastergradsavhandling). Kristiansand: Universitetet i Agder. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Skogli, Nina Helene (2019). "Against all odds" by Fix & Foxy: Confronting the present through post-performance methods.
  • Skogli, Nina Helene Jakobia (2019). Post-performance methodology: In the intersection between audience reception research and theatre pedagogy.
  • Skogli, Nina Helene Jakobia (2018). Soft Eyes and Migratory Routes: Discussing dramaturgical strategies in a performance concerning politics of immigration.
  • Skogli, Nina Helene Jakobia (2018). Experiences of Uncertainty and Ambivalence in "Soft Eyes" by Artilleriet Produksjoner.
  • Skogli, Nina Helene Jakobia (2018). Det Prekære Teateret: "The trace of the trace of the Other".

Sist endret: 27.11.2019 11:11