Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Santiago Gil Martinez

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
N03019 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
9:15-16:15

Min forskning fokuserer på brukersentrert design og brukervennlighet. Min bakgrunn er Computing Engineering, og jeg har jobbet i Human-Computer Interaction (HCI) for de siste ni årene. I 2009 ble jeg belønnet med Alison Armstrong Forskning studieplass til å gjøre min doktorgrad i HCI i University of Abertay, UK, hvor jeg jobbet i et tverrfaglig miljø med psykologer, sosiologer og helsepersonell. Jeg er interessert i spesielle brukere, for eksempel eldre, spedbarn, de med dissabilities og de uten Informasjon og teleteknologi (IKT) opplevelse. Jeg har utviklet spesifikke metoder for min forskning, og jobbet med et bredt spekter av de etablerte seg som Participatory Design, brukersentrert design og etnografisk.

I privat sektor, jeg har erfaring i å jobbe i Helse Offentlig sektor i Spania i en multy-strategi IT konsulentselskap (Everis Spania Ltd.). I Storbritannia, som arbeider i en visualisering prosjekt for NCR Global Ltd, gjør forbrukertester på en rekke ulike visualisering og interaksjons prosjekter. Jeg har co-organisert HCI workshops i Storbritannia, Spania, Norge og Nederland for å spre mine forskningsresultater og også å stige bevisstheten om et inkluderende design tilnærming i IKT. Som en del av formidlingsprosessen, har jeg gitt flere samtaler enten til specilised publikum (industri, politikere, pedagoger) og allmennheten.

Forskning

eHelse

Bruker-sentrert utforming

Samskaping

Brukervennlighet

TIlgjengelighet

Undervisning

Master av Helse og Sosial Informatikk (HSI410, HSI412, HSI500)

eHelse PhD kurs (HE609)

Velferdsteknologi EVU kurs  (HSI900)

Praktiske studier i hjemmesykepleie (SYP211)

Arbeidserfaring

Associate Professor, Department of Health and Nursing Science, University of Agder

Associate Professor, Department of Psychosocial Health, University of Agder

Part-time lecturer School of Health Sciences, Abertay University, Dundee, Scotland, UK

Part-time lecturer School of Design and Informatics, Abertay University, Dundee, Scotland, UK

Part-time lecturer School of Science, Engineering and Technology, Abertay University, Dundee, Scotland, UK

NCR Research, Dundee, Scotland, UK

IT consultancy company Everis Spain, Seville, Spain

Faglige interesser

eHelse

Menneske-maskjn interaksjon

Brukervennlighet, tilgjengelighet

Samskaping

Bruker-sentrert utforming

Prosjekter

Medlem av eHelse sentrum. Medlem av avdeling for helse- og sykepleievitenskap i fakultet av helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder, Norge.

Pågående prosjekter:

- Agder Living Lab (Norke Helse Direktorate)

- InForCare (EU NSR Interreg VB)

Blant de prosjektene jeg har deltatt i er:

- InterregIVB NSRP: iAge einclusion i aldrende Europa (UK);

- Tappology, et sidesyn mobile trener for ambylopia og aldersrelatert makuladegenerasjon pasienter (University of St Andrews, University of Glasgow Caledonian University of Abertay-Dundee, UK);

- Scottish Environmental Web Visio Project for den skotske miljøbyrået (UK);

- Dacii for å tilrettelegge for tverrfaglig og innovasjon i spill digital kunst utdanning (UK).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Chatterjee, Ayan; Gerdes, Martin; Prinz, Andreas; Riegler, Michael; Martinez, Santiago (2024). Semantic representation and comparative analysis of physical activity sensor observations using MOX2-5 sensor in real and synthetic datasets: a proof-of-concept-study. Scientific Reports. ISSN: 2045-2322. 14 (1). doi:10.1038/s41598-024-55183-6.
 • Ghimire Subedi, Sarala; Martinez, Santiago; Hartvigsen, Gunnar; Gerdes, Martin (2023). Augmented Reality enhanced device usage training tool for in-home health-self-monitoring by pregnant women. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies. ISSN: 2510-2591. doi:10.48340/ihc2023_p015.
 • Garmann-Johnsen, Niels Frederik; Helmersen, Migle; Martinez, Santiago (2023). Designing Nudges in eHealth. eTELEMED 2023 The Fifteenth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine. ISBN: 978-1-68558-080-3. eTELEMED. Konferanseartikkel. s 8 - 11.
 • Wanderås, Magnus; Abildsnes, Eirik; Thygesen, Elin; Martinez, Santiago (2023). Video consultation in general practice: a scoping review on use, experiences, and clinical decisions. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 23 (1). doi:10.1186/s12913-023-09309-7.
 • Martinez-Millana, Antonio; Michalsen, Henriette; Berg, Valter; Anke, Audny Gabriele Wagner; Martinez, Santiago; Muzny, Miroslav; Torrado, Juan Carlos; Gomez, Javier; Traver, Vicente; Jaccheri, Maria Letizia; Hartvigsen, Gunnar (2022). Motivating Physical Activity for Individuals with Intellectual Disability through Indoor Bike Cycling and Exergaming. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 19 (5). doi:10.3390/ijerph19052914.
 • Chatterjee, Ayan; Prinz, Andreas; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago; Pahari, Nibedita; Meena, Yogesh Kumar (2022). ProHealth eCoach: user-centered design and development of an eCoach app to promote healthy lifestyle with personalized activity recommendations. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 22doi:10.1186/s12913-022-08441-0.
 • Ghimire Subedi, Sarala; Martinez, Santiago; Gerdes, Martin (2022). Self-imperative Care of Pregnancy using IoT Solutions. Proceedings of the 18th Scandinavian Conference on Health Informatics. ISBN: 978-91-7929-344-4. Linköping Electronic Conference Proceedings. Chapter. s 64 - 68.
 • Stellander, Magnus; Henriksen, André; Michalsen, Henriette; Anke, Audny Gabriele Wagner; Ursin, Daniel; Martinez, Santiago; Pelagatti, Susanna; Sato, Keiichi; Haugland, Vebjørn; Johannessen, Erlend; Vidal, Juan Carlos Torrado; Hartvigsen, Gunnar (2022). Sorterius - An augmented reality app for encouraging outdoor physical activity for people with intellectual disabilities. Proceedings of the 18th Scandinavian Conference on Health Informatics. ISBN: 978-91-7929-344-4. Linköping Electronic Conference Proceedings. Konferanseartikkel. s 88 - 91.
 • Chatterjee, Ayan; Gerdes, Martin; Prinz, Andreas; Martinez, Santiago (2021). A Comparative Study to Analyze the Performance of Advanced Pattern Recognition Algorithms for Multi-Class Classification. Emerging Technologies in Data Mining and Information Security. ISBN: 978-981-15-9773-2. Springer. Chapter. s 111 - 124.
 • Chatterjee, Ayan; Prinz, Andreas; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago (2021). An Automatic Ontology-Based Approach to Support Logical Representation of Observable and Measurable Data for Healthy Lifestyle Management: Proof-of-Concept Study. Journal of Medical Internet Research. ISSN: 1438-8871. 23 (4). s 1 - 28. doi:10.2196/24656.
 • Garmann-Johnsen, Niels Frederik; Martinez, Santiago (2021). Business Models for Collaborative eHealth in Homecare. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. Chapter 4. s 73 - 91.
 • Chatterjee, Ayan; Gerdes, Martin; Prinz, Andreas; Martinez, Santiago (2021). Comparing Performance of Ensemble-Based Machine Learning Algorithms to Identify Potential Obesity Risk Factors from Public Health Datasets. Emerging Technologies in Data Mining and Information Security. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN: 978-981-15-9926-2. Springer. Chapter. s 253 - 269.
 • Fredriksen, Erica; Thygesen, Elin; Moe, Carl Erik; Martinez, Santiago (2021). Digitalisation of municipal healthcare collaboration with volunteers: a case study applying normalization process theory.. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 21doi:10.1186/s12913-021-06429-w.
 • Chatterjee, Ayan; Shahaab, Ali; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago; Khatiwada, Pankaj (2021). Leveraging Technology for Healthcare and Retaining Access to Personal Health Data to Enhance Health and Well-being. Recent Trends in Computational Intelligence Enabled Research. ISBN: 978-0-12-822844-9. Elsevier. KAPITTEL 22. s 367 - 376.
 • Fredriksen, Erica; Martinez, Santiago; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin (2020). Communication and information exchange between primary healthcare employees and volunteers – challenges, needs and possibilities for technology support. Health and Social Care in the Community. ISSN: 0966-0410. s 1252 - 1260. doi:10.1111/hsc.12958.
 • Chatterjee, Ayan; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago (2020). Development of a Smart e-Coach Recommendation System for Obesity. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 270s 1259 - 1260. doi:10.3233/SHTI200391.
 • Chatterjee, Ayan; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago (2020). Identification of Risk Factors Associated with Obesity and Overweight - A Machine Learning Overview. Sensors. ISSN: 1424-8220. 20 (9). doi:10.3390/s20092734.
 • Chatterjee, Ayan; Gerdes, Martin; Prinz, Andreas; Martinez, Santiago; Medin, Anine Christine (2020). Reference Design Model for a Smart e-Coach Recommendation System for Lifestyle Support Based on ICT Technologies. eTELEMED 2020, The Twelfth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine. ISBN: 978-1-61208-763-4. International Academy, Research and Industry Association (IARIA). Chapter. s 52 - 58.
 • Chatterjee, Ayan; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago (2020). Statistical Explorations and Univariate Timeseries Analysis on COVID-19 Datasets to Understand the Trend of Disease Spreading and Death. Sensors. ISSN: 1424-8220. 20 (11). doi:10.3390/s20113089.
 • Berg, Valter; Haugland, Vebjørn; Wiik, Marius Foshaug; Michalsen, Henriette; Anke, Audny; Muzny, Miroslav; Gomez Escribano, Javier; Martinez, Santiago; Martínez-Millana, Antonio; Henriksen, André; Sato, Keiichi; Hartvigsen, Gunnar (2020). eHealth Approach for Motivating Physical Activities of People with Intellectual Disabilities. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN: 1868-4238. 573s 31 - 41. doi:10.1007/978-3-030-39634-3_4.
 • Gerdes, Martin; Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Jortveit, Jarle; Fensli, Rune Werner (2019). A Decision-support Algorithm for Self-management of Anticoagulation Therapy Used in a Smartphone Application. Proceedings from 2019 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC2019). ISBN: 978-1-7281-2999-0. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 1077 - 1080.
 • Schulz, Renee Patrizia; Hara, Takahiro; Martinez, Santiago (2019). Immersion and Perspective Taking in Healthcare Technology - Supporting Healthcare Professionals with Daily Tasks and Clinical Procedures. Proceedings of the 17th Scandinavian Conference on Health Informatics 2019. ISBN: 978-91-7929-957-6. Linköping University Electronic Press. KAPITTEL. s 67 - 72.
 • Schulz, Renee Patrizia; Martinez, Santiago; Hara, Takahiro (2019). Towards a Game-Design Framework for Evidence-Based Clinical Procedure Libraries. 2019 IEEE 7th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH). ISBN: 978-1-7281-0300-6. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Chatterjee, Ayan; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago (2019). eHealth Initiatives for The Promotion of Healthy Lifestyle and Allied Implementation Difficulties. 2019 International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob). ISBN: 978-1-7281-3316-4. IEEE conference proceedings. chapter. s 7 - 14.
 • Grasaas, Erik; Fegran, Liv; Helseth, Sølvi; Stinson, Jennifer; Martinez, Santiago; Lalloo, Chitra; Haraldstad, Kristin (2019). iCanCope With Pain: Cultural Adaptation and Usability Testing of a Self-Management App for Adolescents With Persistent Pain in Norway. JMIR Research Protocols. ISSN: 1929-0748. 8 (6). s 1 - 14. doi:10.2196/12940.
 • Radianti, Jaziar; Martinez, Santiago; Munkvold, Bjørn Erik; Konnestad, Morgan (2018). Co-design of a Virtual Training Tool with Emergency Management Stakeholders for Extreme Weather Response. Design, User Experience, and Usability: Theory and Practice - 7th International Conference, DUXU 2018. ISBN: 978-3-319-91796-2. Springer. Chapter.
 • Norris, Tony; Gonzalez, Jose J; Martinez, Santiago; Parry, Dave (2018). Disaster E-Health Framework for Community Resilience. Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences 2018 (HICSS-51). ISBN: 978-0-9981331-1-9. Association for Information Systems (AIS). chapter. s 35 - 44.
 • Smaradottir, Berglind; Håland, Jarle Audun; Martinez, Santiago; De Pietro, Giuseppe (2018). User Evaluation of the Smartphone Screen Reader VoiceOver with Visually Disabled Participants. Mobile Information Systems. ISSN: 1574-017X. 2018doi:10.1155/2018/6941631.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Borycki, Elizabeth; Loudon, Gareth; Kushniruk, André William; Jortveit, Jarle; Fensli, Rune Werner (2018). User evaluation of a smartphone application for anticoagulation therapy. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 247s 466 - 470. doi:10.3233/978-1-61499-852-5-466.
 • Carrillo, Antonio L.; Martinez, Santiago; Falgueras, Juan; Scott-Brown, Kenneth C. (2017). A reflective characterisation of occasional user. Computers in Human Behavior. ISSN: 0747-5632. 70s 74 - 89. doi:10.1016/j.chb.2016.12.027.
 • Smaradottir, Berglind; Håland, Jarle Audun; Martinez, Santiago (2017). Accessibility of Mobile Devices for Visually Impaired Users: An Evaluation of the Screen-reader VoiceOver. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 245s 1381 - 1381. doi:10.3233/978-1-61499-830-3-1381.
 • Dafoulas, George; Pierris, Georgios; Martinez, Santiago; Jensen, Lise Kvistgaard; Kidholm, Kristian (2017). Adaptation of the Model for Assessment of Telemedicine (Mast) for IoT telemedicine services. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 10298s 339 - 349. doi:10.1007/978-3-319-58536-9_27.
 • Gerdes, Martin; Martinez, Santiago; Tjondronegoro, Dian (2017). Conceptualization of a Personalized eCoach for Wellness Promotion. Proceedings of the 11th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2017). ISBN: 978-1-4503-6363-1. Association for Computing Machinery (ACM). chapter. s 365 - 374.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Håland, Jarle Audun (2017). Evaluation of Touchscreen Assistive Technology for Visually Disabled Users. The 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications. ISBN: 978-1-5386-1628-4. IEEE. Kapittel. s 248 - 253.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Boysen, Elin Sundby; Martinez, Santiago (2017). Infrastructure for Health Care Simulation: Recommendations from the Model for Telecare Alarm Services Project. Proceedings of 2017 International Conference on Health Informatics and Medical Systems (HIMS2017). Part of the World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (CSCE'17), July 17-20, 2017 in Las Vegas. ISBN: 1-60132-459-6. CSREA Press. Kapittel. s 64 - 69.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Thygesen, Elin; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Vatnøy, Torunn Kitty; Fensli, Rune Werner (2017). Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. chapter. s 60 - 65.
 • Martinez, Santiago; Smaradottir, Berglind; Vatnøy, Torunn Kitty; Bjønnes, Marius (2017). Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems. The 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications. ISBN: 978-1-5386-1628-4. IEEE. Kapittel. s 116 - 211.
 • Gerdes, Martin; Martinez, Santiago; Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Jortveit, Jarle (2017). Warfarin Guide: Co-design of a Mobile Computer-Assisted Anticoagulant Therapy. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 245s 1222 - 1222. doi:10.3233/978-1-61499-830-3-1222.
 • Martinez, Santiago; Bjerkås, Silje; Ludvigsen, Ann-Elisabeth; Fensli, Rune Werner (2016). Agder living lab: From ideas to large-scale deployment and long-term user adoption of inclusive health solutions. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN: 2194-5357. 500s 391 - 399. doi:10.1007/978-3-319-41962-6_35.
 • Martinez, Santiago; Isaacs, John D.; Fernandez-Gutierrez, Fabiola; Gilmour, Daniel; Scott-Brown, Ken (2016). Building bridges between user and designer: Co-creation, immersion and perspective taking. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN: 2194-5357. 500s 117 - 129. doi:10.1007/978-3-319-41962-6_11.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago; Fensli, Rune Werner (2015). The EU-project United4Health: User-centred design of an information system for a Norwegian telemedicine service. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN: 1357-633X. 22 (7). s 422 - 429. doi:10.1177/1357633X15615048.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Vatnøy, Torunn Kitty; Fensli, Rune Werner (2016). Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System. Lessons from a User-centred Design Process. BIOSTEC 2016: 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, February 21-23, 2016, in Rome, Italy. ISBN: 978-989-758-170-0. SciTePress. Kapittel. s 306 - 313.
 • Fernández-Gutiérrez, Fabiola; Martinez, Santiago; Rube, Martin A.; Cox, Benjamin F.; Fatahi, Mahsa; Scott-Brown, Kenneth C.; Houston, J. Graeme; McLeod, Helen; White, Richard D.; French, Karen; Gueorguieva, Mariana; Immel, Erwin; Melzer, Andreas (2015). Comparative ergonomic workflow and user experience analysis of MRI versus fluoroscopy-guided vascular interventions: an iliac angioplasty exemplar case study. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. ISSN: 1861-6410. doi:10.1007/s11548-015-1152-y.
 • Norris, Tony; Labaka, Leire; Gonzalez, Jose J; Martinez, Santiago; Madanian, Samaneh; Parry, Dave (2015). Disaster E-Health: A New Paradigm for Collaborative Healthcare in Disasters. 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. ISBN: 978-82-7117-788-1. ISCRAM. Chapter.
 • Thygesen, Elin; Leifson, Ragni MacQueen; Martinez, Santiago (2015). Mapping Elderly Citizen’s Computer and ICT Use in a Small-sized Norwegian Municipality. Proceedings of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF-2015). ISBN: 978-989-758-068-0. SciTePress. KAPITTEL.
 • Smaradottir, Berglind; Håland, Jarle Audun; Martinez, Santiago; Somdal, Åsmund Rodvig; Fensli, Rune Werner (2015). Recommendations on a Test Infrastructure for Evaluation of Touchscreen Assistive Technology for Visually Impaired Users. SHI 2015 - Proceedings of the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics, June 15-17, Tromsø, Norway. ISBN: 978-91-7685-985-8. Linköping University Electronic Press. 007. s 41 - 46.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). Usability Evaluation of a COPD Remote Monitoring Application. Digital Healthcare Empowering Europeans, Proceedings of MIE2015. ISBN: 978-1-61499-511-1. IOS Press. kapittel. s 845 - 849.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). Usability evaluation of a COPD remote monitoring application. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 210s 845 - 849. doi:10.3233/978-1-61499-512-8-845.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). User Interface Development of a COPD Remote Monitoring Application A User-centred Design Process. ACHI 2015, The Eighth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. ISBN: 978-1-61208-382-7. ThinkMind. kapittel. s 57 - 62.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). User-Centered Design of a COPD Remote Monitoring Application Experiences from the EU-project United4Health. International Journal On Advances in Software. ISSN: 1942-2628. 8 (3 & 4). s 350 - 360.
 • Smaradottir, Berglind; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). User-Centred Design of the User Interface of a Collaborative Information System for Inter-Municipal Dementia Team. Proceedings of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF-2015). ISBN: 978-989-758-068-0. SciTePress. Kapittel. s 446 - 453.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Fensli, Rune Werner (2015). eHealth-extended Care Coordination: Development of a Collaborative System for Inter-municipal Dementia Teams- A research project with a user-centered design approach. 2015 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence. ISBN: 978-1-4673-9795-7. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 749 - 753.
 • Scott-Brown, Kenneth C.; Harris, Julie; Simmers, Anita; Thurston, Mhairi; Abbas, Malath; de Majo, Tom; Reynolds, Ian; Robinson, Gareth; Mitchell, Iain; Gilmour, Dan; Martinez, Santiago; Isaacs, John (2014). Tapology: A Game-Based Platform to Facilitate E-Health and E-Inclusion. Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive Environments. ISBN: 978-3-319-07445-0. Springer. chapter. s 368 - 377.
 • Smaradottir, Berglind; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2014). Usability Evaluation of Electronic forms and Collaborative Asssessment Report in an Intermunicipality Health Care team for Dementia Diagnose. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 45 - 51.
 • Thygesen, Elin; Leifson, Ragni MacQueen; Martinez, Santiago (2014). Using ICT training as an arena for intergenerational learning experience. A case study. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 9 - 15.
 • Martinez, Santiago; Budrionis, Andrius; Bygholm, Ann; Fossum, Mariann; Hartvigsen, Gunnar; Hägglund, Maria; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Vimarlund, Vivian; Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2017). Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. s 99.
 • Karlsson, Daniel; Budrionis, Andrius; Bygholm, Ann; Fossum, Mariann; Granja, Conceicao; Hartvigsen, Gunnar; Hejlesen, Ole; Hägglund, Maria; Johansen, Monika Alise; Lindsköld, Lars; Martinez, Santiago; Moe, Carl Erik; Ruiz, Luis Marco; Vimarlund, Vivian; Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2016). Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016. ISBN: 978-91-7685-776-2. Linköping University Electronic Press. s 81.
 • Martinez, Santiago (2013). User Modeling and Adaptation for Daily Routines. ISBN: 978-1-4471-4778-7. Springer. s 250.
 • Garmann-Johnsen, Niels Frederik; Helmersen, Migle; Martinez, Santiago (2023). Designing Nudges in eHealth with Conversation Testing.
 • Martinez, Santiago; Kjetland, Eyrun Floerecke (2023). DUALSAVE-FGS: Dual screening by Spectral Artificial Visual Examination for Female Genital Schistosomiasis and cervical cancer.
 • Martinez, Santiago (2023). DUAL-SAVE FGS Horizon Europe Research and Innovation Action Project.
 • Martinez, Santiago (2023). DUALSAVE-FGS. Dual screening by Spectral Artificial Visual Examination (SAVE) for Female Genital Schistosomiasis (FGS) and cervical cancer: Digital, new, low-cost, and simple screening and training.
 • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita; Martinez, Santiago; Fangen, Kim (2023). Presentasjon: Erfaring fra pilotering av digitale pasientforløp for pasienter med humant immunsvikt virus (HIV) - en kvalitativ studie.

Sist endret: 7.12.2018 15:12