0
Hopp til hovedinnhold

Robin André Rolfhamre

Førsteamanuensis

førsteamanuensis i klassisk musikk, m.mus., ph.d.

 
Kontor:
G2007 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Full akademisk CV og full publikasjonsliste (på engelsk) [klikk her]

Robin Rolfhamre (førsteamanuensis i klassisk musikk, m.mus., ph.d.) er lutenist, gitarist og forsker og er født i Sverige i april, 1986. Etter hans doktorgradsavhandling The popular lute: An investigation of the function and performance of music in France between 1650 and 1700 (UiA, 2014; veiledere: prof. Per Kjetil Farstad og prof. Michael Rauhut) har han fortsatt å studere tidligmoderne musikk (ca. 1400-1700) fra et mellommenneskelig og sosialt perspektiv som fokuserer spesielt på selv-uttrykkende handlinger (”self-expressive acts”), kommunikasjon (særlig gjennom retorikk og sosialpsykologi) og fremføringspraksis. Hans tverrfaglige ambisjon er spesielt fremvist gjennom boken Informed play: Approaching a biology and concept of tone production on Early Modern lute instruments (Norge: Cappelen Damm Akademisk/NOASP, 2018).

Dr. Rolfhamre har publisert artikler i internasjonale, fagfellevurderte akademiske tidsskrifter og har gitt ut flere CD-innspillinger som utøvende kunstner. I perioden 2016–2018 ble han utnevnt til redaksjonssjef for Norwegian eJournal of Music Research (redaksjonsmedlem siden 2018; tidligere Norsk Tidsskrift for Musikkforskning), of fra 2015–2018 var han redaksjonsmedlem i Studia Musicologica Norvegica.  

Dr. Rolfhamre har mottatt flere stipendier og priser, blant annet Agder Videnskapsakademis forskningspris for unge forskere, Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipendium og Kunstrådets kunstnerstipendium (Diversestipend). Han er valgt inn som medlem av Agder vitenskapsakademi.

Han er involvert i flere prosjekter og organisasjoner, som REMP: Reconfiguring Early Modern Performance (leder), The Early Modern and Modern Research Group og forskningsplattformen Kunst i kontekst. Som utøver og forsker har han tre hovedfokusområder:

 1. ”Utøvingspraksis sett fra et pragmatisk, ikke-musealt og mellommenneskeperspektiv som fokuserer på emosjonell kommunikasjon”
 2. ”Improvisasjon og ornamentering fra c. 1000-1700; Utvinning av pedagogiske modeller for improvisasjon og ornamentering”
 3. ”Forbindelsen mellom tidligmusikk og tradisjonell folkemusikk (for eksempel, musica popolare, musique populaire og tradisjonell orientalsk musikk)”

Dr. Rolfhamre er også en aktiv dirigent og komponist. Han ble tidligere utnevnt til dirigent og musikalsk leder for Det Norske Fløytensemble, og han har hatt konserter i flere europeiske land med internasjonalt anerkjente artister.

Dr. Rolfhamre er en Pyramid Historical Strings Artist og han spiller Lauri Niskanen-instrumenter.

 

Forskning

 • Musikologi
 • Tidligmoderne studier
 • Musikkutøving
 • Luttinstrumenter
 • Sosialpsykologi
 • Filosofi
 • Kommunikasjon

Undervisning

Emnesansvarlig (Master-nivå):

 • ME406 Musicological Theory and Method
 • MUK401 Scientific and Artistic Practice
 • MUK501 Master’s Thesis with Performance
 • MUK502 Master’s Project with Performance

Emnesansvar (ph.d.-nivå):

 • KF163 Musikk i kontekst.
 • Delt ansvar for KF602 Kunst i kontekst

Fagansvar:

 • Musikvitenskap, Master i utøvende klassisk musikk
 • Delt ansvar for Fak. For kunstfags ph.d.-programs Kunst i Kontekst-spesialisering

Info til mine studenter

Allmenn formidling

Min forskning retter seg mot tidligmusikken, fremføringspraksis, self-expressiveness, kommunikasjon, filosofi og sosialpsykologiske perspektiver. Jeg er spesielt interessert I tverrfagligt arbeid.

Jeg er tilgjengelig. Føl deg fri til å kontakte meg for samarbeid, bidrag, gjesteforelesinger og andre forskningsaktiviteter som f.eks. deltakelse I forskningsgrupper og prosjekter. Jeg vil også vurdere formelle og uformelle forespørsler for veiledning av master- og doktorgradskandidater. Jeg bruker gjerne teknologiske løsninger som f.eks. video-konferansesystemer.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rolfhamre Robin ‘Caprice de chaconne’ (1671): Symmetry and proportions in Francesco Corbetta's work for Baroque guitar (2018). Early Modern Culture Online . ISSN 1892-0888. 7 doi: 10.15845/emco.v4i1.1513
 • Rolfhamre Robin The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music (2017). The Musical Times . ISSN 0027-4666. 158 (1938), s 81 - 92
 • Rolfhamre Robin Embellishing lute music: using the Renaissance Italian passaggi practice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the French Baroque style. (2016). Dansk Musikforskning Online . ISSN 1904-237X. s 219 - 238
 • Rolfhamre Robin Takketale for Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere (2017). Agder Vitenskapsakademi Årbok . ISSN 0809-7283. s 227 - 229
 • Rolfhamre Robin Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound (2014). Studia Musicologica Norvegica . ISSN 0332-5024. 40 s 43 - 62
 • Rolfhamre Robin Compact Disc(losure): Some Thoughts on the Synthesis of Recording Technology and Baroque Lute Music Research (2013). Acta Musicologica . ISSN 0001-6241. 85 (2), s 245 - 256
 • Rolfhamre, Robin (2018). Informed Play: Approaching a Concept and Biology of Tone Production on Early Modern Lute Instruments. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59044-4. 227 s.
 • Rolfhamre Robin Musikkforskning og utøving i kontekst: tidligmusikken som sosial praksis (2018).
 • Rolfhamre Robin ME-406, MUK401, MUK501, MUK502 online courses for the Master's programme in Western Classical music (2018).
 • Rolfhamre Robin Gammel musikk, samvær og fremtid (2018).
 • Rolfhamre Robin Informed Play and the Self-Expressive (2018).
 • Rolfhamre Robin SERVICE: Skill, Experience and Relevance in a Varies study environment Implementing Canvas in Education (2018).
 • Rolfhamre Robin Informed Play by Robin Rolfhamre (2018).
 • Rolfhamre Robin Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikks nettside (2018).
 • Rolfhamre Robin Department of Classical Music and Music Education website (2018).
 • Rolfhamre Robin Robin Rolfhamre (2018).
 • Rolfhamre Robin, Jan Arve Olsen, EU-ekspert på lutt (2018).

Sist endret: 29.08.2018 10:08

Send studiet på mail