0
Hopp til hovedinnhold

Robin André Rolfhamre

Professor

ph.d., prof. i musikkpedagogikk, emneanvar Master i utøvende musikk, klassisk

 
Kontor:
K2032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Robin Rolfhamre (professor i musikkpedagogikk, m.mus., ph.d.) er lutenist, gitarist og forsker og er født i Sverige i april, 1986. Etter hans doktorgradsavhandling The popular lute: An investigation of the function and performance of music in France between 1650 and 1700 (UiA, 2014; veiledere: prof. Per Kjetil Farstad og prof. Michael Rauhut) har han fortsatt å studere tidligmoderne musikk (ca. 1400-1700) fra et mellommenneskelig og sosialt perspektiv som fokuserer spesielt på selv-uttrykkende handlinger (”self-expressive acts”), kommunikasjon (særlig gjennom retorikk og sosialpsykologi) og fremføringspraksis. Hans tverrfaglige ambisjon er spesielt fremvist gjennom boken Informed play: Approaching a biology and concept of tone production on Early Modern lute instruments (Norge: Cappelen Damm Akademisk/NOASP, 2018).

Dr. Rolfhamre har publisert artikler i internasjonale, fagfellevurderte akademiske tidsskrifter og har gitt ut flere CD-innspillinger som utøvende kunstner. I perioden 2016–2018 ble han utnevnt til redaksjonssjef for Norwegian eJournal of Music Research (tidligere Norsk Tidsskrift for Musikkforskning), of fra 2015–2018 var han redaksjonsmedlem i Studia Musicologica Norvegica.  

Dr. Rolfhamre har mottatt flere stipendier og priser, blant annet Agder Videnskapsakademis forskningspris for unge forskere, Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipendium og Kunstrådets kunstnerstipendium (Diversestipend). Han er valgt inn som medlem av Agder vitenskapsakademi.

Han er involvert i flere prosjekter og organisasjoner, som REMP: Reconfiguring Early Modern Performance (leder), The Early Modern and Modern Research GroupForskningsgruppe for sanglyrikk og forskningsplattformen Kunst i kontekst. 

Dr. Rolfhamre var tidligere utnevnt til dirigent og musikalsk leder for Det Norske Fløytensemble, og han har hatt konserter i flere europeiske land med internasjonalt anerkjente artister.

Dr. Rolfhamre er en Pyramid Historical Strings Artist og han spiller Lauri Niskanen-instrumenter.

Full akademisk CV og full publikasjonsliste (på engelsk) [klikk her]

Forskning

Min forskning er fundamentert i musikkpedagogikk, tidligmusikkens fremføringspraksis og organologi, med spesielt interesse for perspektiver knyttet til friksjon, forhandlinger og årsak og effekt relasjoner. Jeg er spesielt interessert i retorikk, performativitet, filosofi og tverrfagligt arbeid.

Undervisning

Jeg underviser hovedsakelig i musikkvitenskap, luttinstrumenter, klassiske gitarinstrumenter og fremføringspraksis. Jeg veileder også masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger.

Info til mine studenter

 

Emnesansvarlig: 

 • master-nivå:
  • alle emner i masterprogrammet i utøvende musikk—klassisk
 • ph.d.-nivå:
  • Delt ansvar for KF602 Kunst i kontekst

Fagansvar:

 • Musikkvitenskap, Master i utøvende klassisk musikk
 • Delt ansvar for Fak. For kunstfags ph.d.-programs Kunst i Kontekst-spesialisering

Allmenn formidling

Jeg er tilgjengelig. Føl deg fri til å kontakte meg for samarbeid, bidrag, gjesteforelesinger og andre forskningsaktiviteter som f.eks. deltakelse i forskningsgrupper og prosjekter. Jeg vil også vurdere formelle og uformelle forespørsler for veiledning av master- og doktorgradskandidater. Jeg bruker gjerne teknologiske løsninger som f.eks. video-konferansesystemer.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rolfhamre, Robin (2021). Can We Buy Virtue? Implications from State University Funding On Musical Instrument Performance Teacher Mandate. Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. ISBN: 9788202696979. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 4. s 95 - 112.
 • Rolfhamre, Robin (2020). Through the Eyes of an Entangled Teacher: When Classical Musical Instrument Performance Tuition in Higher Education is Subject to Quality Assurance. Action, Criticism, and Theory for Music Education (ACT). ISSN: 1545-4517. 19 (1). s 81 - 117. doi:10.22176/act19.1.81.
 • Rolfhamre, Robin (2019). Musikkforskning og -utøving i kontekst: tidligmusikken som sosial praksis. Agder Vitenskapsakademi Årbok. ISSN: 0809-7283. 2018s 97 - 105.
 • Rolfhamre, Robin (2018). ‘Caprice de chaconne’ (1671): Symmetry and proportions in Francesco Corbetta's work for Baroque guitar. Early Modern Culture Online. ISSN: 1892-0888. 7doi:10.15845/emco.v4i1.1513.
 • Rolfhamre, Robin (2017). The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music. The Musical Times. ISSN: 0027-4666. 158 (1938). s 81 - 92.
 • Rolfhamre, Robin (2016). Embellishing lute music: using the Renaissance Italian passaggi practice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the French Baroque style.. Dansk Musikforskning Online. ISSN: 1904-237X. s 219 - 238.
 • Rolfhamre, Robin (2017). Takketale for Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere. Agder Vitenskapsakademi Årbok. ISSN: 0809-7283. s 227 - 229.
 • Rolfhamre, Robin (2014). Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound. Studia Musicologica Norvegica. ISSN: 0332-5024. 40s 43 - 62.
 • Rolfhamre, Robin (2013). Compact Disc(losure): Some Thoughts on the Synthesis of Recording Technology and Baroque Lute Music Research. Acta Musicologica. ISSN: 0001-6241. 85 (2). s 245 - 256.
 • Rolfhamre, Robin (2018). Informed Play: Approaching a Concept and Biology of Tone Production on Early Modern Lute Instruments. ISBN: 978-82-02-59044-4. Cappelen Damm Akademisk. s 227.
 • Rolfhamre, Robin (2021). From theory to reality: performative implications from arranging Adam de la Halle's fifth motet, "j'ai adès d'amours chanté,” for solo lute..
 • Rolfhamre, Robin (2021). Agder vitenskapsakademis årsfest.
 • Rolfhamre, Robin (2021). Quatre Pièces Brèves.
 • Rolfhamre, Robin (2021). E-Learning in Conservatory Style Musical Instrument Performance Training: Thoughts on the Rhetoric of Sustainability, Technology and Higher Music Education.
 • Rolfhamre, Robin (2021). A Rhetoric of Sustainability, Technology and Higher Music Education: A Teacher’s Thoughts on E-learning in Conservatory Style Musical Instrument Performance Training.
 • Rolfhamre, Robin (2021). A Rhetoric of Sustainability, Technology and Higher Music Education: A Teacher’s Thoughts on E-learning in Conservatory Style Musical Instrument Performance Training.
 • Rolfhamre, Robin (2020). All aboard! Aspects of inclusion in Norwegian municipal cultural schools, exemplified with cases from two towns.
 • Rolfhamre, Robin (2020). Fortelingen om Barabbas.

Sist endret: 13.09.2021 14:09