Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Robin André Rolfhamre

Professor

ph.d., prof. i musikkpedagogikk, emneanvar Master i utøvende klassisk musikk, gitar- og luttlærer

 
Kontor:
K2032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Robin Rolfhamre (professor i musikkpedagogikk, m.mus., ph.d.) er lutenist, gitarist og forsker og er født i Sverige i april, 1986. Etter hans doktorgradsavhandling The popular lute: An investigation of the function and performance of music in France between 1650 and 1700 (UiA, 2014; veiledere: prof. Per Kjetil Farstad og prof. Michael Rauhut) har han fortsatt å studere tidligmoderne musikk (ca. 1400-1700) fra et mellommenneskelig og sosialt perspektiv som fokuserer spesielt på selv-uttrykkende handlinger (”self-expressive acts”), kommunikasjon (særlig gjennom retorikk og sosialpsykologi) og fremføringspraksis. Hans tverrfaglige ambisjon er spesielt fremvist gjennom boken Informed play: Approaching a biology and concept of tone production on Early Modern lute instruments (Norge: Cappelen Damm Akademisk/NOASP, 2018).

Dr. Rolfhamre har publisert artikler i internasjonale, fagfellevurderte akademiske tidsskrifter og har gitt ut flere CD-innspillinger som utøvende kunstner. I perioden 2016–2018 ble han utnevnt til redaksjonssjef for Norwegian eJournal of Music Research (tidligere Norsk Tidsskrift for Musikkforskning), of fra 2015–2018 var han redaksjonsmedlem i Studia Musicologica Norvegica.  

Dr. Rolfhamre har mottatt flere stipendier og priser, blant annet Agder Videnskapsakademis forskningspris for unge forskere, Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipendium og Kunstrådets kunstnerstipendium (Diversestipend). Han er valgt inn som medlem av Agder vitenskapsakademi.

Han er involvert i flere prosjekter og organisasjoner, som REMP: Reconfiguring Early Modern Performance (leder), The Early Modern and Modern Research GroupForskningsgruppe for sanglyrikk og forskningsplattformen Kunst i kontekst. 

Dr. Rolfhamre var tidligere utnevnt til dirigent og musikalsk leder for Det Norske Fløytensemble, og han har hatt konserter i flere europeiske land med internasjonalt anerkjente artister. Han er også aktiv som komponist, lydtekniker og produsent.

Dr. Rolfhamre er en Pyramid Historical Strings Artist og han spiller Lauri Niskanen-instrumenter.

Full akademisk CV og full publikasjonsliste (på engelsk) [klikk her]

Forskning

Min forskning er fundamentert i musikkpedagogikk, tidligmusikkens fremføringspraksis og organologi, med spesielt interesse for perspektiver knyttet til friksjon, forhandlinger og årsak og effekt relasjoner. Jeg er spesielt interessert i retorikk, performativitet, filosofi og tverrfagligt arbeid.

Undervisning

Jeg underviser hovedsakelig i musikkvitenskap, luttinstrumenter, klassiske gitarinstrumenter og fremføringspraksis. Jeg veileder også masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger.

Info til mine studenter

 

Emnesansvarlig: 

 • master-nivå:
  • alle emner i masterprogrammet i utøvende musikk—klassisk
 • ph.d.-nivå:
  • Delt ansvar for KF602 Kunst i kontekst

Fagansvar:

 • Musikkvitenskap, Master i utøvende klassisk musikk
 • Delt ansvar for Fak. For kunstfags ph.d.-programs Kunst i Kontekst-spesialisering

Prosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rolfhamre, Robin (2023). Digitising historical crafts education. Education as an impulse for social inclusion. ISBN: 978-83-65727-79-4. The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań. Kap. 23. s 383 - 408.
 • Murawska, Ewa; Rykowski, Mikolaj; Baum, Ewa; Schau, Jørn; Rolfhamre, Robin (2023). On the need for social inclusion: a few words from the editors. Education as an impulse for social inclusion. ISBN: 978-83-65727-79-4. The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań. 1. s 13 - 16.
 • Hauen, Mali; Rolfhamre, Robin (2023). This is me: Investigating pupils' stories about the kulturskole to unveil how they and the school mutually affect each other. Journal of Embodied Research (JER). ISSN: 2513-8421.
 • Rolfhamre, Robin (2022). Edukacja muzyczna w Norwegii – digitalizacja, tradycja i etyka. Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji. ISBN: 978-83-65727-68-8. Akademia Muzyczna im. I.  J. Paderewskiego w Poznaniu. Kap. 23. s 385 - 412.
 • Rolfhamre, Robin; Angelo, Elin (2022). Introduction: Making History Through Music Performance and Education. Views on Early Music as Representation - Invitations, Congruity, Performance. ISBN: 978-82-02-75619-2. Cappelen Damm Akademisk. Kap 1.
 • Rolfhamre, Robin (2022). Performative Musicology and HIP as Rhetoric and Pedagogy for the Past in Present and Future. Views on Early Music as Representation - Invitations, Congruity, Performance. ISBN: 978-82-02-75619-2. Cappelen Damm Akademisk. Kap 2.
 • Rolfhamre, Robin; Nesmann-Aas, Inga Marie (2022). Rethinking Music Practise–Sessions beyond Poiesis and Praxis-Towards Practising Democracy. The European Journal of Philosophy in Arts Education. ISSN: 2002-4665. 7 (1). s 63 - 114. doi:10.5281/zenodo.6536193.
 • Rolfhamre, Robin; Øvrebø, Daniel Henry (2022). Rhetorically Performative Early Music: YouTube Videos as Statements. Views on Early Music as Representation - Invitations, Congruity, Performance. ISBN: 978-82-02-75619-2. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 8. s 199 - 221.
 • Rolfhamre, Robin (2021). Can We Buy Virtue? Implications from State University Funding On Musical Instrument Performance Teacher Mandate. Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. ISBN: 9788202696979. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 4. s 95 - 112.
 • Rolfhamre, Robin (2021). E-learning in Conservatory Style Musical Instrument Performance Training: Thoughts on the Rhetoric of Sustainability, Technology and Higher Music Education. Music E-ducation in XXI- st century. New challenges and perspectives. ISBN: 978-83-65727-59-6. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Kap. 9. s 129 - 134.
 • Rolfhamre, Robin (2021). E-learning w nauce gry na instrumentach muzycznych w stylu konserwatoryjnym: przemyślenia na temat retoryki zrównoważonego rozwoju, technologii i wyższego szkolnictwa muzycznego. E-dukacja muzyczna w XXI wieku Nowe wyzwania i perspektywy. ISBN: 978-83-65727-62-6. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Kap. 9. s 169 - 176.
 • Rolfhamre, Robin (2020). Through the Eyes of an Entangled Teacher: When Classical Musical Instrument Performance Tuition in Higher Education is Subject to Quality Assurance. Action, Criticism, and Theory for Music Education (ACT). ISSN: 1545-4517. 19 (1). s 81 - 117. doi:10.22176/act19.1.81.
 • Rolfhamre, Robin (2019). Musikkforskning og -utøving i kontekst: tidligmusikken som sosial praksis. Agder Vitenskapsakademi Årbok. ISSN: 0809-7283. 2018s 97 - 105.
 • Rolfhamre, Robin (2018). ‘Caprice de chaconne’ (1671): Symmetry and proportions in Francesco Corbetta's work for Baroque guitar. Early Modern Culture Online (EMCO). ISSN: 1892-0888. 7doi:10.15845/emco.v4i1.1513.
 • Rolfhamre, Robin (2017). The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music. The Musical Times. ISSN: 0027-4666. 158 (1938). s 81 - 92.
 • Rolfhamre, Robin (2016). Embellishing lute music: using the Renaissance Italian passaggi practice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the French Baroque style.. Dansk Musikforskning Online. ISSN: 1904-237X. s 219 - 238.
 • Rolfhamre, Robin (2017). Takketale for Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere. Agder Vitenskapsakademi Årbok. ISSN: 0809-7283. s 227 - 229.
 • Rolfhamre, Robin (2014). Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound. Studia Musicologica Norvegica. ISSN: 0332-5024. 40s 43 - 62.
 • Rolfhamre, Robin (2013). Compact Disc(losure): Some Thoughts on the Synthesis of Recording Technology and Baroque Lute Music Research. Acta Musicologica. ISSN: 0001-6241. 85 (2). s 245 - 256.
 • Murawska, Ewa; Rykowski, Mikolaj; Baum, Ewa; Schau, Jørn; Rolfhamre, Robin (2023). Education as an impulse for social inclusion. ISBN: 978-83-65727-79-4. The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań. s 496.
 • Rolfhamre, Robin; Angelo, Elin (2022). Views on Early Music as Representation - Invitations, Congruity, Performance. ISBN: 978-82-02-75619-2. Cappelen Damm Akademisk. s 263.
 • Rolfhamre, Robin (2018). Informed Play: Approaching a Concept and Biology of Tone Production on Early Modern Lute Instruments. ISBN: 978-82-02-59044-4. Cappelen Damm Akademisk. s 227.
 • Rolfhamre, Robin (2023). Over Seas.
 • Rolfhamre, Robin; Jämtbäck, Tomas; Rosand, Ellen; Tarrodi, Andrea (2023). "Barbara Strozzi – sex, tårar och sångsamlingar" på P2 Musikhistoria (Sveriges Radio P2).
 • Schau, Jørn; Rolfhamre, Robin; Adamowicz-Kaszuba, Teresa; Murawska, Ewa; Okupnik, Malgorzata; Pilasiewicz, Patryk; Klysz-Sokalska, Natalia; Rykowski, Mikolaj (2023). Scientific panel: Music matters!.
 • Rolfhamre, Robin; Schau, Jørn (2023). Introduction to effective academic project design.
 • Rolfhamre, Robin; Schau, Jørn (2023). Foundations of Tone production on Classical Guitar.
 • Schau, Jørn; Rolfhamre, Robin (2023). Working with Flute ensembles.

Sist endret: 25.10.2023 20:10