0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
G2007 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Full akademisk CV og full publikasjonsliste (på engelsk) [klikk her]

Robin Rolfhamre (professor i musikkpedagogikk, m.mus., ph.d.) er lutenist, gitarist og forsker og er født i Sverige i april, 1986. Etter hans doktorgradsavhandling The popular lute: An investigation of the function and performance of music in France between 1650 and 1700 (UiA, 2014; veiledere: prof. Per Kjetil Farstad og prof. Michael Rauhut) har han fortsatt å studere tidligmoderne musikk (ca. 1400-1700) fra et mellommenneskelig og sosialt perspektiv som fokuserer spesielt på selv-uttrykkende handlinger (”self-expressive acts”), kommunikasjon (særlig gjennom retorikk og sosialpsykologi) og fremføringspraksis. Hans tverrfaglige ambisjon er spesielt fremvist gjennom boken Informed play: Approaching a biology and concept of tone production on Early Modern lute instruments (Norge: Cappelen Damm Akademisk/NOASP, 2018).

Dr. Rolfhamre har publisert artikler i internasjonale, fagfellevurderte akademiske tidsskrifter og har gitt ut flere CD-innspillinger som utøvende kunstner. I perioden 2016–2018 ble han utnevnt til redaksjonssjef for Norwegian eJournal of Music Research (redaksjonsmedlem siden 2018; tidligere Norsk Tidsskrift for Musikkforskning), of fra 2015–2018 var han redaksjonsmedlem i Studia Musicologica Norvegica.  

Dr. Rolfhamre har mottatt flere stipendier og priser, blant annet Agder Videnskapsakademis forskningspris for unge forskere, Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipendium og Kunstrådets kunstnerstipendium (Diversestipend). Han er valgt inn som medlem av Agder vitenskapsakademi.

Han er involvert i flere prosjekter og organisasjoner, som REMP: Reconfiguring Early Modern Performance (leder), The Early Modern and Modern Research Group og forskningsplattformen Kunst i kontekst. 

Dr. Rolfhamre var tidligere utnevnt til dirigent og musikalsk leder for Det Norske Fløytensemble, og han har hatt konserter i flere europeiske land med internasjonalt anerkjente artister.

Dr. Rolfhamre er en Pyramid Historical Strings Artist og han spiller Lauri Niskanen-instrumenter.

 

Forskning

 • Musikologi
 • Tidligmoderne studier
 • Musikkutøving
 • Luttinstrumenter
 • Sosialpsykologi
 • Filosofi
 • Kommunikasjon

Undervisning

Emnesansvarlig (Master-nivå):

 • ME406 Musicological Theory and Method
 • MUK401 Scientific and Artistic Practice
 • MUK501 Master’s Thesis with Performance
 • MUK502 Master’s Project with Performance

Emnesansvar (ph.d.-nivå):

 • KF163 Musikk i kontekst.
 • Delt ansvar for KF602 Kunst i kontekst

Fagansvar:

 • Musikvitenskap, Master i utøvende klassisk musikk
 • Delt ansvar for Fak. For kunstfags ph.d.-programs Kunst i Kontekst-spesialisering

Info til mine studenter

Allmenn formidling

Min forskning retter seg mot tidligmusikken, fremføringspraksis, self-expressiveness, kommunikasjon, filosofi og sosialpsykologiske perspektiver. Jeg er spesielt interessert I tverrfagligt arbeid.

Jeg er tilgjengelig. Føl deg fri til å kontakte meg for samarbeid, bidrag, gjesteforelesinger og andre forskningsaktiviteter som f.eks. deltakelse I forskningsgrupper og prosjekter. Jeg vil også vurdere formelle og uformelle forespørsler for veiledning av master- og doktorgradskandidater. Jeg bruker gjerne teknologiske løsninger som f.eks. video-konferansesystemer.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rolfhamre Robin ‘Caprice de chaconne’ (1671): Symmetry and proportions in Francesco Corbetta's work for Baroque guitar (2018). Early Modern Culture Online . ISSN 1892-0888. 7 doi: 10.15845/emco.v4i1.1513
 • Rolfhamre Robin The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music (2017). The Musical Times . ISSN 0027-4666. 158 (1938), s 81 - 92
 • Rolfhamre Robin Embellishing lute music: using the Renaissance Italian passaggi practice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the French Baroque style. (2016). Dansk Musikforskning Online . ISSN 1904-237X. s 219 - 238
 • Rolfhamre Robin Takketale for Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere (2017). Agder Vitenskapsakademi Årbok . ISSN 0809-7283. s 227 - 229
 • Rolfhamre Robin Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound (2014). Studia Musicologica Norvegica . ISSN 0332-5024. 40 s 43 - 62
 • Rolfhamre Robin Compact Disc(losure): Some Thoughts on the Synthesis of Recording Technology and Baroque Lute Music Research (2013). Acta Musicologica . ISSN 0001-6241. 85 (2), s 245 - 256
 • Rolfhamre, Robin (2018). Informed Play: Approaching a Concept and Biology of Tone Production on Early Modern Lute Instruments. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59044-4. 227 s.
 • Rolfhamre Robin Kontekster og utfordringer i tidligmusikken før 1700 (2019).
 • Rolfhamre Robin Trubadurer, verdenssyn og kunnskapsproduksjon: om synteser mellom musikkutøving, musikologier og det performative (2018).
 • Rolfhamre Robin Crash course i søknadsskriving for ph.d-søkere (2018).
 • Rolfhamre Robin Musikkforskning og utøving i kontekst: tidligmusikken som sosial praksis (2018).
 • Rolfhamre Robin ME-406, MUK401, MUK501, MUK502 online courses for the Master's programme in Western Classical music (2018).
 • Rolfhamre Robin Gammel musikk, samvær og fremtid (2018).
 • Rolfhamre Robin Informed Play and the Self-Expressive (2018).
 • Rolfhamre Robin SERVICE: Skill, Experience and Relevance in a Varies study environment Implementing Canvas in Education (2018).
 • Rolfhamre Robin Informed Play by Robin Rolfhamre (2018).
 • Rolfhamre Robin Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikks nettside (2018).

Sist endret: 29.11.2018 12:11

Send studiet på mail