Robin André Rolfhamre - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Robin André Rolfhamre

Førsteamanuensis

f

E-post:
robin.rolfhamre@uia.no
Telefon:
38 14 24 07
Mobil:
974 05 965
Kontor:
G2007 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale
Nettside:
http://www.rolfhamre.com
Avdeling:
Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk

Bakgrunn

Robin Rolfhamre (m.mus., ph.d.) er født i Sverige i april 1986 og har en doktorgrad i 1600-tallsmusikk (veiledere: prof. Per Kjetil Farstad og prof. Michael Rauhut). Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder der han blant annet underviser i lutt- og gitarinstrumenter, og vitenskapelig metode. Han har mottatt en rekke stipendier og utmerkelser, inkludert Agder vitenskapsakademis forskningspris for yngre forskere, Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend, og Statens kunstnerstipend. Rolfhamre har publisert artikler i internasjonale, fagfellevurderte forskningstidskrifter og er sjefredaktør for Norsk tidsskrift for musikkforskning. Han har dessuten deltatt på et flertall plateprosjekter og har konsertert i flere Europeiske land med internasjonale artister. Rolfhamre er i tillegg aktiv som dirigent og komponist og han har tidligere vært engasjert som dirigent og musikalsk leder for Det Norske Fløyteensemble. Han er involvert i et antall prosjekter og organisasjoner som for eksempel Early Modern Research Group og Kunst i konteksts forskningsgruppe Kunst og musikalsk kommunikasjon. Som både utøvende musiker og forsker har han tre hovedsakelige fokusområder:

 1. ‘Improvisasjon og ornamentering fra c. 1000–1700: utvinne pedagogiske modeller for improvisasjon og ornamentering’

 2. ‘Fremføringspraksis sett utifra et pragmatisk, ikke-musealt og mellommenneskelige perspektiv med fokus på emosjonell kommunikasjon’

 3. ‘Gråsonene mellom tidligmusikk og folkemusikk (feks. musica popolare, musique populaire og orientalsk tradisjonsmusikk’

Rolfhamre er en Pyramid Historical Strings Artist og han spiller Lauri Niskanen instrumenter.

Full Academic CV and Full Publications List [click here]

Redaksjonelt arbeid:

Chief Editor, NTM online (Norwegian Journal of Musicology Online), 2016–2018.

Editorial Board Member, Studia Musicologica Norvegica, 2015–2018.

Editor, Skriftserie for Klassisk Gitar 2015–2017.

Peer Reviewer, Journal of Artistic Research (JAR), 2016–

Finansiering, stipender og priser

Priser og stipender

2016 Agder Vitenskapsakademis Forskningspris for Yngre Forskere, 10 000 NOK og et diplom.

2016 Norsk Kulturråds Kunstnerstipend (Diversestipend), 15 000 NOK.

2015 Vest-Agder Fylkeskommunes kunstnerstipend, 40 000 NOK.

2015 Jeg var en av seks nominerte til Sparebanken Sør’s Musikkpris, 75 000 NOK.

2003 Kungliga Musikaliska Akademins ungdomsstipendium, 3 000 SEK.

2003 Lions Österhaninge Kulturstipendium.

2002 Lilla Jörgen Rörby Stipendiet.

2001 Haninge Kulturstipendium, 3 000 SEK

Reisestøtte

2015 Reisestøtte fra Noroff University College: Presentasjon av paper under Seventeenth Nordic Musicological Congress, University of Aalborg, 7 960 NOK.

2015 Reisestøtte fra Noroff University College: Deltakelse på et forskningsseminar i Fevik. 6 090 NOK.

2014 Reisestøtte fra Universitetet i Agder: Presentasjon av paper under Medieval and Renaissance Music Conference, University of Birmingham, UK. 10 617 NOK.

2014 Reisestøtte fra Universitetet i Agder: Deltakelse under Opera-seminar i Tarquinia, Italia. 3 417 NOK plus full diett.

Bibliografi

Doktoravhandling

Rolfhamre, R. (2014).The popular lute: an investigation of the function and performance of music in France between 1650 and 1700. (PhD) Faculty of Fine Arts, University of Agder

Bøker og oppgaver

Rolfhamre, R. (2010).French Baroque lute music from 1650-1700: A study of the art of playing the lute. Germany: VDM Verlag Dr. Müller

Rolfhamre, R. (2010).French Baroque lute music from 1650-1700. (Mmus diss.) Norway: Faculty of Fine Arts, University of Agder

Artikler

Rolfhamre, R. (2017). Komponisten som smisket med Solkongen. Fædrelandsvennen, Monday, 25 September, 2017, p. 20. Feature story.

Rolfhamre, R. (2017). Lutmusik som berättar — tankar efter en doktorsavhandling. To be published in Gitarr & luta.

Rolfhamre, R. (2017). Takketale for Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere. In Agder Vitenskapsakademi Årbok 2016, pp. 227–229.

Rolfhamre, R. et. al. (2017). Norway across the centuries. In concert programme:Northern Winds, Nordic Early Music, 1140–1810. UCLA Early Music Ensemble, 03.06.2017, Powell Rotunda, p. 6.

Rolfhamre, R. (2017). The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music.  Musical Times, Vol. 158, no. 1938, pp. 81–92. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2016).Embellishing lute music:Using the Renaissance Italianpassaggipractice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the Baroque style.Danish Musicology Online, Special Edition: 17th Nordic Musicological Congress, pp. 119–138. Invited article. URL: http://www.danishmusicologyonline.dk/arkiv/arkiv_dmo/dmo_saernummer_2016/dmo_saernummer_2016_NMC_12.pdf

Rolfhamre, R. (2016, 26 September) Vi må belønne institusjonene som driver med kunstnerisk forskning. Forskning.no. Feature story. URL: http://forskning.no/meninger/kronikk/2016/09/vi-ma-belonne-institusjonene-som-driver-med-kunstnerisk-forskning

Rolfhamre, R. (2016). Glem den høyverdige musikken.Agderpostenn, Friday 23 September 2016, p. 19. Feature story.

Rolfhamre, R. (2016). A case study of the colascione from an idiomatics perspective. Lutezine, no. 120, pp. 52–63.

Rolfhamre, R. (2015). Baroque-lute-scales: a supplement to the Lernui-methodology. Lutezine, no. 114, pp. 33-47.

Rolfhamre, R. (2015). Lernui: CAGED transcribed for an efficient, easy three-chord-system for advanced play and improvisation on the baroque-lute.Lutezine, no. 113, pp. 36-43.

Rolfhamre, R. (2014). Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound.Studia musicologica Norvegica 40, pp. 43-62. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2013). Compact Disc(losure): some thoughts on the synthesis of recording technology and baroque lute music research.Acta musicologica LXXXV/2, pp.245-256. Peer-reviewed.

Mathiesen, T. (2008).Johan Henrich Freithoff - Norges største barokkomponist?Musikkpedagogen (3); OMLF, pp 6-8.

Rolfhamre, R. (2004). Ur mörker kommer ljus: Liten gitarrakademi 2004, Ingesunds musikhögskola.Gitarr & Luta 37, no. 3, pp. 6-7

Rolfhamre, R. (2004). Att vara där.Gitarr & Luta 37, no. 1, p. 4 

Konferanser, seminarer, gjesteforelesinger og andre forskningspresentasjoner

Inviterte presentasjoner (i utvalg)

Rolfhamre, R. (2017). Barocken innan Bach och Händel. 2017-05-05, Haninge Culture House, Sweden.

Rolfhamre, Robin. (2016). Talentutvikingsprogrammet Unge musikere.Talentuviklingsworkshop. 2016-09-29, CoWorx, Kristiansand.

Rolfhamre, Robin. (2016). ‘Who am I?’ Individuality as focus in higher music education.Symposium:‘In Sync?: Music, teaching and learning in higher music education.’ 2016-08-31 – 2016-09-01 University of Agder and CEMPE/Norwegian Academy of Music, Kristiansand.

Rolfhamre, R. (2016). ‘Getting noticed: Strategies and thoughts on creating a name and finding your uniqueness as a musician.’ Public lecture, 2016-02-12, University of Agder, Norway.

Rolfhamre, R. (2016). ‘The language of sound.’Guest-lecture, Narrative course, 2016-01-18, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Approaching Early Modern music: Perspectives on lute music and craftsmanship.’ University of Agder’s Library’s Lecture Series. 2015-10-14. University of Agder, Norway. Invited speaker. Streamed through UiA TV (http://www.uia.no/student/live-streaming-fra-uia/uia-tv). Videorecording available through: http://cdnapi.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1484431/uiconf_id/28551341/entry_id/0_81bswsjd/embed/dynamic

Rolfhamre, R. (2015). ‘Lutes, music and the musician in a seventeenth-century-context.’ Music-history, Course MU-149, 2015-10-08, University of Agder, Norway. Invited speaker.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Artistic research and the unknown: Thoughts on researching performance-practice based on instruments.’ 2015-09-28.Ansgar University College and Theological Seminary (Ansgar Teologiske Høgskole), Norway. Invited speaker.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Science and interpretation’. Open guest-lecture, 2015-08-31, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Music business and copyright’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-03-09, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘What is sound?’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-03-03, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Sound and characters (ii): Group relations – from psychology to performativity’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-24, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Sound and characters (i): Creating an individual – from psychology to performativity’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-23, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Music in games’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-16, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Audio design’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-02, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Film-music-history’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-03, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2014). ‘French seventeenth century opera: The politics of a lute accompanist’. OPERA - The Multimodality of Opera: The Constitution, Development and Performance of Early Modern Opera. Seminar. 2014-05-04 - 2014-05-08, Biblioteca Comunale, Palazzo Bruschi-Falgari, Tarquina, Italy.

Rolfhamre, R. (2013). ‘What is sound?’ Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-10, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2013). ‘Music, sound and games: On creativity, balance and production’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-09, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2013). ‘Making sound matter: On sound-design, foley and music’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-03, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2013). ‘Film-music-history and reflections’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-02, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2012). ‘Some basic approaches to popular music analysis’. Teacher conference, 2012-05-09 - 2012-05-11, Noroff.

Rolfhamre, R. (2011). ‘Lute Music in Early Modern Europe’. EMRG Conference in Early Modern Studies, 2011-09-21 - 2011-09-23 University of Agder.

Andre presentasjoner

Rolfhamre, R. (2016). ‘Performing artistic research in Early Modern genres and to have an academic career as a lute scholar.’ Arts in contexts — in between practices Conference 2016-06-06 – 2016-06-08 University of Agder. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2016). ‘Concert introduction and perspectives on Early Music.’ Viatoribus (Basel) and Kristiansand Chathedral Choir, 31-03-2016, Kristiansand Cathedral.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Embellishing La Guitarre Royalle: on experimenting with the Italian passagi practice in Francisco Corbetta’s music.’Nordic Musicological Congress, 2015-08-11 - 2015-08-14, Aalborg University, Denmark. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2014). ‘Sexy ornaments: Can we tell gender from lute-tablatures?’ Medieval and Renaissance music conference, 2014-07-03 - 2014-07-06 University of Birmingham, UK. Peer-reviewed.

Andre konferanse-, seminar- og symposium-aktiviteter (i utvalg)

Rolfhamre, R. Moderator: ‘Utfordringer og erfaring med å involvere studenter i vitenskapelige/teoretiske forskningsprosjekter’ (Session: Papers by Daniel Nordgård, Helene Illeris and Tony Valberg), Forskningsbasert undervisningdag, 2017-09-08, University of Agder.

Panelist. ‘The portfolio musician’ (2016). Symposium:‘In Sync?: Music, teaching and learning in higher music education.’ 2016-08-31 – 2016-09-01 University of Agder and CEMPE/Norwegian Academy of Music, Kristiansand.Rolfhamre, R. (2016). ‘Translating the Early Modern musician: From historical past to contemporary practice and practise.’ 2016-08-17, Academic year’s opening event, University of Agder. Invited speaker.

Rolfhamre, R. Moderator:Kullberg, J. ‘Dialogical Composition’ (2015). Artistic Research Forum 2015, 2015-10-20, University of Agder.

Forskningsinteresser

Early Modern and Medieval studies, Artistic Research, Critical Musicology, Lute instruments, Psychology, Inter-disciplinary Studies, Cultural studies, Technology, Perception.

Diskografi

Robin Rolfhamre. Ego sum (EMK – EMK028) 2017, CD/online.

Robin Rolfhamre.Cantigas de Santa Maria | Alfonso X (1221–1248) (EMK – EMK027) 2016, CD/online.

Robin Rolfhamre, Therese Winther Hagir, Roy Tommy Eriksen.Io e lei (EMK – EMK022) 2015, CD/Online.

Maria Njerve Borgenvik. Unclear. ‘Manjobo’, 2014. SoundCloud, online single, https://soundcloud.com/maria-njerve-borgenvik/unclear(accessed 3 June 2015)

Robin Rolfhamre.Robot Pop (Rolfhamre Productions/Distrokid -UPC: 840090030859) 2014, online EP

Guillemots.Hello Land (The state51Conspiracy - CON150CD) 2012, CD/online

Norwegian flute ensemble.From Norway(EMK - EMK014) 2012, CD/online

Sjung hjerte.Sjung Hjerte(Sjung Hjerte - SH01) 2010, CD

Robin Rolfhamre.Baroque Lute Music(Rolfhamre Productions - RPCD 001) 2009, CD/online

Reaching out(University of Agder - UiA0901) 2009, CD

Lycka är glädje, Glädje är musik(Haninge Kommunala Musikskola) 2006, CD

Videografi (ekskludert YouTube)

Landmark, K. and Tellefsen, O. (2016)Svartedauen — da Norge gikk under. Norway: To be aired on NRK in 2016. Lutenist-actor for the nobility.

Sørlandet tattoo(2011)Sørlandet tattoo 2011. Norway: Sørlandet tattoo. Conductor. 

Knytt kontakt med Rolfhamre

Facebook

Spotify

YouTube

Twitter

Instagram

Se også: luttpasorlandet.com

Last changed: 2018-01-18 18:38:32

Publikasjoner

 • Rolfhamre Robin ‘Caprice de chaconne’ (1671): Symmetry and proportions in Francesco Corbetta's work for Baroque guitar (2018). Early Modern Culture Online . ISSN 1892-0888. 7 doi: 10.15845/emco.v4i1.1513
 • Rolfhamre Robin The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music (2017). The Musical Times . ISSN 0027-4666. 158 (1938), s 81 - 92
 • Rolfhamre Robin Embellishing lute music: using the Renaissance Italian passaggi practice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the French Baroque style. (2016). Dansk Musikforskning Online . ISSN 1904-237X. s 219 - 238
 • Rolfhamre Robin Takketale for Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere (2017). Agder Vitenskapsakademi Årbok . ISSN 0809-7283. s 227 - 229
 • Rolfhamre Robin Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound (2014). Studia Musicologica Norvegica . ISSN 0332-5024. 40 s 43 - 62
 • Rolfhamre Robin Compact Disc(losure): Some Thoughts on the Synthesis of Recording Technology and Baroque Lute Music Research (2013). Acta Musicologica . ISSN 0001-6241. 85 (2), s 245 - 256
 • Rolfhamre, Robin (2018). Informed Play: Approaching a Concept and Biology of Tone Production on Early Modern Lute Instruments. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59044-4. 227 s.
 • Rolfhamre Robin, Jan Arve Olsen, EU-ekspert på lutt (2018).
 • Rolfhamre Robin Informed Play: Approaching a Concept and Biology of Tone Production on Early Modern Lute Instruments (2018).
 • Rolfhamre Robin Ta ansvar för ditt musicerande! (2018). SGLS Svenska Gitarr- och Lutasällskap . ISSN 0283-474X. 51 (2), s 7 - 10
 • Rolfhamre Robin ‘Caprice de chaconne’ (1671): Symmetry and proportions in Francesco Corbetta's work for Baroque guitar (2018). Early Modern Culture Online . ISSN 1892-0888. 7 doi: 10.15845/emco.v4i1.1513
 • Rolfhamre Robin Musikk fra 1300- til 1700-tallet (2017).
 • Rolfhamre Robin Komponisten som smisket med Solkongen (2017). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790. s 20 - 20
 • Rolfhamre Robin Northern Winds, Nordic Early Music, 1140–1810 (2017).
 • Rolfhamre Robin Ego sum (2017).
 • Rolfhamre Robin Lunchkonsert med Robin Rolfhamre (2017).
 • Rolfhamre Robin Barocken innan Bach och Händel (2017).

Send studiet på mail