Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Reidun Renstrøm

Førsteamanuensis

 
Kontor:
JU063 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Renstrøm, Reidun (2006). Einstein's revolutionary theory of the photon and its slow reception, particularly in Scandinavia. Perspectives on Scandinavian science in the early twentieth century / Reinhard Siegmund-Schultze and Henrik Kragh Sørensen (eds.). Novus Forlag. s 45 - 64.
 • Renstrøm, Reidun (2001). Einsteins lyskvanter. Fra Fysikkens Verden. ISSN: 0015-9247.
 • Renstrøm, Reidun (2001). Kvanteteoriens utvikling:Plancks energielementer. Fra Fysikkens Verden. ISSN: 0015-9247. 1
 • Henriquez, Adolfo; Rekstad, John Bernhard; Ingebretsen, Finn; Guttormsen, Magne Sveen; Eldhuset, Knut; Nordmoen, Bjørn; Ramsøy, Tore; Renstrøm, Reidun; Aasen, Rolf Magne; Thorsteinsen, T.F.; Hammaren, E (1983). The Decay from the two-quasiparticle regime in even-even deformed rare earth nuclei. Physics Letters B. ISSN: 0370-2693. 130B (3,4). s 171 - 173.
 • Renstrøm, Reidun; Renstrøm, Margrethe (2021). Fysikk og Idrett. ISBN: 978-82-02-67583-7. Cappelen Damm Akademisk. s 350.
 • Renstrøm, Reidun (2020). Innføring i fysikk. ISBN: 978-82-15-02571-1. Universitetsforlaget. s 658.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun (2019). Fysikkdidaktikk. ISBN: 978-82-02-62335-7. Cappelen Damm Akademisk. s 452.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun; Holm, Olav B.; Nymo, Morten (2014). Rom Stoff Tid Fysikk 2. Lærerveiledning og undervisningsressurser.. ISBN: 9788202432461. Cappelen Damm AS. s 150.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun; Holm, Olav B.; Nymo, Morten (2014). Rom Stoff Tid Fysikk 2. Læringsressurser og laboratorieoppgaver.. ISBN: 9788202432461. Cappelen Damm AS. s 300.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun; Holm, Olav B.; Nymo, Morten (2014). Rom Stoff Tid Fysikk 2. ISBN: 9788202432461. Cappelen Damm AS. s 480.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun; Holm, Olav B.; Nymo, Morten (2013). Rom Stoff Tid. Fysikk 1. Lærebok. ISBN: 978-82-02-40250-1. Cappelen Damm AS. s 478.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun (2011). Fysikkdidaktikk. ISBN: 978-82-7634-878-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 436.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun (2008). Rom Stoff Tid Fysikk 2 Lærerveiledning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun (2008). Rom Stoff Tid Fysikk 2 RSTnett. Cappelen Damm Akademisk.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun (2008). Rom Stoff Tid Fysikk 2 Studiebok. ISBN: 9788202278014. Cappelen Damm Akademisk. s 218.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun (2008). Rom Stoff Tid Fysikk 2. ISBN: 9788202277994. Cappelen Damm Akademisk. s 299.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun (2007). Rom Stoff Tid Fysikk 1 RSTnett Lærerveiledning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun (2007). Rom Stoff Tid Fysikk 1 RSTnett. Cappelen Damm Akademisk.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun (2007). Rom Stoff Tid Fysikk 1 Studiebok. ISBN: 9788202267193. Cappelen Damm Akademisk. s 198.
 • Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn; Grimenes, Arne Auen; Renstrøm, Reidun (2007). Rom Stoff Tid Fysikk 1. ISBN: 9788202241735. Cappelen Damm Akademisk. s 319.
 • Renstrøm, Reidun (2006). Fysikkens historie : fra naturfilosofi til kvanteteori. ISBN: 8276346782. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 123.
 • Bomark, Nils-Erik; Renstrøm, Reidun (2022). Myths in physics textbooks.
 • Renstrøm, Reidun (2018). Fysikkens teorier forklarer en forunderlig verden.
 • Renstrøm, Reidun (2018). Atomteoriens historie fra Demokrit til kvantemekanikken.
 • Renstrøm, Reidun (2018). Bohrs kvanteteori for atomet.
 • Renstrøm, Reidun (2018). Atomkjerner - til glede og besvær.

Forskningsgrupper

Sist endret: 3.06.2020 13:06