0
Hopp til hovedinnhold

Randi Margrethe Eidsaa

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
G2004 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

100 % stilling som førsteamanuensis  ved Institutt for musikk: Klassisk og musikkpedagogikk

Faglærer fra Agder musikkonservatorium

1.avd spes.ped., engelsk mellomfag, musikkhovedfag fra Universitet i Oslo

Doktorgrad fra Danmarks Pedagogiske Universitetsskole

Arbeidserfaring: 10 år i grunnskolen

Ansatt ved UiA siden 1997

Faglige interesser

Musikkdidaktikk

Musikkestetikk og musikkvitenskap

Praksisrettede musikkprosjekter

Musikkformidling

Musikalsk ledelse i kunstneriske prosjekter

Prosjekter

Avhandling:

Hvem skaper musikken? En studie av musikalsk skapende partnerskapsprosjekter ut fra et estetisk og didaktisk perspektiv. 

FoU-prosjekter

2012: Medforfatter til Musical Creativity as Practice: Creativity in Partnerships, sammen med Colley, Ailbhe og Leung. I Oxford Handbook of Music Education Vol 2

Forskningsgruppen KUNST I KONTEKST (fra 2013-), og undergruppen Kunst og konflikt (fra 2015):Musical dialogues: Music in Action in Conflict Areas. Two Norwegian-Bosnian projects. 

2014: Kunstneriske refleksjoner over englebarn i tau. En musikalsk forestilling basert på en roman av Paul-Leer Salvesen og musikk av Ned Rorem

2015: Bach in the Subways. Konserter, skoleprosjekt og videoproduksjon

2015: Musical Dialogues between Norway and Bosnia-Herzegovina. Skoleprosjekt med United World College i Mostar. Konsertprosjekt sammen med Mariam Kharatyan og Academy of Music Sarajevo

Forskningsgruppen RESEP (Religion som estetiserende praksis) 2010 - 2013: Bidrag til Repstad m.fl. (red) (2013): Musikalsk mangfold i kirke og forsamling. I Fra forsakelse til feelgood.

Forskningsgruppen MULTIKUL 2012 - 2015:

1. Komponisten Ned Rorems perspektiv på ord og musikk. Bidrag til Markussen (red.)(2015): Lydspor. Når musikk møter tekst og bilder 

2. Med musikal i bagasjen. Erfaringer fra et internasjonalt musikkprosjekt. Bidrag til Engebretsen (red.)(2015). Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Eidsaa, Randi Margrethe (2018). Dialogues Between Teachers and Musicians in Creative Music-Making Collaborations. Musician - Teacher Collaborations: Altering the Chord. ISBN: 9781138631595. Routledge. Kap 12. s 133 - 145.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2013). Musikalsk mangfold i kirke og forsamling. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 66 - 79.
 • Colley, Bernadette; Eidsaa, Randi Margrethe; Kenny, Ailbhe; Leung, Bo Wah (2012). Musical Creativity as Practice: Creativity in Partnership. The Oxford Handbook of Music Education. Volume 2. ISBN: 9780199928019. Oxford University Press. Part 4.5. Assesing Creativity in Music. s 408 - 427.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2006). Spektro/Musikal Om tverrfaglige prosjekt i skolen med utgangspunkt i musikk, kreativitet og estetikk. ISBN: 9788245004823. Fagbokforlaget. s 218.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2002). "I den gamle hagen". ISBN: 8279510184. Høgskoleforlaget. s 125.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Nilsen, Norvald (2000). Musikk for små ører. ISBN: 82-7951-011-7. BarnasForlag. s 141.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). The Kelpie Legend: Scottish Myths and Melodies.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Konsertprosjektet Walking in the Highlands.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Art-based inquiry as a method in creating artistic performances.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Musikk og litteratur - et eksempel fra ungdomstrinnet.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Kok, Vincent (2018). Samskaping av kunnskap: To juletablåer.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Øhrn, Konrad Mikal (2018). The Music Performance Marianne N Narratives.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2018). Musical Dialogues in Conflict Areas: Narratives from Sarajevo.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Christensen, Jorun (2018). Konsert: Musikalske tablåer.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Böhnisch, Siemke (2018). Kunst og konflikt Kik-forskningsgruppe.

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail