0
Hopp til hovedinnhold

Randi Margrethe Eidsaa

Professor

Førsteamanuensis

 
Kontor:
G2004 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

100 % stilling som førsteamanuensis  ved Institutt for musikk: Klassisk og musikkpedagogikk

Faglærer fra Agder musikkonservatorium

1.avd spes.ped., engelsk mellomfag, musikkhovedfag fra Universitet i Oslo

Doktorgrad fra Danmarks Pedagogiske Universitetsskole

Arbeidserfaring: 10 år i grunnskolen

Ansatt ved UiA siden 1997

Forskning

Leder av forskningsgruppen Kunst og konflikt sammen med Siemke Böhnish

Medlem av forskningsgruppen REMP - Reconfiguring Early Modern Performance 

Kunstnerisk utviklingsarbeid: Dialogbaserte forestillingskonsepter utarbeidet sammen med studenter på studieretning utøvende musikk.

Eksempler: Samskaping av kunnskap: Den kunstneriske presentasjonen Marianne N Narratives (2018), Co-creating Knowledge about Arabic Music (2019)  

Undervisning

Underviser i musikkdidaktikk, musikkvitenskap, musikkformidling, konsertproduksjon på utøvende studier, faglærerprogram, PPU og etter- og videreutdanning for lærere

Arbeidserfaring

Lærer i grunnskole med fagene engelsk, musikk og spesialundervisning fra 1982 - 1994

Vikar ved Høgskolen i Agder 1994 - 1997

Ansatt ved Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder fra 1997

Førsteamanuensis fra 25/2 2015

Faglige interesser

Musikkdidaktikk

Musikkestetikk og musikkvitenskap

Praksisrettede musikkprosjekter

Musikkformidling

Musikalsk ledelse i kunstneriske prosjekter

Prosjekter

Avhandling:

Hvem skaper musikken? En studie av musikalsk skapende partnerskapsprosjekter ut fra et estetisk og didaktisk perspektiv. 

FoU-prosjekter

2012: Medforfatter til Musical Creativity as Practice: Creativity in Partnerships, sammen med Colley, Ailbhe og Leung. I Oxford Handbook of Music Education Vol 2

Forskningsgruppen KUNST I KONTEKST (fra 2013-), og undergruppen Kunst og konflikt (fra 2015):Musical dialogues: Music in Action in Conflict Areas. Two Norwegian-Bosnian projects. 

2014: Kunstneriske refleksjoner over englebarn i tau. En musikalsk forestilling basert på en roman av Paul-Leer Salvesen og musikk av Ned Rorem

2015: Bach in the Subways. Konserter, skoleprosjekt og videoproduksjon

2015: Musical Dialogues between Norway and Bosnia-Herzegovina. Skoleprosjekt med United World College i Mostar. Konsertprosjekt sammen med Mariam Kharatyan og Academy of Music Sarajevo

Forskningsgruppen RESEP (Religion som estetiserende praksis) 2010 - 2013: Bidrag til Repstad m.fl. (red) (2013): Musikalsk mangfold i kirke og forsamling. I Fra forsakelse til feelgood.

Forskningsgruppen MULTIKUL 2012 - 2015:

1. Komponisten Ned Rorems perspektiv på ord og musikk. Bidrag til Markussen (red.)(2015): Lydspor. Når musikk møter tekst og bilder 

2. Med musikal i bagasjen. Erfaringer fra et internasjonalt musikkprosjekt. Bidrag til Engebretsen (red.)(2015). Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Eidsaa, Randi Margrethe (2021). The Craft of (Re-)Presenting Musical Works. Music Education as Craft - Reframing theories and practice. ISBN: 9783030677039. Springer Nature.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2020). Introduction to the Video: We didn't let the Music Die. Narratives and Reflections in Music Education: listening to Voices Seldom Heard. ISBN: 978-3-030-28706-1. Springer International Publishing. 14. s 189 - 192.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2020). Perspectives and Narratives in Music Education Art-based inquiry as method in creating artistic performances based on historical narratives. Narratives and Reflections in Music Education: listening to Voices Seldom Heard. ISBN: 978-3-030-28706-1. Springer International Publishing. Kapittel 16. s 207 - 225.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Fortellinger fra Sarajevo: Vi lot ikke musikken dø. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Kapittel 12. s 250 - 268.
 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Innledning [Kunst og konflikt]. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Innledning. s 11 - 25.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2018). Dialogues Between Teachers and Musicians in Creative Music-Making Collaborations. Musician - Teacher Collaborations: Altering the Chord. ISBN: 9781138631595. Routledge. Kap 12. s 133 - 145.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2013). Musikalsk mangfold i kirke og forsamling. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 66 - 79.
 • Colley, Bernadette; Eidsaa, Randi Margrethe; Kenny, Ailbhe; Leung, Bo Wah (2012). Musical Creativity as Practice: Creativity in Partnership. The Oxford Handbook of Music Education. Volume 2. ISBN: 9780199928019. Oxford University Press. Part 4.5. Assesing Creativity in Music. s 408 - 427.
 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. s 270.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2006). Spektro/Musikal Om tverrfaglige prosjekt i skolen med utgangspunkt i musikk, kreativitet og estetikk. ISBN: 9788245004823. Fagbokforlaget. s 218.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2002). "I den gamle hagen". ISBN: 8279510184. Høgskoleforlaget. s 125.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Nilsen, Norvald (2000). Musikk for små ører. ISBN: 82-7951-011-7. BarnasForlag. s 141.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2021). Produksjonsprosessen bak No Problama - en koronafortelling fra Homborsund.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2021). Presentasjon av kapitlet “Early Music in an Interdisciplinary Artistic Production: The Project Pluvinel'a Academy”.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2021). Utfordringer i de utøvende utdanningene innenfor klassisk musikk.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2021). No Problama. A Coronavirus story from Homborsund. An artistic response to the Covid-19 pandemic..
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2021). Music for Microsculptures: Music performer students' reflections on a museum concert project.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2021). Higher Music Performance Education in a Changing World: Towards a New Curriculum? A Report from a Pilot Project.
 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe; Liene, Anne-Mette; Kristensen, Jeppe (2020). Bokpresentasjon: Kunst og konflikt..
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2020). En kunstnerisk, tverrfaglig presentasjon: The music performance Five Reports from Barrack Hospital.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2020). Studentkonsert på museum.

Sist endret: 3.08.2020 15:08