0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1028B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Stillinger

 • Professor i etikk, Universitetet i Agder (2016–)
 • Førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder (2011–2016)

Utdannelse

 • Ph.d. i filosofi, Universitetet i Oslo (2011). Ph.d.-avhandlingen er publisert i redigert versjon som boken Menneskeverdets politikk - Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (Abstrakt forlag 2013). Dette er første, omfattende introduksjon av Axel Honneths teori om anerkjennelse på norsk og boken bidrar dessuten til den internasjonale debatten rundt Honneths relevans for globale forhold. 
 • Ph.d.-stipendiat, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo (2006–2010).
 • Assosiert Ph.d.-stipendiat, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2006–2011).

Forskningprosjekter

 • Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (2017–2020); finansiert av Universitetet i Agder og Fritt Ord; ledet av meg og førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved Universitetet i Agder, samt i regi av Forskningsgruppen i etikk ved Universitetet i Agder, som jeg leder. Prosjektetet publiserte boken Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (Cappelen Damm Akademisk 2020).
 • WAIT (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration) (2017–2020); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av professor Christine M. Jacobsen, Universitetet i Bergen.
 • Reason and Affect in Divided Societies: The Nordic Case (2017–2018); finansiert av Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS); ledet av professor Lars Tønder, Universitetet i København.
 • NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7) (2013–2017); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av forskningsprofessor Henrik Syse, PRIO.
 • CULCOM (Cultural Complexity in the New Norway) (2006–2010); strategisk forskningsprogram finansiert av Universitetet i Oslo; ledet av professor Thomas Hylland Eriksen.

Forskningsinteresser

 • Moralfilosofi – bl.a. menneskeverd; miljøetikk.
 • Politisk filosofi – bl.a. migrasjon; menneskerettigheter; ytringsfrihet; grønt demokrati.
 • Sosialfilosofi – bl.a. anerkjennelse.

Assosiert forsker

Undervisning

 • REL 413 Konflikt og forsoning
 • REL 414 Anvendt etikk
 • ET 401 Profesjonsetikk
 • REL 412 Teori og metode
 • REL 205 Religion og kjønn
 • REL 106/108/110/111/112/113; PED 156/157 RLE, etikk, filosofihistorie og menneskerettigheter

Verv

Utvalgte publikasjoner

In English

Journal Articles

Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as 'Vanguard' (with Cindy Horst), in: Journal of Refugee Studies (forthcoming 2020).

Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy, in: Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, Vol. 18, No. 1, pp. 1–19, 2017.

The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies (with Henrik Syse), in: Nordic Journal of Human Rights, Vol. 34, No. 2, pp. 104–123, 2016.

Book Chapters

Nowhere Home: The Waiting of Vulnerable Child Refugees, in: Margareta Dancus, Maria Karlsson, and Mats Hyvönen (eds.) Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2020.

Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts, in: Odin Lysaker and Jonas Jakobsen (eds.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Leiden: Brill 2015.

Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism, in: Guttorm Fløistad (ed.): Philosophy of Justice: Contemporary Philosophy. Dodrecht: Springer Verlag 2015.

Books

Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought (co-ed. with Jonas Jakobsen). Leiden: Brill 2015.

På norsk

Bøker

Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (medred. Terje Emil Fredwall). Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2020.

Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. Oslo: Abstrakt forlag 2013.

Habermas: Kritiske lesninger (medred. Gunnar C. Aakvaag). Oslo: Pax forlag 2007.

Vitenskapelige artikler

Økologisk demokrati og naturens iboende verdi: Klimasøksmål i miljøkrisens tidsalder, i Etikk i praksis, nr. 2, ss. 41–58, 2019.

Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 53–70, 2015.

Å tolerere satire: Ytringsfrihetens moralske ansvar (med Henrik Syse), i: Sosiologi i dag, nr. 4, ss. 38–66, 2015.

Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 101–122, 2011.

Sårbarhet og ukrenkelighet: Filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter, i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3, ss. 244–258, 2008.

Eksistensiell erfaring og moralsk handling, i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 2, ss. 99–115, 2005. 

Bokkapitler

Demokratisk ekskludering og moralsk hat: Utøya-overlevendes erfaringer, i: Odin Lysaker og Terje Emil Fredwall (red.) Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2020.

Moralsk ytringsansvar i urolige tider, i: Henrik Syse (red.) Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2018.

Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet, i: Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.): Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn. Kristiansand: Portal forlag 2016.

Seyla Benhabib: En akademisk biografi, i: Benhabib, Seyla: Et annet verdensborgerskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2011.

Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: En minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet, i: Halsaa, Beatrice og Anne Hellum (red.): Rettferdighet. Oslo: Universitetsforlaget 2010.

Mening og rettferdighet: Kritisk teoris opprinnelige innsikt, i: Odin Lysaker og Gunnar C. Aakvaag (red.): Habermas: Kritiske lesninger. Oslo: Pax forlag 2007.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Horst, Cindy; Lysaker, Odin (2019). Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as ‘Vanguard’. Journal of Refugee Studies. ISSN: 0951-6328. doi:10.1093/jrs/fez057.
 • Lysaker, Odin (2019). Økologisk demokrati og naturens iboende verdi: Klimasøksmål i miljøkrisens tidsalder. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 13 (2). s 41 - 58. doi:10.5324/eip.v13i2.3302.
 • Lysaker, Odin (2018). Moralsk ytringsansvar i urolige tider. Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. ISBN: 9788202591007. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 80 - 107.
 • Lysaker, Odin (2017). Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy. Critical Horizons. ISSN: 1440-9917. 18 (1). s 33 - 51. doi:10.1080/14409917.2017.1275168.
 • Lysaker, Odin; Syse, Henrik (2016). The dignity in free speech : civility norms in post-terror societies. Nordic Journal of Human Rights. ISSN: 1891-8131. 34 (2). s 104 - 123. doi:10.1080/18918131.2016.1212691.
 • Lysaker, Odin (2015). Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. Kapittel 7. s 147 - 168.
 • Lysaker, Odin (2015). Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism. Philosophy of Justice. ISBN: 978-94-017-9174-8. Springer Science+Business Media B.V.. Kapittel 17. s 293 - 311.
 • Lysaker, Odin (2015). Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. (2). s 53 - 70.
 • Syse, Henrik; Lysaker, Odin (2015). Å tolerere satire : ytringsfrihetens moralske ansvar. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 45 (4). s 38 - 66.
 • Lysaker, Odin (2013). Hannah Arendt: Human politikk i krisetider. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. ISBN: 978-82-530-3602-1. Pax Forlag. Kapittel 25. s 698 - 724.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 5 (2). s 101 - 122.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse, læring og samfunnsetikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN: 0802-8214. (2). s 65 - 66.
 • Lysaker, Odin (2011). Demokratisk anerkjennelseskamp: Axel Honneths radikale demokratiteori. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. (2). s 98 - 116.
 • Lysaker, Odin (2010). Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: en minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet. Rettferdighet. ISBN: 9788215015569. Universitetsforlaget. Kapittel. s 142 - 168.
 • Lysaker, Odin (2008). Sårbarhet og ukrenkelighet filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN: 1503-6480. 26 (3). s 244 - 258.
 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Lysaker, Odin (2007). Habermas på norsk - på nytt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. Innledning. s 7 - 9.
 • Lysaker, Odin (2007). Mening og rettferdighet. Kritisk teoris opprinnelige innsikt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. 10. s 181 - 203.
 • Lysaker, Odin (2005). Eksistensiell erfaring og moralsk handling. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. 40 (2). s 99 - 115.
 • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
 • Lysaker, Odin (2016). Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. s 256.
 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas (2015). Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. s 286.
 • Lysaker, Odin (2013). Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. ISBN: 978-82-7935-353-9. Abstrakt forlag. s 205.
 • Lysaker, Odin; Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (2007). Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. s 236.
 • Lysaker, Odin (2019). Hvem er ‘vi’ i klimaendringenes tid? (intervju sammen med Arne Johan Vetlesen og Bård Lahn).
 • Lysaker, Odin (2019). Menneskeverd og naturens iboende verdi (samtale med Dag Hareide).
 • Lysaker, Odin (2019). Selvmord for klima? Å planlegge egen framtid i en verden som går til helvete.

Sist endret: 5.06.2020 22:06