0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1028B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Stillinger

 • Professor i etikk, Universitetet i Agder (2016–)
 • Førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder (2011–2016)

Utdannelse

 • Ph.d. i filosofi, Universitetet i Oslo (2011)
 • Ph.d.-stipendiat, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo (2006–2010)
 • Assosiert Ph.d.-stipendiat, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2006–2011)

Forskningprosjekter

 • WAIT (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration) (2017–2020); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av professor Christine M. Jacobsen, Universitetet i Bergen
 • Reason and Affect in Divided Societies: The Nordic Case (2017–2018); finansiert av Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS); ledet av professor Lars Tønder, Universitetet i København
 • NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7) (2013–2017); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av forskningsprofessor Henrik Syse, PRIO
 • CULCOM (Cultural Complexity in the New Norway) (2006–2010); strategisk forskningsprogram finansiert av Universitetet i Oslo; ledet av professor Thomas Hylland Eriksen

Forskningsinteresser

 • Etikk – bl.a. menneskeverd og kroppslig integritet; kapabiliteter og livskvalitet, global helseetikk og migrasjonsetikk
 • Politisk filosofi – bl.a. migrasjon og ventetid; menneskerettigheter;  ytringsfrihet, hatytringer, mangfold, polarisering, demokratisk offentlighet, siviliseringsnormer og politiske følelser
 • Sosialfilosofi – bl.a. anerkjennelse og frihet
 • Naturfilosofi – bl.a. miljøetikk, grønt demokrati, rettslig grønning, klimaflyktninger og bærekraftig utvikling

Assosiert forsker

Undervisning

 • REL 413 Konflikt og forsoning
 • REL 414 Anvendt etikk
 • ET 401 Profesjonsetikk
 • REL 205 Religion og kjønn
 • REL 106/108/110/111/112/113; PED 156/157 RLE, etikk, filosofihistorie og menneskerettigheter

Verv

Utvalgte publikasjoner

In English

Journal Articles

Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as 'Vanguard' (with Cindy Horst), in: Journal of Refugee Studies, 2019.

Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy, in: Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, Vol. 18, No. 1, pp. 1–19, 2017.

The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies (with Henrik Syse), in: Nordic Journal of Human Rights, Vol. 34, No. 2, pp. 104–123, 2016.

Book Chapters

Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts, in: Lysaker, Odin and Jonas Jakobsen (eds.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Leiden: Brill 2015.

Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism, in: Guttorm Fløistad (ed.): Philosophy of Justice: Contemporary Philosophy. Dodrecht: Springer Verlag 2015.

Books

Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought (co-ed. with Jonas Jakobsen). Leiden: Brill 2015.

På norsk

Bøker

Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. Oslo: Abstrakt forlag 2013.

Habermas: Kritiske lesninger (medred. Gunnar C. Aakvaag). Oslo: Pax forlag 2007.

Vitenskapelige artikler

Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 53–70, 2015.

Å tolerere satire: Ytringsfrihetens moralske ansvar (med Henrik Syse), i: Sosiologi i dag, nr. 4, ss. 38–66, 2015.

Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 101–122, 2011.

Sårbarhet og ukrenkelighet: Filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter, i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3, ss. 244–258, 2008.

Eksistensiell erfaring og moralsk handling, i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 2, ss. 99–115, 2005. 

Bokkapitler

Moralsk ytringsansvar i urolige tider, i: Henrik Syse (red.) Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2018.

Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet, i: Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.): Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn. Kristiansand: Portal forlag 2016.

Seyla Benhabib: En akademisk biografi, i: Benhabib, Seyla: Et annet verdensborgerskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2011.

Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: En minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet, i: Halsaa, Beatrice og Anne Hellum (red.): Rettferdighet. Oslo: Universitetsforlaget 2010.

Mening og rettferdighet: Kritisk teoris opprinnelige innsikt, i: Odin Lysaker og Gunnar C. Aakvaag (red.): Habermas: Kritiske lesninger. Oslo: Pax forlag 2007.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lysaker, Odin (2018). Moralsk ytringsansvar i urolige tider. Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. ISBN: 9788202591007. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 80 - 107.
 • Lysaker, Odin (2017). Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy. Critical Horizons. ISSN: 1440-9917. 18 (1). s 33 - 51. doi:10.1080/14409917.2017.1275168.
 • Lysaker, Odin; Syse, Henrik (2016). The dignity in free speech : civility norms in post-terror societies. Nordic Journal of Human Rights. ISSN: 1891-8131. 34 (2). s 104 - 123. doi:10.1080/18918131.2016.1212691.
 • Lysaker, Odin (2015). Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. Kapittel 7. s 147 - 168.
 • Lysaker, Odin (2015). Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism. Philosophy of Justice. ISBN: 978-94-017-9174-8. Springer Science+Business Media B.V.. Kapittel 17. s 293 - 311.
 • Lysaker, Odin (2015). Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. (2). s 53 - 70.
 • Syse, Henrik; Lysaker, Odin (2015). Å tolerere satire : ytringsfrihetens moralske ansvar. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 45 (4). s 38 - 66.
 • Lysaker, Odin (2013). Hannah Arendt: Human politikk i krisetider. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. ISBN: 978-82-530-3602-1. Pax Forlag. Kapittel 25. s 698 - 724.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 5 (2). s 101 - 122.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse, læring og samfunnsetikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN: 0802-8214. (2). s 65 - 66.
 • Lysaker, Odin (2011). Demokratisk anerkjennelseskamp: Axel Honneths radikale demokratiteori. Norsk Filosofisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1943. (2). s 98 - 116.
 • Lysaker, Odin (2010). Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: en minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet. Rettferdighet. ISBN: 9788215015569. Universitetsforlaget. Kapittel. s 142 - 168.
 • Lysaker, Odin (2008). Sårbarhet og ukrenkelighet filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN: 1503-6480. 26 (3). s 244 - 258.
 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Lysaker, Odin (2007). Habermas på norsk - på nytt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. Innledning. s 7 - 9.
 • Lysaker, Odin (2007). Mening og rettferdighet. Kritisk teoris opprinnelige innsikt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. 10. s 181 - 203.
 • Lysaker, Odin (2005). Eksistensiell erfaring og moralsk handling. Norsk Filosofisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1943. 40 (2). s 99 - 115.
 • Lysaker, Odin (2016). Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. s 256.
 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas (2015). Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. s 286.
 • Lysaker, Odin (2013). Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. ISBN: 978-82-7935-353-9. Abstrakt forlag. s 205.
 • Lysaker, Odin; Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (2007). Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. s 236.
 • Lysaker, Odin (2018). Omsorg som etisk fordring.

Sist endret: 22.07.2019 19:07

Send studiet på mail