0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1028B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Stillinger

 • Professor i etikk, Universitetet i Agder (2016–)
 • Førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder (2011–2016)

Utdannelse

 • Ph.d. i filosofi, Universitetet i Oslo (2011)
 • Ph.d.-stipendiat, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo (2006–2010)
 • Assosiert Ph.d.-stipendiat, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2006–2011)

Forskningprosjekter

 • WAIT (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration) (2017–2019); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av professor Christine M. Jacobsen, Universitetet i Bergen
 • Reason and Affect in Divided Societies: The Nordic Case (2017–2018); finansiert av Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS); ledet av professor Lars Tønder, Universitetet i København
 • NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7) (2013–2017); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av forskningsprofessor Henrik Syse, PRIO
 • CULCOM (Cultural Complexity in the New Norway) (2006–2010); strategisk forskningsprogram finansiert av Universitetet i Oslo; ledet av professor Thomas Hylland Eriksen

Forskningsinteresser

 • Etikk – bl.a. menneskeverd og kroppslig integritet, kapabiliteter og livskvalitet, global helseetikk og miljøetikk
 • Politisk filosofi – bl.a. menneskerettigheter, migrasjon, global rettferdiget, grønt demokrati, grønn konstitusjonalisme, ytringsfrihet, offentlighet, siviliseringsnormer og politiske følelser
 • Sosialfilosofi – bl.a. anerkjennelse, frihet og politisk økologi

Assosiert forsker

Undervisning

 • REL 414 Anvendt etikk
 • ET 401 Profesjonsetikk
 • REL 413 Konflikt og forsoning
 • REL 500 Masterseminar
 • FIL 202 BA i Anvendt filosofi
 • REL 205 Religion og kjønn
 • REL 106/108/110/111/112/113PED 156/PED 157 RLE, etikk, filosofihistorie og menneskerettigheter

Verv

Utvalgte publikasjoner

In English

Journal Articles

Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy, in: Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, Vol. 18, No. 1, pp. 1–19, 2017.

The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies (with Henrik Syse), in: Nordic Journal of Human Rights, Vol. 34, No. 2, pp. 104–123, 2016.

Book Chapters

Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts, in: Lysaker, Odin and Jonas Jakobsen (eds.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Leiden: Brill 2015.

Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism, in: Fløistad, Guttorm (ed.): Philosophy of Justice: Contemporary Philosophy. Dodrecht: Springer Verlag 2015.

Books

Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought (co-ed. with Jonas Jakobsen). Leiden: Brill 2015.

På norsk

Bøker

Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. Oslo: Abstrakt forlag 2013.

Habermas: Kritiske lesninger (medred. Gunnar C. Aakvaag). Oslo: Pax forlag 2007.

Vitenskapelige artikler

Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 53–70, 2015.

Å tolerere satire: Ytringsfrihetens moralske ansvar (med Henrik Syse), i: Sosiologi i dag, nr. 4, ss. 38–66, 2015.

Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 101–122, 2011.

Sårbarhet og ukrenkelighet: Filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter, i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3, ss. 244–258, 2008.

Eksistensiell erfaring og moralsk handling, i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 2, ss. 99–115, 2005. 

Bokkapitler

Moralsk ytringsansvar i urolige tider, i: Henrik Syse (red.) Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2018.

Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet, i: Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.): Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn. Kristiansand: Portal forlag 2016.

Seyla Benhabib: En akademisk biografi, i: Benhabib, Seyla: Et annet verdensborgerskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2011.

Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: En minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet, i: Halsaa, Beatrice og Anne Hellum (red.): Rettferdighet. Oslo: Universitetsforlaget 2010.

Mening og rettferdighet: Kritisk teoris opprinnelige innsikt, i: Odin Lysaker og Gunnar C. Aakvaag (red.): Habermas: Kritiske lesninger. Oslo: Pax forlag 2007.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lysaker Odin Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy (2017). Critical Horizons . ISSN 1440-9917. 18 (1), s 33 - 51 doi: 10.1080/14409917.2017.1275168
 • Lysaker Odin, Syse Henrik, The dignity in free speech : civility norms in post-terror societies (2016). Nordic Journal of Human Rights . ISSN 1891-8131. 34 (2), s 104 - 123 doi: 10.1080/18918131.2016.1212691
 • Lysaker Odin Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts (2015).
 • Lysaker Odin Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism (2015).
 • Lysaker Odin Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk (2015). Etikk i praksis . ISSN 1890-3991. (2), s 53 - 70
 • Syse Henrik, Lysaker Odin, Å tolerere satire : ytringsfrihetens moralske ansvar (2015). Sosiologi i dag . ISSN 0332-6330. 45 (4), s 38 - 66
 • Lysaker Odin Hannah Arendt: Human politikk i krisetider (2013).
 • Lysaker Odin Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk (2011). Etikk i praksis . ISSN 1890-3991. 5 (2), s 101 - 122
 • Lysaker Odin Anerkjennelse, læring og samfunnsetikk (2011). Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . ISSN 0802-8214. (2), s 65 - 66
 • Lysaker Odin Demokratisk anerkjennelseskamp: Axel Honneths radikale demokratiteori (2011). Norsk Filosofisk Tidsskrift . ISSN 0029-1943. (2), s 98 - 116
 • Lysaker Odin Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: en minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet (2010).
 • Lysaker Odin Sårbarhet og ukrenkelighet filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter (2008). Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter . ISSN 1503-6480. 26 (3), s 244 - 258
 • Aakvaag Gunnar Colbjørnsen, Lysaker Odin, Habermas på norsk - på nytt (2007).
 • Lysaker Odin Mening og rettferdighet. Kritisk teoris opprinnelige innsikt (2007).
 • Lysaker Odin Eksistensiell erfaring og moralsk handling (2005). Norsk Filosofisk Tidsskrift . ISSN 0029-1943. 40 (2), s 99 - 115
 • Lysaker, Odin (2016). Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet. Portal forlag. ISBN 9788283140705. 256 s.
 • Lysaker, Odin Jakobsen, Jonas (2015). Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004287334. 286 s.
 • Lysaker, Odin (2013). Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-353-9. 205 s.
 • Lysaker, Odin Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (2007). Habermas: Kritiske lesninger. Pax Forlag. ISBN 9788253030500. 236 s.
 • Syse Henrik, Ezzati Rojan, Erdal Marta Bivand, Thorbjørnsrud Kjersti, Figenschou Tine Ustad, Kaufmann Mareile, Lysaker Odin, Steen Francis Frode Østberg, Negotiating Values: Norway in the wake of July 22 (2017).
 • Lysaker Odin Når tenkningen blir farlig (2017). Morgenbladet . ISSN 0805-3847.
 • Lysaker Odin Det begynner med sårbarheten (2017). Vårt land . ISSN 0805-5424.
 • Lysaker Odin Ingen verdier under press (2017). Vårt land . ISSN 0805-5424.
 • Lysaker Odin Etter Kristiansand og Charlottesville: Ønsker vi at nazister fritt skal marsjere i norske byer? (2017). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116.
 • Lysaker Odin Hannah Arendt og krise (2017).
 • Lysaker Odin Klimakrise (2017).
 • Lysaker Odin Med livet på vent: Venting, usikkerhet og verdighet for irregulære migranter (2017).
 • Lysaker Odin Fritt uttrykt hat: Politiske følelser etter terror (2017).
 • Lysaker Odin Hannah Arendt (2017).

Forskerportrett

Forskningsgrupper

Sist endret: 11.11.2018 03:11

Send studiet på mail