0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1028B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Stillinger

 • Professor i etikk, Universitetet i Agder (2016–).
 • Førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder (2011–2016).

Utdannelse

 • Ph.d. i filosofi, Universitetet i Oslo (2011). Ph.d.-avhandlingen er publisert som bok med tittelen Menneskeverdets politikk - Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (Abstrakt forlag 2013). Dette er den første, omfattende introduksjonen av Axel Honneths teori om anerkjennelse på norsk. Boken bidrar dessuten til den internasjonale debatten rundt Honneths relevans for slike globale forhold som transnasjonal migrasjon. Her undersøker jeg særlig betydningen av Honneths anerkjennelsesteori vedrørende menneskeverd og stateløshet.
 • Ph.d.-stipendiat, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo (2006–2010).
 • Assosiert Ph.d.-stipendiat, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2006–2011).

Forskningprosjekter

 • Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (2017–2020); finansiert av Universitetet i Agder og Fritt Ord; ledet av meg og førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved Universitetet i Agder, samt i regi av Forskningsgruppen i etikk ved Universitetet i Agder, som jeg leder. Prosjektetet publiserte boken Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (Cappelen Damm Akademisk 2020).
 • WAIT (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration) (2017–2020); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av professor Christine M. Jacobsen, Universitetet i Bergen.
 • Reason and Affect in Divided Societies: The Nordic Case (2017–2018); finansiert av Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS); ledet av professor Lars Tønder, Universitetet i København.
 • NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7) (2013–2017); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av forskningsprofessor Henrik Syse, PRIO.
 • CULCOM (Cultural Complexity in the New Norway) (2006–2010); strategisk og tverrfakultært forskningsprogram finansiert av Universitetet i Oslo; ledet av professor Thomas Hylland Eriksen.

Forskningsinteresser

 • Moralfilosofi – bl.a. menneskeverd; eksistensielle grunnvilkår.
 • Politisk filosofi – bl.a. migrasjon; menneskerettigheter; deliberativt demokrati; sivilisert ytringsfrihet. 
 • Sosialfilosofi – bl.a. anerkjennelse; kritisk teori.
 • Naturfilosofi  – bl.a. økosentrisk natursyn; økologiskk demokrati; antropocen.

Assosiert forsker

Undervisning

Forskningsopphold

 • Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, invitert av professor Sofia Näsström (2019).
 • University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), invitert av professor Bridget Anderson (2017).
 • Goethe-Universität, Frankfurt, Institutt for filosofi og Forskningssenteret Normative Orders, invitert av professor Axel Honneth og Rainer Forst (2016).
 • Humboldt-Universität, Berlin, Institutt for filosofi, invitert av professor Rahel Jaeggi (2012).
 • Goethe-Universität, Frankfurt, Institutt for filosofi og Institutt for statsvitenskap, invitert av professor Axel Honneth ogRainer Forst (2008–2009).

Verv

Utvalgte publikasjoner

In English

Journal Articles

Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as 'Vanguard' (with Cindy Horst), in: Journal of Refugee Studies, Vol. 34, No. 1, pp. 67–84, 2021.

Ecological Sensibility: Recovering Axel Honneth’s Philosophy of Nature in the Age of Climate Crisis, in: Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, Vol. 21, No. 1, pp. 205–221, 2020. 

Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy, in: Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, Vol. 18, No. 1, pp. 1–19, 2017.

The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies (with Henrik Syse), in: Nordic Journal of Human Rights, Vol. 34, No. 2, pp. 104–123, 2016.

Book Chapters

Dignity in Natality: Hannah Arendt on Human Rights in Dark Times. In: Jakob Lothe (ed.): Research and Human Rights. Novus Press, 2020.

Ecological Love: Reflections on Morality's Existential Preconditions. In: Odin Lysaker (ed.): Between Closeness and Evil: A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. Scandinavian Academic Press, 2020.

Nowhere Home: The Waiting of Vulnerable Child Refugees. In: Margareta Dancus, Maria Karlsson, and Mats Hyvönen (eds.) Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. Palgrave Macmillan, 2020.

Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts. In: Odin Lysaker and Jonas Jakobsen (eds.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill, 2015.

Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism. In: Guttorm Fløistad (ed.): Philosophy of Justice: Contemporary Philosophy. Springer, 2015.

Books

Between Closeness and Evil: A Festschrift for Arne Johan Vetlesen (Lysaker ed.). Scandinavian Academic Press, 2020.

Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought (Lysaker co-ed. with Jonas Jakobsen). Brill, 2015.

På norsk

Bøker

Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (Lysaker medred. med Terje Emil Fredwall). Cappelen Damm Akademisk, 2020.

Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. Abstrakt forlag, 2013.

Habermas: Kritiske lesninger (Lysaker medred. med Gunnar C. Aakvaag). Pax forlag, 2007.

Vitenskapelige artikler

Økologisk demokrati og naturens iboende verdi: Klimasøksmål i miljøkrisens tidsalder, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 41–58, 2019.

Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 53–70, 2015.

Å tolerere satire: Ytringsfrihetens moralske ansvar (med Henrik Syse), i: Sosiologi i dag, nr. 4, ss. 38–66, 2015.

Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 101–122, 2011.

Sårbarhet og ukrenkelighet: Filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter, i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3, ss. 244–258, 2008.

Eksistensiell erfaring og moralsk handling, i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 2, ss. 99–115, 2005. 

Bokkapitler

Demokratisk ekskludering og moralsk hat: Utøya-overlevendes erfaringer, i: Odin Lysaker og Terje Emil Fredwall (red.) Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. Cappelen Damm Akademisk, 2020.

Moralsk ytringsansvar i urolige tider, i: Henrik Syse (red.) Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Cappelen Damm Akademisk, 2018.

Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet, i: Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.): Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn. Portal forlag, 2016.

Seyla Benhabib: En akademisk biografi, i: Benhabib, Seyla: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm Akademisk, 2011.

Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: En minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet, i: Halsaa, Beatrice og Anne Hellum (red.): Rettferdighet. Universitetsforlaget, 2010.

Mening og rettferdighet: Kritisk teoris opprinnelige innsikt, i: Odin Lysaker og Gunnar C. Aakvaag (red.): Habermas: Kritiske lesninger. Pax forlag, 2007.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lysaker, Odin (2020). Dignity in Natality: Hannah Arendt on Human Rights in Dark Times. Research and Human Rights. ISBN: 9788283900446. Novus Forlag. Kapittel 8. s 141 - 158.
 • Lysaker, Odin (2020). Ecological Love: Reflections on Morality's Existential Preconditions. Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. ISBN: 978-82-304-0268-9. Scandinavian Academic Press. Kapittel 3.
 • Lysaker, Odin (2020). Ecological Sensibility: Recovering Axel Honneth’s Philosophy of Nature in the Age of Climate Crisis. Critical Horizons. ISSN: 1440-9917. 21 (3). s 205 - 221. doi:10.1080/14409917.2020.1790751.
 • Lysaker, Odin (2020). Nowhere Home: The Waiting of Vulnerable Child Refugees. Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. ISBN: 978-3-030-37382-5. Palgrave Macmillan. Kapittel 5. s 81 - 102.
 • Horst, Cindy; Lysaker, Odin (2019). Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as ‘Vanguard’. Journal of Refugee Studies. ISSN: 0951-6328. doi:10.1093/jrs/fez057.
 • Lysaker, Odin (2019). Økologisk demokrati og naturens iboende verdi: Klimasøksmål i miljøkrisens tidsalder. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 13 (2). s 41 - 58. doi:10.5324/eip.v13i2.3302.
 • Lysaker, Odin (2018). Moralsk ytringsansvar i urolige tider. Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. ISBN: 9788202591007. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 80 - 107.
 • Lysaker, Odin (2017). Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy. Critical Horizons. ISSN: 1440-9917. 18 (1). s 33 - 51. doi:10.1080/14409917.2017.1275168.
 • Lysaker, Odin; Syse, Henrik (2016). The dignity in free speech : civility norms in post-terror societies. Nordic Journal of Human Rights. ISSN: 1891-8131. 34 (2). s 104 - 123. doi:10.1080/18918131.2016.1212691.
 • Lysaker, Odin (2015). Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. Kapittel 7. s 147 - 168.
 • Lysaker, Odin (2015). Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism. Philosophy of Justice. ISBN: 978-94-017-9174-8. Springer Science+Business Media B.V.. Kapittel 17. s 293 - 311.
 • Lysaker, Odin (2015). Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. (2). s 53 - 70. doi:10.5324/eip.v9i2.1871.
 • Syse, Henrik; Lysaker, Odin (2015). Å tolerere satire : ytringsfrihetens moralske ansvar. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 45 (4). s 38 - 66.
 • Lysaker, Odin (2013). Hannah Arendt: Human politikk i krisetider. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. ISBN: 978-82-530-3602-1. Pax Forlag. Kapittel 25. s 698 - 724.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 5 (2). s 101 - 122. doi:10.5324/eip.v5i2.1773.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse, læring og samfunnsetikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN: 0802-8214. (2). s 65 - 66.
 • Lysaker, Odin (2011). Demokratisk anerkjennelseskamp: Axel Honneths radikale demokratiteori. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. (2). s 98 - 116.
 • Lysaker, Odin (2010). Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: en minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet. Rettferdighet. ISBN: 9788215015569. Universitetsforlaget. Kapittel. s 142 - 168.
 • Lysaker, Odin (2008). Sårbarhet og ukrenkelighet filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN: 1503-6480. 26 (3). s 244 - 258.
 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Lysaker, Odin (2007). Habermas på norsk - på nytt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. Innledning. s 7 - 9.
 • Lysaker, Odin (2007). Mening og rettferdighet. Kritisk teoris opprinnelige innsikt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. 10. s 181 - 203.
 • Lysaker, Odin (2005). Eksistensiell erfaring og moralsk handling. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. 40 (2). s 99 - 115.
 • Kirkengen, Anna Luise; Lysaker, Odin (2020). Arne Johan Vetlesen's Contribution to a Think Tank Inquiry into the Premises of Post-dualist Humane Medicine.. ISBN: 978-82-304-0268-9. Spartacus Forlag AS/ Scandinavian Academic Press. s 10.
 • Lysaker, Odin (2020). Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. ISBN: 978-82-304-0268-9. Scandinavian Academic Press. s 468.
 • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
 • Lysaker, Odin (2016). Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. s 256.
 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas (2015). Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. s 286.
 • Lysaker, Odin (2013). Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. ISBN: 978-82-7935-353-9. Abstrakt forlag. s 205.
 • Lysaker, Odin; Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (2007). Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. s 236.
 • Lysaker, Odin; Vetlesen, Arne Johan (2020). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 2).
 • Lysaker, Odin; Vetlesen, Arne Johan (2020). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 1).
 • Lysaker, Odin (2020). Ny bok set etiske konfliktar under debatt.
 • Lysaker, Odin (2020). Klimaflyktninger på en begrenset klode.
 • Lysaker, Odin (2020). Bør vi gi mer plass til hat?.
 • Lysaker, Odin (2020). Naturen bør ha moralsk trumf!»,.
 • Lysaker, Odin (2020). Tråden fra Holocaust til klima- og miljøkrise.
 • Lysaker, Odin (2020). Klimaflyktninger på en begrenset klode.

Sist endret: 6.07.2021 20:07