Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1028B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Stillinger

 • Professor i etikk, Universitetet i Agder (2016–).
 • Førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder (2011–2016).

Forskningsinteresser

 • Naturfilosofi
 • Miljøetikk
 • Politisk filosofi 
 • Moralfilosofi
 • Anvendt etikk 
 • Sosialfilosofi

Publikasjoner (utvalgte)

Bøker

Ecological Democracy: Caring for the Earth in the Anthropocene. Routledge 2023 (boken kan leses gratis: https://www.taylorfrancis.com/books/oa-mono/10.4324/9781003305842/ecological-democracy-odin-lysaker). 

Between Closeness and Evil: A Festschrift for Arne Johan Vetlesen (Lysaker red.). Scandinavian Academic Press 2020.

Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought (Lysaker red. med Jonas Jakobsen). Brill 2015.

Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. Abstrakt forlag 2013.

Tidsskriftsartikler 

Planetary Ethics: Rereading Seyla Benhabib in Times of Climate Refugees. In: Jus Cogens: A Critical Journal of Philosophy of Law and Politics 5, 2023.

Oceanic Cosmopolitanism: The Complexity of Waiting for Future Climate Refugees. Journal of Global Ethics 3, 2022. 

Sivil ulydighet i økokrisens tid: En økosentrisk tilnærming, i: Norsk filosofisk tidsskrift 3–4, 2022.

Økologisk demokrati og naturens iboende verdi: Klimasøksmål i miljøkrisens tidsalder, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 41–58, 2019.

Bokkapitler 

Ecological Love: Reflections on Morality's Existential Preconditions. In: Odin Lysaker (red.): Between Closeness and Evil: A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. Scandinavian Academic Press 2020.

Utdannelse

 • Ph.d. i filosofi, Universitetet i Oslo (2011). Arne Johan Vetlesen var min veileder. Ph.d.-avhandlingen er publisert som bok med tittelen Menneskeverdets politikk - Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (Abstrakt forlag 2013). Dette er den første, omfattende introduksjonen av Axel Honneths teori om anerkjennelse på norsk. Boken bidrar dessuten til den internasjonale debatten rundt Honneths relevans for slike globale forhold som transnasjonal migrasjon. Her undersøker jeg særlig betydningen av Honneths anerkjennelsesteori vedrørende menneskeverd og stateløshet.
 • Ph.d.-stipendiat, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo (2006–2010), ledet av Thomas Hylland Eriksen.
 • Assosiert Ph.d.-stipendiat, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2006–2011).
 • Cand.philol. (hovedfag) i filosofi, Universitetet i Oslo (2004) med Arne Johan Vetlesen som veileder. Hovedfagsoppgaven ble publisert som forskningsartikkelen Eksistensiell erfaring og moralsk handling (Norsk filosofisk tidsskrift 2005).
 • Cand.mag. i filosofi, med støttefag i sosiologi, statsvitenskap og historie, Universitetet i Oslo (2001).

Forskningprosjekter

 • Ecological Democracy: Caring for the Earth in the Anthropocene (2021–2023), finansiert av Universitetet i Agder og ledet av Odin Lysaker. Prosjektetet resulterte blant annet i monografien Ecological Democracy: Caring for the Earth in the Anthropocene (Routledge 2023).
 • WAIT (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration) (2017–2020), finansiert av Norges forskningsråd (SAMKUL-programmet) og ledet av Christine M. Jacobsen, Universitetet i Bergen.
 • Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (2017–2020), finansiert av Universitetet i Agder og Fritt Ord, og ledet av Odin Lysaker og Terje Emil Fredwall, Universitetet i Agder. Prosjektetet publiserte boken Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (Cappelen Damm akademisk forlag 2020).
 • Reason and Affect in Divided Societies: The Nordic Case (2017–2018), finansiert av Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) og ledet av Lars Tønder, Universitetet i København.
 • NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7) (2013–2017), finansiert av Norges forskningsråd (SAMKUL-programmet) og ledet av Henrik Syse, PRIO (Peace Research Institute Oslo ).
 • CULCOM (Cultural Complexity in the New Norway) (2006–2010); strategisk og tverrfakultært forskningsprogram finansiert av Universitetet i Oslo og ledet av Thomas Hylland Eriksen.

Forskningssamarbeid

Undervisning

Forskningsopphold

 • Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, invitert av professor Sofia Näsström (2022).
 • Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, invitert av professor Sofia Näsström (2019).
 • University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), invitert av professor Bridget Anderson (2017).
 • Goethe-Universität, Frankfurt, Institutt for filosofi og Forskningssenteret Normative Orders, invitert av professor Axel Honneth og Rainer Forst (2016).
 • Humboldt-Universität, Berlin, Institutt for filosofi, invitert av professor Rahel Jaeggi (2012).
 • Goethe-Universität, Frankfurt, Institutt for filosofi og Institutt for statsvitenskap, invitert av professor Axel Honneth og Rainer Forst (2008–2009).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lysaker, Odin (2023). Planetary Ethics: Rereading Seyla Benhabib in the Age of Climate Refugees. Jus Cogens. A Critical Journal of Philosophy of Law and Politics. ISSN: 2524-3977. 5s 171 - 194. doi:10.1007/s42439-022-00071-8.
 • Lysaker, Odin (2022). Oceanic cosmopolitanism: the complexity of waiting for future climate refugees. Journal of Global Ethics. ISSN: 1744-9626. doi:10.1080/17449626.2022.2105383.
 • Lysaker, Odin (2022). Sivil ulydighet i økokrisens tid: En økosentrisk tilnærming. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. 57 (3-4). s 208 - 218. doi:10.18261/nft.57.3-4.10.
 • Lysaker, Odin (2021). Bodily Felt Integrity: The Anarchic Core of Communication in Jürgen Habermas’ Democratic Thought. Distinktion: Journal of Social Theory. ISSN: 1600-910X. 22 (3). s 277 - 298. doi:10.1080/1600910X.2021.2014629.
 • Lysaker, Odin (2021). Transnational Struggle for Recognition: Axel Honneth on the Embodied Dignity of Stateless Persons.. Migration, Recognition and Critical Theory. ISBN: 978-3-030-72731-4. Springer Nature. 4. s 91 - 115.
 • Lysaker, Odin (2020). Dignity in Natality: Hannah Arendt on Human Rights in Dark Times. Research and Human Rights. ISBN: 9788283900446. Novus Forlag. Kapittel 8. s 141 - 158.
 • Lysaker, Odin (2020). Ecological Love: Reflections on Morality's Existential Preconditions. Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. ISBN: 978-82-304-0268-9. Scandinavian Academic Press. Kapittel 3.
 • Lysaker, Odin (2020). Ecological Sensibility: Recovering Axel Honneth’s Philosophy of Nature in the Age of Climate Crisis. Critical Horizons. ISSN: 1440-9917. 21 (3). s 205 - 221. doi:10.1080/14409917.2020.1790751.
 • Lysaker, Odin (2020). Nowhere Home: The Waiting of Vulnerable Child Refugees. Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. ISBN: 978-3-030-37382-5. Palgrave Macmillan. Kapittel 5. s 81 - 102.
 • Horst, Cindy; Lysaker, Odin (2019). Miracles in dark times: Hannah Arendt and refugees as ‘Vanguard’. Journal of Refugee Studies. ISSN: 0951-6328. 34 (1). s 67 - 84. doi:10.1093/jrs/fez057.
 • Lysaker, Odin (2019). Økologisk demokrati og naturens iboende verdi: Klimasøksmål i miljøkrisens tidsalder. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 13 (2). s 41 - 58. doi:10.5324/eip.v13i2.3302.
 • Lysaker, Odin (2018). Moralsk ytringsansvar i urolige tider. Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. ISBN: 9788202591007. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 80 - 107.
 • Lysaker, Odin (2017). Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy. Critical Horizons. ISSN: 1440-9917. 18 (1). s 33 - 51. doi:10.1080/14409917.2017.1275168.
 • Lysaker, Odin; Syse, Henrik (2016). The dignity in free speech : civility norms in post-terror societies. Nordic Journal of Human Rights. ISSN: 1891-8131. 34 (2). s 104 - 123. doi:10.1080/18918131.2016.1212691.
 • Lysaker, Odin (2015). Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. Kapittel 7. s 147 - 168.
 • Lysaker, Odin (2015). Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism. Philosophy of Justice. ISBN: 978-94-017-9174-8. Springer Science+Business Media B.V.. Kapittel 17. s 293 - 311.
 • Lysaker, Odin (2015). Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. (2). s 53 - 70. doi:10.5324/eip.v9i2.1871.
 • Syse, Henrik; Lysaker, Odin (2015). Å tolerere satire : ytringsfrihetens moralske ansvar. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 45 (4). s 38 - 66.
 • Lysaker, Odin (2013). Hannah Arendt: Human politikk i krisetider. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. ISBN: 978-82-530-3602-1. Pax Forlag. Kapittel 25. s 698 - 724.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 5 (2). s 101 - 122. doi:10.5324/eip.v5i2.1773.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse, læring og samfunnsetikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN: 0802-8214. (2). s 65 - 66.
 • Lysaker, Odin (2011). Demokratisk anerkjennelseskamp: Axel Honneths radikale demokratiteori. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. (2). s 98 - 116.
 • Lysaker, Odin (2010). Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: en minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet. Rettferdighet. ISBN: 9788215015569. Universitetsforlaget. Kapittel. s 142 - 168.
 • Lysaker, Odin (2008). Sårbarhet og ukrenkelighet filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN: 1503-6480. 26 (3). s 244 - 258.
 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Lysaker, Odin (2007). Habermas på norsk - på nytt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. Innledning. s 7 - 9.
 • Lysaker, Odin (2007). Mening og rettferdighet. Kritisk teoris opprinnelige innsikt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. 10. s 181 - 203.
 • Lysaker, Odin (2005). Eksistensiell erfaring og moralsk handling. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. 40 (2). s 99 - 115.
 • Lysaker, Odin (2023). Det sårbare livet: Utvalgte essay av Martha C. Nussbaum. ISBN: 9788202755904. Cappelen Damm Akademisk. s 197.
 • Lysaker, Odin (2023). Ecological Democracy: Caring for the Earth in the Anthropocene. ISBN: 9781032305974. Routledge.
 • Kirkengen, Anna Luise; Lysaker, Odin (2020). Arne Johan Vetlesen's Contribution to a Think Tank Inquiry into the Premises of Post-dualist Humane Medicine.. ISBN: 978-82-304-0268-9. Spartacus Forlag AS/ Scandinavian Academic Press. s 10.
 • Lysaker, Odin (2020). Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. ISBN: 978-82-304-0268-9. Scandinavian Academic Press. s 468.
 • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
 • Lysaker, Odin (2016). Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. s 256.
 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas (2015). Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. s 286.
 • Lysaker, Odin (2013). Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. ISBN: 978-82-7935-353-9. Abstrakt forlag. s 205.
 • Lysaker, Odin; Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (2007). Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. s 236.
 • Lysaker, Odin (2023). Grønt demokrati: En gyllen middelvei mellom liberalt demokrati og autoritært styresett.
 • Lysaker, Odin (2023). Natur- og klimakrisen som etisk problem: Kan filosofien hjelpe oss?.
 • Lysaker, Odin (2023). Økologisk demokrati: En gyllen middelvei mellom liberalt demokrati og autoritært styresett?.
 • Lysaker, Odin (2023). Kan demokratiet redde oss fra klimakrisen?.
 • Lysaker, Odin (2023). Samtale om økologisk demokrati.
 • Lysaker, Odin (2023). Økologisk kjærlighet.

Forskerportrett

Ekspertområder

Sist endret: 19.01.2024 10:01