0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1028B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Stillinger

 • Professor i etikk, Universitetet i Agder (2016–).
 • Førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder (2011–2016).

Nåværende forskningsinteresser

 • Naturfilosofi – bl.a. økosentrisk natursyn; økologisk kjærlighet; sårbarhet og avhengighet som grunnvilkår for alt eksisterende; miljøetikk inspirert av dypøkologi, økofenomenologi, økofeminisme og animisme.
 • Grønn politisk teori – bl.a. økologisk demokrati; økologisk medborgerskap; politisk økologi; sivil ulydighet og borgerråd som utenomparlamentarisk demokratisk aktivisme.
 • Miljørettferdighet – bl.a. miljø- og økologirettferdighet basert på ikke-antroposentrisk kritisk teori som bygger bro mellom omfordeling, anerkjennelse, kababiliteter og deltagele for både menneskelige og ikke-menneskelige individer og grupper.

Utvalgte publikasjoner

Bøker 

Re-Imagining Ecological Democracy: Caring for the Earth in the Anthropocene. London: Routledge, 2023.

Between Closeness and Evil: A Festschrift for Arne Johan Vetlesen (Lysaker red.). Scandinavian Academic Press, 2020.

Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought (Lysaker red. med Jonas Jakobsen). Brill, 2015.

Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. Abstrakt forlag, 2013.

Tidsskriftsartikler 

Sivil ulydighet i økokrisens tid: En økosentrisk tilnærming, i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 3–4, 2022.

Bodily Felt Integrity: The Anarchic Core of Communication in Jürgen Habermas’s Democratic Thought, i: Distinktion: Journal of Social Theory, No. 3, ss. 1–22, 2021.

Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as 'Vanguard' (med Cindy Horst), i: Journal of Refugee Studies, No. 1, ss. 67–84, 2021.

Ecological Sensibility: Recovering Axel Honneth’s Philosophy of Nature in the Age of Climate Crisis, i: Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, Vol. 21, No. 1, ss. 205–221, 2020. 

Økologisk demokrati og naturens iboende verdi: Klimasøksmål i miljøkrisens tidsalder, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 41–58, 2019.

Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk, i: Etikk i praksis, nr. 2, ss. 53–70, 2015.

Bokkapitler 

Transnational Struggle for Recognition: Axel Honneth on the Embodied Dignity of Stateless Persons. I: Schweiger, Gottfried (red.): Migration, Recognition, and Critical Theory. Dodrecht: Springer Verlag, 2021. 

Demokratisk ekskludering og moralsk hat: Utøya-overlevendes erfaringer, i: Odin Lysaker og Terje Emil Fredwall (red.) Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. Cappelen Damm Akademisk, 2020.

Dignity in Natality: Hannah Arendt on Human Rights in Dark Times. I: Jakob Lothe (red.): Research and Human Rights. Novus Press, 2020.

Ecological Love: Reflections on Morality's Existential Preconditions. In: Odin Lysaker (red.): Between Closeness and Evil: A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. Scandinavian Academic Press, 2020.

Nowhere Home: The Waiting of Vulnerable Child Refugees. In: Margareta Dancus, Maria Karlsson, and Mats Hyvönen (eds.) Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. Palgrave Macmillan, 2020.

Moralsk ytringsansvar i urolige tider, i: Henrik Syse (red.) Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Cappelen Damm Akademisk, 2018.

Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts. In: Odin Lysaker and Jonas Jakobsen (eds.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill, 2015.

Utdannelse

 • Ph.d. i filosofi, Universitetet i Oslo (2011). Ph.d.-avhandlingen er publisert som bok med tittelen Menneskeverdets politikk - Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (Abstrakt forlag 2013). Dette er den første, omfattende introduksjonen av Axel Honneths teori om anerkjennelse på norsk. Boken bidrar dessuten til den internasjonale debatten rundt Honneths relevans for slike globale forhold som transnasjonal migrasjon. Her undersøker jeg særlig betydningen av Honneths anerkjennelsesteori vedrørende menneskeverd og stateløshet.
 • Ph.d.-stipendiat, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo (2006–2010), ledet av professor Thomas Hylland Eriksen og professor Arne Johan Vetlesen som veileder.
 • Assosiert Ph.d.-stipendiat, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2006–2011).
 • Cand.philol. (hovedfag) i filosofi, Universitetet i Oslo (2004) med professor Arne Johan Vetlesen som veileder. Hovedfagsoppgaven er publisert som forskningsartikkelen "Eksistensiell erfaring og moralsk handling” (Norsk filosofisk tidsskrift, 2005).
 • Cand.mag. i filosofi og støttefag i sosiologi, statsvitenskap og historie, Universitetet i Oslo (2001).

Forskningprosjekter

 • The Civic Selection of Immigrants: A Nordic Perspective (2022–2024); finansiert av Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS); ledet av lektor Kristian Kriegbaum Jensen, Aalborg Universitet.

 • Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (2017–2020); finansiert av Universitetet i Agder og Fritt Ord; ledet av meg og førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved Universitetet i Agder, samt i regi av Forskningsgruppen i etikk ved Universitetet i Agder, som jeg leder. Prosjektetet publiserte boken Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (Cappelen Damm Akademisk 2020).

 • WAIT (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration) (2017–2020); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av professor Christine M. Jacobsen, Universitetet i Bergen.
 • Reason and Affect in Divided Societies: The Nordic Case (2017–2018); finansiert av Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS); ledet av professor Lars Tønder, Universitetet i København.
 • NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7) (2013–2017); NFR-finansiert (SAMKUL-programmet); ledet av forskningsprofessor Henrik Syse, PRIO.
 • CULCOM (Cultural Complexity in the New Norway) (2006–2010); strategisk og tverrfakultært forskningsprogram finansiert av Universitetet i Oslo; ledet av professor Thomas Hylland Eriksen.

Assosiert forsker

Undervisning

Forskningsopphold

 • Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, invitert av professor Sofia Näsström (2022).
 • Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, invitert av professor Sofia Näsström (2019).
 • University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), invitert av professor Bridget Anderson (2017).
 • Goethe-Universität, Frankfurt, Institutt for filosofi og Forskningssenteret Normative Orders, invitert av professor Axel Honneth og Rainer Forst (2016).
 • Humboldt-Universität, Berlin, Institutt for filosofi, invitert av professor Rahel Jaeggi (2012).
 • Goethe-Universität, Frankfurt, Institutt for filosofi og Institutt for statsvitenskap, invitert av professor Axel Honneth ogRainer Forst (2008–2009).

Verv

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lysaker, Odin (2022). Sivil ulydighet i økokrisens tid: En økosentrisk tilnærming. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. 57 (3-4). s 208 - 218. doi:10.18261/nft.57.3-4.10.
 • Lysaker, Odin (2021). Bodily Felt Integrity: The Anarchic Core of Communication in Jürgen Habermas’ Democratic Thought. Distinktion: Journal of Social Theory. ISSN: 1600-910X. 22 (3). s 277 - 298. doi:10.1080/1600910X.2021.2014629.
 • Lysaker, Odin (2021). Transnational Struggle for Recognition: Axel Honneth on the Embodied Dignity of Stateless Persons.. Migration, Recognition and Critical Theory. ISBN: 978-3-030-72731-4. Springer Nature. 4. s 91 - 115.
 • Lysaker, Odin (2020). Dignity in Natality: Hannah Arendt on Human Rights in Dark Times. Research and Human Rights. ISBN: 9788283900446. Novus Forlag. Kapittel 8. s 141 - 158.
 • Lysaker, Odin (2020). Ecological Love: Reflections on Morality's Existential Preconditions. Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. ISBN: 978-82-304-0268-9. Scandinavian Academic Press. Kapittel 3.
 • Lysaker, Odin (2020). Ecological Sensibility: Recovering Axel Honneth’s Philosophy of Nature in the Age of Climate Crisis. Critical Horizons. ISSN: 1440-9917. 21 (3). s 205 - 221. doi:10.1080/14409917.2020.1790751.
 • Lysaker, Odin (2020). Nowhere Home: The Waiting of Vulnerable Child Refugees. Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. ISBN: 978-3-030-37382-5. Palgrave Macmillan. Kapittel 5. s 81 - 102.
 • Horst, Cindy; Lysaker, Odin (2019). Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as ‘Vanguard’. Journal of Refugee Studies. ISSN: 0951-6328. doi:10.1093/jrs/fez057.
 • Lysaker, Odin (2019). Økologisk demokrati og naturens iboende verdi: Klimasøksmål i miljøkrisens tidsalder. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 13 (2). s 41 - 58. doi:10.5324/eip.v13i2.3302.
 • Lysaker, Odin (2018). Moralsk ytringsansvar i urolige tider. Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. ISBN: 9788202591007. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 80 - 107.
 • Lysaker, Odin (2017). Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy. Critical Horizons. ISSN: 1440-9917. 18 (1). s 33 - 51. doi:10.1080/14409917.2017.1275168.
 • Lysaker, Odin; Syse, Henrik (2016). The dignity in free speech : civility norms in post-terror societies. Nordic Journal of Human Rights. ISSN: 1891-8131. 34 (2). s 104 - 123. doi:10.1080/18918131.2016.1212691.
 • Lysaker, Odin (2015). Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. Kapittel 7. s 147 - 168.
 • Lysaker, Odin (2015). Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism. Philosophy of Justice. ISBN: 978-94-017-9174-8. Springer Science+Business Media B.V.. Kapittel 17. s 293 - 311.
 • Lysaker, Odin (2015). Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. (2). s 53 - 70. doi:10.5324/eip.v9i2.1871.
 • Syse, Henrik; Lysaker, Odin (2015). Å tolerere satire : ytringsfrihetens moralske ansvar. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 45 (4). s 38 - 66.
 • Lysaker, Odin (2013). Hannah Arendt: Human politikk i krisetider. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. ISBN: 978-82-530-3602-1. Pax Forlag. Kapittel 25. s 698 - 724.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 5 (2). s 101 - 122. doi:10.5324/eip.v5i2.1773.
 • Lysaker, Odin (2011). Anerkjennelse, læring og samfunnsetikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN: 0802-8214. (2). s 65 - 66.
 • Lysaker, Odin (2011). Demokratisk anerkjennelseskamp: Axel Honneths radikale demokratiteori. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. (2). s 98 - 116.
 • Lysaker, Odin (2010). Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: en minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet. Rettferdighet. ISBN: 9788215015569. Universitetsforlaget. Kapittel. s 142 - 168.
 • Lysaker, Odin (2008). Sårbarhet og ukrenkelighet filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN: 1503-6480. 26 (3). s 244 - 258.
 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Lysaker, Odin (2007). Habermas på norsk - på nytt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. Innledning. s 7 - 9.
 • Lysaker, Odin (2007). Mening og rettferdighet. Kritisk teoris opprinnelige innsikt. Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. 10. s 181 - 203.
 • Lysaker, Odin (2005). Eksistensiell erfaring og moralsk handling. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. 40 (2). s 99 - 115.
 • Kirkengen, Anna Luise; Lysaker, Odin (2020). Arne Johan Vetlesen's Contribution to a Think Tank Inquiry into the Premises of Post-dualist Humane Medicine.. ISBN: 978-82-304-0268-9. Spartacus Forlag AS/ Scandinavian Academic Press. s 10.
 • Lysaker, Odin (2020). Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. ISBN: 978-82-304-0268-9. Scandinavian Academic Press. s 468.
 • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
 • Lysaker, Odin (2016). Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. s 256.
 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas (2015). Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. ISBN: 9789004287334. Brill Academic Publishers. s 286.
 • Lysaker, Odin (2013). Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. ISBN: 978-82-7935-353-9. Abstrakt forlag. s 205.
 • Lysaker, Odin; Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (2007). Habermas: Kritiske lesninger. ISBN: 9788253030500. Pax Forlag. s 236.
 • Lysaker, Odin (2021). Martha C. Nussbaum og Holbergprisen.
 • Lysaker, Odin (2021). Kan grønne følelser redde kloden?, samtale med Ole Jacob Madsen og Knut Ivar Bjørlykhaug.
 • Lysaker, Odin (2021). A Human Right to the Environment: Seyla Benhabib On Climate Refugees and Nature’s Inherent Value.
 • Lysaker, Odin (2021). Civil Disobedience of the Anthropocene: Renewing Reflexivity for Ecological Democracy.

Forskerportrett

Sist endret: 14.09.2022 09:09