Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mugula Chris Safari

Stipendiat

Doktorgradsstudent i helse- og idrettsvitenskap

 
Kontor:
C5040 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet vernepleier og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder.  Jeg har tidligere jobbet med arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming.

Siden september 2019 har jeg vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder ved Institutt for psykososial helse i Grimstad. 

I PhD-arbeidet mitt fokuserer jeg blant annet på involvering av mennesker med utviklingshemming i innovasjon og design av teknologi. Mine forskningsinteresser inkluderer samskaping av teknologi og involvering og inkludering av personer med utviklingshemming i design av teknologi. 

Forskning

Fokuset i PhD-prosjektet mitt er å undersøke problemstillinger knyttet til en behovsdrevet innovasjonsprosess der mennesker med utviklingshemming deltar. 

Undervisning

Emner:

 • VER112 Praksis: Funksjonsnedsettelser, miljøarbeid, mestring og velferdsteknologi
 • VER211 Praksis: Pleie- og omsorgspraksis
 • VER300 Tjenesteorganisering

Prosjekter

InnArbeid (2017-2021) - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi. InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid
For mer informasjon og nyhetsbrev: https://innarbeid.uia.no/ 

Utvalgte publikasjoner

Thygesen, E., Safari, M C., and Wass, S. (2021).  Transport og arbeidsinkludering.  I Gjertsen, H, Melbø, L. og Hauge, H. (red). Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin (2022). Motivation of people with intellectual disabilities in technology design activities: the role of autonomy, competence, and relatedness. Behaviour and Information Technology. ISSN: 0144-929X. s 1 - 19. doi:10.1080/0144929X.2021.2015442.
 • Sætra, Mette K Ragnhildstveit; Melby, Kristian Leonard; Safari, Mugula Chris; Bachke, Carl Christian (2022). «Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp»: Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. ISSN: 2535-3047. 7doi:10.15845/ntvp.v7i1.3413.
 • Wass, Sofie; Safari, Mugula Chris; Haugland, Silje; Omland, Hans Olav (2021). Transitions from school to sheltered employment in Norway – Experiences of people with intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities. ISSN: 1354-4187. 49 (3). s 373 - 382. doi:10.1111/bld.12414.
 • Thygesen, Elin; Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie (2021). Transport og arbeidsinkludering. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. ISBN: 978-82-15-04692-1. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 117 - 126.
 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin (2021). ‘I Got To Answer the Way I Wanted To’: Intellectual Disabilities and Participation in Technology Design Activities. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN: 1501-7419. 23 (1). s 192 - 203. doi:10.16993/sjdr.798.
 • Wass, Sofie; Hansen, Lise Amy; Safari, Mugula Chris (2020). Designing Transport Supporting Services Together with Users with Intellectual Disabilities. Designing for Digital Transformation. Co-Creating Services with Citizens and Industry. ISBN: 978-3-030-64822-0. Springer Nature. Konferanseartikkel. s 56 - 67.
 • Wass, Sofie; Safari, Mugula Chris (2020). Photovoice—Towards Engaging and Empowering People with Intellectual Disabilities in Innovation. Life. ISSN: 2075-1729. 10 (272). s 1 - 11. doi:10.3390/life10110272.
 • Safari, Mugula Chris (2022). Med eller ikke – hva så? Erfaringer med å delta i design av teknologi.
 • Safari, Mugula Chris (2022). Arbeid, deltakelse og digital teknologi.
 • Safari, Mugula Chris (2021). Needs and user driven innovation - Experiences of people with intellectual disability.
 • Safari, Mugula Chris (2021). Involvering av personer med utviklingshemming i design av teknologi.
 • Safari, Mugula Chris (2021). Intellectual disability, Technology support, and Transport.

Sist endret: 18.03.2022 10:03