0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2056 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

FORSKNING

Forskningen min er innenfor eldre nordisk (norsk) språk og språkhistorie: runologi, formler, formelspråket og runemagi, historisk sosiolingvistikk, literacy, norrønt, urnordisk og eldre nordgermansk, språksystemet og skriftsystemer, den eldre og yngre futharken, og moderne lingvistiske teorier (se også vitenskapelige publikasjoner)

RELATERT:

Adjunktprofessor (P-II):

·         Háskóli Íslands / Islands Universitet, Menninga- og Máladeild, Reykjavík. 2015‒2025

·         Heliopolis University, Faculty of Humanities and Art, Kairo. 2019‒2027

Opposisjoner:

·         opponent ved disputas: Ragnar Ingi Aðalsteinsson: Alliterasjon. Háskóli Íslands, Reykjavik, oktober 2010

·         opponent ved disputas: Haukur Þorgeirsson: Fonologi og metrisk system. Háskóli Íslands, Reykjavik, november 2013

·         opponent ved disputas: Matteo Tarsi: Loanwords and native words in Middle Icelandic. Háskóli Íslands, Reykjavik, juni 2020.

·         opponent ved disputas: David Šimecek: The Rise of the Periphrastic Future. Charles University, Praha, oktober 2021

Priser:

·         Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, Historisk-filosofisk klasse, 2014, utdelt fra Nansenfondet på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte, Oslo

·         Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris 2019, utdelt av Agder Vitenskapsakademi

·         FoU-Pris Høgskulen i Volda og Møreforsking, Møre og Romsdal, 2009

Medlem i vitenskapsakademier:

·         Agder Vitenskaps-AkademiAVA, Kristiansand (siden 2006)

·         Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs AkademiDKNVS, Trondheim (siden 2012)

·         Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur, KGAA, Uppsala (siden 2012)

Medlem i redaksjonsråd:

 • Anmelder (peer-reviewer) for Oxford University Press: Oxford Handbook of the German Language. 2021.
 • Transactions of the Philological Society (peer-reviewer)
 • Maal og Minne, Novus, Oslo (siden 2010)
 • North-Western European Language Evolution (NOWELE), John Benjamins Publ., Amsterdam (siden 2007)
 • Íslenskt mál, Íslenska Málfræðifélagið, Reykjavík (siden 2008)
 • Linguistik Online, Universitetet i Bern (siden 2015)
 • ScriptandSound / Laut Schrift und Sprache (international rådgiver og redaksjonsmedlem i prosjektet RuneS), Kiel, München & Zürich (siden 2015)
 • Germanica. Annali, Sezione Germanica, Napoli, Università degli Studi di Napoli ‹L’Orientale›, AION-Sezione Germanica; www.unior.it (siden 2021)

 

Undervisning

Undervisning på alle nivåer, bachelor-, master- og phd-veiledning innenfor norsk grammatikk, norrønt, moderne lingvistiske teorier, europeisk og amerikansk strukturalisme, poststrukturalisme og kognitiv grammatikk, konstruksjonsgrammatikk

Prosjekter

Internasjonal samarbeidspartner - Akademi-prosjektet «RuneS: Runische Schriftlichkeit in den germa­nischen Sprachen / Runic writing in the Germanic languages.» Research Centre Eichstätt ‒ Munich, Institute for English Philology & Scandinavian Department, University of Munich. 2015–2025

HistLing UiA, Historisk språkvitenskap: Historisk lingvistikk (HistLing) - Universitetet i Agder (uia.no)

Bokprosjekt (antologi): Reinhard Hennig, Emily Diana Lethbridge & Michael Schulte (utg.), Ecocriticism and Old Norse Studies (= The North Atlantic World). Turnhout: Brepols (planlagt utgitt 2022)

 

Utvalgte publikasjoner

Nyere bidrag, dels i trykk/under utgivelse:

Opposisjon ved doktordisputasen til David Šimeček: «Anfänge des periphrastischen Futurs in den altgermanischen Dialekten, besonders im Altnordischen.» Institutt for germanske Studier, Karls-Universität i Prag, Tsjekkisk Republikk, Praha, den 13. oktober 2021 [opposisjonsinnlegg planlagt utgitt i Prag].

«Toward a typology of runic formulas – With a focus on the one-word formula in the older runic inscriptions.» I: New Light on Formulas in Oral Poetry and Prose (Utrecht Studies in Medieval Literacy [= USML]). Ed. Daniel Sävborg et al. Tartu-volume. Turnhout: Brepols, 2021 [i trykk].

«Magie in den älteren und jüngeren Runeninschriften? ‒ Zum Status magischer Konzepte in der Runologie.» I: The Magic Text in Medieval Germanic Traditions: editions, writings, formulas. Ed. Maria Christina Lombardi et al. Filologia Germanica Germanic Philology. Journal of the Italian Society for Germanic Philology 13 (2021):307–327 [i trykk].

Michael Schulte, i samarbeid med Gudlaug Nedrelid: «Hølibǫrvar på Grønland – Bidrag til tolkning av en runepinne fra Austerbygda på Grønland.» I: Norsk språk i rom og tid, utg. av Ernst Håkon Jahr og Gro-Renée Rambø. HistLing-publikasjon. Oslo, Novus, 2021:9–28 [i trykk].

«The thistle-mistle formula in Buslubæn and versatility in runes.» In: Wege zur Konfiguration der Zeichen-Phonem-Beziehung, utg. av Gaby Waxen­berger & Alessia Bauer. (LautSchriftSprache [LSS] 4). Wiesbaden: Reichert Verlag, 2021:223–235.

«Tistel-mistel-formelen i vikingtid og nordisk middelalder. Form, funksjon og symbolverdi.» I: Maal og Minne [112], 2020(2):97–126.

«Wain, wagon, and wayfarer. Names of speed, agility and alertness in the corpus of the older runic inscriptions.» I: NOWELE 73.2 (2020):276–298. URL: https://benjamins.com/catalog/nowele.00043.sch.

«On the history of the dotted runes and the connexion to the British Isles.» I: (Paul und Braunes) Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur (PBB) 142.1 (2020):1‒22. URL: https://doi.org/10.1515/bgsl-2020-0001.

Allmenn formidling

norske, nordiske og internasjonale kanaler, f.eks. kronikker, debattinnlegg og medieoppslag i Fædrelandsvennen, Klassekampen, TEFT, i Tyskland: Frankfurter Allgemeine Zeitung og Deutsche Universitätszeitung 

leksikonartikler om nye runefunn i Norden, særlig norske nyfunn: GAO- Germanische Altertumskunde Online (Berlin: De Gruyter)

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Schulte, Michael; Nedrelid, Gudlaug (2021). Hǿlibǫrvar på Grønland. Bidrag til tolkning av en runepinne fra Austerbygda på Grønland. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. Kap. 1. s 9 - 28.
 • Schulte, Michael (2021). Magie in den älteren und jüngeren Runeninschriften? – Zum Status magischer Konzepte in der Runologie. Filologia Germanica. ISSN: 2036-8992. 13s 307 - 327.
 • Schulte, Michael (2021). Opposisjonsinnlegg ved førsteopponent Michael Schulte: «Comments and questions at the doctoral defence of Matteo Tarsi» [Andmæli við doktorsvörn Matteo Tarsis: Loanwords and native words in Old and Middle Icelandic (12th c.–1550). Dissertation, School of Humanities, Department of Icelandic and Comparative Cultural Studies, University of Iceland, 2020.». Íslenskt mál og almenn málfræði. ISSN: 0256-842X. 43s 154 - 160.
 • Schulte, Michael (2021). The thistle-mistle formula of Buslubæn and versatility in runes. Wege zur Konfiguration der Zeichen-Ponem-Beziehung ( LautSchriftSprache / Scriptand Sound 3). ISBN: 9783954905362. Reichert Verlag. Kap. III. s 223 - 236.
 • Schulte, Michael (2021). «Bauprinzipien runischer Formeln – Zur Lexis und Morphosyntax der urnordischen Formelsprache.». Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN: 0005-8076. 144s 111 - 138.
 • Schulte, Michael (2020). On the History of the Dotted Runes and the Connexion to the British Isles. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN: 0005-8076. 142 (1). s 1 - 22. doi:10.1515/bgsl-2020-0001.
 • Schulte, Michael (2020). Tistel-mistel-formelen i vikingtid og nordisk middelalder - Form, funksjon og symbolverdi. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 112 (2). s 97 - 126.
 • Schulte, Michael (2019). Futhark, älteres und jüngeres. Germanische Altertumskunde Online. Utg. av Sebastian Brather mfl. Berlin: Walter de GruyterWalter de Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-021953-1. ISSN: 2193-2778.
 • Schulte, Michael (2019). Raskhet i de eldre runeinnskrifter. En runologisk og lingvistisk kommentar til den nyfunne Rakkestadsteinen fra Øverby i Østfold. Scandinavian Philology. ISSN: 0202-2397. 17 (1). s 73 - 96. doi:10.21638/11701/spbu21.2019.105.
 • Schulte, Michael (2019). The Scandinavian dotted runes. Scandinavian Philology. ISSN: 0202-2397. 17 (2). s 264 - 283. doi:10.21638/11701/spbu21.2019.205.
 • Schulte, Michael (2018). Den eldste tiden (-700). Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. ISBN: 978-82-7099-850-0. Novus Forlag. Kapittel 2. s 51 - 117.
 • Schulte, Michael (2018). Vikingtiden (700-1050). Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. ISBN: 978-82-7099-850-0. Novus Forlag. Kapittel 3. s 119 - 196.
 • Schulte, Michael (2018). [Memory in] Linguistics and Philology. Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches. ISBN: 978-3-11-044020-1. Walter de Gruyter. Chaper 13. s 198 - 209.
 • Schulte, Michael (2017). Allar leiðir liggja til Rómar - eða til Miklagarðs? Um sögu skáktaflsins og ferðir norræna manna. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. ISBN: 978-99918-65-80-5. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn. Kapittel. s 385 - 397.
 • Schulte, Michael (2017). Boardgames of the Vikings - From Hnefatafl to Chess. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (2). s 1 - 42.
 • Schulte, Michael (2015). Die Blekinger Inschriften als Status- und Machtembleme - Ein kulturhistorischer Syntheseversuch. Archäologie und Runen. Fallstudien zu Inschriften im älteren Futhark. ISBN: 978-3-529-01881-7. Wachholtz Verlag. Artikkel. s 175 - 194.
 • Schulte, Michael (2015). «Runology and Historical Sociolinguistics: On runic writing and its social history in the first millennium.». Journal of Historical Sociolinguistics. ISSN: 2199-2908. doi:10.1515/jhsl-2015-0004.
 • Schulte, Michael (2014). Die Blekinger Runensteine als Machtembleme: Ein kulturhistorischer und komparativer Syntheseversuch. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN: 0005-8076. 136 (1). s 35 - 65. doi:10.1515/bgsl-2014-0002.
 • Schulte, Michael (2014). Die norwegischen Runeninschriften der späten Wikingerzeit – Von der Gedenkformel zur Fürbitte und historischen Narration. Erzählen im mittelalterlichen Skandinavien II / herausgegeben von Robert Nedoma. ISBN: 9783706907774. Praesens Verlag. Kap. 5. s 133 - 150.
 • Schulte, Michael (2014). Kenning, metafor og metonymi. Om kenningens kognitive grunnstruktur. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (1). s 17 - 32.
 • Schulte, Michael (2013). Mellom metafor og metonymi – Grunnskisse til en kognitiv prosesseringsmodell for skaldediktningen. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 31 (1). s 45 - 75.
 • Schulte, Michael (2013). The Norwegian Hogganvik stone as an emblem of social status and identity. Journal of the North Atlantic. ISSN: 1935-1984. Special vol. 4s 120 - 128. doi:10.3721/037.004.sp419.
 • Schulte, Michael (2014). Trykt opponenttale: «Om Haukur Þorgeirsson's doctoral dissertation.» [Andmæli við doktorsvörn Hauks Þorgeirssonar: Hljóðkerfi og bragkerfi: Stoðhljóð, tónkvæði og önnur úrlausnarefni í íslenskri bragsögu ásamt útgáfu á rímum af Ormari Fraðmarssyni; med engelsk sammendrag «How poetic is phonology? Studies in Old and Middle Icelandic Poetry». Doktorsritgerð, Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2013. Íslenskt mál og almenn málfræði. ISSN: 0256-842X. 35s 213 - 223.
 • Schulte, Michael (2012). Kenningkunst und kognitive Poetik - Zu einer kognitiven Stellungsregel der Skaldik. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN: 0005-8076. 134 (4). s 479 - 511. doi:10.1515/pbb-2012-0063.
 • Schulte, Michael (2012). Pragmatic runic literacy in Scandinavia c. 800-1300: With a particular focus on the Bryggen material. Epigraphic Literacy and Christian Identity. Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North. ISBN: 978-2-503-54294-2. Brepols. Part II.1. s 155 - 182.
 • Schulte, Michael (2013). «Um stuðlasetningu og bragarhætti í frumnorrænu: ‹Metron ametron›.» I: Íslenskt mál og allmenn málfræði (ÍM) 34 (2012):99‒123. Íslenskt mál og almenn málfræði. ISSN: 0256-842X. 34s 99 - 123.
 • Schulte, Michael (2011). Die sprachliche Deutung der Hogganvik-Inschrift. Ergänzungen zum vorläufigen Bericht. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. ISSN: 0165-7305. 67s 57 - 68. doi:10.1163/9789401200783_006.
 • Schulte, Michael (2011). Early Scandinavian legal texts – evidence of preliterary metrical composition?. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 62/63s 1 - 30. doi:10.1075/nowele.62-63.01sch.
 • Schulte, Michael (2011). The rise of the younger fuþark : the invisible hand of change. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 60/61s 45 - 68. doi:10.1075/nowele.60-61.03sch.
 • Schulte, Michael (2011). [Resensjonsartikkel:] Jørgen Rischel: Sound Structure in Language. Edited and with an introduction by Nina Grønnum, Frans Gregersen and Hans Basbøll. Oxford: Oxford University Press, 2009. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 60/61s 187 - 198. doi:10.1075/nowele.60-61.09sch.
 • Schulte, Michael (2010). Der Problemkreis der Übergangsinschriften im Lichte neuerer Forschungsbeiträge. Zentrale Probleme bei der Erforschung der älteren Runen. Akten einer internationalen Tagung an der Norwegischen Akademie der Wissenschaften. ISBN: 978-3-631-60414-4. Peter Lang Publishing Group. Kapittel. s 163 - 189.
 • Schulte, Michael (2010). Runes and metrics : on the metricity of the older runic inscriptions. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (1). s 45 - 67.
 • Schulte, Michael (2010). Trajectories of reform: Jakob Jakobsen`s role as a language planner and language preserver. Jakob Jakobsen in Shetland and the Faroes. ISBN: 9780956569813. Shetland Amenity Trust and the University of the Faroe Islands. Kap. 7. s 70 - 87.
 • Schulte, Michael (2010). [Trykt opponenttale] «Andmæli við doktorsvörn Ragnars Inga Aðalsteinssonar: Tólf alda tryggð. Athugun á þróun stuðlasetningar frá elsta þekktum norrænum kveðskap fram til nútímans." Doktorsritgerð, Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 29. október 2010.». Íslenskt mál og almenn málfræði. ISSN: 0256-842X. 32s 207 - 216.
 • Schulte, Michael (2009). Alliteration and oral theory: Aspects of formulaicity in Early Scandinavian law. Á austrvega : Saga and East Scandinavia : Preprint papers of The 14th International Saga Conference Uppsala, 9th -15th August 2009. Gävle University Press. faglig_bok_institusjon. s 860 - 867.
 • Schulte, Michael (2009). Den yngre nordiske futharken : dens forutsetninger og kontekstualisering i skriftkulturen. Íslenskt mál og almenn málfræði. ISSN: 0256-842X. 31s 163 - 183.
 • Schulte, Michael (2009). Early runic "metrical" inscriptions : how metrical are they?. Versatility in Versification: Multidisciplinary Approaches to Metrics. ISBN: 978-1-4331-0578-4. Peter Lang Publishing Group. Kap. 1. s 3 - 22.
 • Schulte, Michael (2009). Neue Überlegungen zum Aufkommen des jüngeren Futharks - Ein Beitrag zur Schriftgeschichte "von unten". Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN: 0005-8076. 131 (2). s 229 - 251.
 • Schulte, Michael (2009). The Scandinavian runic reform : a sound notion or a research dogma?. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 56/57s 107 - 121.
 • Schulte, Michael (2009). [Review article:] Amalia E. Gnanadesikan: The Writing Revolution. Cuneiform to the Internet. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009 (= The Language Library). Journal of Indo-European Studies. ISSN: 0092-2323. 37 (3-4). s 527 - 536.
 • Schulte, Michael (2009). [Review article:] Jurij Kusmenko: Der samische Einfluss auf die skandinavischen Sprachen. Ein Beitrag zur skandinavischen Sprachgeschichte. Berlin 2008 (= Berliner Beiträge zur Skandinavistik 10). NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 56/57s 163 - 176.
 • Schulte, Michael (2009). [Review article:] Stefan Brink & Neil Price (utg.): The Viking World. London: Routledge, 2008. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 56/57s 177 - 188.
 • Schulte, Michael (2008). Literacy in the looking glass - Vedic and skaldic verse and the two modes of oral transmission. Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. ISSN: 0582-3234. 59s 181 - 199.
 • Schulte, Michael (2008). Om å skrive språkhistorie "nedenfra" - Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700-1050. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (2). s 167 - 188.
 • Schulte, Michael (2008). Performanz in den Übergangsinschriften? Zum methodischen Stand der runologischen Forschung. Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005. Bd. 2. ISBN: 978-3-03910-791-9. Peter Lang Publishing Group. Kapittel. s 143 - 148.
 • Schulte, Michael (2008). Recollecting the runes - Memory culture in the Viking Age. Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Conference proceedings Ciazen, March 12-14, 2008. Chief ed. Rafal Wojcik. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr. 30). ISBN: 978-83-60961-00-1. Pace University Press. Chapter 6. s 187 - 203.
 • Schulte, Michael (2008). Stylistic variation in runic inscriptions? A test case and preliminary assessment. Arkiv för nordisk filologi. ISSN: 0066-7668. 123s 5 - 22.
 • Schulte, Michael (2008). [Review article:] Lena Peterson: Nordiskt runnamnslexikon. 5., rev. utgåvan. Uppsala: Uppsala universitet. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 53 (may). s 107 - 114.
 • Schulte, Michael (2008). [Review article:] Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20-22 januari 2006. (= Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi XCVII). Red. Lennart Elmevik. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2007. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 53 (may). s 95 - 106.
 • Schulte, Michael (2008). [Review article:] Runes and their Secrets. Studies in Runology. Red. Marie Stoklund et. al. København: Tusculanum, 2006. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 53 (may). s 83 - 94.
 • Schulte, Michael (2007). Memory culture in the Viking Age - The runic evidence of formulaic patterns. Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. ISSN: 0582-3234. 58s 57 - 73.
 • Schulte, Michael (2007). Präverbierung in den prosodischen Systemen des Altgermanischen. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 50/51 (Februar). s 5 - 41.
 • Schulte, Michael (2006). Die Bedeutung des Schädelfragments von Ribe für die Kürzung der älteren Runenreihe. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. ISSN: 0165-7305. 62s 3 - 24.
 • Schulte, Michael (2006). Ein kritischer Kommentar zum Erkenntnisstand der Blekinger Inschriften. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. ISSN: 0044-2518. 135 (4). s 399 - 412.
 • Schulte, Michael (2006). Oral traces in runic epigraphy: Evidence from older and younger inscriptions. Journal Of Germanic Linguistics. ISSN: 1470-5427. 18 (2). s 117 - 151.
 • Schulte, Michael (2006). The transformation of the older fuþark - Number magic, runographic or linguistic principles?. Arkiv för nordisk filologi. ISSN: 0066-7668. 121s 41 - 74.
 • Schulte, Michael (2006). Wann tritt das Ostnordische in die Geschichte ein? Zur Relevanz soziolinguistischer Variablen für die Inschriftenanalyse. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN: 0005-8076. 128 (1). s 12 - 24.
 • Schulte, Michael (2006). Zum Nachweis von Allegro- und Presto-Sprechregeln in den Übergangsinschriften. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 48s 9 - 44.
 • Schulte, Michael (2006). Älteres und jüngeres Futhark - Phonologische Aspekte der Reduktion des Runenalphabets. Das Fuþark und seine einzelsprachlichen Weiterentwicklungen. ISBN: 978-3-11-019008-3. Walter de Gruyter. Kap. 8. s 414 - 433.
 • Schulte, Michael (2005). Die lateinisch-altrunische Kontakthypothese im Lichte der sprachhistorischen Evidenz. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN: 0005-8076. 127 (2). s 161 - 182.
 • Schulte, Michael (2005). Die Übergangsinschriften. Aspekte des transitorischen Laut- und Schreibungswandels. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. ISSN: 0165-7305. 60s 11 - 26.
 • Schulte, Michael (2005). The classical and Christian impact on Volospó - Toward a comparative topomorphical approach. Arkiv för nordisk filologi. ISSN: 0066-7668. (Nr 120). s 181 - 219.
 • Schulte, Michael (2005). «Nordic prefix loss and metrical stress theory. With particular reference to *ga- and *bi-». Historical linguistics 2003: Selected Papers from the 16th International Conference on Historical Linguistics, Copenhagen, 11-15 August 2003. ISBN: 1-58811-586-0. John Benjamins Publishing Company. Chapter 13. s 241 - 255.
 • Schulte, Michael (2004). A new book on runes and Germanic linguistics: Elmer Antonsen´s collected contributions to runology. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 22 (1). s 71 - 95.
 • Schulte, Michael (2004). Fonologisk baserte skriftendringer? Overgangen fra den eldre til den yngre futharken. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (1). s 41 - 55.
 • Schulte, Michael (2004). The Germanic foot in Ancient Nordic. Resolution and related matters revisited. NOWELE. North-Western European Language Evolution. ISSN: 0108-8416. 45s 3 - 24.
 • Schulte, Michael (2004). Zwei Miszellen zum Transfer und zur Adaption von Präfixstrukturen: Germanisch-Finnisch und Niederdeutsch-Norwegisch. Irma Hyvärinen, Petri Kallio & Jarmo Korhonen (utg.), Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen. Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag. (= Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki LXIII). Helsinki: Société Néophilologique. La Société. faglig_bok_institusjon. s 367 - 378.
 • Schulte, Michael (2003). Metrical phonology and Nordic prefix loss. A re-examination of the basic data. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 21 (2). s 163 - 194.
 • Schulte, Michael (2003). «Early Nordic language history and modern runology. With particular reference to reduction and prefix loss». Historical Linguistics 2001. Selected papers from the 15th International Conference on Historical Linguistics, Melbourne 13-17 August 2001. John Benjamins Publishing Company. Chapter 15. s 391 - 402.
 • Schulte, Michael (2002). Das urnordische Lexikon - Wege der semantischen Forschung. V. Treffen der Nordeuropäischen Germanistik. 1. - 6. Juni 1999 in Reykjavík, Island. Oddný Sverrisdóttir, Peter Weiss. Kap. X. s 177 - 190.
 • Schulte, Michael (2002). Language contact in the period between Ancient Nordic and Old Nordic. The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. ISBN: 3-11-014876-5. Mouton de Gruyter, Berlin. Kap. 88. s 769 - 777.
 • Schulte, Michael (2002). Nordic language history and research on languages in contact and on multilingualism. The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Oskar Bandle et al.. s 213 - 221.
 • Schulte, Michael (2002). The development of Proto-Nordic lexicon. The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Oskar Bandle et al.. s 657 - 664.
 • Schulte, Michael (2002). The various Old Nordic dialects, their systems and their typology: A general survey of the classical Old Nordic of the High Middle Ages. The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Oskar Bandle et al.. s 871 - 882.
 • Schulte, Michael (2001). Methodische Überlegungen zum Lexikon des Urnordischen. Vater, Heinz / Letnes, Ole (eds.): Modalität und mehr / Modality and more. Wissenschaftlicher Verlag Trier. Kap. 8. s 166 - 177.
 • Schulte, Michael (2018). Urnordisch. Eine Einführung. ISBN: 9783706909518. Praesens Verlag. s 156.
 • Schulte, Michael; Nedoma, Robert (2016). Grammarians, Skalds and Rune Carvers II. ISBN: 978-8776745912. John Benjamins Publishing Company. s 240.
 • Schulte, Michael; Nedoma, Robert (2016). Grammarians, Skalds and Rune Carvers I. ISBN: 978-87-7674-591-2. John Benjamins Publishing Company. s 112.
 • Schulte, Michael (2015). Grundfragen der Umlautphonemisierung : Eine strukturelle Analyse des nordgermanischen i/j Umlauts unter Berücksichtigung der älteren Runeninschriften. ISBN: 9783110801781. Walter de Gruyter. s 321.
 • Schulte, Michael; Nedoma, Norma (2011). Language and Literacy in Early Scandinavia and Beyond. ISBN: 978-87-7674-591-2. Syddansk Universitetsforlag. s 442.
 • Schulte, Michael (1998). Grundfragen der Umlautphonemisierung. Eine strukturelle Analyse des Nordgermanischen i/j-Umlauts unter Berücksichtigung der älteren Runeninschriften. ISBN: 3110161613. Walter de Gruyter. s 321.
 • Schulte, Michael (2021). Opposisjon ved doktordisputasen til David Simecek: The Old Norse Periphrastic Future.
 • Schulte, Michael (2021). Opposisjon ved doktordisputas av David Simecek: "The Old Norse Periphrastic Future: the origin, grammaticalization and meaning", Karls-Universitet i Prag, Tsjekkisk Republikk.
 • Schulte, Michael; Myrvoll, Klaus Johan (2020). Climatic disaster in the runic inscriptions? Recent research on the Rök-stone and other Viking-age rune-stones.

Sist endret: 15.10.2021 15:10