0
Hopp til hovedinnhold

Merete Lund Fasting

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2087 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Denne filmen har blitt laget om min forskning:

https://video.uia.no/media/t/0_te8q6lku

·        Førsteamanuensis i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2012 -


·        Philosophiae doctor, Pedagogisk institutt, NTNU, 2012

 

Faglige interesser

Barns lek, bevegelsesglede, frilluftsliv, folkehelse, kvalititav metode, pedagogikk

Publikasjoner:

Fasting, M.L. (2018).Barns utelek. Universitetsforlaget.

 

Fasting, M.L. (2017).The Magic of Outdoor Play: A Phenomenological

Hermeneutic Approach. In T. Waller, E. Ärlemalm-Hagsèr, E. B. Hansen Sandseter, L. Lee-Hannond, K. Lekies, & S. Wyver (Eds.), The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning (s. 630-645). London: SAGE.

 

Fasting, M.L.(2017). Bevegelsesglede og motorisk kompetanse. I Barnehagefolk, temahefte: Livsmestring og helse, s. 44-47 Bevegelsesglede

 

Fasting, M.L. (2017). Forskning.no: Barns lek- viktig for folkehelsen? https://forskning.no/blogg/helsebloggen/barnas-lek-viktig-folkehelsen

 

Løndal, K. og Fasting, M. L. (2016). Magien i utetiden. I: Øksnes, M. og Sundsdal, E. (red.) Læring, Barndom i barnehagen. (s. 95-116), Cappelen Damm: magien i utetiden

 

Fasting, M.L. (2016). Det lekende friluftslivet. I: Horgen, A., Fasting, M.L., Lundhaug, T. Magnussen, L.I. og Østrem, K. (red.) Ute! Pedagogiske, sosiologiske og historiske perspektiver på friluftsliv (s. 65-81).  Bergen: Fagbokforlaget. Det lekende friluftslivet 

 

Fasting, M.L. (2015). Kronikk: Barn lærer også med kroppen. Barnehagefolk nr. 4. Debatt innlegg Barnehagefolk

 

Fasting, M.L. (2015). Klatring i trær og hyttebygging. Nordisk barnehageforskning, Vol 10 (6), s. 1-12. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1431/1278

 

Fasting, M. L. (2014). Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering. Barn (2), 7-19. BARN_nr2-2014_Fasting

 

Fasting, M. L. (2014). Havfruen, jungellek og klatring- En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek. I T. Hangaard Rasmussen (red.), På spor etter lek (s. 160-175). Bergen: Fagbokforlaget. havfruen-jungellek-og-klatring

 

Fasting, M.L. (2014). Aftenposten viten:La barn styre leken.

https://www.aftenposten.no/norge/i/OB1k/La-barn-styre-leken

Fasting, M.L. (2013). Bevegelseslek. Kroppsøving nr. 3, s. 6-9, last ned PDF fil:  bevegelseslek i kroppsøving

 

Fasting, M. L. (2013). Lekens sanselighet. In J. W. Andersen, Larsen, I. B. og Thorød, A. B. (red.), Engasjement i praksis (s. 51-61): Cappelen Damm Akademisk: lekens sanselighet

Fasting, M.L. (2013). Vi leker ute! Avhandling gitt ut som bok. Novus forlag

Fasting, M.L. (2012). Vi leker ute! En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. PhD, NTNU, pedagogisk institutt

 

 

 

Prosjekter

Prosjekter :

Har bidratt i SAGE handbook of outdoor play and learning som kom ut i september 2017.

Gav ut boka Barns utelek i november 2017 (Universitetsforlaget)

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/barns-utelek-uf.html

Forskningsgruppe:

SEP-HEP research group; Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performanceat the University of Agder (UIA)

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fasting Merete Lund tha Magic of Outdoor Play: A Phenomenological Hermenetuc Approach (2017).
 • Fasting Merete Lund Det lekende friluftslivet (2016).
 • Løndal Knut, Fasting Merete Lund, Magien i utetiden (2016).
 • Fasting Merete Lund Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute (2015). Nordisk Barnehageforskning . ISSN 1890-9167. 10 (6), s 1 - 12 doi: 10.7577/nbf.1431
 • Fasting Merete Lund Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering (400). Barn . ISSN 0800-1669. (2), s 7 - 19
 • Fasting Merete Lund Havfruen, jungellek og klatring. En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek (2014).
 • Fasting Merete Lund Lekens sanselighet (2013).
 • Fasting, Merete Lund (2017). Barns utelek. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027272. 138 s.
 • Horgen, André Fasting, Merete Lund Lundhaug, Torbjørn Magnussen, Leif Inge Østrem, Ketil (2016). Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1755-7.
 • Fasting, Merete Lund (2013). "Vi leker ute!" En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-717-6. 263 s.
 • Fasting Merete Lund En skatt i nåtid og fremtid (2018).
 • Fasting Merete Lund Barn fysisk aktivitet: Er idrettshallen blitt den nye gata? (2018).
 • Fasting Merete Lund Må ikke gjøre lekeplassen for trygg (2018).
 • Fasting Merete Lund Derfor er det viktig for barn å være utendørs (2018).
 • Fasting Merete Lund Barns utelek. Helsefremmende barnehager. (2018).
 • Fasting Merete Lund Den magiske uteleken og bevegelsesglede. (2018).
 • Fasting Merete Lund Den magiske uteleken. Refleksjoner rundt barn, bevegelse og lek. (2018).
 • Fasting Merete Lund Education for sustainability in kindergarten (2018).
 • Fasting Merete Lund Ny bok: Barns utelek (2017).
 • Fasting Merete Lund Byrom og natur- hva med folkehelse? (2017).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail