0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I2087 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Denne filmen har blitt laget om min forskning:

https://video.uia.no/media/t/0_te8q6lku

·        Førsteamanuensis i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2012 -


·        Philosophiae doctor, Pedagogisk institutt, NTNU, 2012

 

Faglige interesser

Barns lek, bevegelsesglede, frilluftsliv, folkehelse, kvalititav metode, pedagogikk

Publikasjoner:

Fasting, M.L. (2018).Barns utelek. Universitetsforlaget.

 

Fasting, M.L. (2017).The Magic of Outdoor Play: A Phenomenological

Hermeneutic Approach. In T. Waller, E. Ärlemalm-Hagsèr, E. B. Hansen Sandseter, L. Lee-Hannond, K. Lekies, & S. Wyver (Eds.), The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning (s. 630-645). London: SAGE.

 

Fasting, M.L.(2017). Bevegelsesglede og motorisk kompetanse. I Barnehagefolk, temahefte: Livsmestring og helse, s. 44-47 Bevegelsesglede

 

Fasting, M.L. (2017). Forskning.no: Barns lek- viktig for folkehelsen? https://forskning.no/blogg/helsebloggen/barnas-lek-viktig-folkehelsen

 

Løndal, K. og Fasting, M. L. (2016). Magien i utetiden. I: Øksnes, M. og Sundsdal, E. (red.) Læring, Barndom i barnehagen. (s. 95-116), Cappelen Damm: magien i utetiden

 

Fasting, M.L. (2016). Det lekende friluftslivet. I: Horgen, A., Fasting, M.L., Lundhaug, T. Magnussen, L.I. og Østrem, K. (red.) Ute! Pedagogiske, sosiologiske og historiske perspektiver på friluftsliv (s. 65-81).  Bergen: Fagbokforlaget. Det lekende friluftslivet 

 

Fasting, M.L. (2015). Kronikk: Barn lærer også med kroppen. Barnehagefolk nr. 4. Debatt innlegg Barnehagefolk

 

Fasting, M.L. (2015). Klatring i trær og hyttebygging. Nordisk barnehageforskning, Vol 10 (6), s. 1-12. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1431/1278

 

Fasting, M. L. (2014). Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering. Barn (2), 7-19. BARN_nr2-2014_Fasting

 

Fasting, M. L. (2014). Havfruen, jungellek og klatring- En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek. I T. Hangaard Rasmussen (red.), På spor etter lek (s. 160-175). Bergen: Fagbokforlaget. havfruen-jungellek-og-klatring

 

Fasting, M.L. (2014). Aftenposten viten:La barn styre leken.

https://www.aftenposten.no/norge/i/OB1k/La-barn-styre-leken

Fasting, M.L. (2013). Bevegelseslek. Kroppsøving nr. 3, s. 6-9, last ned PDF fil:  bevegelseslek i kroppsøving

 

Fasting, M. L. (2013). Lekens sanselighet. In J. W. Andersen, Larsen, I. B. og Thorød, A. B. (red.), Engasjement i praksis (s. 51-61): Cappelen Damm Akademisk: lekens sanselighet

Fasting, M.L. (2013). Vi leker ute! Avhandling gitt ut som bok. Novus forlag

Fasting, M.L. (2012). Vi leker ute! En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. PhD, NTNU, pedagogisk institutt

 

 

 

Prosjekter

Prosjekter :

Har bidratt i SAGE handbook of outdoor play and learning som kom ut i september 2017.

Gav ut boka Barns utelek i november 2017 (Universitetsforlaget)

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/barns-utelek-uf.html

Forskningsgruppe:

SEP-HEP research group; Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performanceat the University of Agder (UIA)

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Høyem, Jannicke; Fasting, Merete Lund (2019). Kunnskap i friluftsliv. Friluftslivspedagogikk. ISBN: 978-8202575830. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 33 - 49.
 • Fasting, Merete Lund (2017). tha Magic of Outdoor Play: A Phenomenological Hermenetuc Approach. The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. ISBN: 978-1-4739-2660-8. Sage Publications. 39. s 630 - 645.
 • Fasting, Merete Lund (2016). Det lekende friluftslivet. Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 65 - 81.
 • Løndal, Knut; Fasting, Merete Lund (2016). Magien i utetiden. Barndom i barnehagen: Læring. ISBN: 9788202473860. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 95 - 116.
 • Fasting, Merete Lund (2015). Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 10 (6). s 1 - 12. doi:10.7577/nbf.1431.
 • Fasting, Merete Lund (400). Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering. Barn. ISSN: 0800-1669. (2). s 7 - 19.
 • Fasting, Merete Lund (2014). Havfruen, jungellek og klatring. En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek. På spor etter lek. ISBN: 978-82-321-0202-0. Fagbokforlaget. kapittel 9. s 160 - 175.
 • Fasting, Merete Lund (2013). Lekens sanselighet. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 51 - 63.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Playing outdoor. ISBN: 9788215034690. Universitetsforlaget. s 110.
 • Fasting, Merete Lund (2017). Barns utelek. ISBN: 9788215027272. Universitetsforlaget. s 138.
 • Horgen, André; Fasting, Merete Lund; Lundhaug, Torbjørn; Magnussen, Leif Inge; Østrem, Ketil (2016). Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget.
 • Fasting, Merete Lund (2013). "Vi leker ute!" En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. ISBN: 978-82-7099-717-6. Novus Forlag. s 263.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Fritidsaktiviteter for barn: Dette bør du tenke på.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Barna kjenner hver sti og stein på Odderøya.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Det er aldri greit å presse barn til å begynne på fritidsaktivitet..
 • Fasting, Merete Lund (2019). Kroppslighet i lek utendørs og i natur.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Kroppslighet og lek utendørs og i natur.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Om kroppsøving og friluftsliv- det lekne mennesket.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Fra tellere til lekere.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Foredrag om utelek og bevegelsesglede.

Sist endret: 21.06.2018 14:06