Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Merete Lund Fasting

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2087 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
 • Førsteamanuensis i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2012 
 • Philosophiae doctor, Pedagogisk institutt, NTNU, 2012

Merete Lund Fasting jobber nå som Post doc innenfor tema Barndom. Hun har snakket med unge voksne om deres erfaringer med bevegelse og lek i natur som barn. I tillegg er hun i gang med et prosjekt med tittel "Bærekraft i barnehagen" som en del av sitt post.doc arbeid. Merete har de siste årene skrevet rundt tema kunnskap og helhetlig læring utendørs i tillegg til det som er hennes hovedtema barns utelek. Boka Barns utelek ble i 2019 oversatt til engelsk (Playing outdoor) og er utgitt som open access bok. 

 

Faglige interesser

Barns lek, bevegelsesglede, frilluftsliv, folkehelse, kvalititav metode, pedagogikk

Publikasjoner:

Fasting, M.L. (2018).Barns utelek. Universitetsforlaget.

 

Fasting, M.L. (2017).The Magic of Outdoor Play: A Phenomenological

Hermeneutic Approach. In T. Waller, E. Ärlemalm-Hagsèr, E. B. Hansen Sandseter, L. Lee-Hannond, K. Lekies, & S. Wyver (Eds.), The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning (s. 630-645). London: SAGE.

 

Fasting, M.L.(2017). Bevegelsesglede og motorisk kompetanse. I Barnehagefolk, temahefte: Livsmestring og helse, s. 44-47 Bevegelsesglede

 

Fasting, M.L. (2017). Forskning.no: Barns lek- viktig for folkehelsen? https://forskning.no/blogg/helsebloggen/barnas-lek-viktig-folkehelsen

 

Løndal, K. og Fasting, M. L. (2016). Magien i utetiden. I: Øksnes, M. og Sundsdal, E. (red.) Læring, Barndom i barnehagen. (s. 95-116), Cappelen Damm: magien i utetiden

 

Fasting, M.L. (2016). Det lekende friluftslivet. I: Horgen, A., Fasting, M.L., Lundhaug, T. Magnussen, L.I. og Østrem, K. (red.) Ute! Pedagogiske, sosiologiske og historiske perspektiver på friluftsliv (s. 65-81).  Bergen: Fagbokforlaget. Det lekende friluftslivet 

 

Fasting, M.L. (2015). Kronikk: Barn lærer også med kroppen. Barnehagefolk nr. 4. Debatt innlegg Barnehagefolk

 

Fasting, M.L. (2015). Klatring i trær og hyttebygging. Nordisk barnehageforskning, Vol 10 (6), s. 1-12. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1431/1278

 

Fasting, M. L. (2014). Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering. Barn (2), 7-19. BARN_nr2-2014_Fasting

 

Fasting, M. L. (2014). Havfruen, jungellek og klatring- En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek. I T. Hangaard Rasmussen (red.), På spor etter lek (s. 160-175). Bergen: Fagbokforlaget. havfruen-jungellek-og-klatring

 

Fasting, M.L. (2014). Aftenposten viten:La barn styre leken.

https://www.aftenposten.no/norge/i/OB1k/La-barn-styre-leken

Fasting, M.L. (2013). Bevegelseslek. Kroppsøving nr. 3, s. 6-9, last ned PDF fil:  bevegelseslek i kroppsøving

 

Fasting, M. L. (2013). Lekens sanselighet. In J. W. Andersen, Larsen, I. B. og Thorød, A. B. (red.), Engasjement i praksis (s. 51-61): Cappelen Damm Akademisk: lekens sanselighet

Fasting, M.L. (2013). Vi leker ute! Avhandling gitt ut som bok. Novus forlag

Fasting, M.L. (2012). Vi leker ute! En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. PhD, NTNU, pedagogisk institutt

 

 

 

Prosjekter

Prosjekter :

Har bidratt i SAGE handbook of outdoor play and learning som kom ut i september 2017.

Gav ut boka Barns utelek i november 2017 (Universitetsforlaget)

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/barns-utelek-uf.html

Forskningsgruppe:

SEP-HEP research group; Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performanceat the University of Agder (UIA)

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fasting, Merete Lund; Høyem, Jannicke; Neresen, Cathrine; Johansen, Bjørn Tore (2023). Friluftsliv og psykisk helsearbeid: Hvordan sosialt friluftsliv, bevegelsesglede og naturnærvær kan bidra til livsmestring. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 20 (3). s 174 - 186. doi:https://doi.org/10.18261/tph.20.3..
 • Fasting, Merete Lund; Høyem, Jannicke; Bischoff, Annette (2022). Barndommens landskap. En studie av unge voksnes minner i møte med barndommens nærnatur. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 6 (1). s 92 - 107. doi:10.23865/jased.v6.3017.
 • Fasting, Merete Lund; Høyem, Jannicke (2022). Freedom, joy and wonder as existential categories of childhood–reflections on experiences and memories of outdoor play. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. ISSN: 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2022.2066008.
 • Fasting, Merete Lund; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). Forskerkroppen. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 19 - 35.
 • Høyem, Jannicke; Fasting, Merete Lund (2019). Kunnskap i friluftsliv. Friluftslivspedagogikk. ISBN: 978-8202575830. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 33 - 49.
 • Fasting, Merete Lund (2017). tha Magic of Outdoor Play: A Phenomenological Hermenetuc Approach. The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. ISBN: 978-1-4739-2660-8. Sage Publications. 39. s 630 - 645.
 • Fasting, Merete Lund (2016). Det lekende friluftslivet. Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 65 - 81.
 • Løndal, Knut; Fasting, Merete Lund (2016). Magien i utetiden. Barndom i barnehagen: Læring. ISBN: 9788202473860. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 95 - 116.
 • Fasting, Merete Lund (2015). Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 10 (6). s 1 - 12. doi:10.7577/nbf.1431.
 • Fasting, Merete Lund (400). Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN: 0800-1669. (2). s 7 - 19. doi:10.5324/barn.v32i2.3481.
 • Fasting, Merete Lund (2014). Havfruen, jungellek og klatring. En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek. På spor etter lek. ISBN: 978-82-321-0202-0. Fagbokforlaget. kapittel 9. s 160 - 175.
 • Fasting, Merete Lund (2013). Lekens sanselighet. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 51 - 63.
 • Fasting, Merete Lund; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Kampmann, Jan (2021). Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. s 164.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Playing outdoor. ISBN: 9788215034690. Universitetsforlaget. s 110.
 • Fasting, Merete Lund (2017). Barns utelek. ISBN: 9788215027272. Universitetsforlaget. s 138.
 • Horgen, André; Fasting, Merete Lund; Lundhaug, Torbjørn; Magnussen, Leif Inge; Østrem, Ketil (2016). Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget.
 • Fasting, Merete Lund (2013). "Vi leker ute!" En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. ISBN: 978-82-7099-717-6. Novus Forlag. s 263.
 • Fasting, Merete Lund (2022). Lege og hjerneforsker: Bekymret for konsekvensene av at barn leker mindre.
 • Fasting, Merete Lund (2022). Barn leker mindre ute i nærområdet.
 • Fasting, Merete Lund (2022). Barn leker mindre ute.
 • Fasting, Merete Lund (2022). Barn lite utendørs.

Sist endret: 20.02.2020 08:02