Merete Lund Fasting - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Merete Lund Fasting

Førsteamanuensis

E-post:
merete.l.fasting@uia.no
Telefon:
37 23 30 57
Kontor:
I2087 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Nettside:
http://meretelundfasting.no/
Avdeling:
Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Prosjekter

Prosjekter :

Kroppslighet i barnehagen: Høsten 2015 var jeg ute og observerte barns utelek i to barnehager i Agder. Dette forskningsprosjektet ble startet opp i samarbeid med barnehager som er med i nettverket «Barn og rom» ved UIA. Målet med arbeidet er å få større forståelse for barn kroppslighet og sanselighet i lek.

Barn og rom nasjonalt: Jeg er en av fire som sitter i styringsgruppen i dette nettverket. Sommeren 2015 gav vi ut et temanummer om barn, rom og sted for Nordisk barnehageforskning. Neste samling og konferanse for nettverket vil være ved Høyskolen i Sør-Øst Norge i november 2016. 

Outdoor play and learning: Jeg er medlem i dette internasjonale nettverket. Vi har fått kontrakt med forlaget SAGE om en bokutgivelse og arbeidet er godt i gang. Tittel: Handbook of outdoor play and learning. Neste møte skjer på konferansen EECERA i aug/sept 2016. Boka skal komme ut i 2017.

Antologi friluftsliv: Friluftslivsmiljøet i Norge jobber med en antologi. Jeg har sittet i redaksjonen og mitt bidrag i boka er: Det lekende friluftslivet. Boka skal komme ut 16.2.2016

 

Forskningsgrupper:

SEP-HEP research group; Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performanceat the University of Agder (UIA)

Barn og rom (lokalt på UIA): Forskningsgruppe med medlemmer fra tre fakulteter ved Universitetet i Agder som jobber med barn og rom på tvers av fag

 

Bakgrunn

Denne filmen har blitt laget om min forskning:

https://video.uia.no/media/t/0_te8q6lku

·        Førsteamanuensis i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2012 -


·        Philosophiae doctor, Pedagogisk institutt, NTNU, 2012

 

Faglige interesser

Undervisningsfag:

Friluftsliv, utefag, barnehagelærerutdanningen, grunnfag idrett, master kroppsøving, master idrett.

Faglige interesser:

Lek for barn og voksne, barn og bevegelse, kroppslighet, motorikk, glede ved bevegelse, pedagogikk, barneidrett, steder, astma, friluftsliv, kvalitativ metode, fenomenologi og hermeneutikk.

Last changed: 2016-02-04 13:48:20

Publikasjoner

 • Løndal Knut, Fasting Merete Lund, Magien i utetiden (2016).
 • Fasting Merete Lund Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute (2015). Nordisk Barnehageforskning . ISSN 1890-9167. 10 (6), s 1 - 12 doi: 10.7577/nbf.1431
 • Fasting Merete Lund Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering (400). Barn . ISSN 0800-1669. (2), s 7 - 19
 • Fasting Merete Lund Havfruen, jungellek og klatring. En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek (2014).
 • Fasting Merete Lund Lekens sanselighet (2013).
 • Fasting, Merete Lund (2013). "Vi leker ute!" En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-717-6. 263 s.
 • Horgen, André Fasting, Merete Lund Lundhaug, Torbjørn Magnussen, Leif Inge Østrem, Ketil (2016). Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1755-7.
 • Fasting Merete Lund Bevegelsesglede og motorisk kompetanse (2017). Barnehagefolk . ISSN 1500-6905. (1), s 44 - 47
 • Fasting Merete Lund Det lekende friluftslivet (2016).
 • Horgen André, Fasting Merete Lund, Lundhaug Torbjørn, Magnussen Leif Inge, Østrem Ketil, Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver (2016).
 • Løndal Knut, Fasting Merete Lund, Magien i utetiden (2016).
 • Fasting Merete Lund Barn lærer mye ved å leke ute (2016).
 • Fasting Merete Lund Barn blir flinkere av å leke ute (2016).
 • Fasting Merete Lund Barn blir flinkere av å leke ute (2016).
 • Fasting Merete Lund Det lekende friluftlivet (2015).
 • Fasting Merete Lund Fri lek trumfer idretten (2015).
 • Fasting Merete Lund Fri lek trumfer idretten (2015).

Send studiet på mail