Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
H2013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Jeg er PhD-stipendiat ved Institutt for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging. Min forskning undersøker ulike holdninger til klimatiltak. Hva er det vi egentlig snakker om når vi diskuterer klimatiltak? 

Min akademiske bakgrunn er en master i sosiologi med fokus på klimakommunikasjon, og har jobbet som lektor i flere år på videregående skoler. Mine interesseområder inkluderer miljø, klima, sosiologi, kommumnikasjon, improvisasjon, elevaktive undervisningsmetoder og å prøve å fylle kontoret med planter.

Faglige interesser

  • Sosiologi
  • Klimakommunikasjon
  • Miljø
  • Klima
  • Interaktive formidlingsmetoder

Prosjekter

Etter hvert som spørsmål som miljø og klimaendringer blir mer fremtredende i offentlige debatter, blir Norges grønne politikk som implementering av regionalt område og transportplaner og byvekstavtaler stadig mer omstridt på lokalt nivå.

I min PhD-forskning fokuserer jeg på å koble hvilke verdispørsmål vi diskuterer når vi diskuterer klimarelaterte spørsmål. Hva ligger bak argumentene? Hvordan rettferdiggjør folk fra forskjellige synspunkter sine argumenter om klimarelaterte emner? Hvem og hva stoler vi på? 

Utvalgte publikasjoner

Wilhelmsen, M. E. (2020). How dare she?: A critical discourse analysis of Greta Thunberg [University of Agder]. http://hdl.handle.net/11250/2682426

Wilhelmsen, M. E. (2022). Iver B. Neumann: Innføring i diskursanalyse (2. utgave). Norsk Sosiologisk Tidsskrift, 6(2), 1–3. https://doi.org/10.18261/nost.6.2.5

Sist endret: 9.08.2023 11:08