Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Marianne Engen Matre

Universitetslektor

 
Kontor:
EU104 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Faglige interesser

Språkutvikling 

Lese- og skriveutvikling

Inkluderende didaktikk

Digitale muligheter i tilpasset opplæring

Vurdering

Vitenskapelige publikasjoner

  • Matre, Marianne Engen (2023). An Exploratory Study on the Use of Speech-to-Text Technology as a Writing Modality for Pupils With Low Writing Achievement in Norwegian Lower Secondary Education. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN: 2464-1596. 9 (2). s 38 - 56. doi:10.23865/njlr.v9.5347.
  • Cameron, David Lansing; Matre, Marianne Engen; Canrinus, Esther Tamara (2022). Accommodating Students With Special Educational Needs During School Closures Due to the COVID-19 Pandemic in Norway: Perceptions of Teachers and Students. Frontiers in Education. ISSN: 2504-284X. 7doi:10.3389/feduc.2022.856789.
  • Matre, Marianne Engen (2022). Speech-to-Text Technology as an Inclusive Approach: Lower Secondary Teachers’ Experiences. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 8s 233 - 247. doi:10.23865/ntpk.v8.3436.
  • Matre, Marianne Engen; Cameron, David Lansing (2018). Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 12 (4). doi:10.5617/adno.6379.
  • Kvåle, Gunhild; Cameron, David Lansing; Matre, Marianne Engen (2023). Colletts kafe podkast: Spesialpedagogikk, digitale teknologiar og skulen.
  • Matre, Marianne Engen (2022). Talestyrt skriving. Et hjelpemiddel for noen eller en skrivemåte for alle?.
  • Canrinus, Esther Tamara; Matre, Marianne Engen; Cameron, David Lansing (2022). Perceptions of Teachers and Students regarding the Inclusion of Students with Special Educational Needs During the COVID-19 Pandemic in Norway.
  • Matre, Marianne Engen (2022). Speech-to-text technology’s influence on writing processes in lower secondary education.

Forskningsgrupper

Sist endret: 25.11.2021 18:11