0
Hopp til hovedinnhold

Marianne Engen Matre

Stipendiat

 
Kontor:
EU104 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Faglige interesser

Språkutvikling 

Lese- og skriveutvikling

Inkluderende didaktikk

Digitale muligheter i tilpasset opplæring

Vurdering

Vitenskapelige publikasjoner

  • Matre, Marianne Engen; Cameron, David Lansing (2018). Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 12 (4). doi:10.5617/adno.6379.
  • Matre, Marianne Engen (2020). Speech Technology for Improved Literacy in the Context of Inclusive Education.
  • Matre, Marianne Engen (2019). The Effect of Speech Technology on Literacy Development.
  • Matre, Marianne Engen; Andersen, Rune; Thormodsæter, Maren Schelbred; Cifuentes, Mauricio Omar (2019). Universell utforming av kurset digital kompetanse.
  • Matre, Marianne Engen; Andersen, Rune; Thormodsæter, Maren Schelbred; Cifuentes, Mauricio Omar (2019). Digital competency – An introductory course to digital tools for education and collaboration.
  • Canrinus, Esther Tamara; Matre, Marianne Engen (2019). The risk of implementing an approach to enhance motivation.
  • Canrinus, Esther Tamara; Matre, Marianne Engen; Horverak, May Olaug (2018). Subject specific motivation: a matter of profiling?.

Forskningsgrupper

Sist endret: 25.11.2021 18:11