Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Margrethe Røed

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I1018 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Hverdager fra 08:00-16:00

Jeg forsker på undervisning i mat og helse i skolen og bærekraft knyttet til lærerutdanning og undervisning i høyrer utdanning. Jeg underviser grunnskolelærerstudenter i mat og helse både på bachelornivå og på masternivå. Jeg underviser også i helse kommunikasjon på bachelor i folkehelsearbeid. 

Forskning

Mat og helse i skolen og lærerutdanning er nå mitt forskningsfelt.  Tematikken er bl.a. knyttet til undervisning generelt og i det siste bærekrafts undervisning spesielt på ulike nivå i utdanningsløpet.  

Jeg leder Nordplusnettverket FENN (Food Education Network North). Nettverket har som mål å etablere et felles og samkjørt nordisk-baltisk utdanningsområde med fokus på matopplæring. Dette vil legge til rette for systematisk og koordinert samarbeid samt utvikling av matopplæring basert på de nyeste forsknings- og utviklingsaktivitetene. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2664800

Jeg har også forsket på små barn og ernæring. I doktorgraden utviklet jeg nettsiden Mat til minsten. Les mer her om prosjektet her: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/mat-til-minsten. 

 

Undervisning

Jeg underviser lærerstudenter i mat og helse på ulike nivåer i grunnskolelærerutdanningen.  Jeg har ansvar for faget Mat og samfunn for de som tar mat og helse 2. Jeg underviser også masterstudentene i fagene Mat og ernæring i et helsefremmende perspektiv, Mat og forbruk i et bærekraftperspektiv og Vitenskapsteori og metode for den forskende læreren i mat og helse samt å veilede på masteroppgaver. 

Jeg er fagkoordinator for mat og helse. 

Jeg underviser også Helse kommunikasjon i bachelorutdanningen i folkehelsearbeid. 

Arbeidserfaring

Har arbeidet ti år som allmennlærer i grunnskolen med særlig vekt på mat og helse undervisning. Ved Universitetet i Agder har jeg vært ansatt siden 2007.  

Faglige interesser

Pedagogikk

Fagdidaktikk i Mat og helse

Underviser i mat og helse i grunnskolelærerutdanning og innenfor veiledning og pedagogikk i folkehelsearbeiderutdanning. 

Mat og matmiljø for barn og familier. 

Prosjekter

Medlem av forskningssenteret mat og ernæring i et livsløpsperspektiv. 

SustainComp

Læringsrik mat på SFO

Green Backpack

 FENN (Nordplus Nettverk)

Mat og helse i fremtidens skole

PhD-prosjekt: Food4todders

 

 

 

Utvalgte publikasjoner

https://orcid.org/0000-0002-5887-0522

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johnson, Brittany J; Hunter, Kylie E; Golley, Rebecca K; Chadwick, Paul; Barba, Angie; Aberoumand, Mason; Libesman, Sol; Askie, Lisa; Taylor, Rachael W; Robledo, Kristy P.; Mihrshahi, Seema; O'Connor, Denise A; Hayes, Alison J; Wolfenden, Luke; Wood, Charles T; Baur, Louise A; Rissel, Chris; Staub, Lukas P; Taki, Sarah; Smith, Wendy; Sue-See, Michelle; Marschner, Ian C; Espinoza, David; Thomson, Jessica L; Larsen, Junilla K; Verbestel, Vera; Stough, Cathleen Odar; Salvy, Sarah-Jeanne; O'Reilly, Sharleen Linette; Karssen, Levie T; Rasmussen, Finn E; Messito, Mary Jo; Gross, Rachel S; Bryant, Maria; Paul, Ian M; Wen, Li Ming; Hesketh, Kylie D; Acero, Carolina González; Campbell, Karen; Øverby, Nina Cecilie; Linares, Ana M; Wasser, Heather M; Joshipura, Kaumudi J; Palacios, Cristina; Maffeis, Claudio; Thompson, Amanda L; Ghaderi, Ata; Lakshman, Rajalakshmi; Banna, Jinan C; Oken, Emily; Rivera, Maribel Campos; Pérez-Expósito, Ana B; Taylor, Barry J; Savage, Jennifer S; Røed, Margrethe; Goran, Michael; de la Haye, Kayla; Anzman-Frasca, Stephanie; Seidler, Anna Lene (2022). Unpacking the behavioural components and delivery features of early childhood obesity prevention interventions in the TOPCHILD Collaboration: a systematic review and intervention coding protocol. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 12 (1). s 1 - 9. doi:10.1136/bmjopen-2020-048165.
 • Røed, Margrethe; Medin, Anine Christine; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Campbell, Karen; Øverby, Nina Cecilie (2021). Effect of a Parent-Focused eHealth Intervention on Children's Fruit, Vegetable, and Discretionary Food Intake (Food4toddlers) : Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research. ISSN: 1438-8871. 23 (2). doi:10.2196/18311.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Grasaas, Erik; Polspoel, Maaike E. M.; Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2021). Parental phone use during mealtimes with toddlers and the associations with feeding practices and shared family meals : a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21doi:10.1186/s12889-021-10757-1.
 • Hunter, Kylie E; Johnson, Brittany J; Askie, Lisa; Golley, Rebecca K; Baur, Louise A; Marschner, Ian C; Taylor, Rachael W; Wolfenden, Luke; Wood, Charles T; Mihrshahi, Seema; Hayes, Alison J; Rissel, Chris; Robledo, Kristy P.; O'Connor, Denise A; Espinoza, David; Staub, Lukas P; Chadwick, Paul; Taki, Sarah; Barba, Angie; Libesman, Sol; Aberoumand, Mason; Smith, Wendy A; Sue-See, Michelle; Hesketh, Kylie D; Thomson, Jessica L; Bryant, Maria; Paul, Ian M; Verbestel, Vera; Stough, Cathleen Odar; Wen, Li Ming; Larsen, Junilla K; O'Reilly, Sharleen Linette; Wasser, Heather M; Savage, Jennifer S; Ong, Ken K; Salvy, Sarah-Jeanne; Messito, Mary Jo; Gross, Rachel S; Karssen, Levie T; Rasmussen, Finn E; Campbell, Karen; Linares, Ana Maria; Øverby, Nina Cecilie; Palacios, Cristina; Joshipura, Kaumudi J; Acero, Carolina González; Lakshman, Rajalakshmi; Thompson, Amanda L; Maffeis, Claudio; Oken, Emily; Ghaderi, Ata; Rivera, Maribel Campos; Pérez-Expósito, Ana B; Banna, Jinan C; de la Haye, Kayla; Goran, Michael; Røed, Margrethe; Anzman-Frasca, Stephanie; Taylor, Barry J; Seidler, Anna Lene (2022). Transforming Obesity Prevention for CHILDren (TOPCHILD) Collaboration: protocol for a systematic review with individual participant data meta-analysis of behavioural interventions for the prevention of early childhood obesity. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 12 (1). s 1 - 11. doi:10.1136/bmjopen-2020-048166.
 • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård (2020). Association between parental feeding practices and shared family meals. The Food4toddlers study. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 64doi:10.29219/fnr.v64.4456.
 • Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2020). Associations between parental food choice motives, health-promoting feeding practices, and infants’ fruit and vegetable intakes : the Food4toddlers study. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 64doi:10.29219/fnr.v64.3730.
 • Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Medin, Anine Christine; Øverby, Nina Cecilie (2020). Process Evaluation of an eHealth Intervention (Food4toddlers) to Improve Toddlers' Diet: Randomized Controlled Trial. JMIR Human Factors. ISSN: 2292-9495. 7 (3). doi:10.2196/18171.
 • Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2019). The Food4toddlers study-study protocol for a web-based intervention to promote healthy diets for toddlers: a randomized controlled trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 19 (563). doi:10.1186/s12889-019-6915-x.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Røed, Margrethe (2018). Environmental influence on learning: Reflections on an experience from further education in pedagogic entrepreneurship. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 22 (2). s 6 - 14.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Røed, Margrethe; Omholt, Mona Linge (2017). Blended education in Food and Health (Home Economics): Do we need campus?. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 21 (1). s 24 - 33.
 • Røed, Margrethe; Guttormsen, Vigdis; Omholt, Mona Linge (2023). Får du energi av å drikke vann?.
 • Guttormsen, Vigdis; Røed, Margrethe (2023). Får du energi av å drikke vann?.
 • Guttormsen, Vigdis; Røed, Margrethe (2023). "Er det energi i vann?".
 • Bjørkkjær, Tormod; Røed, Margrethe; Guttormsen, Vigdis (2022). Mat og måltider i skolen - Et undervisningsopplegg til lærerutdanningene.
 • Røed, Margrethe (2022). Presentasjon av utvikling av den digitale nettsiden, Mat til minsten.
 • Røed, Margrethe (2021). Eline (13 md.) vennes til ikke å bli kresen. Dette bør foreldre tenke på tidlig, ifølge forskere..
 • Røed, Margrethe (2021). Intervjuet om resultater av Mat til minsten prosjektet.

Forskerportrett

Ekspertområder

I sosiale medier

Sist endret: 17.11.2023 13:11