0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
D4018A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning; aktuelle prosjekter i 2020:

 • Forsker og prosjektleder for Universitetet i Agder (som partner) i Horizon2020-prosjektet RePAST (2018-2021). https://www.repast.eu/ .   RePAST is a Horizon 2020 funded project that aims at investigating how European societies deal with their troubled pasts today through the analysis of conflict discourses rooted in those pasts, with a view on the impact of those discourses on European integration.  I dette prosjektet er jeg leder for en arbeidspakke om journalistiske medier og Europas vanskelige historie, samt at jeg er ansvarlig for implementeringen av prosjektet i Kosovo.        
 • Forsker og prosjektleder for Universitetet i Agder i forskningsprosjektet Worlds of Journalism (WJS), https://worldsofjournalism.org/ , verdens største komparative forskningsprosjekt i journalistikk. 

Utdanning: 

Doktorgrad (PhD) i medievitenskap og journalistikk fra Universitetet i Oslo (2015). Avhandling: Journalism under pressure. The case of Kosovo.

Ekspertise:

Journalistikk, Medievitenskap, Prosjektledelse i internasjonale forskningsprosjekter, Produksjonsstudier innen medier og journalistikk, Balkan, Kosovo, Internasjonal mediestøtte, Global journalistikk

Arbeidserfaring:         

2016-                   Dosent (Professor) – University of Agder, Norway

2102-                   Dosent II / Professor II – NLA University College,                                     Norway

2012-2016          Associate Professor – University of Agder, Norway

1994-2012          Assistant Professor – NLA University College,  Norway

1990-1994          Lecturer – NLA University College, Norway

1999                   Major / Chief Media Analysis – KFOR (Kosovo          Force), Kosovo (6 months)

1998                   Journalist – NRK Sørlandet , Norway

 

Selected peer-reviewed publications:

Baloch, K. & Andresen, K. (2020). Reporting in Conflict Zones in Pakistan: Risks and Challenges for Fixers. Media and Communication 8(1), 37-46.

Andresen, K., Skjerdal, T., Josephi, B., Hanusch, F., Allonso, M., Shapiro, I., Hoxha, A., de Beer, A., Moreina, S., Rafter, K., Splendore, S., Tandoc, E. (2019). Profiles of journalists: Demographic and employment patterns. In Hanitzsch, T., Hanusch, F., Ramaprasad, J. & de Beer, A. (eds.) Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe. New York: Colombia University Press.

Hoxha, A., & Andresen, K. (2019). The development of roles in Kosovo: From fixers to journalists. Journalism Studies, 20(12), 1732–1746.

Andresen, K., Hoxha, A., & Godole, J. (2017) New roles for media in the Western Balkans: A study of transitional journalism. Journalism Studies 18(5), 614–628

Andresen, K. & Hoxha, A. (2017). Training journalists in times of transition. The case of Kosovo. Journalism Education 6(2), 37-47.

Andresen, K. (2015). Erfaringer fra Kosovo. Kan medieledelse eksporteres? In Waagan, R. & Barland, J. (Eds.). Entreprenørskap og ledelse i media, 343-361. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Paterson, C., Andresen, & Hoxha, A. (2012). The Manufacture of an International News Event: The day Kosovo Was Born. Journalism: Theory Practice & Criticism 13(1), 103–120.

Andresen, K. (2009). Producing ‘Protocol News’ in Kosovo’s Public Broadcaster: Journalism in a Transitional Risk Society. Conflict and Communication Online 82, 1–16.

Andresen, K. (2008). «Fikseren»: mer enn journalistens usynlige hjelper? Norsk medietidsskrift 15(2), 146-149.

 

Textbook:

Andresen, K. & Emanuelsen, R. (1998). Radio. Oslo: NKI Forlaget. 212 s.

Book manuscript and paper reviewer:

I have been a reviewer of many articles, conference papers, book manuscripts and book proposals. Some examples: International Communication Gazette, Journalism Practice, Media, War and Conflict, Palgrave Maximillian, International Communication Association.

Papers at international scientific conferences:

I have written and presented 32 research papers at international research conferences in the field of journalism, media studies and communication (IAMCR, ECREA, and regional conferences in the Nordic countries and in the Balkans). Most of these have been peer-reviewed.

Visiting scholar:

•             2001-2007: Visiting scholar at Addis Ababa University,             Ethiopia, Department of Journalism and Communication (2 weeks per year)

•             2005-2010: Visiting scholar at Kosovo Institute of Journalism and Communication (KIJAC), Kosovo. 2 weeks per year.

Faglige interesser

Kommunikasjon

Medieproduksjon

Mediefag

Journalistikk

Prosjekter

Horizon2020-prosjektet RePAST (2018-2021). Prosjektleder for UiA i dette internasjonale forskningsprosjektet om håndteringen av Europas vanskelige fortid.

Forskningsprosjektet Transitional justice and transitional journalism (Lancaster University (UK) og British Academy), 2018-2019

Medlem av forskningsprosjektet the Worlds of Journalism Study  http://www.worldsofjournalism.org/ )

Forskergruppen Journalism and new Visualities, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.

Min side på Academia.edu: http://agder.academia.edu/KennethAndresen

Vitenskapelige publikasjoner

 • Andresen, Kenneth; Kiyya, Baloch (2020). Reporting in Conflict Zones in Pakistan: Risks and Challenges for Fixers. Media and Communication. ISSN: 2183-2439. 8 (1). s 37 - 46. doi:10.17645/mac.v8i1.2514.
 • Skjerdal, Terje; Josephi, Beate; Hanusch, Folker; Alonso, Martin Oller; Shapiro, Ivor; Andresen, Kenneth; de Beer, Arnold S.; Hoxha, Abit; Moreira, Sonia Virgínia; Rafter, Kevin; Splendore, Sergio; Tandoc, Edson C. (2019). Profiles of journalists: Demographic and employment patterns. Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe. ISBN: 9780231186438. Columbia University Press. Kapittel 4. s 67 - 102.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). The Development of Roles in Kosovo: From Fixers to Journalists. Journalism Studies. ISSN: 1461-670X. 20 (12). s 1732 - 1746. doi:10.1080/1461670X.2019.1639539.
 • Andresen, Kenneth (2019). Verdifull ressurs om religion, medier og samfunnsendringer. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 26 (4). s 1 - 4. doi:10.18261/ISSN.0805-9535-2019-04-07.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit; Godole, Jonila (2017). New Roles for Media in the Western Balkans: A study of transitional journalism. Journalism Studies. ISSN: 1461-670X. 18 (5). s 614 - 628. doi:10.1080/1461670X.2016.1268928.
 • Hoxha, Abit; Andresen, Kenneth (2017). Training journalists in times of transition: The case of Kosovo.. Journalism Education. ISSN: 2050-3903. 6 (2). s 37 - 47.
 • Andresen, Kenneth (2015). Erfaringer fra Kosovo - kan medieledelse eksporteres?. Entreprenørskap og ledelse i media. ISBN: 978820244782-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 18. s 341 - 360.
 • Andresen, Kenneth; Paterson, Chris; Hoxha, Abit (2012). The manufacture of an International News Event. The Day Kosovo Was Born. Journalism - Theory, Practice & Criticism. ISSN: 1464-8849. 13 (1). s 103 - 120. doi:10.1177/1464884911400846.
 • Andresen, Kenneth (2009). Fikseren: mer enn journalistens usynlige hjelper?. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 15 (2). s 146 - 149.
 • Andresen, Kenneth (2009). Producing ‘protocol news’ in Kosovo’s public broadcaster: Journalism culture in a transitional risk society. Conflict & Communication Online. ISSN: 1618-0747. (2).
 • Andresen, Kenneth (1998). Mediekunnskap 4 Radio. ISBN: 8256243856. NKI Forlaget. s 202.
 • Andresen, Kenneth (2019). Intervjuet av fire ulike TV-stasjoner i Kosovo i forbindelse med mitt postkort-prosjekt som omfatter en samling på 1,500 historiske postkort fra Kosovo..
 • Andresen, Kenneth (2019). Intervju om pressefrihet for journalister på World Press Freedom Day på RTK (Radio Television Kosovo) 3. mai 2019.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Preliminary results from Kosovo in the Horizon2020 Project RePAST.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Challenges to freedom of expression and safety of journalists, implementation of rule of law in ending impunity for crimes against journalists & Gender equality in media.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Politics of Memory in Post-War Kosovo: Restarting collective memory..
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Divided societies and divided past.How journalists deal with the past in Kosovo.
 • Andresen, Kenneth (2019). Opplevelser, minner og historier. Hvordan preger konfliktene oss?.

Sist endret: 4.05.2020 15:05