0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
D4018A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning; aktuelle prosjekter i 2020:

 • Forsker og prosjektleder for Universitetet i Agder (som partner) i Horizon2020-prosjektet RePAST (2018-2021). https://www.repast.eu/ .   RePAST is a Horizon 2020 funded project that aims at investigating how European societies deal with their troubled pasts today through the analysis of conflict discourses rooted in those pasts, with a view on the impact of those discourses on European integration.  I dette prosjektet er jeg leder for en arbeidspakke om journalistiske medier og Europas vanskelige historie, samt at jeg er ansvarlig for implementeringen av prosjektet i Kosovo.        
 • Forsker og prosjektleder for Universitetet i Agder i forskningsprosjektet Worlds of Journalism (WJS), https://worldsofjournalism.org/ , verdens største komparative forskningsprosjekt i journalistikk. 

Utdanning: 

Doktorgrad (PhD) i medievitenskap og journalistikk fra Universitetet i Oslo (2015). Avhandling: Journalism under pressure. The case of Kosovo.

Ekspertise:

Journalistikk, Medievitenskap, Prosjektledelse i internasjonale forskningsprosjekter, Produksjonsstudier innen medier og journalistikk, Balkan, Kosovo, Internasjonal mediestøtte, Global journalistikk

 

 

Faglige interesser

Kommunikasjon

Medieproduksjon

Mediefag

Journalistikk

Prosjekter

Horizon2020-prosjektet RePAST (2018-2021). Prosjektleder for UiA i dette internasjonale forskningsprosjektet om håndteringen av Europas vanskelige fortid.

Forskningsprosjektet Transitional justice and transitional journalism (Lancaster University (UK) og British Academy), 2018-2019

Medlem av forskningsprosjektet the Worlds of Journalism Study  http://www.worldsofjournalism.org/ )

Forskergruppen Journalism and new Visualities, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.

Min side på Academia.edu: http://agder.academia.edu/KennethAndresen

Vitenskapelige publikasjoner

 • Baloch, Kiyya; Andresen, Kenneth (2020). Reporting in Conflict Zones in Pakistan: Risks and Challenges for Fixers. Media and Communication. ISSN: 2183-2439. 8 (1). s 37 - 46. doi:10.17645/mac.v8i1.2514.
 • Sweeney, James; Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2020). Transitional Justice and Transitional Journalism: Case-Study on Kosovo. International Journal of Transitional Justice. ISSN: 1752-7716. 14 (3). s 483 - 503. doi:10.1093/ijtj/ijaa017.
 • Hoxha, Abit; Andresen, Kenneth (2020). Violence, War, and Gender: Collective Memory and Politics of Remembrance in Kosovo. Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans. Memory Politics and Transitional Justice. ISBN: 978-3-030-54699-1. Palgrave Macmillan. Kapittel 11. s 263 - 283.
 • Skjerdal, Terje; Josephi, Beate; Hanusch, Folker; Alonso, Martin Oller; Shapiro, Ivor; Andresen, Kenneth; de Beer, Arnold S.; Hoxha, Abit; Moreira, Sonia Virgínia; Rafter, Kevin; Splendore, Sergio; Tandoc, Edson C. (2019). Profiles of journalists: Demographic and employment patterns. Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe. ISBN: 9780231186438. Columbia University Press. Kapittel 4. s 67 - 102.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). The Development of Roles in Kosovo: From Fixers to Journalists. Journalism Studies. ISSN: 1461-670X. 20 (12). s 1732 - 1746. doi:10.1080/1461670X.2019.1639539.
 • Andresen, Kenneth (2019). Verdifull ressurs om religion, medier og samfunnsendringer. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 26 (4). s 1 - 4. doi:10.18261/ISSN.0805-9535-2019-04-07.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit; Godole, Jonila (2017). New Roles for Media in the Western Balkans: A study of transitional journalism. Journalism Studies. ISSN: 1461-670X. 18 (5). s 614 - 628. doi:10.1080/1461670X.2016.1268928.
 • Hoxha, Abit; Andresen, Kenneth (2017). Training journalists in times of transition: The case of Kosovo.. Journalism Education. ISSN: 2050-3903. 6 (2). s 37 - 47.
 • Andresen, Kenneth (2015). Erfaringer fra Kosovo - kan medieledelse eksporteres?. Entreprenørskap og ledelse i media. ISBN: 978820244782-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 18. s 341 - 360.
 • Andresen, Kenneth; Paterson, Chris; Hoxha, Abit (2012). The manufacture of an International News Event. The Day Kosovo Was Born. Journalism - Theory, Practice & Criticism. ISSN: 1464-8849. 13 (1). s 103 - 120. doi:10.1177/1464884911400846.
 • Andresen, Kenneth (2009). Fikseren: mer enn journalistens usynlige hjelper?. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 15 (2). s 146 - 149.
 • Andresen, Kenneth (2009). Producing ‘protocol news’ in Kosovo’s public broadcaster: Journalism culture in a transitional risk society. Conflict & Communication Online. ISSN: 1618-0747. (2).
 • Andresen, Kenneth (1998). Mediekunnskap 4 Radio. ISBN: 8256243856. NKI Forlaget. s 202.
 • Andresen, Kenneth (2019). Intervjuet av fire ulike TV-stasjoner i Kosovo i forbindelse med mitt postkort-prosjekt som omfatter en samling på 1,500 historiske postkort fra Kosovo..
 • Andresen, Kenneth (2019). Intervju om pressefrihet for journalister på World Press Freedom Day på RTK (Radio Television Kosovo) 3. mai 2019.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Preliminary results from Kosovo in the Horizon2020 Project RePAST.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Challenges to freedom of expression and safety of journalists, implementation of rule of law in ending impunity for crimes against journalists & Gender equality in media.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Politics of Memory in Post-War Kosovo: Restarting collective memory..
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Divided societies and divided past.How journalists deal with the past in Kosovo.
 • Andresen, Kenneth (2019). Opplevelser, minner og historier. Hvordan preger konfliktene oss?.

Forskerportrett

Sist endret: 6.11.2020 13:11