0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
D4018A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Doktorgrad (PhD) i medievitenskap og journalistikk fra Universitetet i Oslo (2015). Avhandling: Journalism under pressure. The case of Kosovo.

Mastergrad (M.A.) i kommunikasjon fra Wheaton College Graduate School (1994) i Wheaton, IL (USA)

Arbeidsområder: Journalistikk, Medievitenskap, Produksjonsstudier innen medier og journalistikk, Balkan, Kosovo, Internasjonal mediestøtte, Global journalistikk

Faglige interesser

Kommunikasjon

Medieproduksjon

Mediefag

Journalistikk

Prosjekter

Horizon2020-prosjektet RePAST (2018-2021). Prosjektleder for UiA i dette internasjonale forskningsprosjektet om håndteringen av Europas vanskelige fortid.

Forskningsprosjektet Transitional justice and transitional journalism (Lancaster University (UK) og British Academy), 2018-2019

Medlem av forskningsprosjektet the Worlds of Journalism Study  http://www.worldsofjournalism.org/ )

Forskergruppen Journalism and new Visualities, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.

Min side på Academia.edu: http://agder.academia.edu/KennethAndresen

Vitenskapelige publikasjoner

  • Andresen, Kenneth (1998). Mediekunnskap 4 Radio. ISBN: 8256243856. NKI Forlaget. s 202.
  • Andresen, Kenneth (2019). Intervjuet av fire ulike TV-stasjoner i Kosovo i forbindelse med mitt postkort-prosjekt som omfatter en samling på 1,500 historiske postkort fra Kosovo..
  • Andresen, Kenneth (2019). Intervju om pressefrihet for journalister på World Press Freedom Day på RTK (Radio Television Kosovo) 3. mai 2019.
  • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Preliminary results from Kosovo in the Horizon2020 Project RePAST.
  • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Challenges to freedom of expression and safety of journalists, implementation of rule of law in ending impunity for crimes against journalists & Gender equality in media.
  • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Politics of Memory in Post-War Kosovo: Restarting collective memory..
  • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). Divided societies and divided past.How journalists deal with the past in Kosovo.
  • Andresen, Kenneth (2019). Opplevelser, minner og historier. Hvordan preger konfliktene oss?.

Sist endret: 19.02.2020 15:02