0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
D4018A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Doktorgrad (PhD) i medievitenskap og journalistikk fra Universitetet i Oslo (2015). Avhandling: Journalism under pressure. The case of Kosovo.

Mastergrad (M.A.) i kommunikasjon fra Wheaton College Graduate School (1994) i Wheaton, IL (USA)

Arbeidsområder: Journalistikk, Medievitenskap, Produksjonsstudier innen medier og journalistikk, Balkan, Kosovo, Internasjonal mediestøtte, Global journalistikk

Faglige interesser

Kommunikasjon

Medieproduksjon

Mediefag

Journalistikk

Prosjekter

Horizon2020-prosjektet RePAST (2018-2021). Prosjektleder for UiA i dette internasjonale forskningsprosjektet om håndteringen av Europas vanskelige fortid.

Forskningsprosjektet Transitional justice and transitional journalism (Lancaster University (UK) og British Academy), 2018-2019

Medlem av forskningsprosjektet the Worlds of Journalism Study  http://www.worldsofjournalism.org/ )

Forskergruppen Journalism and new Visualities, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.

Min side på Academia.edu: http://agder.academia.edu/KennethAndresen

Vitenskapelige publikasjoner

 • Andresen Kenneth, Hoxha Abit, Godole Jonila, New Roles for Media in the Western Balkans: A study of transitional journalism (2017). Journalism Studies . ISSN 1461-670X. 18 (5), s 614 - 628 doi: 10.1080/1461670X.2016.1268928
 • Hoxha Abit, Andresen Kenneth, Training journalists in times of transition: The case of Kosovo. (2017). Journalism Education . ISSN 2050-3903. 6 (2), s 37 - 47
 • Andresen Kenneth Erfaringer fra Kosovo - kan medieledelse eksporteres? (2015).
 • Andresen Kenneth, Paterson Chris, Hoxha Abit, The manufacture of an International News Event. The Day Kosovo Was Born (2012). Journalism - Theory, Practice & Criticism . ISSN 1464-8849. 13 (1), s 103 - 120 doi: 10.1177/1464884911400846
 • Andresen Kenneth Fikseren: mer enn journalistens usynlige hjelper? (2009). Norsk Medietidsskrift . ISSN 0804-8452. 15 (2), s 146 - 149
 • Andresen Kenneth Producing ‘protocol news’ in Kosovo’s public broadcaster: Journalism culture in a transitional risk society (2009). Conflict & Communication Online . ISSN 1618-0747. (2), s -
 • Andresen, Kenneth (1998). Mediekunnskap 4 Radio. ISBN 8256243856. 202 s.
 • Andresen Kenneth I forskningens Champion League (2018).
 • Andresen Kenneth, Hoxha Abit, Working conditions and threats dichotomy for journalists in trensitional societies and influence in media production: The case of Western Balkans. (2017).
 • Hoxha Abit, Andresen Kenneth, Training journalists in times of transition: The case of Kosovo. (2017). Journalism Education . ISSN 2050-3903. 6 (2), s 37 - 47
 • Abit Hoxha, Andresen Kenneth, Transitional Journalism: Kosovar journalists dealing with the past (2017).
 • Andresen Kenneth Lack of trust in a post-truth age: Journalists and long-term fake news in the Western Balkans (2017).
 • Andresen Kenneth, Abit Hoxha, Journalism and dealing with the past: Transitional journalism and the Worlds of Journalism Study (WJS) (2017).
 • Andresen Kenneth, Hoxha Abit, Hoxha-Dubronaj Arbesa, Journalists in Kosovo. Country Report from the Worlds of Journalism Study (WJS), 2012-2016 (2017).
 • Andresen Kenneth, Hoxha Abit, Godole Jonila, New Roles for Media in the Western Balkans: A study of transitional journalism (2017). Journalism Studies . ISSN 1461-670X. 18 (5), s 614 - 628 doi: 10.1080/1461670X.2016.1268928
 • Andresen Kenneth, Hoxha Abit, Challenges in a transitional society: journalistic ethics in Kosovo (2016).
 • Andresen Kenneth Book review: Ambitious and timely about international journalism: Kristin Skare Orgeret and William Tayeebwa (eds.): Journalism in Conflict and Post-Conflict Conditions. Worldwide Perspectives. Nordicom, 2016 (2016). Norsk Medietidsskrift . ISSN 0804-8452. 23 (4), s 1 - 4 doi: 10.18261

Sist endret: 8.11.2018 11:11

Send studiet på mail