0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
D4018A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Doktorgrad (PhD) i medievitenskap og journalistikk fra Universitetet i Oslo (2015). Avhandling: Journalism under pressure. The case of Kosovo.

Mastergrad (M.A.) i kommunikasjon fra Wheaton College Graduate School (1994) i Wheaton, IL (USA)

Arbeidsområder: Journalistikk, Medievitenskap, Produksjonsstudier innen medier og journalistikk, Balkan, Kosovo, Internasjonal mediestøtte, Global journalistikk

Faglige interesser

Kommunikasjon

Medieproduksjon

Mediefag

Journalistikk

Prosjekter

Horizon2020-prosjektet RePAST (2018-2021). Prosjektleder for UiA i dette internasjonale forskningsprosjektet om håndteringen av Europas vanskelige fortid.

Forskningsprosjektet Transitional justice and transitional journalism (Lancaster University (UK) og British Academy), 2018-2019

Medlem av forskningsprosjektet the Worlds of Journalism Study  http://www.worldsofjournalism.org/ )

Forskergruppen Journalism and new Visualities, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.

Min side på Academia.edu: http://agder.academia.edu/KennethAndresen

Vitenskapelige publikasjoner

 • Andresen, Kenneth (2019). Profiles of Journalists: Demographic and Employment Patterns. Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe. ISBN: 9780231186438. Columbia University Press. Chapter 4. s 67 - 102.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2019). The Development of Roles in Kosovo: From Fixers to Journalists. Journalism Studies. ISSN: 1461-670X. 20 (12). s 1732 - 1746. doi:https://doi.org/10.1080/1461670X.2019.1639539.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit; Godole, Jonila (2017). New Roles for Media in the Western Balkans: A study of transitional journalism. Journalism Studies. ISSN: 1461-670X. 18 (5). s 614 - 628. doi:10.1080/1461670X.2016.1268928.
 • Hoxha, Abit; Andresen, Kenneth (2017). Training journalists in times of transition: The case of Kosovo.. Journalism Education. ISSN: 2050-3903. 6 (2). s 37 - 47.
 • Andresen, Kenneth (2015). Erfaringer fra Kosovo - kan medieledelse eksporteres?. Entreprenørskap og ledelse i media. ISBN: 978820244782-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 18. s 341 - 360.
 • Andresen, Kenneth; Paterson, Chris; Hoxha, Abit (2012). The manufacture of an International News Event. The Day Kosovo Was Born. Journalism - Theory, Practice & Criticism. ISSN: 1464-8849. 13 (1). s 103 - 120. doi:10.1177/1464884911400846.
 • Andresen, Kenneth (2009). Fikseren: mer enn journalistens usynlige hjelper?. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 15 (2). s 146 - 149.
 • Andresen, Kenneth (2009). Producing ‘protocol news’ in Kosovo’s public broadcaster: Journalism culture in a transitional risk society. Conflict & Communication Online. ISSN: 1618-0747. (2).
 • Hanitzsch, Thomas; Hanusch, Folker; Ramaprasad, Jyotika; de Beer, Arnold S.; Andresen, Kenneth (2019). Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe. ISBN: 9780231186438. Columbia University Press. s 434.
 • Andresen, Kenneth (1998). Mediekunnskap 4 Radio. ISBN: 8256243856. NKI Forlaget. s 202.
 • Andresen, Kenneth (2018). Bidrar til betre integrering i Europa. Om UiAs Horizon2020 - prosjekt RePAST..
 • Andresen, Kenneth (2018). RePAST: Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future..
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2018). The early correspondents: Multimodal narratives told through postcards from Kosovo 1900-1999.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2018). The development of roles in Kosovo: From fixers to journalists.
 • Andresen, Kenneth (2018). I forskningens Champion League.
 • Andresen, Kenneth; Hoxha, Abit (2017). Working conditions and threats dichotomy for journalists in trensitional societies and influence in media production: The case of Western Balkans..

Sist endret: 8.11.2018 11:11