0
Hopp til hovedinnhold

Jorunn Midtsundstad

Professor

Professor

 
Kontor:
E1211 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09.00 - 16.00

PhD- avhandling:En skoleteoretisk ramme for sammenlignende undersøkelser. Teoretisk systematisert og empirisk anvendt på danske og norske skoler.Trondheim: PhD-avhandling i pedagogikk. Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet. (NTNU 2010).

Post.Doc: 2014-2016: En allmendidaktisk teori om skoleutviking (School-In).

OPPDRAG:

Foreleser ved Universitetet i Wien, Høsten 2010

Reviewer for«Journal of Curriculum Studies».

Opponent ved doktordisputas v/ Ålborg Universitet, 2014

Reviewer for "Journal of Educatrional Change, from 2014


Verv på universitetet:Leder av Biblioteksutvalget, medlem i Læringsmiljøutvalget og studienemd for førskolelærerutdanningen. Hun har også sittet i fakultetsstyret for pedagogikk.

Faglige interesser

Undervist i lærerutdanningene, bachelor og masterprogrammene ved Universtietet i Agder.

Publikasjoner:

Editor:Willberg, I. and Midtsundstad, J.H. (2012). Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvalige (A contribution to professional identity for teachers). In: Willberg, I., Midtsundstad, J.H., Kristiansen, A., Langfeldt, G. and Skagen, K. (Eds.). (2011).Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring.Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, J. H. (2012). Organisasjonsdidaktikk (Organisational Didactics). In: Willberg, I., Midtsundstad, J.H., Kristiansen, A., Langfeldt, G. and Skagen, K. (Eds.). (2011).Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring.Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, J.H. (2012).Patient or participant?How professionals construct the child with special needs. In: Tobias Werler, David L. Cameron, Nils R. Birkeland (Eds.): When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Münster/New York/München/Berlin.     

Editor: Midtsundstad, J.H. & Werler, T.(2011).Didaktikk i Norden(Didactics in the Nordic Countries).Kristiansand: Portal forlag.

Midtsundstad, J.H. & Werler, T. (2011). Nordisk didaktikk – et spørsmål om perspektiv. (Nordic didiactics – a question of perspective?). In J.H. Midtsundstad & T. Werler.Didaktikk i Norden.Kristiansand: Portal forlag.           

Midtsundstad, J.H. (2011).Skandinavisk skoleforståelse i møte med OECD (The Scandinavian understanding of school encounters the OECD). In J.H. Midtsundstad & T.Werler.Didaktikk i Norden. Kristiansand: Portal forlag.


Midtsundstad, J.H. & Hopmann. S. T. (2011). Didaktiske posisjoner i et nordisk perspektiv (Didactic positions in a Nordic perspective).In J.H. Midtsundstad & T. Werler.Didaktikk i Norden.Kristiansand: Portal forlag.

Midtsundstad, J.H. (2011). School Performance and Diversity. In: Werler T. (Ed): Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger. Münster:Waxmann.

Diversity and School Performance.Paper presented at the internationalWorkshop:Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger.University College Volda, 14-15 June.

Editor: Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2010).Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (Didactics – new theoretical perspectives on teaching). Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I.(2010). Introduction. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.),Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (Didactics – new theoretical perspectives on teaching).Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J.H. (2010).Elevenes muligheter for kultivering og kvalifisering Pupils’ opportunities for cultivation and qualification).In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.),Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J.H. (2010).Lærerutdanningens allmenndidaktikk (General didiactics of teacher training).In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.),Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J.H. (2010).Et bidrag til læreres kunnskapsgrunnlag (A contribution to teachers’ knowledge foundation).In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.),Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning.Oslo: Cappelen Damm.


Midtsundstad, J.H. and Hopmann, S.T. (2010). Diversity United.The Scandinavian Traditions of Lesson Planning.In:Bildung und Erziehung. Unterrichtsplanung iminternationalen Vergleich. Bøhlau Verlag Køln WeimarWien. 63/4, (p. 431-450).

 

 

Prosjekter

August 2014-2016: Post .doc: "En allmenndidaktisk teori om skoleutvikling (School-In)". Et prosjekt som utforsker sammenhengen mellom undervisningskommunikasjon, skolekultur og lokalmiljø.

August 2012- Februar 2015: "Lærende Regioner" Hvorfor skårer skolene i Sogn og Fjordane så mye bedre på nasjonale prøver enn andre regioner i Norge. Et NFR finansiert PRAKUT prosjekt bestående av tolv delprosjekter ved ulike høgskoler og universiteter i Norge. Prosjektet er initiert av Professor Gjert langfeldt og ledet av Göran Sördelund ved høgskolen i Sogn og Fjordane. V/Universtietet i Agder prosjektet: Klasseromsforskning: KLARAS: v/Turid Skarre Aasebø, Ilmi Wilbergh og Turid Skarre Aasebø.

August 2012 – Desember 2014:“Drop-In projektet: Utvikling av en forebyggende metode for å veilede barn og unge til en mer positiv elevrolle. Et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet under satsningen:Psykisk helse i skolen. støttet av Universitetet i Agder i samabeid med Vennesla kommune og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung. Metoden presenteres på egen nettside: dropinmetoden.no

Juni 2008 - Juni 2010: Prosjektet: ”Samarbeid til barnets helhetlige utbytte. Barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne” - Et NFR- støttet prosjekt i programmet: FoU i praksis. Prosjektet var et samarbeid mellom Agderforskning og Universitetet i Agder, ledet av førsteamanuensis David Lansing Cameron ved Universitetet i Agder.

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sæbø Grethe Ingebrigtsvold, Midtsundstad Jorunn H., Teachers’ responsibility and expectations: Dependent on the school organisation? (2018). Improving Schools . ISSN 1365-4802. 21 (3), s 285 - 295 doi: 10.1177/1365480218783796
 • Midtsundstad Jorunn H., Langfeldt Gjert, The School Programme: A Key Link between Contextual Influence and School Development (2018). Scandinavian Journal of Educational Research . ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2018.1495261
 • Langfeldt Gjert, Midtsundstad Jorunn H., Ansvarsstyring – didaktikens slutpunkt? (2017).
 • Midtsundstad Jorunn H. Fra bekymring til forandring - å veilede i elevrollen ved hjelp av Drop-In metoden (2017).
 • Midtsundstad Jorunn H. Reformer og risiko – et nordisk grunnlag for skoleutvikling? : (2017). Nordic Studies in Education . ISSN 1891-5914. 37 (3/4), s 133 - 149 doi: 10.18261/issn.1891-5949-2017-03-04-02
 • Midtsundstad Jorunn H. Bildung,at risk in school organisations? (2015).
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Aasebø Turid Skarre, Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder (2015).
 • Aasebø Turid Skarre, Midtsundstad Jorunn H., Willbergh Ilmi, Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? (2017). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 49 (3), s 273 - 290 doi: 10.1080/00220272.2015.1072249
 • Cameron David Lansing, Tveit Anne Dorthe, Midtsundstad Jorunn H., Nilsen Ann Christin Eklund, Jensen Hanne Cecilie, An examination of the role and responsibilities of kindergarten in multidisciplinary collaboration on behalf of children with severe disabilities (2014). Journal of Research in Childhood Education . ISSN 0256-8543. 28 (3), s 344 - 357 doi: 10.1080/02568543.2014.912996
 • Midtsundstad Jorunn H. Perspektiver på inkludering i praksis - en analyse av FmB-metoden (2013).
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvarlige (2012).
 • Midtsundstad Jorunn H. Organisasjonsdidaktikk (2012).
 • Midtsundstad Jorunn H. Patient or participant? How professionals construct the child with special needs (2012).
 • Midtsundstad Jorunn H., Hopmann Stefan, Didaktiske posisjoner i et nordisk perspektiv (2011).
 • Midtsundstad Jorunn H., Werler Tobias Christoph, Nordisk didaktikk - et spørsmål om perspektiv? (2011).
 • Midtsundstad Jorunn H. School Performance and Diversity (2011).
 • Midtsundstad Jorunn H. Skandinavisk skoleforståelse i møte med OECDs utdanningspolitikk (2011).
 • Midtsundstad Jorunn Elevenes muligheter for kultuvering og kvalifisering (2010).
 • Midtsundstad Jorunn Et bidrag til læreres kunnskapsgrunnlag (2010).
 • Midtsundstad Jorunn, Willbergh Ilmi, Hva er didaktikk? Introduksjon (2010).
 • Midtsundstad Jorunn Lærerutdanningens allmendidkaktikk (2010).
 • Midtsundstad Jorunn Commincation in the school-home-conference, observed as a ritual (2006).
 • Midtsundstad Jorunn Lek som arbeidsmåte i småskolen Play as a learning activity (2003). ? . ISSN . Vol. 23 (2), s 79 - 91
 • Midtsundstad Jorunn, Nielsen Berith B., Mieux dialoguer avec les parents (1999). ? . ISSN . (54), s 34 - 35
 • Midtsundstad Jorunn Gudstjenesten som møteplass, -er barna viktige? (1997). ? . ISSN . s 3 - 6
 • Willbergh, Ilmi Midtsundstad, Jorunn H. Kristiansen, Aslaug Langfeldt, Gjert Skagen, Kaare (2012). Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245012682. 124 s.
 • Midtsundstad, Jorunn H. Werler, Tobias Christoph (2011). Didaktikk i Norden. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-38-2. 186 s.
 • Midtsundstad, Jorunn Haugesten Willbergh, Ilmi (2010). Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-32231-1. 249 s.
 • Grythe, Jon Midtsundstad, Jorunn (2002). Foreldresamarbeid i barnehagen Muligheter og begrensninger - idealer og realiteter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276344119. 205 s.
 • Midtsundstad Jorunn H. Metoden "Aktive Sammen" (2018).
 • Midtsundstad Jorunn H. PPT som veiledningstjeneste. Systemarbeid i barnehager og skoler (2018).
 • Sæbø Grethe Ingebrigtsvold, Midtsundstad Jorunn H., Teachers’ responsibility and expectations: Dependent on the school organisation? (2018). Improving Schools . ISSN 1365-4802. 21 (3), s 285 - 295 doi: 10.1177/1365480218783796
 • Sæbø Grethe Ingebrigtsvold, Midtsundstad Jorunn H., Professional learning communities - How do they reflect on inclusion as a balance between soicial and academic needs? (2018).
 • Sæbø Grethe Ingebrigtsvold, Midtsundstad Jorunn H., Professional learning communities in four schools - how do they percieve inclusion as a balance between social and academic needs? (2018).
 • Sæbø Grethe Ingebrigtsvold, Midtsundstad Jorunn H., Ansvarsorganisering og virkninger på inkludering (2018).
 • Midtsundstad Jorunn H., Langfeldt Gjert, The School Programme: A Key Link between Contextual Influence and School Development (2018). Scandinavian Journal of Educational Research . ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2018.1495261
 • Horrigmo Kirsten Johansen, Midtsundstad Jorunn H., Foreldre og skole på samme lag (2018).
 • Horrigmo Kirsten Johansen, Midtsundstad Jorunn H., Stedets betydning for skolens pågående utvikling (2018).
 • Horrigmo Kirsten Johansen, Midtsundstad Jorunn H., Myrann Maria Kristianne, The influence of local context and their support for schools (2018).

Sist endret: 11.12.2018 22:12

Send studiet på mail