Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Janaina Hartveit Lie

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2315 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
06.30-15.00

Førsteamanuensis (Ph.d.) i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk. Hennes doktoravhandling har tittelen Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker: En kvalitativ intervjustudie (https://hdl.handle.net/11250/2712369). 

Deltaker i forskningsprosjektet SpedAims Kohort, som er finansiert av Norges forskningsråd. 

Underviser i spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå både på profesjons- og disiplinutdanningene.

Vinner av Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere (2022) ( https://www.agdervitenskapsakademi.no/prisvinnere-2022-janaina-hartvet-lie-7898a.html )

Cristin-profil

Undervisning

Underviser i spesialpedagogikk på disiplin- og profesjonsutdanningen. 

Arbeidserfaring

2021 - d.d. Universitetet i Agder, Kristiansand. Førsteamanuensis i spesialpedagogikk. 
2020 - 1.9. 2021. Universitetet i Agder, Kristiansand. Universitetslektor i spesialpedagogikk. 
2017 - 2019 Universitetet i Agder, Kristiansand. Doktorgradsstipendiat i spesialpedagogikk.
2016 august - desember. Universitetet i Agder, Kristiansand. Universitetslektor i pedagogikk.

Faglige interesser

Spesialpedagogikk
Pedagogikk
Utdanningsrett
Barns rettigheter (medvirkning, medbestemmelse, rett til å bli hørt etc)

Prosjekter

SpedAims Kohort: https://www.uv.uio.no/spedaims/vi-forsker-pa/spedaims-kohort/

Fagfornyelsen: Demokrati og medborgerskap.
 

Allmenn formidling

Lie, H., J. & Borgaas, K. U. (2023). Barnet mitt har vedtak, men får ikke spesialundervisning. Pokcast Det virker! - en podkast om spesialpedagogikk, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims), 09.03.2023. Lenke

Medvirkning i skolen – hvorfor og hvordan? Kurs under Sørlandsk lærerstevne (2022) sammen med Lise Barsøe og Ina Jagtøien ( https://sorlandsk.no/medvirkning-i-skolen-hvorfor-og-hvordan/ )

Lie, Hartveit Janaina (2019). Pupils with Special Educational Needs and Their Parents’ Perceptions of the Dialogue in Individual Subject Curriculum Meetings (Poster NERA 2019)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lie, Janaina Hartveit (2022). Elevens rolle i tidlig innsats. Tidlig innsats – i en skole for alle?. ISBN: 9788202762452. Cappelen Damm Akademisk. Kapitel 5.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 1
 • Lie, Janaina Hartveit (2020). Pupils with special educational needs: Experiencing recognition in individual subject curriculum meetings. Constellations. ISSN: 1351-0487. doi:10.1111/1467-8675.12466.
 • Lie, Janaina Hartveit (2020). Student participation in dialogue in individual subject curriculum meetings: students’ and parents’ perceptions. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. doi:10.1080/13603116.2020.1749945.
 • Wandem, Fredrik Solli; Lie, Janaina Hartveit (2023). Podkast: Barnet mitt har vedtak, men får ikke spesialundervisning.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit; Hals-Lydersen, Aleksander; Revheim, Cecilie; Dalehefte, Inger Marie (2023). Studenters læringsutbytte etter tverrprofesjonell undervisning om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.
 • Lie, Janaina Hartveit (2023). Barnet mitt har fått vedtak om spesialundervisning, men får det ikke.
 • Lie, Janaina Hartveit (2023). Podkast: Barnet mitt har vedtak, men får ikke spesialundervisning.
 • Lie, Janaina Hartveit; Barsøe, Lise; Jagtøien, Ina (2022). Medvirkning i skolen - hvorfor og hvordan.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Ansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2021). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 9.03.2023 17:03