0
Hopp til hovedinnhold

Janaina Hartveit Lie

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2315 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
06.30-15.00

Førsteamanuensis (ph.d.) i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk. Hennes doktoravhandling har tittelen Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker: En kvalitativ intervjustudie (https://hdl.handle.net/11250/2712369).

Undervisning

Underviser i spesialpedagogikk på disiplin- og profesjonsutdanningen. 

Arbeidserfaring

2021 - d.d. Universitetet i Agder, Kristiansand. Førsteamanuensis i spesialpedagogikk. 
2020 - 1.9. 2021. Universitetet i Agder, Kristiansand. Universitetslektor i spesialpedagogikk. 
2017 - 2019 Universitetet i Agder, Kristiansand. Doktorgradsstipendiat i spesialpedagogikk.
2016 august - desember. Universitetet i Agder, Kristiansand. Universitetslektor i pedagogikk.

Faglige interesser

Spesialpedagogikk
Pedagogikk
Utdanningsrett
Barns rettigheter (medvirkning, medbestemmelse, rett til å bli hørt etc)
Veiledning

Prosjekter

SpedAims Kohort: https://www.uv.uio.no/spedaims/vi-forsker-pa/spedaims-kohort/

Fagfornyelsen: Demokrati og medborgerskap.
 

Allmenn formidling

Lie, Hartveit Janaina (2019). Pupils with Special Educational Needs and Their Parents’ Perceptions of the Dialogue in Individual Subject Curriculum Meetings (Poster NERA 2019)

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Lie, Janaina Hartveit (2022). Elevens rolle i tidlig innsats. Tidlig innsats – i en skole for alle?. ISBN: 9788202762452. Cappelen Damm Akademisk.
  • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457.
  • Lie, Janaina Hartveit (2020). Pupils with special educational needs: Experiencing recognition in individual subject curriculum meetings. Constellations. ISSN: 1351-0487. doi:10.1111/1467-8675.12466.
  • Lie, Janaina Hartveit (2020). Student participation in dialogue in individual subject curriculum meetings: students’ and parents’ perceptions. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. doi:10.1080/13603116.2020.1749945.
  • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Ansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
  • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2021). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
  • Lie, Janaina Hartveit (2021). En anerkjennende kultur i SFO.
  • Lie, Janaina Hartveit (2019). Students with Special Educational Needs and Their Parents’ Perceptions About Dialogue in IEP Meetings.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 12.09.2022 07:09