0
Hopp til hovedinnhold

Janaina Hartveit Lie

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2315 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
06.30-15.00

Ph.d.: "Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker: En kvalitativ intervjustudie." https://hdl.handle.net/11250/2712369 . Underviser i spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå både på profesjons- og disiplinutdanningene.

Undervisning

2022
PED 324 Livskvalitet og levekår (emneansvar)
PED 430 Begynneropplæring i et helhetlig perspektiv
PED431 Inkluderende læringsmiljø og atferd som utfordrer
PED153 Spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage

2021
PED 221 International Issues in Inclusive Education (emneansvar)
PED 976 Veilederutdanning for barnehagelærere (delt emneansvar)
PED 228 Forskningsmetoder
PED 236 Miljøterapeutisk arbeid
PED 997 Spesialpedagogikk og inkluderende bruk av teknologi
PED 424 Inkluderende spesialpedagogikk

2020
PED 324 Livskvalitet og levekår (emneansvar)
PED 976 Veilederutdanning for barnehagelærere (delt emneansvar)
PED 153 Spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage
PED 221 International Issues in Inclusive Education
PED 229 Pedagogisk profesjonalitet

2016
PED 148 Pedagogiske grunnbegreper
TFL 903 Norsec (Norwegian, Society, Education and Culture)

Arbeidserfaring

2021 - d.d. Universitetet i Agder, Kristiansand. Førsteamanuensis i spesialpedagogikk. 
2020 - 1.9. 2021. Universitetet i Agder, Kristiansand. Universitetslektor i spesialpedagogikk. 
2017 - 2019 Universitetet i Agder, Kristiansand. Doktorgradsstipendiat i spesialpedagogikk.
2016 august - desember. Universitetet i Agder, Kristiansand. Universitetslektor i pedagogikk.

Faglige interesser

Pedagogikk
Spesialpedagogikk
Utdanningsrett
Barns rettigheter (medvirkning, medbestemmelse, rett til å bli hørt etc)
Veiledning og rådgivning

Prosjekter

Fagfornyelsen: Demokrati og medborgerskap.

Allmenn formidling

Lie, Hartveit Janaina (2019). Pupils with Special Educational Needs and Their Parents’ Perceptions of the Dialogue in Individual Subject Curriculum Meetings (Poster NERA 2019)

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2021). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
  • Lie, Janaina Hartveit (2021). En anerkjennende kultur i SFO.
  • Lie, Janaina Hartveit (2019). Students with Special Educational Needs and Their Parents’ Perceptions About Dialogue in IEP Meetings.

Sist endret: 22.02.2022 10:02