0
Hopp til hovedinnhold

Irene Trysnes

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
53A107 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Forskning

Leder for forskningsgruppen i samfunnsfagsdidaktikk og utdanningsforskning

https://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/samfunnsfagdidaktikk-og-utdanningsforskning

 

Undervisning

Underviser i samfunnsfag på lektorutdanningen i samfunnskunnskap og grunnskolelærerutdanningen 5-10

Faglige interesser

Kultur- og religionssosiologi, samfunnsfagdidaktikk, ungdomsforskning. 

Prosjekter

Cultural conflict 2.0 (NFR)

http://aissr.uva.nl/research/externally-funded-projects/content/recent/%E2%80%98cultural-conflict-2.0-the-dynamics-of-religion-media-and-locality-in-north-european-cities.html

Lived religion

http://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/lived-religion

Religion som estetiserende praksis (Resep)

Tilknyttet dette prosjektet med: En studie av estetiske uttrykk i kristne ungdomsmiljøer

Evalueringsforskning på trosopplæringsformen i Den norske kirke (TOR)

Tilknyttet forskergruppe

Teologiske endringer i det 20. århundre

Tilknyttet med en studie av seksualetikken i kristne rådgivningsbøker for ungdom

Gud på Sørlandet - mer venn og mindre allmektig?

Tilknyttet prosjektet med: Å campe med Gud. En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet (2010)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Trysnes, Irene (2019). Camping with God and Goffman. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Part 3. s 159 - 171.
 • Trysnes, Irene; Smeland, Asbjørn (2019). Like barn leker best? Ungdomsskoleelevers holdninger til religiøse og verdiorienterte symboler.. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (2). s 187 - 208.
 • Trysnes, Irene (2019). The Trailer as Erotic Capital. Gendered Performances—Research and Participant Roles during Festival Fieldwork. Societies. ISSN: 2075-4698. doi:10.3390/soc9040083.
 • Trysnes, Irene (2019). «Ånden som holdt på å le seg i hjel»: En studie av humor i alternativt religiøse magasiner. Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 11. s 221 - 240.
 • Trysnes, Irene; Botvar, Pål Ketil (2017). "Jeg kaller det Stine-tro." Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 136 - 156.
 • Trysnes, Irene (2017). Å være ung i kristne ungdomsmiljøer. Forhandlinger om kjønn og identitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 119 - 135.
 • Trysnes, Irene; Larsen, Alexandra Irene (2013). Engledans og harpespill - musikk og dans som meditative praksiser. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 260 - 274.
 • Repstad, Pål Steinar; Trysnes, Irene (2013). Estetikk på flere strenger : postludium. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 297 - 307.
 • Trysnes, Irene (2013). Fra «Vær forsiktig lille øyne» til «Takk,min Gud,for hele meg» : endringer i kristne barnesanger. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 41 - 63.
 • Trysnes, Irene (2013). Religiøse festivaler og festivalreligion. Prismet. ISSN: 0032-8847. (1). s 31 - 44.
 • Trysnes, Irene (2013). Update.God.som. Estetiske uttrykk i kristne ungdomsmiljøer. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 123 - 138.
 • Hov, Dagny Kristine Johnson; Trysnes, Irene (2010). Hot sex - verdt å vente på? Seksualetikken i kristne rådgivningsbøker for ungdom. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. 2.
 • Trysnes, Irene (2008). Fra Lekmannsmøtene til Skjærgårds music & mission festival. Et kort riss av sommerstevners historie. Repstad, Pål , Løvland Anne og Seip Tønnesen Elise (red.). Portal. faglig_bok_forlag. s 135.
 • Trysnes, Irene (2005). Å campe med Gud Kristne sommerstevner på Sørlandet. Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. ISBN: 8245003425. Fagbokforlaget. s 289.
 • Trysnes, Irene; Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. s 208.
 • Trysnes, Irene; Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. s 207.
 • Repstad, Pål Steinar; Trysnes, Irene (2013). Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. s 320.
 • Trysnes, Irene (2012). Å campe med Gud. En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet. ISBN: 978-82-8249-056-6. Prismet bok. s 230.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2019). Leksepraksis i samfunnsfag.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2019). Ståa i samfunnsfag. Leksepraksis i samfunnsfag..
 • Trysnes, Irene (2019). "Tror på sommeren". Kristne sommerstevners historie.
 • Trysnes, Irene; Herbert, David Eric John (2018). Cultural Conflict 2.0..

Sist endret: 16.12.2019 11:12