Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Irene Trysnes

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

Jeg er førsteamanuensis i samfunnsvitenskap og fagdidaktikk og koordinerer lærerutdanningene ved fakultet for samfunnvitenskap. Er leder for forskningsgruppen i samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning og underviser på lektorutdanning 8-13 i samfunnskunnskap. 

Mine forskningsinteresser er innenfor samfunnsfagdidaktikk, ungdomsforskning, kjønn og likestilling, religion- og kultursosiologi. 

Forskning

Leder for forskningsgruppen i samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning

https://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/samfunnsfagdidaktikk-og-utdanningsforskning

Deltar i prosjektet Studentaktiv læring i lærerutdanningene (DIKU-prosjekt) stalu.uia.no

Leder for prosjektet Supported employment – inclusion of vulnerable youth in Agder County – Project manager, (Sørlandets kompetansefond 2020-2022)

Deltar i forskningsprosjektet: Klasseromsforskning – samfunnsfagene i praksis og studenter i forskningsprosjekt 2020- 

Deltar i forskningsprosjektet FEMPROF (NFR) 2019- 

Deltatt i prosjektet Cultural conflict 2.0 (NFR)

Tidligere post.doc. i NFR-prosjektet Religion som estetiserende praksis (RESEP)

Stipendiat i NFR-prosjektet Gud på Sørlandet- mer venn og mindre allmektig?

Undervisning

Koordinator for lærerutdanningene ved fakultet for samfunnsvitenskap.

Underviser i samfunnsfag på lektorutdanning 8-13  i samfunnskunnskap og grunnskolelærerutdanningen 5-10

Emneansvarlig for BA og MA-oppgaven i samfunnskunnskap i lektorprogrammet

Emneansvarlig for metodekurs for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10

Studieprogramleder for studiet Inkluderingskompetanse (EVU)

Faglige interesser

Kultur- og religionssosiologi, samfunnsfagdidaktikk, ungdomsforskning, kjønnsforskning 

Prosjekter

 

Cultural conflict 2.0 (NFR)

http://aissr.uva.nl/research/externally-funded-projects/content/recent/%E2%80%98cultural-conflict-2.0-the-dynamics-of-religion-media-and-locality-in-north-european-cities.html

Lived religion

http://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/lived-religion

Religion som estetiserende praksis (Resep)

Tilknyttet dette prosjektet med: En studie av estetiske uttrykk i kristne ungdomsmiljøer

Evalueringsforskning på trosopplæringsformen i Den norske kirke (TOR)

Tilknyttet forskergruppe

Teologiske endringer i det 20. århundre

Tilknyttet med en studie av seksualetikken i kristne rådgivningsbøker for ungdom

Gud på Sørlandet - mer venn og mindre allmektig?

Tilknyttet prosjektet med: Å campe med Gud. En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet (2010)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Trysnes, Irene (2023). From Subordinates to Superheroes? Comics in Christian Magazines for Children and Youth in Norway. Comics, Culture, and Religion Faith Imagined. ISBN: 9781350321588. Bloomsbury Academic.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja H-W (2022). Ekstreme ytringer i klasserommet.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. kapittel 2. s 52 - 69.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2022). Mot et allmenndannende ferdighetsfag? En analyse av vitenskapelige metodiske ferdigheter i samfunnsfag.. Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. ISBN: 9788245037913. Fagbokforlaget. s 105 - 124.
 • Synnes, Ronald Mayora; Trysnes, Irene (2022). Unge muslimers og kristnes selvpresentasjon på sosiale medier. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 127 (3). s 228 - 244. doi:10.18261/kok.127.3.4.
 • Trysnes, Irene; Furrebøe, Elise Frølich; Berg, Laila Margaret Nordstrand; Einstabland, Åsta Louise; Klostergaard, Claudia; Jørstad, Hanne (2022). “Hot Case-workers and Squint-eyed Whores” - Sexual Harassment of Norwegian Social- and Health Care Students in Practical Training. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN: 0803-8740. 30 (2). s 124 - 139. doi:10.1080/08038740.2022.2030403.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2021). A, C eller F? Sensorers refleksjoner omkring vurdering av bacheloroppgaver. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. ISBN: 978-82-02-70942-6. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 26. s 261 - 270.
 • Johannessen, Hilde Terese Drivenes; Trysnes, Irene (2021). Kindergarteners building a library of their own. Using apps to make digital stories and work towards lifelong learning in information literacy. Journal of Information Literacy. ISSN: 1750-5968. 15 (3). s 4 - 19. doi:10.11645/15.3.2825.
 • Trysnes, Irene; Johannessen, Hilde Terese Drivenes (2021). Samfunnsfagdidaktikk i lokalsamfunnet og nye digitale læringsformer.. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. kap 15. s 231 - 244.
 • Trysnes, Irene; Synnes, Ronald Mayora (2021). The Role of Religion in Young Muslims’ and Christians’ Self-presentation on Social Media. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN: 1103-3088. s 1 - 16. doi:10.1177/11033088211063368.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate; Trysnes, Irene (2020). #MeToo in school: Teachers’ and young learners’ lived experience of verbal sexual harassment as a pedagogical opportunity.. Human Rights Education Review (HRER). ISSN: 2535-5406. 3 (2). s 27 - 48. doi:10.7577/hrer.3720.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 10 (4). s 36 - 59.
 • Trysnes, Irene (2019). Camping with God and Goffman. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Part 3. s 159 - 171.
 • Trysnes, Irene; Smeland, Asbjørn (2019). Like barn leker best? Ungdomsskoleelevers holdninger til religiøse og verdiorienterte symboler.. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (2). s 187 - 208.
 • Trysnes, Irene (2019). The trailer as erotic capital. Gendered performances—research and participant roles during festival fieldwork. Societies. ISSN: 2075-4698. 9 (4). doi:10.3390/soc9040083.
 • Trysnes, Irene (2019). «Ånden som holdt på å le seg i hjel»: En studie av humor i alternativt religiøse magasiner. Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 11. s 221 - 240.
 • Trysnes, Irene; Botvar, Pål Ketil (2017). "Jeg kaller det Stine-tro." Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 136 - 156.
 • Trysnes, Irene (2017). Å være ung i kristne ungdomsmiljøer. Forhandlinger om kjønn og identitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 119 - 135.
 • Trysnes, Irene; Larsen, Alexandra Irene (2013). Engledans og harpespill - musikk og dans som meditative praksiser. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 260 - 274.
 • Repstad, Pål Steinar; Trysnes, Irene (2013). Estetikk på flere strenger : postludium. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 297 - 307.
 • Trysnes, Irene (2013). Fra «Vær forsiktig lille øyne» til «Takk,min Gud,for hele meg» : endringer i kristne barnesanger. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 41 - 63.
 • Trysnes, Irene (2013). Religiøse festivaler og festivalreligion. Prismet. ISSN: 0032-8847. (1). s 31 - 44.
 • Trysnes, Irene (2013). Update.God.som. Estetiske uttrykk i kristne ungdomsmiljøer. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 123 - 138.
 • Hov, Dagny Kristine Johnson; Trysnes, Irene (2010). Hot sex - verdt å vente på? Seksualetikken i kristne rådgivningsbøker for ungdom. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. 2.
 • Trysnes, Irene (2008). Fra Lekmannsmøtene til Skjærgårds music & mission festival. Et kort riss av sommerstevners historie. Repstad, Pål , Løvland Anne og Seip Tønnesen Elise (red.). Portal. faglig_bok_forlag. s 135.
 • Trysnes, Irene (2005). Å campe med Gud Kristne sommerstevner på Sørlandet. Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. ISBN: 8245003425. Fagbokforlaget. s 289.
 • Trysnes, Irene; Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. s 207.
 • Trysnes, Irene; Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. s 207.
 • Repstad, Pål Steinar; Trysnes, Irene (2013). Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. s 320.
 • Trysnes, Irene (2012). Å campe med Gud. En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet. ISBN: 978-82-8249-056-6. Prismet bok. s 230.
 • Trysnes, Irene (2023). Samskaping med studenter – hvordan lykkes?.
 • Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin; Føreland, Line Reichelt (2023). Studentaktiv læring i lærerutdanningene - Samisk minecraft, VR og bærekraftig utvikling..
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja H-W (2023). Læreres håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet.
 • Trysnes, Irene; Synnes, Ronald Mayora (2022). Minoritetsungdommers ytringsfrykt. Utforsk temaet religion og ytringsfrykt.
 • Skjølberg, Katja H-W; Trysnes, Irene (2022). Hvordan arbeide med diskriminerende holdninger og ekstreme ytringer i klasserommet.
 • Skjølberg, Katja H-W; Trysnes, Irene (2022). KONTROVERSIELLE,  EMOSJONELLE & SENSITIVE TEMA I SKOLEN - Lærerstrategier i møte med diskriminerende holdninger og ekstreme ytringer i klasserommet.

Sist endret: 25.05.2023 23:05