Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen jobber med å utforske samfunnsfagdidaktiske og utdanningssosiologiske problemstillinger. Vi er særlig opptatt av samfunnsfagets formål og rolle i skole og barnehage, opplæring til demokrati, studier av mangfold, rasisme og utenforskap og menneskerettsopplæring. Flere av prosjektene vi arbeider med har en praksisnær tilnærming. Vi samarbeider tett med aktører innenfor praksisfeltet om forskning og utviklingsprosjekter. Vi har også studenter som gjennom tilknytning til forskningsgruppen deltar i ulike forskningsprosjekter. Gruppen har kontakt med samfunnsfagdidaktiske miljøer nasjonalt og internasjonalt og er tilknyttet nasjonalt nettverk for samfunnsfaga. I tillegg deltar gruppen i internasjonale nettverk og på konferanser som NOFA, NOKSA og WERA. Gruppen har månedlige møter med forskningspresentasjoner og et to-dagers årlig seminar. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å delta i forskningsgruppen!

 

Prosjekter

 • Strukturell rasisme i Kristiansand. Forskningsprosjekt i samarbeid med Kristiansand kommune 2021-2022
 • Klasseromsforskning – samfunnsfag i praksis, ved Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg. I samarbeid med studenter og praksisfeltet, har vi samlet inn datamateriale gjennom intervjuer, observasjoner og spørreundersøkelser ved ulike ungdoms- og videregående skoler. Hensikten med studien er både å gjøre systematiske undersøkelser av samfunnsfagsundervisningen på ungdomstrinnet og i videregående skoler i regionen og å trekke studenter inn forskningsprosjekter. Studien vil gi forskningsbasert kunnskap og empirisk grunnlag for videre utviklingsarbeid, både i skolen og i lærerutdanningen.
 • SAMM-prosjektet, http://sammuia.wpengine.com/blog/ 
 • Studentaktiv læring i lærerutdanningene (STALU) (DIKU-finansiert prosjekt) https://stalu.uia.no/
 • Digital kompetanse i samfunnsfag, finansiert av ProDig
 • Deltakelse i School-In (NFR), ved Kirsten Horrigmo

Andre aktiviteter

Faglig formidling fra forskningsgruppen: 

 •  Hvor er anerkjennelsen av elevers menneskeverd og rettigheter i skolen? Et tema for lærer- og rektorutdanning. Kronikk i Khrono 07.04.21, Beate Goldschmidt-Gjerløw og Kjersti Draugedalen https://khrono.no/hvor-er-anerkjennelsen-av-elevers-menneskeverd-og-rettigheter-i-skolen-et-tema-for-laerer--og-rektorutdanning/568026?fbclid=IwAR1say7Tv_0hSgjwIE9I9auPAtAYOMNyZgPc1WHV1kPS9orq3fJEjjIjfUE
 •  Tackling sexual harassment at school using a human rights framework, 20 January 2021, Beate Goldschmidt-Gjerløw and Irene Trysnes. WERA IRN Human Rights Education 2021 Webinar Series 1 
 • Smitteskammens funksjoner, Kronikk Fædrelandsvennen, 2020, Ann Christin Eklund Nilsen, Ove Skarpenes, Tale Steen-Johnsen, May-Linda Magnussen
 • Spørsmålet «Hvor kommer du fra?» kan oppleves upassende. Hvorfor det? Kronikk Aftenposten 20.10.20, Ronald Mayora Synnes 
 • Vi må utdanne lærere som våger å undervise om seksuelle krenkelser. Kronikk, Fædrelandvennen 09.10.20, Beate Goldschmidt-Gjerløw og Irene Trysnes
 • Norske universiteter må også ta opp kampen mot rasisme, Kronikk Aftenposten 21.06.20, Ronald Mayora Synnes og Helen Karen Eriksen
 • Hvithetens tause makt. Kronikk Morgenbladet, 19.09.19, Ronald Mayora Synnes og Sandra Fylkenes
 • Hva slags verden er det vi lever i?’, Kronikk, Fedrelandsvennen 13. febr. 2019, Katja H-W Skjølberg, https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/BJQbdG/hva-slags-verden-er-det-vi-lever-i.
 • Hårete mål? Om fagfornyelsen. Kronikk Klassekampen, 08.12.2018, Irene Trysnes