Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Inger Marie Dalehefte

Instituttleder

Førsteamanuensis

 
Kontor:
32121 ( Universitetsveien 32, Kristiansand )

2002-2007                

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland. Promosjonstudium i pedagogikk. (Doktorgrad: Februar 2007). 

1995-2002

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Studium i psykologi. (Diplom: Mai 2002).

1992-1995

Ludwig Erhard Schule, Kiel. Yrkesskoleutdannelse til „Kauffrau im Groß- und Außenhandel“. (Vitnemål, Jan. 1995). Praksis i bedriften Dental-Depot Paul Stolzenburg, Kiel. 

1990-1992

Universitetet i Oslo. Tyskstudium. („Tysk Grunnfag“: Juni 1991). Christian-Albrechts-Universität, Kiel. Tyskland. Germanistik-Studium. (Eksmatrikuliert: 1992)

1989-1990

Universitetet i Oslo. Universitetsforberedende studier. (Ex. Phil.: Aug. 1989; Språkvitenskap: Aug. 1990).

Arbeidserfaring

2016-     

Instituttleder, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norway.

2014-2016        

Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norway.

2007-2014        

Vitenskapelig ansatt. Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel, Tyskland.

2002-2007       

Prosjektmedarbeider som PhD Student. Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel, Tyskland.

Faglige interesser

 • Forskningsmetoder
 • Evaluasjon av pedagogiske tiltak
 • Konstruksjon av tester og spørreskjema
 • Eyetracking i forbindelse med multiple choice tester
 • Observasjon i forskning og lærerutdanning
 • Skole- og undervisningsutvikling
 • Demokrati innen pedagogikk og undervisning

Aktuelle undervisningsfag ved UiA

Vårsemesteret 2017

 • Ped 519: Vitenskapsteori og Forskningsmetoder (Master) (Emneansvarlig)

Høstsemesteret 2016

 • Ped 524: Utdanningspolitikk, systemevaluering og elevvurdering

Vårsemesteret 2016

 • Ped 519: Vitenskapsteori og Forskningsmetoder (Master) (Emneansvarlig)

Høstsemesteret 2015

 • Koordinator på bachelorstudiet i pedagogikk
 • Ped 148: Pedagogiske grunnbegreper 
 • Ped 228: Forskningsmetoder (Bachelor) (Emneansvarlig)
 • Ped 524: Utdanningspolitikk, systemevaluering og elevvurdering

Vårsemesteret 2015

 • Ped 519: Vitenskapsteori og Forskningsmetoder (Master) (Emneansvarlig)

Høstsemesteret 2014

 • Ped 228: Forskningsmetoder (Bachelor) (Emneansvarlig)
 • Ped 524: Utdanningspolitikk, systemevaluering og elevvurdering

 

Tidligere undervisningsfag ved andre institusjoner

Semester 2014

Seminar „Lernen, Unterricht zu beobachten – Aus Unterrichtsbeobachtungen lernen“ ved Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg (Institut für Psychologie).

Semester 2013/14

Seminar „Evaluation pädagogischer Maßnahmen“ ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Institut für Pädagogik). 

Semester 2013

Seminar „Lernen, Unterricht zu beobachten – Aus Unterrichtsbeobachtungen lernen“ ved Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg (Institut für Psychologie). 

Semester 2012/13 

Seminar „Forschungsmethoden und Statistik“ med innføring i SPSS for mastergradstudenter i faget pedagogikk ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Institut für Pädagogik). 

Semester 2012

Seminar „Lernen, Unterricht zu beobachten – Aus Unterrichtsbeobachtungen lernen“ ved Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg (Institut für Psychologie). 

Semester 2011/12 

Seminar „Forschungsmethoden und Statistik“ med innføring i SPSS for mastergradstudenter i faget pedagogikk ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Institut für Psychologie). 

Prosjekter

Ansatt ved Universitetet i Agder august 2014.

Fullstendig publikasjonsliste: https://drive.google.com/file/d/0B9ewlwYlRgOFSzB1UGEzWVI3MDR6NUxDVmxJUUw3LVZfRm84/view?usp=sharing

__________________________________________________________________________________________________________ 

Tidligere vitenskapelig arbeid ved Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) http://www.ipn.uni-kiel.de/en?set_language=en:

Aktuelt prosjekt

School-In. Et innovasjonsprosjekt for å utvide skolesystemets grenser for inkludering.

2010-2015

Evaluering av SINUS an Grundschulen og medarbeid i ELBE-prosjektet (Erfassung kognitiver Lernprozesse und Blickbewegungen mittels Eyetracker). 

2009-2011

Vitenskapelig medarbeider i naturvitenskapsgruppen i NEPS (National Educational Panel Study). 

2006-2009

Vitenskapelig medarbeider i en komparativ Sveits-Tyskland-videostudie vedr. fysikkundervisning på ungdomsskolenivå. 

2002-2006

Vitenskapelig medarbeider i DFG-Prosjektet „Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht – eine Videostudie“  og LUV ”Lernen aus Unterrichtsvideos”.

Før 2002 

Forskningspraktikum og studentjobb i prosjektene ”Selbstbestimmt motiviertes und interessiertes Lernen in der kaufmännischen Erstausbildung – eine Interventionsstudie“ og „Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht – eine Videostudie“ ved IPN.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dalehefte, Inger Marie; Midtsundstad, Jorunn H. (2022). Aim and Scope of the Technical Report. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Introduction. s 9 - 12.
 • Dalehefte, Inger Marie; Fjalsett, Georg Kristoffer; Kristiansen, Aslaug (2022). Raising Children to Become Democratic Citizens. Educational Initiatives for Preventing Extremism and Radicalization in Norway. The Challenge of Radicalization and Extremism. Integrating Research on Education and Citizenship in the Context of Migration. ISBN: 978-90-04-52563-4. Brill|Sense. Chapter 8. s 201 - 223.
 • Dalehefte, Inger Marie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie (2022). Reflection Cycle - from Collective Ideas to joint action. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 6. s 81 - 90.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie (2022). Reflections on Relevance and Quality in School-In. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 11. s 169 - 184.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Horrigmo, Kirsten Johansen; Sæbø, Grethe Ingebrigtsvold (2022). The Project School-In - an Overview. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 2. s 13 - 32.
 • Dalehefte, Inger Marie (2022). The Questionnaires in School-In. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 10. s 133 - 167.
 • Dalehefte, Inger Marie; Hornnes, Andrea M.O. (2022). The School-In Video Study. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 9. s 117 - 132.
 • Wolcott, Peter; Schaffer, Connie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Lazareva, Aleksandra; Dalehefte, Inger Marie (2021). Steps in conceptualizing assessment culture – progress and challenges developing a survey. Assessment theory, policy, and practice in higher education - Integrating feedback into student learning. ISBN: 978-3-8309-4478-2. Waxmann Verlag. Kapittel 8. s 123 - 136.
 • Dalehefte, Inger Marie (2020). Et skritt i riktig retning – fremdeles en vei å gå. En instituttleders perspektiv på førstelektor- og dosentprosjektet ved Universitetet i Agder. Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 14. s 271 - 277.
 • Janik, Tomas; Dalehefte, Inger Marie; Zehetmeier, Stefan (2019). Introduction: On Research-based Teacher Education. Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education. ISBN: 978-3-8309-4029-6. Waxmann Verlag. Chapter 1. s 7 - 16.
 • Dalehefte, Inger Marie; Midtsundstad, Jorunn H. (2019). Linking School’s Local Context to Instruction: An Important Characteristic of the In-Service Teacher Professionalisation in School-In. Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education. ISBN: 978-3-8309-4029-6. Waxmann Verlag. Chapter 5. s 77 - 88.
 • Canrinus, Esther Tamara; Dalehefte, Inger Marie; Myhre, Sunniva (2019). VET teachers’ beliefs on collaboration, identity, and status and their relationship with professional development. Pedagogische Studiën. ISSN: 0165-0645. 96 (6). s 463 - 480.
 • Dalehefte, Inger Marie; Rieck, Karen; Wendt, Heike; Kasper, Daniel; Köller, Olaf; Bos, Wilfried (2015). Mathematische Kompetenzen von Lernenden aus SINUS-Grundschulen im Vergleich zu TIMSS 2011. 10 Jahre international vergleichende Schulleistungsforschung in der Grundschule. Vertiefende Analysen zu IGLU und TIMSS 2001 bis 2011. ISBN: 978-3-8309-3333-5. Waxmann Verlag. Kapittel IX. s 185 - 200.
 • Rieck, Karen; Dalehefte, Inger Marie; Wendt, Heike; Kasper, Daniel (2015). Wie schneidet das Unterrichtsentwicklungsprogramm SINUS an Grundschulen im Vergleich zu TIMSS 2011 ab? Evaluation der naturwissenschaftsbezogenen Daten. Zeitschrift für Grundschulforschung (ZfG). ISSN: 1865-3553. 8 (1). s 39 - 52.
 • Dalehefte, Inger Marie; Wendt, Heike; Köller, Olaf; Wagner, Helene; Pietsch, Marcus; Döring, Brigitte; Fischer, Claudia; Bos, Wilfried (2014). Bilanz von neun Jahren SINUS an Grundschulen in Deutschland. Evaluation der mathematikbezogenen Daten im Rahmen der TIMSS 2011. Zeitschrift für Pädagogik. ISSN: 0044-3247. 60 (2). s 245 - 263.
 • Thoma, Gun-Brit; Dalehefte, Inger Marie; Köller, Olaf (2014). Entwicklung und Validierung eines Multiple-Choice-Tests zur Erfassung von Wissen über das menschliche Gehirn und Nervensystem. Psychologie in Erziehung und Unterricht. ISSN: 0342-183X. 61 (3). s 231 - 236. doi:10.2378/peu2014.art18d.
 • Dalehefte, Inger Marie; Rieck, Karen (2014). How do German primary School Teachers prepare students for science standards? Finding from a video study of the Professional Development Program SINUS for Primary School. Form@re - Open Journal Per La Formatione In Rete. ISSN: 1825-7321. 14 (2). s 7 - 20. doi:10.13128/formare-15123.
 • Fischer, Claudia; Rieck, Karen; Döring, Brigitte; Dalehefte, Inger Marie; Trepke, Franziska (2014). SINUS in Grundschulen: Eine kurze Bilanz nach neun Jahren. Unterrichtswissenschaft – Zeitschrift für Lernforschung. ISSN: 0340-4099. 42 (1). s 87 - 91.
 • Lindner, Marlit Annalena; Eitel, Alexander; Thoma, Gun-Brit; Dalehefte, Inger Marie; Ihme, Jan-Marten; Köller, Olaf (2014). Tracking the Decicion-Making Process in Multiple Choice Assessment: Evidence from Eye Movements. Applied Cognitive Psychology. ISSN: 0888-4080. 28 (5). s 738 - 752. doi:10.1002/acp.3060.
 • Hahn, Inga; Schöps, Katrin; Rönnebeck, Silke; Martensen, Maike; Hansen, Sabine; Saß, Steffani; Dalehefte, Inger Marie; Prenzel, Manfred (2013). Assessing scientific literacy over the lifespan - A description of the NEPS science framework and the test development. Journal for Educational Research Online. ISSN: 1866-6671. 5 (2). s 110 - 138.
 • Fischer, Claudia; Kobarg, Marieke; Dalehefte, Inger Marie; Trepke, Franziska (2013). Ein Unterrichtsprogramm wissenschaftlich begleiten. Anlage und Hintergründe des Forschungsdesigns. Psychologie in Erziehung und Unterricht. ISSN: 0342-183X. 60 (1). s 26 - 31. doi:10.2378/peu2013.art02d.
 • Kobarg, Mareike; Dalehefte, Inger Marie; Menk, Marleen (2012). Der Einsatz systematischer Videoanalysen zur Untersuchung der Wirksamkeit des Unterrichtsentwicklungsprogramms SINUS an Grundschulen. Lehrerprofessionalisierung wissenschaftlich begleiten - Strategien und Methoden. ISBN: 978-3830927686. Waxmann Verlag. II Maßnahmen zur Lehrerprofessionalisierung in Netzwerken. s 181 - 194.
 • Dalehefte, Inger Marie; Kobarg, Mareike (2012). Einführung in die Grundlagen systematischer Videoanalysen in der empirischen Bildungsforschung. Mixed Methods in der empirischen Bildungsforschung. ISBN: 978-3-8309-2485-2. Waxmann Verlag. Teil I. Grundlagen. s 15 - 26.
 • Dalehefte, Inger Marie; Seidel, Tina; Prenzel, Manfred (2012). Reflecting on Learning from Errors in School Instruction - Findings and Suggestions from a Swiss-German Video Study. Human Fallibility. The Ambiguity of Errors for Work and Learning. ISBN: 978-90-481-3940-8. Springer Science+Business Media B.V.. Chapter 12. s 197 - 214.
 • Fischer, Claudia; Kobarg, Mareike; Dalehefte, Inger Marie; Trepke, Franziska (2012). Wirkungen von Maßnahmen zur Lehrerprofessionalisierung feststellen - Unterrichtsentwicklung im Program SINUS an Grundschulen mit verschiedenen Instrumenten und Methoden erheben. Mixed Methods in der empirischen Bildungsforschung. ISBN: 978-3-8309-2485-2. Waxmann Verlag. Teil IV. Empirische Lehrerbildungsforschung. s 195 - 208.
 • Kobarg, Mareike; Thoma, Gun-Brit; Dalehefte, Inger Marie; Seidel, Tina; Prenzel, Manfred (2011). Lernwirksame Unterrichtsbedingungen in der Unterrichtsplanung berücksichtigen.. Jahrbuch Allgemeine Didaktik 2011. Thementeil: Entwicklung und Weiterentwicklung allgemeindidaktischer Modelle der Unterrichtsplanung. ISBN: 978-3834009449. Schneider Verlag Hohengehren GmbH. Thementeil. s 46 - 58.
 • Dalehefte, Inger Marie; Rimmele, Rolf; Prenzel, Manfred; Seidel, Tina; Labudde, Peter; Herweg, Constanze (2009). Observing instruction "next-door". A Video Study about Science Teaching and Learning in Germany and Switzerland. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. ISBN: 978-3-8309-2208-7. Waxmann Verlag. Chapter 5. s 83 - 102.
 • Seidel, Tina; Prenzel, Manfred; Schwindt, Katharina; Rimmele, Rolf; Kobarg, Mareike; Dalehefte, Inger Marie (2009). The link between teaching and learning - Investigating effects of physics teaching on student learning in the context of the IPN Video Study. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. ISBN: 978-3-8309-2208-7. Waxmann Verlag. Chapter 9. s 161 - 180.
 • Dalehefte, Inger Marie; Midtsundstad, Jorunn H. (2022). A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. s 189.
 • Janik, Tomas; Dalehefte, Inger Marie; Zehetmeier, Stefan (2019). Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education. ISBN: 978-3-8309-4029-6. Waxmann Verlag. s 186.
 • Kobarg, Mareike; Fischer, Claudia; Dalehefte, Inger Marie; Trepke, Franziska; Menk, Marleen (2012). Lehrerprofessionalisierung wissenschaftlich begleiten - Strategien und Methoden. ISBN: 978-3830927686. Waxmann Verlag. s 198.
 • Dalehefte, Inger Marie; Kobarg, Mareike (2013). Aus Unterrichtsbeobachtungen lernen. Handreichung im Rahmen des Programms SINUS an Grundschulen. ISBN: 978-3-89088-224-6. IPN. s 17.
 • Dalehefte, Inger Marie; Ask, Anne Merete Selvik; Bachke, Carl Christian (2023). Hva slags dokumentasjon legges ved i opprykkssøknader til dosent og førstelektor? Hvilke kompetanser representerer søknadene? Foreløpige funn..
 • Dalehefte, Inger Marie; Ask, Anne Merete Selvik; Bachke, Carl Christian (2022). Hva kjennetegner karriereveien til dosent? Foreløpige funn fra pågående forskning om dosenter og førstelektorer.
 • Dalehefte, Inger Marie (2022). The Norwegian Education System.
 • Dalehefte, Inger Marie; Fjalsett, Georg Kristoffer; Kristiansen, Aslaug (2022). Raising Children to Become Democratic Citizens: Educational Initiatives for Preventing Extremism and Radicalization in Norway.
 • Dalehefte, Inger Marie; Midtsundstad, Jorunn H. (2022). Å forske sammen. Erfaringer fra prosjektet School-In.
 • Denfeld, Annette-Pascale; Canrinus, Esther Tamara; Dalehefte, Inger Marie (2022). Teachers encountering the Education Act: How do Norwegian teachers’ self-efficacy and job satisfaction relate to reporting cases of impaired psychosocial environment?.
 • Kvåle, Gunhild; Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie (2022). Colletts kafe podkast: Å forske på skuleutvikling - School-In.

Sist endret: 28.12.2022 20:12