0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
 • Professor i religionspedagogikk, 2011. Dr. art. (systematisk teologi; religionspedagogikk) fra Teologisk  fakultet, UiO, 2004.
 • Medl. redaksjonsgruppa for tidsskriftet Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education, se http://www.kau.se/nordidactica
 • Leder av Norsk Religionspedagogisk Forskerforum (NoReFo) 2011-2014.
 • Medlem av International Seminar on Religious Education and Values (ISREV) fra 1990, styremedlem 2004-2012.
 • Forskningsfelt: Empirisk religionspedagogikk: Skole- og klasseromsstudier, høytidskultur i skolen, elevtekster. Skolefaghistorie. Evalueringsforskning på Trosopplæringsreformen i Den norske kirke. Livstolkningsstudier.
 • Har publisert innføringstekster i religions- og livssynsdidaktikk med vekt på kontekstualitet. Har skrevet et par titalls tidsskriftsartikler og bokkapitler på norsk og engelsk innenfor forskningsfeltene.  
 • Publikasjoner, se lenke til ekstern nettside: Cristin.
 • Et utvalg tekster:* Haakedal, E. 2012. Voices and perspectives in Norwegian pupils' work on religions and world views. A diachronic study applying sociocultural learning theory. In: British Journal of Religious Education 34, (2), pp. 139-154. * Haakedal, E. 2010. Arbeidsbøkenes teologi. Endringer i elevarbeider i religionsundervisningen 1955-2009. I: Repstad, P. (red.) Norsk bruksteologi i endring. Tendenser gjennom det 20. århundre (s. 70-113) Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. * Haakedal, E. 2007. Does public religious education imply 'symbolic violence'? In search of a political theory of religious education. I: Astley, J., Robbins, M., and Francis, L. (Eds.) Peace or Violence: The Ends of Religious Education? (pp. 131-150) Cardiff: University of Walses Press.     

 

Faglige interesser

Faglige interesser

 • Religiøst og livssynsmessig mangfold. Spiritualitet, alder og generasjon.
 • Samfunnsvitenskapelige og religionsvitenskapelige tilnærminger og metoder.
 • Elevers arbeid med religionenes fortellinger. Skolefaghistorie.
 • Aksjonsforskning og praksisfellesskap.

Undervisningsfag

 • Religioner og livssyn
 • Menneske, religion og samfunn

Veiledning av oppgaver på ulike nivåer innen religionssosiologi, religionspsykologi og religionspedagogikk / religions- og livssynsdidaktikk

Prosjekter

 • Medlem av forskergruppe ledet fra KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning) 2011-2014: Evalueringsforskning om Trosopplæringsreformen i Den norske kirke, se www.kifo.no.
 • Medlem av forskergruppa MULL (Multimodalitet, leseopplæring og læremidler), ledet fra UiAs Inst. for nordisk og mediefag, 2007-2010. 
 • Leder av UiA-forskergruppa Religion, barnehage og skole.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haakedal Elisabet Action research and development work in religion and world view education – comparing communities of practice and cooperative networks (2015). Nordidactica . ISSN 2000-9879. 5 (2), s 47 - 72
 • Haakedal Elisabet Erfaring, livstolkningsprosesser og dialogmuligheter. En kristens møte med undervisning og meditasjon i zenbuddhistisk mindfulness (2015).
 • Haakedal Elisabet Maps, Stories and Notions of Holiness in Identity Formation: Norwegian pupils' religious education workbooks over fifty years (2015).
 • Haakedal Elisabet Oppmerksom tilstedeværelse i stille rom. Multimodal kommunikasjon i ei flerkulturell mindfulnessgruppe (2015).
 • Haakedal Elisabet Spiritual nurture for each and every member aged 0-18 years: Two children's voices from the Religious Education reform of the Church of Norway in the second decade of the 21st century (2015).
 • Haakedal Elisabet Good RE? Enthusiastic Workbook texts and Pleasant Memories of a Youngster: A Nordic Perspective (2013).
 • Haakedal Elisabet Sangtekster, lærerstrategier og kulturelt minnearbeid. Spor i KRL-arbeidsbøker av møter mellom lærer, elever og religiøse og etiske sanger (2013).
 • Haakedal Elisabet To Sing or not to Sing. Contextual Encounters with Religious and Ethical Songs in the Norwegian Primary School from 1987 to 2009 (2013).
 • Haakedal Elisabet Voices and perspectives in Norwegian pupils' work on religions and world views: a diachronic study applying sociocultural learning theory (2012). British Journal of Religious Education . ISSN 0141-6200. 34 (2), s 139 - 154 doi: 10.1080/01416200.2011.628190
 • Haakedal Elisabet Images of God and life attitudes in religious education workbooks. Interpreting some examples of "theologizing" among Norwegian pupils in a changing school context (2011).
 • Haakedal Elisabet Rammefortellinger og anvendt fortellingsdidaktikk. Barns møter med fortellinger om(kring) Jesu fødsel (2011).
 • Haakedal Elisabet Arbeidsbøkenes teologi. Endringer i elevarbeider i religionsundervisningen 1955-2009 (2010).
 • Haakedal Elisabet Hva er en disippel? Multimodalitet i elevarbeidsbøker (2010).
 • Haakedal Elisabet Klartekst og skjult tekst i en barneskoles høytidskultur. Regissering, framføring og resepsjon av utvalgte høytidsarrangement (2010).
 • Haakedal Elisabet Norwegian Religious Education Workbooks after World War II: Exploring Teachers' Workbook Constructions by Interpreting Traces of Textbooks and National Curricula (2010). Scandinavian Journal of Educational Research . ISSN 0031-3831. 54 (1), s 61 - 81 doi: 10.1080/00313830903488478
 • Haakedal Elisabet Tidsbilder fra skolens religionsundervisning: 9- og 10-åringers arbeid med bibelfortellingers verdi- og moralformidling (2010).
 • Haakedal Elisabet School festivals, collective remembering and social cohesion: A case study of changes in Norwegian school culture (2009). Journal of Religious Education . ISSN 1442-018X. 57 (3), s 46 - 55
 • Haakedal Elisabet Elevarbeidsboka gjennom femti år (2008).
 • Haakedal Elisabet Lived Religion in Norwegian Pupils' Religious Education Workbooks (2008).
 • Haakedal Elisabet Does public religious education imply 'symbolic violence'? In search of a political theory of religious education (2007).
 • Haakedal Elisabet Situated practice among RE teachers. A discussion of school rituals, cultural contexts and professional ethics (2007).
 • Haakedal Elisabet Philosophies of life and painful experiences a comparative insight based on writings of John M. Hull and Julian of Norwich (2006). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 60 (1), s 42 - 61
 • Haakedal Elisabet Religionslærer i grunnskolen - sørlandske rolletolkninger? (2002).
 • Haakedal Elisabet Contextual Teaching and Learning in Religious Education. A Discussion of Practices and Reflections of an Eastern and a Western Norwegian Primary School Teacher (2001).
 • Haakedal Elisabet From Lutheran Catechism to World Religions and Humanism: Dilemmas and Middle Ways through the Story of Norwegian Religious Education (2001). British Journal of Religious Education . ISSN 0141-6200. s 88 - 97
 • Haakedal Elisabet Religionspedagogikkens tverrfaglighet: tilbakeblikk, status og muligheter (1995).
 • Afdal, Geir Haakedal, Elisabet Haakedal, Elisabet Leganger-Krogstad, Heid (1997). Tro, livstolkning og tradisjon. Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. ISBN 82-518-3274-8. 378 s.
 • Afdal, Geir Haakedal, Elisabet Leganger-Krogstad, Heid (1997). Tro, livstolkning og tradisjon : innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. ISBN 8251832748. 378 s.
 • Haakedal Elisabet Jesu lignelser i elevarbeider og lærebøker, 20 år etter KRL (2017).
 • Haakedal Elisabet Action research and development work in religion and world view education – comparing communities of practice and cooperative networks (2015). Nordidactica . ISSN 2000-9879. 5 (2), s 47 - 72
 • Haakedal Elisabet Spiritual nurture for each and every member aged 0-18 years: Two children's voices from the Religious Education reform of the Church of Norway in the second decade of the 21st century (2015).
 • Haakedal Elisabet Erfaring, livstolkningsprosesser og dialogmuligheter. En kristens møte med undervisning og meditasjon i zenbuddhistisk mindfulness (2015).
 • Haakedal Elisabet Oppmerksom tilstedeværelse i stille rom. Multimodal kommunikasjon i ei flerkulturell mindfulnessgruppe (2015).
 • Botvar Pål Ketil, Brottveit Ånund, Hoel Nina Birgette Petersen, Haakedal Elisabet, Schmidt Ulla, Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling? Trosopplæring som samarbeidsform i menighetene (2015).
 • Haakedal Elisabet Maps, Stories and Notions of Holiness in Identity Formation: Norwegian pupils' religious education workbooks over fifty years (2015).
 • Aagedal Olaf, Haakedal Elisabet, Kinserdal Frode, Profesjonalisering og frivillighet. Trosopplæringsreformen og samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene (2014).
 • Haakedal Elisabet 'Proximity of practices' in Norwegian and British religious education research: A comparative study of four cases of teacher education based research and developmental work (2013).
 • Haakedal Elisabet Spiritual nurture for 0-18 year olds: A comparison of the practical and written levels of two local plans for Christian education in the Church of Norway (2013).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail