Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Eirik Sørbø

Førsteamanuensis

Prosjektutvikler i CreaTeME og prosjektleder i studX

 
Kontor:
K2-007 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Sørbø fullførte nylig sin doktoravhandling med tittelen "Utvikling av praksis og tilnærminger til elektronisk populærmusikkutdanning," der han fokuserte på hvordan kontinental pedagogisk teori, spesielt representert ved teoriene til Gert Biesta, kan informere elektronisk populærmusikkutdanning når det gjelder hva og hvordan vi underviser.

Han er for øyeblikket prosjektutvikler og leder for arbeidspakken i CreaTeME (Senter for fremragende bruk av teknologi i musikkutdanning) og prosjektleder for studX (et prosjekt om studentaktiv læring og studentekspertise i musikkutdanning). Hans interesser fokuserer hovedsakelig på hvordan musikkutdanning kan tilpasse seg teknologiske utviklinger på måter som fremmer originalitet og medborgerskap.

Forskning

Sørbø er for øyeblikket prosjektutvikler og leder for arbeidspakken i CreaTeME (Senter for fremragende bruk av teknologi i musikkutdanning) og prosjektleder for studX (et prosjekt om studentaktiv læring og studentekspertise i musikkutdanning). Hans interesser fokuserer hovedsakelig på hvordan musikkutdanning kan tilpasse seg teknologiske utviklinger på måter som fremmer originalitet og medborgerskap

Vitenskapelige publikasjoner

  • Sørbø, Eirik (2020). Balancing Educational Purposes Within Higher Electronic Music Education – A Biestaian Perspective. Music Technology in Education – Channeling and Challenging Perspectives. ISBN: 9788202652258. Cappelen Damm Akademisk.
  • Røshol, Andreas Waaler; Sørbø, Eirik (2020). Making Music, Finishing Music – An Inquiry Into the Music-Making Practice of Popular Electronic Music Students in the “Laptop-Era”. Music Technology in Education – Channeling and Challenging Perspectives. ISBN: 9788202652258. Cappelen Damm Akademisk. Chapter 6. s 151 - 178.
  • Sørbø, Eirik; Røshol, Andreas Waaler (2020). Teaching Aesthetics – A Case Study of One-To-One Tuition in Popular Electronic Music in Higher Education. Music Technology in Education – Channeling and Challenging Perspectives. ISBN: 9788202652258. Cappelen Damm Akademisk. Chapter 10. s 257 - 278.
  • Sørbø, Eirik (2024). Too much student agency?.
  • Sørbø, Eirik (2023). Future Education.
  • Sørbø, Eirik (2023). Tomorrow's Creativity.
  • Sørbø, Eirik (2022). Toxic Music Theory.
  • Sørbø, Eirik (2021). Hva skal til for å lage musikk i 2021?.
  • Sørbø, Eirik (2021). Teaching music theory to popular electronic music students.

Sist endret: 5.10.2023 12:10