Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Aktivering av studentekspertise i elektronisk musikkutdanning (STUDX)

Om prosjektet

Teknologisk utvikling kombinert med nye, uformelle læringsformer blant elektroniske musikkstudenter skaper behov for en dynamisk, formell pedagogikk som stadig fornyer seg. Dette prosjektet skal utvikle, gjennomføre og evaluere undervisningsmetoder hvor studentene som aktive skapere og deltakere står sentralt, med mål om bedre samspill mellom pedagogisk, faglig og digital kompetanse ved undervisning i teknologirike omgivelser. Prosjektet har som hovedmål å øke eierskap, engasjement og kritisk refleksjon hos studentene. Vi vil oppnå dette ved systematisk å øke studentaktiviteten gjennom fire definerte faser, som gjennomføres i tre eksisterende emner fordelt på de tre årene i bachelorprogrammet.

De fire fasene er

  1. behovsanalyse,
  2. fastsettelse av felles og individuelt faginnhold,
  3. gjennomføring av felles og individuelt faginnhold, og
  4. studentaktiv vurdering.

Prosjektet har tre delmål fordelt på de fire fasene:

  • DM1 (Fase 1 og 2): Øke studentenes engasjement og eierskap til faginnholdet gjennom blant annet aktiv deltakelse i fastsettelse av et felles og et individuelt faginnhold.
  • DM2 (Fase 3): Øke studentenes engasjement og eierskap til læringsaktivitetene gjennom blant annet å utnytte studentenes spisskompetanse i undervisningen og gjennom nysgjerrige og deltakende lærere.
  • DM3 (Fase 4): Øke studentenes engasjement og eierskap til vurderingen gjennom studentaktiv vurdering, blant annet gjennom at studentenes vurdering av medstudenter til slutt blir vurdert av faglærer.

Prosjektet vil føre til tre typer resultater:

  1. Praksisnær-og relevante emner med høy studentinvolvering, som ivaretar mangfold og tilrettelegger for kritisk refleksjon,
  2. Digitale løsninger for gjennomføring av vurdering av studentenes vurdering av medstudenter, og
  3. Utvikling av didaktikk for elektroniske musikkstudenter som er overførbar til andre utdanningsinstitusjoner-og nivåer.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

4. God utdanning

Finansiering

Tildelt: kr 1.918.112
Midlene er mottatt fra:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Prosjektperiode 2022 - 2025

Kontaktperson

Partnere i prosjektet

 

Forskningsgruppe