0
Hopp til hovedinnhold

David Lansing Cameron

Professor

 
Kontor:
E2318 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Se publikasjonsliste under (Cristin)

Prosjekter

Utvalgte prosjekter

• SUPPE: Spesialpedagogisk utdanning og praksis. Profesjoner i endring. (2014-2016), finansiert av Avd. for Lærerutdanning, UiA

• Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen (2013-2015). Samarbeidspartnere: Kristiansand kommune; Sørlandets sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (A-BUP); Foreldreutvalget for barnehage (FUB) Foreldreutvalget for grunnskole (FUG)

• To skoler under samme tak (2011- 2014). Prosjektet har fokus på skoler i Bosnia-Hercegovina som, innenfor en og samme skolebygning, gir separate skoletilbud til kroater og bosniere. 

• Kunnskapsstatus om PP-tjenestens arbeid med barnehagen (2010-2011), finansiert av Kunnskapsdepartementet

• Samarbeid for barnets helhetlige utbytte: Barnehagebarn med nedsattfunksjonsevne (2008-2010), finansiert av Norges Forskningsråds PraksisFoU program

Vitenskapelige publikasjoner

 • Cameron David Lansing Barriers to parental empowerment in the context of multidisciplinary collaboration on behalf of preschool children with disabilities : (2018). Scandinavian Journal of Disability Research . ISSN 1501-7419. 20 (1), s 277 - 285 doi: 10.16993/sjdr.65
 • Matre Marianne Engen, Cameron David Lansing, Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning (2018). Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge . ISSN 1504-9922. 12 (4), s - doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.6379
 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Kommunikasjonsutfordringer i tverretatlig samarbeid om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen (2018).
 • Cameron David Lansing, Kovac Velibor Bobo, Parents and preschool workers’ perceptions of competence, collaboration, and strategies for addressing bullying in early childhood (2017). Child Care in Practice . ISSN 1357-5279. 23 (2), s 126 - 140 doi: 10.1080/13575279.2016.1259156
 • Cameron David Lansing Teacher preparation for inclusion in Norway: a study of beliefs, skills, and intended practices (2017). International Journal of Inclusive Education . ISSN 1360-3116. 21 (10), s 1028 - 1044 doi: 10.1080/13603116.2017.1326177
 • Kovac Velibor Bobo, Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Jortveit Maryann, “Bridging old relations”: the (de)construction of ethnic identity in the educational context of Bosnia and Herzegovina from the teachers' point of view (2017). Journal of Language, Identity & Education . ISSN 1534-8458. 16 (1), s 32 - 44 doi: 10.1080/15348458.2016.1260456
 • Cameron David Lansing, Kovac Velibor Bobo, An examination of parents’ and preschool workers’ perspectives on bullying in preschool (2016). Early Child Development and Care . ISSN 0300-4430. 186 (12), s 1961 - 1971 doi: 10.1080/03004430.2016.1138290
 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Profesjon i endring. Spesialpedagogens plass i skole og annet samfunnsliv (2016).
 • Kovac Velibor Bobo, Cameron David Lansing, Høigaard Rune, The extended Theory of Planned Behaviour and college grades: the role of cognition and past behaviour in the prediction of students’ academic intentions and achievements (2016). Educational Psychology . ISSN 0144-3410. 36 (4), s 792 - 811 doi: 10.1080/01443410.2014.923557
 • Cameron David Lansing Too much or not enough? An examination of special education provision and school district leaders’ perceptions of current needs and common approaches (2016). British Journal of Special Education . ISSN 0952-3383. 43 (1), s 22 - 38 doi: 10.1111/1467-8578.12121
 • Cameron David Lansing, Thygesen Ragnar, Approaching the problem of transition in special education (2015).
 • Cameron David Lansing Collaboration on behalf of children with extensive support needs: Implications for the transition to primary school (2015).
 • Cameron David Lansing, Tveit Anne Dorthe, Considerations on the evolving role and practice of the special educator in Norway (2015).
 • Thygesen Ragnar, Cameron David Lansing, Transitions in special education and related contexts: A brief overview of the research (2015).
 • Cameron David Lansing An examination of teacher–student interactions in inclusive classrooms: teacher interviews and classroom observations (2014). Journal of Research in Special Educational Needs . ISSN 1471-3802. 14 (4), s 264 - 273 doi: 10.1111/1471-3802.12021
 • Cameron David Lansing, Tveit Anne Dorthe, Midtsundstad Jorunn H., Nilsen Ann Christin Eklund, Jensen Hanne Cecilie, An examination of the role and responsibilities of kindergarten in multidisciplinary collaboration on behalf of children with severe disabilities (2014). Journal of Research in Childhood Education . ISSN 0256-8543. 28 (3), s 344 - 357 doi: 10.1080/02568543.2014.912996
 • Cameron David Lansing, Ruud Kirsten, Temte Arlene, Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn : en undersøkelse av programmet "Fra fødsel til småbarn: 0-3 år" (2014). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 79 (2), s 17 - 25
 • Cameron David Lansing, Jortveit Maryann, Do different routes to becoming a special educator produce different understandings of the profession and its core concepts? (2014). European Journal of Special Needs Education . ISSN 0885-6257. 29 (4), s 559 - 570 doi: 10.1080/08856257.2014.933544
 • Cameron David Lansing, Lindqvist Gunilla, School district administrators perspectives on the professional activities and influence of special educators in Norway and Sweden (2013). International Journal of Inclusive Education . ISSN 1360-3116. 18 (7), s 669 - 685 doi: 10.1080/13603116.2013.803609
 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Kovac Velibor Bobo, “Two Schools under one Roof” in Bosnia and Herzegovina: Exploring the Challenges of Group Identity and deliberative Values among Bosniak and Croat Students (2014). International Journal of Educational Research . ISSN 0883-0355. 66 s 103 - 112 doi: 10.1016/j.ijer.2014.03.004
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan G., General education teachers' goals and expectations for their included students with mild and severe disabilities (2013). Education and Training in Autism and Developmental Disabilities . ISSN 2154-1647. 48 (1), s 18 - 30
 • Cameron David Lansing, Tveit Anne Dorthe, Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen (2013). Tidsskriftet FoU i praksis . ISSN 1504-6893. 7 (1), s 9 - 26
 • Werler Tobias Christoph, Cameron David Lansing, Birkeland Nils Rune, A world in transition: Some consequences for education (2012).
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan, Tankersley Melody, An analysis of the different patterns of 1:1 interactions between educational professionals and their students with varying abilities in inclusive classrooms (2011). International Journal of Inclusive Education . ISSN 1360-3116. 16 (12), s 1335 - 1354 doi: 10.1080/13603116.2011.580459
 • Werler Tobias Christoph, Cameron David Lansing, Special education and general didactics: From progressive education to accountability (2012).
 • Cameron David Lansing Special education, inclusion and the intersection of health and education (2012).
 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn (2012). Nordic Studies in Education . ISSN 1891-5914. 3-4 (32), s 321 - 332
 • Cameron David Lansing, Werler Tobias Christoph, Birkeland Nils Rune, When education meets the care paradigm (2012).
 • Tveit Anne Dorthe, Kovac Velibor Bobo, Cameron David Lansing, “Ja takk, begge deler” PPTs individ- og systemrettede arbeid i barnehagen (2012). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 77 (4), s 43 - 56
 • Thygesen Ragnar, Briseid Lars Gunnar, Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Kovac Velibor Bobo, Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole? (2011). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (2), s 104 - 114
 • Cameron David Lansing, Nilholm Claes, Persson Bengt, School district administrators’ perspectives on special education policy and practice in Norway and Sweden (2011). Scandinavian Journal of Disability Research . ISSN 1501-7419. iFirst s 1 - 20 doi: 10.1080/15017419.2011.558241
 • Cook Bryan, Cameron David Lansing, Inclusive Teachers' Concern and Rejection Toward Their Students Investigating the Validity of Ratings and Comparing Student Groups (2010). Remedial and special education . ISSN 0741-9325. 31 (2), s 67 - 76 doi: 10.1177/0741932508324402
 • Cameron David Lansing, Tveit Anne Dorthe, Individual Plans to Support Collaboration for Children with Special Needs in Kindergarten (2009).
 • Cook Bryan, Cameron David Lansing, Inclusive Teachers' Concern and Rejection Toward Their Students: Investigating the Validity of Ratings and Comparing Student Groups (2008). Remedial and special education . ISSN 0741-9325. Prepublished October (doi:10.1177/07419325), s 10 -
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan, Attitudes of preservice teachers enrolled in an infusion preparation program regarding planning and accommodations for included students with mental retardation (2007). Education and training in mental retardation and developmental disabilities . ISSN 1079-3917. 42 (3), s 10 -
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan, Tankersley Melody, Inclusive teachers' attitudinal ratings of their students with disabilities (2007). The Journal of special education . ISSN 0022-4669. 40 (4), s 230 - 238
 • Cameron David Lansing, Cook B.G., Students with high incidence disabilities (2005).
 • Cameron, David Lansing Thygesen, Ragnar (2015). Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3117-1. 299 s.
 • Werler, Tobias Christoph Cameron, David Lansing Birkeland, Nils Rune (2012). When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Verlag. ISBN 9783830926887. 150 s.
 • Genova, Teodora Cameron, David Lansing (2010). A Decade of Roma Inclusion in Bulgarian Society: Its Echo in the Educational Prospects for the Roma Minority. ISBN 9783639264302. 60 s.
 • Matre Marianne Engen, Cameron David Lansing, Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning (2018). Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge . ISSN 1504-9922. 12 (4), s - doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.6379
 • Cameron David Lansing Barriers to parental empowerment in the context of multidisciplinary collaboration on behalf of preschool children with disabilities : (2018). Scandinavian Journal of Disability Research . ISSN 1501-7419. 20 (1), s 277 - 285 doi: 10.16993/sjdr.65
 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Kommunikasjonsutfordringer i tverretatlig samarbeid om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen (2018).
 • Cameron David Lansing Komparativ forskning på spesialundervisning i Norge og Sverige – Erfaringer så langt (2017).
 • Cameron David Lansing Teacher preparation for inclusion in Norway: a study of beliefs, skills, and intended practices (2017). International Journal of Inclusive Education . ISSN 1360-3116. 21 (10), s 1028 - 1044 doi: 10.1080/13603116.2017.1326177
 • Cameron David Lansing, Tveit Anne Dorthe, Jortveit Maryann, Nilholm Claes, Lindqvist Gunilla, A Comparative Investigation of Special Educator Preparation in Norway and Sweden (2017).
 • Cameron David Lansing, Kovac Velibor Bobo, Parents and preschool workers’ perceptions of competence, collaboration, and strategies for addressing bullying in early childhood (2017). Child Care in Practice . ISSN 1357-5279. 23 (2), s 126 - 140 doi: 10.1080/13575279.2016.1259156
 • Kovac Velibor Bobo, Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Jortveit Maryann, “Bridging old relations”: the (de)construction of ethnic identity in the educational context of Bosnia and Herzegovina from the teachers' point of view (2017). Journal of Language, Identity & Education . ISSN 1534-8458. 16 (1), s 32 - 44 doi: 10.1080/15348458.2016.1260456
 • Cameron David Lansing, Tveit Anne Dorthe, Jortveit Maryann, An examination of the educational experiences and current working conditions of graduates of special education training programs in Norway (2016).
 • Cameron David Lansing Norway: Bullying in kindergarten. I Inclusive Education, NERA-Newsletter 2/2016 (2016).

Sist endret: 13.11.2018 14:11

Send studiet på mail