0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Herlofsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2314 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Agder. 

 

 

Forskning

Utdanningsrett:

Leder av den tverrfaglige forskningsgruppen Utdanningsrett sammen med Marianne Bahus (rettsvitenskap). Forskningsgruppen har fokus på implementering av barns rettigheter i barnehage og skole.

Undervisning

Underviser i spesialpedagogikk på disiplin- og profesjonsutdanningen. 

Eksempler på emneansvar:

ped 153 Spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage

Ped 335 Samspill og atferdsvansker

 

Arbeidserfaring

Jeg har erfaring som spesialpedagog i grunnskolen, tilsynsfører i barnvernet og spesialpedagogisk rådgiver i Statped. 

Faglige interesser

Spesialpedagogikk

Utdanningsrett

Læringsmiljø

Tilpasset opplæring

Tverrprofesjonelt samarbeid

Jeg sitter i arbeidsgruppen til PROFUND (Profesjoner i samspill) som arrangerer tverrfaglig undervisning for 6 profesjonsstudier. 

Grunnskolelærerutdanning

2016 etablerte jeg et etter-og videreutdanningsstudie for lærere og leder i Utdanningsrett ved UiA. 

Jeg underviser i spesialpedagogikk og har flere års erfaring med undervisning på grunnskolelærerutdanningen.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2021). Tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning - i samspill mellom ordinær opplæring, intensiv opplæring og spesialundervisning. Tidlig innsats. ISBN: 978-82-02-69885-0. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 111 - 139.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede. Spesialpedagogikk. ISBN: 9788202592059. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 218 - 250.
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. ISBN: 9788215026671. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 138 - 158.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Chapter 3. s 35 - 62.
 • Welstad, Trond-Erik; Herlofsen, Camilla (2012). Konfliktråd i skolen. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel. s 727 - 735.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education. ISSN: 0827-3383. 27 (2). s 136 - 147.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel 14. s 229 - 255.
 • Herlofsen, Camilla; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill - Profund.
 • Herlofsen, Camilla (2021). Paneldeltaker «Hvordan samarbeide og være gode lagspillere rundt barnet».
 • Herlofsen, Camilla (2020). KS bekymret for at mange vil velge hjemmeskole etter skoleåpning.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2019). The Child’s Best Interest in Legal-Pedagogical Dilemmas.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). Profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law.
 • Herlofsen, Camilla (2018). Spesialundervisning som virker (Paneldeltaker).

Sist endret: 9.09.2021 14:09