Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Herlofsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2314 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Agder. I sin forskning har hun særlig vært opptatt av 1) tilpasset opplæring og spesialundervisning 2) utdanningsrett 3) tverrprofesjonelt samarbeid. 

Leder forskningsgruppen Utdanningsrett sammen med Professor Marianne Klungland Bahus (Institutt for rettsvitenskap)

Leder for et NFR-finansiert forskningsprosjekt om Pedagogisk psykologisk tjeneste SpedAims ProCip i Senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - SpedAims. 

Medlem av arbeidsgruppen til Profund - profesjoner i samspill - som er et tverrfaglig samarbeid mellom profesjonsutdanningene sykepleie, sosionom, vernepleie, barnevern, lærer og barnehagelærer.

Underviser i spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå både på profesjons- og disiplinutdanningene.

 

Forskning

Utdanningsrett:

Leder av den tverrfaglige forskningsgruppen Utdanningsrett sammen med Marianne Bahus (rettsvitenskap). Forskningsgruppen har fokus på implementering av barns rettigheter i barnehage og skole.

Undervisning

Underviser i spesialpedagogikk på disiplin- og profesjonsutdanningen. 

Eksempler på emneansvar:

ped 153 Spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage

Ped 335 Samspill og atferdsvansker

 

Arbeidserfaring

Jeg har erfaring som spesialpedagog i grunnskolen, tilsynsfører i barnvernet og spesialpedagogisk rådgiver i Statped. 

Faglige interesser

Spesialpedagogikk

Utdanningsrett

Læringsmiljø

Tilpasset opplæring

Tverrprofesjonelt samarbeid

Jeg sitter i arbeidsgruppen til PROFUND (Profesjoner i samspill) som arrangerer tverrfaglig undervisning for 6 profesjonsstudier. 

Grunnskolelærerutdanning

2016 etablerte jeg et etter-og videreutdanningsstudie for lærere og leder i Utdanningsrett ved UiA. 

Jeg underviser i spesialpedagogikk og har flere års erfaring med undervisning på grunnskolelærerutdanningen.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 1
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2022). Tidlig innsats gjennom spesialundervisningens tiltakskjede. Tidlig innsats – i en skole for alle?. ISBN: 9788202762452. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 89 - 112.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise; Melby, Kristian Leonard; Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill Studentrefleksjoner fra deltakelse på tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (4). s 274 - 286. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-04-06.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2021). Tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning - i samspill mellom ordinær opplæring, intensiv opplæring og spesialundervisning. Tidlig innsats. ISBN: 978-82-02-69885-0. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 111 - 139.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede. Spesialpedagogikk. ISBN: 9788202592059. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 218 - 250.
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. ISBN: 9788215026671. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 138 - 158.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Chapter 3. s 35 - 62.
 • Welstad, Trond-Erik; Herlofsen, Camilla (2012). Konfliktråd i skolen. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel. s 727 - 735.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education. ISSN: 0827-3383. 27 (2). s 136 - 147.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel 14. s 229 - 255.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2023). Tidlig innsats gjennom spesialundervisningens tiltakskjede..
 • Herlofsen, Camilla (2023). Laget rundt barnet - refleksjoner rundt forslag til ny opplæringslov.
 • Herlofsen, Camilla (2023). Forslag til ny opplæringslov-utfordringer og muligheter.
 • Herlofsen, Camilla (2022). Regjeringen har et ønske om å styrke laget rundt barnet i skolen. Hvilke grunnsteiner må på plass for å få laget til å fungere?.
 • Herlofsen, Camilla (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Ask, Torunn Alise; Gundersen, Ellen Dahl; Melby, Kristian Leonard; Breistein, Arne (2022). Strengthened student motivation for interprofessional collaboration through annual seminar participation.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Ansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen, Camilla; Olsen, Kathrin (2022). PPT og tverrfaglig samarbeid - en presentasjon av et forskningsprosjekt i SpedAims. https://www.statped.no/konferanser/ppt-lederkonferansen/program/#.

Sist endret: 12.04.2023 12:04