0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Herlofsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2314 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Camilla Herlofsen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Agder. Herlofsen har doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo hvor hun også tok sin mastergrad. Hun har også to grunnfag i juss fra Universitetet i Oslo. 

Hun er opptatt av skjæringsfeltet mellom juss og pedagogikk/spesialpedagogikk og doktoravhandlingen hennes hadde tittelen: Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer.

Herlofsen har skrevet artikler på tematikken samt lagt frem egen forskning på konferanser. Hun har stilt som debattdeltaker i paneler og holder kurs. 

Sammen med førsteamanuensis og jurist Marianne Bahus leder Camilla Herlofsen forskningsgruppen "Pedagogikk og utdanningsrett i samspill"

I 2016 etablerte Herlofsen et etter-og videreutdanningsstudie i Utdanningsrett ved UiA.  

Herlofsen underviser i spesialpedagogikk og har flere års erfaring med undervisning på grunnskolelærerutdanningen. Hun sitter i arbeidsgruppen til PROFUND (Profesjoner i samspill) som arrangerer tverrfaglig undervisning for 5 profesjonsstudier. 

Hun har erfaring som spesialpedagog i grunnskolen, tilsynsfører i barnvernet og spesialpedagogisk rådgiver i Statped. 

Utdanning:

Privatrett og offentlig rett grunnfag

Master i spesialpedaogigkk (med fordypning i psykososiale vansker)

(Masteroppgave: Mobbing i skolen - en gjennomgang av rettssaker)

Stipendiat Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Phd:Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer

Forskning

Utdanningsrett:

Leder av forskningsgruppen "Pedagogikk og utdanningsrett i samspill" sammen med Marianne Bahus (rettsvitenskap). Se: https://utdanningsrett.uia.no/  

Fremlegg av paper på NERA konferansen 2018: "Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals".

Fremlegg av paper på ECER konferansen 2018: "The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law"

Faglige interesser

Spesialpedagogikk

Pedagogikk og utdanningsrett i samspill

Læringsmiljø

Tilpasset opplæring

Grunnskolelærerutdanning

Prosjekter

Leder for forskergruppen "Pedagogikk og utdanningsrett i samspill"

Forskningsprosjekt: Likeverdig og inkluderende opplæring (LINK)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede. Spesialpedagogikk. ISBN: 978-82-02-59205-9. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 218 - 250.
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. ISBN: 9788215026671. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 138 - 158.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Chapter 3. s 35 - 62.
 • Welstad, Trond-Erik; Herlofsen, Camilla (2012). Konfliktråd i skolen. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel. s 727 - 735.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education. ISSN: 0827-3383. 27 (2). s 136 - 147.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel 14. s 229 - 255.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2019). The Child’s Best Interest in Legal-Pedagogical Dilemmas.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). Profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law.
 • Herlofsen, Camilla (2018). Spesialundervisning som virker (Paneldeltaker).
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). Om profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). De som faller utenfor – eller gjør de det?.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2017). En studie av pedagogiske og juridiske utfordringer i skolen.
 • Herlofsen, Camilla (2017). En studie av pedagogiske og juridiske utfordringer i skolen.

Sist endret: 4.11.2019 14:11