0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Herlofsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2314 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Camilla Herlofsen er førsteamanuensis i spesialpedaogogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Agder. Herlofsen har doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo hvor hun også tok sin mastergrad. Hun har også to grunnfag i juss fra Universitetet i Oslo. 

Hun er opptatt av skjæringsfeltet mellom juss og pedagogikk/spesialpedagogikk og doktoravhandlingen hennes hadde tittelen: Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer.

Herlofsen har skrevet artikler på tematikken samt lagt frem egen forskning på konferanser. Hun har stilt som debattdeltaker i paneler og holder kurs. 

Sammen med Marianne Bahus leder Camilla Herlofsen forskningsgruppen "Pedagogikk og utdanningsrett i samspill"

I 2016 etablerte Herlofsen et etter-og videreutdanningsstudie i Utdanningsrett ved UiA. Dette er nå utvidet til to studier og drives i nært samarbeid med Marianne Bahus. 

Herlofsen underviser i spesialpedagogikk og har flere års erfaring med undervisning på grunnskolelærerutdanningen. Hun sitter i arbeidsgruppen til PROFUND (Profesjoner i samspill) som arrangerer tverrfaglig undervisning for 5 profesjonsstudier. 

Hun har erfaring som spesialpedagog i grunnskolen, tilsynsfører i barnvernet og spesialpedagogisk rådgiver i Statped. 

Utdanning:

Privatrett og offentlig rett grunnfag

Master i spesialpedaogigkk (med fordypning i psykososiale vansker)

(Masteroppgave: Mobbing i skolen - en gjennomgang av rettssaker)

Stipendiat Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Phd:Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer

Forskning

Utdanningsrett:

Leder av forskningsgruppen "Pedagogikk og utdanningsrett i samspill" sammen med Marianne Bahus (rettsvitenskap). Se: https://utdanningsrett.uia.no/  

Fremlegg av paper på NERA konferansen 2018: "Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals".

Fremlegg av paper på ECER konferansen 2018: "The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law"

Faglige interesser

Spesialpedagogikk

Pedagogikk og utdanningsrett i samspill

Læringsmiljø

Tilpasset opplæring

Grunnskolelærerutdanning

Prosjekter

Leder for forskergruppen "Pedagogikk og utdanningsrett i samspill"

Forskningsprosjekt: Likeverdig og inkluderende opplæring (LINK)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis (2016).
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles (2015).
 • Welstad Trond-Erik, Herlofsen Camilla, Konfliktråd i skolen (2012).
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education (2012). International Journal of Special Education . ISSN 0827-3383. 27 (2), s 136 - 147
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis (2012).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, Profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law (2018).
 • Herlofsen Camilla Spesialundervisning som virker (Paneldeltaker) (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, Om profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, De som faller utenfor – eller gjør de det? (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, En studie av pedagogiske og juridiske utfordringer i skolen (2017).
 • Herlofsen Camilla En studie av pedagogiske og juridiske utfordringer i skolen (2017).
 • Herlofsen Camilla En studie om pedagogiske og juridiske dilemmaer i skolen (2017).
 • Herlofsen Camilla Pedagogikk og utdanningsrett i samspill (2017).

Sist endret: 31.10.2018 09:10

Send studiet på mail