Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Herlofsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2314 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Agder. I sin forskning har hun særlig vært opptatt av 1) tilpasset opplæring og spesialundervisning 2) utdanningsrett 3) tverrprofesjonelt samarbeid. 

Leder forskningsgruppen Utdanningsrett

Leder arbeidsgruppe 7 Senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - SpedAims. 

Medlem av arbeidsgruppen til Profund - profesjoner i samspill - som er et tverrfaglig samarbeid mellom profesjonsutdanningene sykepleie, sosionom, vernepleie, barnevern, lærer og barnehagelærer.

Styremedlem i TPS-nettverket i Norge Tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring.

Styremedlem i NIPNET Nordic Interprofessional Network

Underviser i spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå både på profesjons- og disiplinutdanningene.

 

Forskning

Utdanningsrett:

Leder av den tverrfaglige forskningsgruppen Utdanningsrett sammen med Marianne Bahus (rettsvitenskap). Forskningsgruppen har fokus på implementering av barns rettigheter i barnehage og skole.

Undervisning

Underviser i spesialpedagogikk på disiplin- og profesjonsutdanningen. 

Eksempler på emneansvar:

ped 153 Spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage

Ped 335 Samspill og atferdsvansker

 

Arbeidserfaring

Jeg har erfaring som spesialpedagog i grunnskolen, tilsynsfører i barnvernet og spesialpedagogisk rådgiver i Statped. 

Faglige interesser

Spesialpedagogikk

Utdanningsrett

Læringsmiljø

Tilpasset opplæring

Tverrprofesjonelt samarbeid

Jeg sitter i arbeidsgruppen til PROFUND (Profesjoner i samspill) som arrangerer tverrfaglig undervisning for 6 profesjonsstudier. 

Grunnskolelærerutdanning

2016 etablerte jeg et etter-og videreutdanningsstudie for lærere og leder i Utdanningsrett ved UiA. 

Jeg underviser i spesialpedagogikk og har flere års erfaring med undervisning på grunnskolelærerutdanningen.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 1
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2022). Tidlig innsats gjennom spesialundervisningens tiltakskjede. Tidlig innsats – i en skole for alle?. ISBN: 9788202762452. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 89 - 112.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise; Melby, Kristian Leonard; Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill Studentrefleksjoner fra deltakelse på tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (4). s 274 - 286. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-04-06.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2021). Tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning - i samspill mellom ordinær opplæring, intensiv opplæring og spesialundervisning. Tidlig innsats. ISBN: 978-82-02-69885-0. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 111 - 139.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede. Spesialpedagogikk. ISBN: 9788202592059. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 218 - 250.
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. ISBN: 9788215026671. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 138 - 158.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Chapter 3. s 35 - 62.
 • Welstad, Trond-Erik; Herlofsen, Camilla (2012). Konfliktråd i skolen. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel. s 727 - 735.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education. ISSN: 0827-3383. 27 (2). s 136 - 147.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel 14. s 229 - 255.
 • Herlofsen, Camilla (2023). Laget rundt barnet - refleksjoner rundt forslag til ny opplæringslov.
 • Herlofsen, Camilla (2023). Forslag til ny opplæringslov-utfordringer og muligheter.
 • Herlofsen, Camilla (2022). Regjeringen har et ønske om å styrke laget rundt barnet i skolen. Hvilke grunnsteiner må på plass for å få laget til å fungere?.
 • Herlofsen, Camilla (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Ask, Torunn Alise; Gundersen, Ellen Dahl; Melby, Kristian Leonard; Breistein, Arne (2022). Strengthened student motivation for interprofessional collaboration through annual seminar participation.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Ansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen, Camilla; Olsen, Kathrin (2022). PPT og tverrfaglig samarbeid - en presentasjon av et forskningsprosjekt i SpedAims. https://www.statped.no/konferanser/ppt-lederkonferansen/program/#.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2021). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.

Sist endret: 9.12.2021 10:12