0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Herlofsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2314 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Arbeidserfaring:

Spesialpedagog i grunnskole

Spesialpedagogisk rådgiver i Statped

Førsteamanuensis institutt for pedagogikk UiA

Utdanning:

Privatrett og offentlig rett grunnfag

Master i spesialpedaogigkk (med fordypning i psykososiale vansker)

(Masteroppgave: Mobbing i skolen - en gjennomgang av rettssaker)

Stipendiat Institutt for spesialpedagogikk UiO

Phd:Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer

Faglige interesser

Spesialpedagogikk

Pedagogikk og utdanningsrett i samspill

Læringsmiljø

Tilpasset opplæring

Grunnskolelærerutdanning

Prosjekter

Leder for forskergruppen "Pedagogikk og utdanningsrett i samspill"

Forskningsprosjekt: Likeverdig og inkluderende opplæring (LINK)

Vitenskaplige publikasjoner

 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis (2016).
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles (2015).
 • Welstad Trond-Erik, Herlofsen Camilla, Konfliktråd i skolen (2012).
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education (2012). International Journal of Special Education . ISSN 0827-3383. 27 (2), s 136 - 147
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis (2012).
 • Herlofsen Camilla Spesialundervisning som virker (Paneldeltaker) (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, Om profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, De som faller utenfor – eller gjør de det? (2018).
 • Bahus Marianne, Herlofsen Camilla, En studie av pedagogiske og juridiske utfordringer i skolen (2017).
 • Herlofsen Camilla En studie av pedagogiske og juridiske utfordringer i skolen (2017).
 • Herlofsen Camilla En studie om pedagogiske og juridiske dilemmaer i skolen (2017).
 • Herlofsen Camilla Pedagogikk og utdanningsrett i samspill (2017).
 • Herlofsen Camilla Uten mål og mening. Barneombudet. (2017).
 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Bahus Marianne Klungland, Welstad Trond-Erik, Breilid Nils, Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig? (2017). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail