Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bjarne Kristian Markussen

Professor

 
Kontor:
E2063 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er professor i nordisk litteraturvitenskap og studieprogramleder for master i nordisk språk og litteratur. Som forsker har jeg jobbet med ulike litterære sjangre i et historisk perspektiv, fra norrøn tid til samtidslitteratur. Noen ganger har orienteringen vært tverrfaglig – rettet mot rettshistorie, psykologi eller musikk. I 2018 etablerte jeg Forskningsgruppe for sanglyrikk, som jeg fra 2019 har ledet sammen med kollega Michael Prince. Sanglyrikk er den eldste og mest utbredte formen for lyrikk, men den har ikke vært gjenstand for akademisk interesse i samme grad som skriftlyrikk. Gruppens mål å utforske sanglyrikk fra ulike tider og i ulike sjangre, og å gi teoretiske bidrag til feltet. Parallelt bygger vi opp et skandinavisk forskningsmiljø, med UiA som base. Gruppen har til sammen 35 medlemmer fra 13 institusjoner i Norge, Danmark og Sverige. De fleste er litteraturvitere, men vi har også med lingvister, musikkforskere, komponister og artister.

I samarbeid med forskningsprosjektet Skillingsvisene i Norge 1550-1950 ved NTNU utgav vi i 2021 to antologier om skillingsvisetradisjonen: Skillingsvisene i Norge 1550-1950. En forsømt kulturarv (red. Siv G. Brandtzæg og Karin Strand) og Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA (red. Siv G. Brandtzæg og Bjarne Markussen). I 2022 utgav forskningsgruppen ytterligere tre antologier: Den radikale Bob Dylan. Studier i et omskiftelig sangverk (red. Bjarne Markussen og Gisle Selnes), Flytsoner. Studiar i flow og rap-lyrikk (red. Even I. Diesen, Bjarne Markussen og Kjell A. Oddekalv) og Sanglyrikk. Teori, metode, sjangrer (red. Ole Karlsen og Bjarne Markussen). I tillegg publiserer gruppens medlemmer individuelt.

Mer informasjon om forskningsgruppens medlemmer, aktiviteter og publikasjoner finnes her: https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/sanglyrikk

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Markussen, Bjarne (2022). "Hr. Thaulow er et Fæ." Hva Henrik Wergeland og Camilla Collett skrev om slektningene sine. Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand. ISBN: 978-82-91178-90-5. Vest-Agder-museet IKS. kapittel. s 218 - 239.
 • Markussen, Bjarne; Selnes, Gisle (2022). Den radikale Bob Dylan?. Den radikale Bob Dylan. Studier i et omskiftelig sangverk. ISBN: 9788230403174. Scandinavian Academic Press. Forord. s 7 - 31.
 • Markussen, Bjarne (2022). Dylans broer. Musikalske og litterære variasjonsledd. Den radikale Bob Dylan. Studier i et omskiftelig sangverk. ISBN: 9788230403174. Scandinavian Academic Press. kapittel. s 397 - 437.
 • Markussen, Bjarne; Diesen, Even Igland; Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Introduksjon: Kva er rap og flow?. Flytsoner : Studiar i flow og rap-lyrikk. ISBN: 9788230403433. Scandinavian Academic Press. kapittel. s 9 - 31.
 • Markussen, Bjarne (2022). Let Them Eat Chaos. Kae Tempest som rap-poet. Flytsoner : Studiar i flow og rap-lyrikk. ISBN: 9788230403433. Scandinavian Academic Press. kapittel. s 307 - 350.
 • Markussen, Bjarne (2022). Vers, refreng, bro: Formledd og sangstrukturer i pop og rock. Sanglyrikk. Teori - Metode - Sjangrer. ISBN: 978-82-304-0342-6. Scandinavian Academic Press. kapittel. s 129 - 172.
 • Markussen, Bjarne (2021). Forutsetningen for å ha noe på hjertet er at man har et hjerte å ha noe på. Else Michelet i samtale med Bjarne Markussen. Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA. ISBN: 9788230402979. Scandinavian Academic Press.
 • Markussen, Bjarne (2021). Paus-Posten. Nyhetsviser som politisk satire. Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA. ISBN: 9788230402979. Scandinavian Academic Press.
 • Markussen, Bjarne (2021). Skillingsviser om død og sorg. Skillingsvisene i Norge 1550-1950: Studier i en forsømt kulturarv. ISBN: 978-82-304-0278-8. Scandinavian Academic Press.
 • Markussen, Bjarne (2020). To litteraturanalyser (2. utgave). Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 264 - 287.
 • Markussen, Bjarne (2020). Å analysere litteratur (2. utgave). Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 247 - 263.
 • Markussen, Bjarne (2019). Musikalsk delingsøkonomi: Cornelis Vreeswijks ‘Ågren’ og Alf Cranners ‘Sjømannsvise’.. Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. ISBN: 978-82-7518-268-3. Oplandske Bokforlag. Artikkel. s 273 - 288.
 • Markussen, Bjarne (2019). Tears in Heaven. Eric Clapton Coping with Loss Trough Music and Words. Multimodality and Aesthetics. ISBN: 9781138103511. Routledge. Artikkel. s 295 - 311.
 • Markussen, Bjarne (2018). Consolation of Poetry : An Essay of Henrik Wergeland's the Swallow. The Swallow / Henrik Wergeland. ISBN: 978-82-93690-00-9. Alvheim og Eide akademisk forlag. chapter. s 81 - 104.
 • Markussen, Bjarne (2018). How Italy shaped Jens Bjørneboe. Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-Life Experiences. ISBN: 978-88-3315-034-5. Fabrizio Serra Editore. Artikkel. s 73 - 87.
 • Markussen, Bjarne (2017). Chaplin fra stumfilm til talefilm. City Lights, Modern Times, The Great Dictator. Medier, historie og mening. Studier i kulturelle formidlingsformer. ISBN: 978-82-8314-113-9. Portal forlag. Artikkel. s 127 - 150.
 • Markussen, Bjarne (2017). Evrydikes sang. Om Pia Tafdrups Tarkovskijs heste. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 53 - 82.
 • Markussen, Bjarne (2016). Poetic Justice: Law and Elegy in Egil Skalla-Grimsson's Sonatorrek. Law and Literature. ISSN: 1535-685X. 28 (2). s 153 - 185. doi:10.1080/1535685X.2014.989704.
 • Markussen, Bjarne (2015). Oversett, oversatt, prisbelønt. Nils Aslak Valkeapää mellom samisk og skandinavisk.. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Artikkel. s 83 - 102.
 • Markussen, Bjarne (2015). Skapende gjenbruk. Cornelis Vreeswijk og sangtradisjonen.. Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. Artikkel. s 298 - 314.
 • Markussen, Bjarne (2014). To litteraturanalyser: Gro Dahles "Pass deg for ulven" og Lars Vaulars "Kem skjøt Siv Jensen". Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 15. s 219 - 238.
 • Markussen, Bjarne (2014). Å analysere litteratur. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 14. s 205 - 218.
 • Markussen, Bjarne (2013). Contesting Narratives: Henrik Ibsen’s A Doll’s House and Trygve Allister Diesen’s Hold my Heart. Law and justice in literature, film and theatre: Nordic perspectives. ISBN: 978-3-11-029452-1. Walter de Gruyter. Article. s 103 - 117.
 • Markussen, Bjarne (2013). Kan teksttolking være vitenskap? Fire faghistoriske debatter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 113 (4). s 290 - 310.
 • Markussen, Bjarne (2013). Law and Multimodal Aesthetics: Nils-Aslak Valkeapää’s Treways of the Wind. Journal of Illustration Studies. ISSN: 1753-9528.
 • Markussen, Bjarne (2012). Døden som tyv. Sorg og mening hos Egil Skallagrimsson og Jens Nilssøn. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. (2). s 39 - 49.
 • Markussen, Bjarne (2011). Fra avis til roman: Hamsun og barnemorderne. IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010. ISBN: 978-91-7473-839-1. Lund University Open Access. Artikkel.
 • Markussen, Bjarne (2011). Markens døde. Forbrytelse og straff i Hamsuns Markens grøde. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 111 (2). s 124 - 141.
 • Markussen, Bjarne (2011). Tunneltrøbbel. Om Knutsen & Ludvigsens tre første plater. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. Artikkel. s 32 - 45.
 • Markussen, Bjarne (2010). A Doll?s House and Kramer vs Kramer: Objections to Family Law. Forum for World Literature Studies. ISSN: 1949-8519. 2 (1). s 8.
 • Markussen, Bjarne (2010). Det multimodale monster. Om James Whales Frankenstein (1931). Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 205 - 223.
 • Markussen, Bjarne (2008). Perler på en snor. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 1
 • Markussen, Bjarne (2007). Hva er galt med PowerPoint?. Lek og lær. Artikler skrevet av deltakere på kurs i universitetspedagogikk. Skriftserien nr 142. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon. s 7.
 • Markussen, Bjarne (2006). Et dukkehjem og rettskulturen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (4).
 • Markussen, Bjarne (2005). Alenefar-plottet hos Amalie Skram. Om Sjur Gabriel. Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Markussen, Bjarne (2005). Rett og litteratur en introduksjon og et bidrag. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (H. 3). s 226 - 244.
 • Markussen, Bjarne (2002). Svar fra doktoranden. Nordica Bergensia. ISSN: 0804-5372. (28). s 207 - 224.
 • Markussen, Bjarne (2001). Ikke halv, men hul og hel. Dødsmotivet i Svein Jarvolls En Australiareise. Blikk på kunst. press.
 • Markussen, Bjarne (2001). Romanens rom. Teoretiske perspektiver med eksempler fra Jarvoll, Kjærstad, Ørstavik og Lønn. ?. 1
 • Markussen, Bjarne (1999). Tragikeren, humoristen og tindebestigeren - om språk og erfaring hos Zapffe. Et liv på mange vis. En Zapffe-antologi. Pax Forlag. s 116 - 128.
 • Markussen, Bjarne (1998). Essayet og ulykken. En afprøvning af Theodor W. Adornos og Erling Aadlands essayteori. Passage. ISSN: 0901-8883. 28/29
 • Markussen, Bjarne (1998). Hverdagslige katastrofer. Om Måkespisere. Livsritualer. En bok om Cecilie Løveids dramatikk. Gyldendal.
 • Markussen, Bjarne (1998). Thoresens kamp. Om Magdalene Thoresen og Billeder fra Midnatsolens Land. Mangfold og spenninger. Array.
 • Markussen, Bjarne (1993). Ibsen-parodien som kritisk form. Eksempler fra en glemt tradisjon. ?. 02.mar
 • Markussen, Bjarne (1993). Stop making sense! Møte med rockens lyrikk. Nordica. ISSN: 0109-3967. (10).
 • Markussen, Bjarne (1992). Dialog med Dahlerups danske Dekonstruktion. Synsvinkler. ISSN: 0907-046X. 4
 • Diesen, Even Igland; Markussen, Bjarne; Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Flytsoner : Studiar i flow og rap-lyrikk. ISBN: 9788230403433. Scandinavian Academic Press. s 393.
 • Karlsen, Ole; Markussen, Bjarne (2022). Sanglyrikk. Teori - Metode - Sjangrer. ISBN: 978-82-304-0342-6. Scandinavian Academic Press. s 532.
 • Selnes, Gisle; Markussen, Bjarne (2022). Den radikale Bob Dylan. Studier i et omskiftelig sangverk. ISBN: 9788230403174. Scandinavian Academic Press. s 463.
 • Markussen, Bjarne; Quidding, Helge; Torjesen, Dag Olaf; Tronstad, Roger (2022). Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand. ISBN: 978-82-91178-90-5. Vest-Agder-museet IKS. s 265.
 • Brandtzæg, Siv Gøril; Markussen, Bjarne (2021). Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA. ISBN: 9788230402979. Scandinavian Academic Press. s 454.
 • Furuholmen, Magne; Markussen, Bjarne (2019). IGNIS : No Question Unanswered : No Answer unquestioned. Norsk Industriarbeidermuseum. s 80.
 • Markussen, Bjarne (2018). The Swallow / Henrik Wergeland. ISBN: 978-82-93690-00-9. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 128.
 • Hamm, Christine; Lindøe, Siri Hempel; Markussen, Bjarne (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 224.
 • Markussen, Bjarne (2015). Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. s 382.
 • Markussen, Bjarne; Nilsen, Kaj Berseth; Slettan, Svein (2011). Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. s 324.
 • Markussen, Bjarne (2008). Rettshistorier. Foreldre og barn i litteratur, film og lovgivning. ISBN: 9788274773370. Unipub forlag. s 322.
 • Markussen, Bjarne (2003). Romanens optikk. Komposisjon og persepsjon i Jan Kjærstads Rand og Svein Jarvolls En Australiareise. ISBN: 8276341837. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 299.
 • Markussen, Bjarne (2023). Den radikale Bob Dylan.
 • Markussen, Bjarne (2023). Sanglyrikk. Teori – metode - sjangrer.
 • Markussen, Bjarne (2023). Bob Dylan – den radikale sangpoeten.
 • Markussen, Bjarne (2023). Om "Sommeren med Balder". Samtale med Øyvind Berg.
 • Markussen, Bjarne (2023). Two images and a thought? Om det annabellske i Annabelle Despards lyrikk.
 • Markussen, Bjarne (2023). Ørets poesi: Om å forske på sanglyrikk.
 • Markussen, Bjarne (2023). Fra en sal på hospitalet til en sofa frå IKEA: Skillingsviser gjennom 400 år.
 • Markussen, Bjarne (2023). Ørets poesi.
 • Markussen, Bjarne (2023). Book presentation: Song Lyrics - chapter "Verse, chorus, bridge".
 • Markussen, Bjarne (2023). Kae Tempest – between rap and spoken word poetry.

Sist endret: 29.09.2023 15:09