0
Hopp til hovedinnhold

Gruppens mål er å utforske sanglyrikk i ulike sjangre, epoker og kontekster, og å gi teoretiske bidrag til forskningsfeltet. Til tross for sanglyrikkens lange historie og store popularitet, har den i langt mindre grad enn skriftlyrikken vært gjenstand for litteratur- og musikkvitenskapelig utforskning.

Gruppen orienterer seg hovedsakelig mot den populærmusikalske tradisjonen hvor tekstformidlingen står sentralt. Dette er en tradisjon som strekker seg fra middelalderen til samtiden, og omfatter blant annet trubadurpoesi, middelalderballader, chansons, folksongs, viser, lieder, blues, rock, pop, rap og lydpoesi.

Forskningssamarbeid

 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Göteborgs Universitet
 • Svenskt visarkiv

Publikasjoner

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Gisle Selnes, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB
 • Erling Aadland, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB
 • Ole Karlsen, professor, Høgskolen i Innlandet
 • Jan Hognestad, professor, Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS
 • Arnfinn Åslund, førsteamanuensis, USN
 • Johan Magnus Staxrud, stipendiat, USN
 • Olav Solberg, professor emeritus, USN
 • Trond Haugen, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket
 • Liv Kreken, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket
 • Siv Gøril Brandtzæg, postdoktor, Institutt for språk og litteratur, NTNU
 • Even Igland Diesen, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Anne Sigrid Imsen Refsum, stipendiat, NTNU
 • Marita Rhedin, universitetslektor, Göteborgs Universitet
 • Karin Strand, forskningsarkivar, Svenskt visarkiv
 • Jakob Schweppenhäuser, ph.d., Aarhus
 • Kjell Andreas Oddekalv, stipendiat, Institutt for musikkvitenskap, UiO
 • Hans Kristian Rustad, professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO
 • Tom Roger Aadland, artist, låtskriver, oversetter, Oslo
 • Eyolf Østrem, philosophia doctor, freelancer, Oslo
 • Sigrun Blaavarp, lektor, Numedal videregående skole, Numedal

Studenter i gruppen

 

Helene Stulien Lauen, masterstudent, UiA

Julian Bjerkelund, masterstudent, UiA

Fredrik Marcussen, masterstudent, UiA