Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gruppens mål er å utforske sanglyrikk i ulike sjangre, epoker og kontekster, og å gi teoretiske bidrag til forskningsfeltet. Til tross for sanglyrikkens lange historie og store popularitet, har den i langt mindre grad enn skriftlyrikken vært gjenstand for litteratur- og musikkvitenskapelig utforskning.

Gruppen orienterer seg hovedsakelig mot den populærmusikalske tradisjonen hvor tekstformidlingen står sentralt. Dette er en tradisjon som strekker seg fra middelalderen til samtiden, og omfatter blant annet trubadurpoesi, middelalderballader, chansons, folksongs, viser, lieder, blues, rock, pop, rap og lydpoesi.

I 2021 bidro gruppen, i samarbeid med forskningsprosjektet "Skillingsvisene i Norge 1550-1950" ved NTNU, til to vitenskapelige antologier om skillingsviser: 

https://scandinavianacademicpress.no/boker/skillingsvisene-i-norge-1550-1950-open-access

https://scandinavianacademicpress.no/boker/arven-fra-skillingsvisene-open-access

I 2022 utga gruppen ytterligere tre antologier:

https://scandinavianacademicpress.no/boker/den-radikale-bob-dylan-open-access

https://scandinavianacademicpress.no/boker/sanglyrikk-open-access

https://scandinavianacademicpress.no/boker/flytsoner-open-access

 

Forskningssamarbeid

 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Göteborgs Universitet
 • Svenskt visarkiv
 • Aarhus Universitet

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Gisle Selnes, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB
 • Erling Aadland, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB
 • Ole Karlsen, professor, Høgskolen i Innlandet
 • Jan Hognestad, professor, Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS
 • Arnfinn Åslund, førsteamanuensis, USN
 • Johan Magnus Staxrud, stipendiat, USN
 • Olav Solberg, professor emeritus, USN
 • Trond Haugen, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket
 • Liv Kreken, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket
 • Siv Gøril Brandtzæg, postdoktor, Institutt for språk og litteratur, NTNU
 • Even Igland Diesen, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Anne Sigrid Imsen Refsum, stipendiat, NTNU
 • Marita Rhedin, universitetslektor, Göteborgs Universitet
 • Karin Strand, forskningsarkivar, Svenskt visarkiv
 • Jakob Schweppenhäuser, ph.d., Aarhus
 • Lea Wierød Borčak, seniorforsker, Videncenter for Sang, Herning
 • Kjell Andreas Oddekalv, stipendiat, Institutt for musikkvitenskap, UiO
 • Hans Kristian Rustad, professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO
 • Åshild Mogstad Aspøy, stipendiat, UiO
 • Tom Roger Aadland, artist, låtskriver, oversetter, Oslo
 • Eyolf Østrem, philosophia doctor, freelancer, Oslo
 • Tom Roger Aadland, artist, låtskriver, oversetter, Oslo
 • Sigrun Blaavarp, lektor, Numedal videregående skole, Numedal
 • Sigbjørn Nedland, musikkjournalist og produsent, Kristiansand
 • Helene Stulien Lauen, musiker, Mandal

Studenter i gruppen

 

Betty Hansen, masterstudent, UiA