0
Hopp til hovedinnhold

Gruppens mål er å utforske sanglyrikk i ulike sjangre, epoker og kontekster, og å gi teoretiske bidrag til forskningsfeltet. Til tross for sanglyrikkens lange historie og store popularitet, har den i langt mindre grad enn skriftlyrikken vært gjenstand for litteratur- og musikkvitenskapelig utforskning.

Gruppen orienterer seg hovedsakelig mot den populærmusikalske tradisjonen hvor tekstformidlingen står sentralt. Dette er en tradisjon som strekker seg fra middelalderen til samtiden, og omfatter blant annet trubadurpoesi, middelalderballader, chansons, folksongs, viser, lieder, blues, rock, pop, rap og lydpoesi.

Forskningssamarbeid

 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Göteborgs Universitet
 • Aarhus Universitet

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Gisle Selnes, professor, Universitetet i Bergen
 • Erling Aadland, professor, Universitetet i Bergen
 • Ole Karlsen, professor, Høgskolen i Innlandet
 • Jan Hognestad, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
 • Arnfinn Åslund, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Trond Haugen, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket
 • Siv Gøril Brandtzæg, postdoktor, NTNU
 • Even Igland Diesen, førsteamanuensis, NTNU
 • Anne Sigrid Imsen Refsum, stipendiat, NTNU
 • Anne Danielsen, professor, Universitetet i Oslo
 • Kjell Andreas Oddekalv, stipendiat, Universitetet i Oslo
 • Marita Rhedin, universitetslektor, Göteborgs Universitet
 • Eva Borgström, professor, Göteborgs universitet
 • Jakob Schweppenhäuser, postdoktor, Aarhus universitet

Studenter i gruppen

Kjetil Tingstveit Hansen

Send studiet på mail