Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Astrid Stifoss-Hanssen

Universitetslektor

universitetslektor

 
Kontor:
C5099 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Underviser i språk og kommunikasjon på institutt for ingeniørvitenskap.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Stifoss-Hanssen, Astrid (2015). Rhetoric About Sustainability in Education: The Presence of the Words Not Spoken. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Kapittel 14. s 229 - 239.
  • Stifoss-Hanssen, Astrid (2010). Multimodal tekstskaping. Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur. ISBN: 978-82-7634-881-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 108 - 134.
  • Talmo, Tord Mjøsund; Stifoss-Hanssen, Astrid; Ulstein, Anders (2017). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. ISBN: 978-82-15-02906-1. Universitetsforlaget. s 272.
  • Stifoss-Hanssen, Astrid (2013). Multimodalitet i ingeniørfaglig tekstskaping.
  • Stifoss-Hanssen, Astrid (2011). Multimodal tekstskaping på 2. trinn.

Sist endret: 18.10.2019 12:10