Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Astrid Helene Skatvedt

Professor

 
Kontor:
53B103 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Har lang erfaring som kliniker og forsker innenfor rus- og psykisk helsefeltet, med særlig vekt på mikrososiologiske perspektiver. Har gjennomført flere lange feltarbeid med deltakende observasjon i nært samarbeid med forskningsdeltaker.

Faglige interesser

Sosiologisk teori (samhandlingsteori, sosial ulikhet, avviks-, velferds-, og helsesosiologi)

Vitenskapsteori

Kvalitativ metode, etnografiske feltarbeid

Praksisnær forsking i samarbeid aktuelle aktører

Undervisning og veiledning

Vitenskapelige publikasjoner

 • Norvoll, Reidun; Øye, Christine; Skatvedt, Astrid Helene (2022). Like a Social Breath: Homecare’s Contributions to Social Inclusion and Connectedness of Older Adults. Journal of Social Inclusion (JoSI). 13 (2). s 1 - 14.
 • Sælør, Knut Tore; Skatvedt, Astrid Helene (2019). Thresholds of hope: stories of lacking generosity. Social Work in Mental Health. ISSN: 1533-2985. 17 (5). s 533 - 550. doi:10.1080/15332985.2019.1593915.
 • Briseid, Kristin; Skatvedt, Astrid; McCormack, Brendan (2017). How Knowledge Developed Through Ethnography May Inform Person-Centered Healthcare Practices. Person-Centred Healthcare Research. ISBN: 978-1-119-09960-4. Wiley-Blackwell. Chapter 12. s 149 - 156.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Baklien, Bergljot (2017). Pårørende til eldre hjemmeboende med psykiske helseproblemer - av de stilleste stille. Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. ISBN: 9788205485310. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 151 - 168.
 • Skatvedt, Astrid Helene (2017). The Importance of “Empty Gestures” in Recovery: Being Human Together. Symbolic interaction. ISSN: 0195-6086. 40 (3). s 396 - 413. doi:10.1002/symb.291.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Norvoll, Reidun (2016). Hverdagsresponsivitet - Et situasjonelt perspektiv på omsorgsarbeid og eldre med psykiske helseproblemer. Omsorgsarbeidets sosiologi. ISBN: 9788245016307. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 107 - 129.
 • Skatvedt, Astrid Helene; McCormack, Brendan (2016). Older people and their care partners’ experiences of living with mental health needs: a focus on collaboration and cooperation. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 26 (1-2). s 103 - 114. doi:10.1111/jocn.13381.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Andvig, Ellen Sofie; Baklien, Bergljot (2015). Bakkebyråkratiets yttergrense : hjemmetjenestens møte med eldre med psykiske helseproblemer. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 11 (1). s 20 - 34. doi:10.7557/14.3479.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Andvig, Ellen (2014). Betydningen av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 9 (1). s 64 - 70. doi:10.4220/sykepleienf.2014.0034.
 • Baklien, Bergljot; Skatvedt, Astrid Helene (2013). Forventning og forvirring - følgeforskningens rotete roller. Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. 10. s 148 - 163.
 • Skatvedt, Astrid Helene (2013). Småprat som terapeutisk verktøy. Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. ISBN: 978-82-05-40913-2. Gyldendal Akademisk. Kap 4. s 98 - 115.
 • Edland-Gryt, Marit; Skatvedt, Astrid Helene (2013). Thresholds in a low-threshold setting: An empirical study of barriers in a centre for people with drug problems and mental health disorders. International journal of drug policy. ISSN: 0955-3959. 24 (3). s 257 - 264. doi:10.1016/j.drugpo.2012.08.002.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Scheffels, Janne (2012). Virksom uvirksomhet? Pauser som arenaer for følelsesmessig berøring og biografisk bevegelse. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 42 (1). s 37 - 56.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Schou, Kirsten Costain (2010). The potential of the commonplace: A sociological study of emotions, identity and therapeutic change. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 38s 81 - 87. doi:10.1177/1403494810382814.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Costain Schou, Kirsten (2008). The beautiful in the commonplace. European Journal of Cultural Studies. ISSN: 1367-5494. 11 (1). s 83 - 100. doi:10.1177/1367549407084965.
 • Skatvedt, Astrid Helene (2006). Det vakre i det alminnelige. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 36 (1). s 37 - 58.
 • Skatvedt, Astrid Helene (2020). Bedringens sosiologi : om potensialet i hverdagslig samhandling. ISBN: 9788245032611. Fagbokforlaget. s 155.
 • Norvoll, Reidun; Skatvedt, Astrid Helene; Øye, Christine (2023). Like a Social Breath: Homecare’s Contributions to Social Inclusion and Connectedness of Older Adults – implications for policy and home services development.

Sist endret: 14.05.2020 14:05