0
Hopp til hovedinnhold

Åsne Knutson de Presno

Universitetslektor

Studieprogramleder bachelor sykepleie Kristiansand

 
Kontor:
I1041 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er utdannet sykepleier med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Oslo. Jeg har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor jeg fordypet meg i sykepleierstudenters erfaringer med relasjonsarbeid i akuttpsykiatrisk praksis. Min kliniske arbeidserfaring er fra psykisk helsevern, akuttpsykiatri. Jeg har i flere år også jobbet som høgskolelektor ved sykepleieutdanningen på VID Diakonhjemmet, Oslo. 

Jeg ble ansatt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015 og underviser på bachelor i sykepleie i temaer innen etikk og psykisk helsearbeid. Er fra august 2019 studieprogramleder på bachelorutdanningen i sykepleie, campus Kristiansand.

Jeg har også  lang erfaring med simulering som læringsmetode innen psykisk helsearbeid, både for ansatte i spesialist- og kommunehelsetjeneste, og for studenter som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid. Er utdannet seniorfasilitator innen medisinsk simulering, og holder jevnlig fasilitatorkurs i samarbeid med SimSørlandet, SSHF.

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Øgård-Repål, Anita; De Presno, Åsne Knutson; Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
  • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). "Simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid".
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). Students` experiences of simulation with standardized patients used to prepare them for mental health nursing clinical practice..
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita (2017). "Simulering i psykisk helse".

Sist endret: 20.08.2020 12:08