Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Åsne Knutson de Presno

Førstelektor

Studieprogramleder bachelor sykepleie Kristiansand

 
Kontor:
I1041 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Ansatt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015. 

Fra 2019 studieprogramleder på bachelorutdanningen i sykepleie, campus Kristiansand.

Underviser i temaer innen sykepleie i psykisk helsearbeid/helsevern og etikk.

Seniorfasilitator innen medisinsk simulering, og kursleder i Train-the Trainer- kurs i samarbeid med SimSørlandet, SSHF. Er ansvarlig for fasilitatorer innen psykisk helsearbeid/helsevern og samarbeid med markør.

Forsknings- og faginteresser siste år: Simulering som læringsmetode innen psykisk helsearbeid, både for ansatte i spesialist- og kommunehelsetjeneste og studenter, samt  fengselssykepleie.

 

Prosjekter

Fengselssykepleie og profesjonsrollen (sammen med Inger Beate Larsen og Terje Emil Fredwall)

Utvalgte publikasjoner

De Presno, Å.K, Gundersen E.D., Sætra, M.R.(2023) Klare retningslinjer er vesentlig ved fare for ikke bestått praksis. Tidsskriftet Sykepleien.

DOI: 10.4220/Sykepleiens.2023.91388

Koch, T. B., Øgård-Repål, A:, de Presno, Å. K., Gundersen, E.D. (2023) Erfaringer med modeller for veiledet praksis i sykepleierutdanningen i Skandinavia; en scoping review. Nordisk sygepleieforskning.

DOI; https://doi.org/10.18261/nsf.13.2

Gundersen, E.D., Koch, T.B., Foyn, T.H., de Presno, Å..K. (2022) Praksisveiledere hadde positive erfaringer med veiledning i tospann. Tidsskriftet Sykepleien.

DOI: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2022.90117

 

Allmenn formidling

De Presno, Å.K. (2021). Refleksjoner fra et universitet. I Knutson, V., La oss prate mer sammen! Skravlekopp- en folkebevegelse mot ensomhet, s. 36-37. (2021). Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard).

Gundersen, E.D., Hustad, J., de Presno, Å.K., Moi, E.B. (2022) Sykepleierutdanningen brukes som melkeku. Kronikk 03.02.2022, https://khrono.no/sykepleierutdanningen-brukes-som-melkeku/657884

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2021). Simulations with standardized patients for nursing students in preparation for clinical placements in mental health care. Clinical Simulation in Nursing. ISSN: 1876-1399. 54s 70 - 76. doi:10.1016/j.ecns.2021.01.009.
  • Øgård-Repål, Anita; De Presno, Åsne Knutson; Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
  • De Presno, Åsne Knutson (2021). Grunnleggende ferdigheter og identitet i faget; Sykepleieres kompetanse etter endt bachelor..
  • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). "Simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid".
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). Students` experiences of simulation with standardized patients used to prepare them for mental health nursing clinical practice..

Sist endret: 5.09.2023 08:09