0
Hopp til hovedinnhold

Åsne Knutson de Presno

Universitetslektor

Studieprogramleder bachelor sykepleie Kristiansand

 
Kontor:
I1041 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Åsne Knutson de Presno (f.1977) er universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Hun er utdannet sykepleier med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Oslo. Hun har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, med hovedtema sykepleierstudenters erfaringer med relasjonsarbeid i praksis. Hennes kliniske arbeidserfaring er fra psykisk helsevern, akuttpsykiatri. Hun har også i flere år også jobbet som høgskolelektor ved sykepleieutdanningen på VID Diakonhjemmet, Oslo. 

Åsne ble ansatt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015 og underviser på bachelor i sykepleie i temaer innen psykisk helsearbeid og etikk. Er fra august 2019 studieprogramleder på bachelorutdanningen i sykepleie, campus Kristiansand.

Åsne har lang erfaring med simulering som læringsmetode innen psykisk helsearbeid, både for ansatte i spesialist- og kommunehelsetjeneste, og for studenter som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid. Er utdannet seniorfasilitator innen medisinsk simulering, og holder jevnlig fasilitatorkurs i samarbeid med SimSørlandet, SSHF.

Forskningsinteressene hennes de siste årene har vært konsentrert om simulering innen psykisk helsearbeid og fengselssykepleie.

 

Prosjekter

Fengselssykepleie og profesjonsrollen (sammen med Inger Beate Larsen og Terje Emil Fredwall)

Allmenn formidling

De Presno, Å.K. (2021). Refleksjoner fra et universitet. I Knutson, V., La oss prate mer sammen! Skravlekopp- en folkebevegelse mot ensomhet, s. 36-37. (2021). Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard).

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2021). Simulations with standardized patients for nursing students in preparation for clinical placements in mental health care. Clinical Simulation in Nursing. ISSN: 1876-1399. 54s 70 - 76. doi:10.1016/j.ecns.2021.01.009.
  • Øgård-Repål, Anita; De Presno, Åsne Knutson; Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
  • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). "Simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid".
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). Students` experiences of simulation with standardized patients used to prepare them for mental health nursing clinical practice..
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita (2017). "Simulering i psykisk helse".

Sist endret: 26.04.2021 15:04