Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Åsne Knutson de Presno

Førstelektor

Studieprogramleder bachelor sykepleie Kristiansand

 
Kontor:
I1041 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Ansatt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015. 

Fra 2019 studieprogramleder på bachelorutdanningen i sykepleie, campus Kristiansand.

Underviser i temaer innen sykepleie i psykisk helsearbeid/helsevern og etikk.

Seniorfasilitator innen medisinsk simulering, og kursleder i Train-the Trainer- kurs i samarbeid med SimSørlandet, SSHF. Er ansvarlig for fasilitatorer innen psykisk helsearbeid/helsevern og samarbeid med markør.

Forsknings- og faginteresser siste år: Simulering som læringsmetode innen psykisk helsearbeid, både for ansatte i spesialist- og kommunehelsetjeneste og studenter, samt  fengselssykepleie.

 

Prosjekter

Fengselssykepleie og profesjonsrollen (sammen med Inger Beate Larsen og Terje Emil Fredwall)

Utvalgte publikasjoner

Koch, T. B., Øgård-Repål, A:, de Presno, Å. K., Gundersen, E.D. (2023) Erfaringer med modeller for veiledet praksis i sykepleierutdanningen i Skandinavia; en scoping review. Nordisk sygepleieforskning.

DOI; https://doi.org/10.18261/nsf.13.2

Gundersen, E.D., Koch, T.B., Foyn, T.H., de Presno, Å..K. (2022) Praksisveiledere hadde positive erfaringer med veiledning i tospann. Tidsskriftet Sykepleien.

DOI: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2022.90117

 

Allmenn formidling

De Presno, Å.K. (2021). Refleksjoner fra et universitet. I Knutson, V., La oss prate mer sammen! Skravlekopp- en folkebevegelse mot ensomhet, s. 36-37. (2021). Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard).

Gundersen, E.D., Hustad, J., de Presno, Å.K., Moi, E.B. (2022) Sykepleierutdanningen brukes som melkeku. Kronikk 03.02.2022, https://khrono.no/sykepleierutdanningen-brukes-som-melkeku/657884

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2021). Simulations with standardized patients for nursing students in preparation for clinical placements in mental health care. Clinical Simulation in Nursing. ISSN: 1876-1399. 54s 70 - 76. doi:10.1016/j.ecns.2021.01.009.
  • Øgård-Repål, Anita; De Presno, Åsne Knutson; Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
  • De Presno, Åsne Knutson (2021). Grunnleggende ferdigheter og identitet i faget; Sykepleieres kompetanse etter endt bachelor..
  • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). "Simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid".
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). Students` experiences of simulation with standardized patients used to prepare them for mental health nursing clinical practice..
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita (2017). "Simulering i psykisk helse".

Sist endret: 17.03.2023 14:03