0
Hopp til hovedinnhold

Åsne Knutson de Presno

Universitetslektor

Studieprogramleder bachelor sykepleie Kristiansand

 
Kontor:
I1041 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Åsne Knutson de Presno er universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Utdannet sykepleier med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Oslo. Hun har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, med hovedtema sykepleierstudenters erfaringer med relasjonsarbeid i praksis. Har flere års klinisk arbeidserfaring er fra psykisk helsevern, akuttpsykiatri. 

Ansatt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015. Er fra  2019 studieprogramleder på bachelorutdanningen i sykepleie, campus Kristiansand. Underviser i temaer innen psykisk helsearbeid og etikk.

Åsne har mange års erfaring med simulering som læringsmetode innen psykisk helsearbeid, både for ansatte i spesialist- og kommunehelsetjeneste og studenter. Prosjektleder for bruk av simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid. Er utdannet seniorfasilitator innen medisinsk simulering, og kursleder i Train-the Trainer- kurs i samarbeid med SimSørlandet, SSHF. Er da ansvarlig for fasilitatorer innen psykisk helsearbeid/psykiatri og for samarbeid med markør.

Forskningsinteresser siste år: Simulering innen psykisk helsearbeid, og fengselssykepleie.

 

Prosjekter

Fengselssykepleie og profesjonsrollen (sammen med Inger Beate Larsen og Terje Emil Fredwall)

Allmenn formidling

De Presno, Å.K. (2021). Refleksjoner fra et universitet. I Knutson, V., La oss prate mer sammen! Skravlekopp- en folkebevegelse mot ensomhet, s. 36-37. (2021). Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard).

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2021). Simulations with standardized patients for nursing students in preparation for clinical placements in mental health care. Clinical Simulation in Nursing. ISSN: 1876-1399. 54s 70 - 76. doi:10.1016/j.ecns.2021.01.009.
  • Øgård-Repål, Anita; De Presno, Åsne Knutson; Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
  • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). "Simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid".
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2018). Students` experiences of simulation with standardized patients used to prepare them for mental health nursing clinical practice..
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita (2017). "Simulering i psykisk helse".

Sist endret: 18.03.2022 10:03