Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Lien

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
J1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg underviser biologi og naturfagdidaktikk som en del av naturfag i lærerutdanningen i tillegg til at jeg jobber mot en PhD-grad i naturfagdidaktikk. Jeg er utdannet cand.scient. i biologi fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en halvårsenhet i filosofi fra samme universitet. Senere fullførte jeg praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Agder. Fra 2001-2014 jobbet jeg som lærer i videregående skole og underviste fagene biologi, naturfag og matematikk, og fra 2014 har jeg jobbet på Institutt for naturvitenskapelige fag inn mot lærerutdanningen.

Formell utdanning:

2018: Startet forskerutdanning (PhD) i naturfagdidaktikk

2017: Innføring i Latin. Universitetet i Agder

2005: Praktisk pedagogisk utdannelse (årsenhet). Universitetet i Agder

2002: Filosofi (halvårsenhet). Universitetet i Oslo

2000: Cand. Scient. Botanikk. Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

Faglige interesser

Jeg har en bred interesse i biologi og naturfagdidaktikk. Innen forskning er jeg interessert i hvordan biologiens historie og filosofi kan brukes i undervisningen av faget, spesielt relatert til undervisning om biologisk mangfold i lærerutdanningen.

Ved siden av å undervise jobber jeg mot en Ph.D og prosjektet  har den foreløpige tittelen: Exploring living nature – Modes of observation in history, teaching and learning. A phenomenological approach.

 

Prosjekter

Leder forskningsgruppa i Naturfagdidaktikk. https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/naturfagdidaktikk

2023 - : UTFORSK - Utforskende øvelser til bruk i naturfagundervisningen. https://utforsk.uia.no

2017 -  : Skolelaboratorium i naturfag - for læring, undervisning og forskning. https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet

2022-2023: BIOMANG. Ledet prosjektet sammen med Malene Østreng Nygård og var redaktør for rapporten BIOMANG. Rapporten beskriver tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold på campus Gimlemoen.

2022 -2025: Nordisk smag – en fælles bæredygtig madkultur. Et tverrfaglig forsknings - og utviklings prosjekt om bærekraftig matkultur i Norden. https://www.apmollerfonde.dk/projekter/nordisk-smag/

2020 -2023: Studentaktiv læring i lærerutdanningene (STALU). https://stalu.uia.no/

2018 - 2023: «Skoleenga» – et mangfoldig læringsrom: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet/forsknings-og-utviklingsprosjekter

2019: Etablering av «Skoleenga» for biomangfold ved Universitetet i Agder. Støttet av MiIjødirektoratet under tiltak for ville pollinerende insekt.

2018 - 2019: Togetherness – Vibrant Matter Collective. Ledet av Professor Tony Valberg. Deltok i forprosjekt og planlegging 2018, og gjennomføring våren 2019: https://togethernessvmc.com/category/om-togetherness/

2019: LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon? Ledet av Førsteamanuensis Anna Svingen Austestad. Et tverrfaglig FoU-prosjekt mellom kunst, naturvitenskap og pedagogikk, støttet av FoU midler fra lærerutdanningen.

 

 

 

Utvalgte publikasjoner

Lien, A (2022). Embodied modes of experience and ethical attention in observational practices. Poster presented at the 6th International Symposium on Phenomenological Research: “Realities – Phenomenological and Pedagogical Perspectives”. Humboldt University, Berlin, Germany. 

Lien, A. (2019). Modes of Observation. Historical cases for Science Teacher Education. Paper presented at the 15th International Conference "History, Philosophy, and Science Teaching". Re-introducing science: Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background, Thessaloniki, Greece.

 

Allmenn formidling

Blogginnlegg STALU - oktober 2021: Utdanning for bærekraftige samspill – Et lokalt utviklingsprosjekt https://stalu.uia.no/utdanning-for-baerekraftige-samspill-et-lokalt-utviklingsprosjekt/ 

Blogginnlegg STALU - mars 2021: Blogginnlegg om Undervisningsbasert forskning: https://stalu.uia.no/forskning-i-egen-undervisning-eller-undervisningsbasert-forskning-pa-observasjon-i-naturfag  

Forskningsdagene 2018 og 2019: Munkelusas dag for fjerde trinn https://www.uia.no/arrangementer/forskningsdagene-munkelusas-dag-ved-naturmuseet

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Lien, Anne (2022). Embodied modes of experience and ethical attention in observational practices..
  • Lien, Anne (2019). Modes of observation in biology. Historical cases for science teacher education..
  • Svingen-Austestad, Anna; Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Lien, Anne; Larsen, Jorunn; Fiskvatn, Kari (2019). MOBILE DIORAMA TOUR 2019.
  • Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Svingen-Austestad, Anna; Lien, Anne; Fiskvatn, Kari; Larsen, Jorunn (2019). LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon?.
  • Svingen-Austestad, Anna; Lien, Anne; Larsen, Jorunn; Fiskvatn, Kari; Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Vegusdal, Anne (2019). LAB (skala 1:1) – Hva er observasjon?.

Sist endret: 25.10.2023 14:10