0
Hopp til hovedinnhold

Anne Lien

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
J1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg underviser biologi og naturfagdidaktikk som en del av naturfag i lærerutdanningen i tillegg til at jeg jobber mot en PhD-grad i naturfagdidaktikk. Jeg er utdannet cand.scient. i biologi fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en halvårsenhet i filosofi fra samme universitet. Senere fullførte jeg praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Agder. Fra 2001-2014 jobbet jeg som lærer i videregående skole og underviste fagene biologi, naturfag og matematikk, og fra 2014 har jeg jobbet på Institutt for naturvitenskapelige fag inn mot lærerutdanningen.

Formell utdanning:

2000: Cand. Scient. Botanikk. Universitetet i Oslo.

2002: Filosofi (halvårsenhet). Universitetet i Oslo

2005: Praktisk pedagogisk utdannelse (60 studiepoeng). Universitetet i Agder

2017: Innføring i Latin (10 studiepoeng). Universitetet i Agder

2018: Startet forskerutdanning (PhD) i naturfagdidaktikk

Faglige interesser

Jeg har en bred interesse i biologi og naturfagdidaktikk. Innen forskning er jeg interessert i hvordan biologiens historie og filosofi kan brukes i undervisningen av faget, spesielt relatert til undervisning om biologisk mangfold i lærerutdanningen.

Ved siden av å undervise jobber jeg mot en Ph.D og prosjektet  har den foreløpige tittelen: Exploring living nature – Modes of observation in history, teaching and learning. A phenomenological approach.

 

Prosjekter

Leder forskningsgruppa i Naturfagdidaktikk: https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/naturfagdidaktikk

2017 -  :Skolelaboratorium i naturfag - for læring, undervisning og forskning: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet

2018 - 2023: «Skoleenga» – et mangfoldig læringsrom: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet/forsknings-og-utviklingsprosjekter

2018 - 2019: Togetherness – Vibrant Matter Collective. Ledet av Professor Tony Valberg. Deltok i forprosjekt og planlegging 2018, og gjennomføring våren 2019: https://togethernessvmc.com/category/om-togetherness/

2019: LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon? Ledet av Førsteamanuensis Anna Svingen Austestad. Et tverrfaglig FoU-prosjekt mellom kunst, naturvitenskap og pedagogikk, støttet av FoU midler fra lærerutdanningen.

2019: Etablering av «Skoleenga» for biomangfold ved Universitetet i Agder. Prosjektgruppe: Asbjørn Lie (Prosjektleder, Naturmuseum og botanisk hage), Anne Lien (Koordinator for naturfag i GLU, Skolelaboratoriet i naturfag), Kari Fiskvatn (formidling, Naturmuseum og botanisk hage) og Torill Gjelsvik (overingeniør, Naturmuseum og botanisk hage). Alle er ansatt ved Universitetet i Agder. Støttet av MiIjødirektoratet under tiltak for ville pollinerende insekt.

2020 -2023: Studentaktiv læring i lærerutdanningene (STALU).  Se blant annet blogginnlegg om undervisningsbasert forskning i naturfag: https://stalu.uia.no/forskning-i-egen-undervisning-eller-undervisningsbasert-forskning-pa-observasjon-i-naturfag/  

 

Utvalgte publikasjoner

Lien, A. (2019). Modes of Observation. Historical cases for Science Teacher Education. Paper presented at the 15th International Conference "History, Philosophy, and Science Teaching". Re-introducing science: Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background, Thessaloniki, Greece.

Allmenn formidling

Forskningsdagene 2018 og 2019: Munkelusas dag for fjerde trinn https://www.uia.no/arrangementer/forskningsdagene-munkelusas-dag-ved-naturmuseet

Blogginnlegg om undervisningsbasert forskning: https://stalu.uia.no/forskning-i-egen-undervisning-eller-undervisningsbasert-forskning-pa-observasjon-i-naturfag  

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Lien, Anne (2019). Modes of observation in biology. Historical cases for science teacher education..
  • Svingen-Austestad, Anna; Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Lien, Anne; Larsen, Jorunn; Fiskvatn, Kari (2019). MOBILE DIORAMA TOUR 2019.
  • Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Svingen-Austestad, Anna; Lien, Anne; Fiskvatn, Kari; Larsen, Jorunn (2019). LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon?.
  • Svingen-Austestad, Anna; Lien, Anne; Larsen, Jorunn; Fiskvatn, Kari; Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Vegusdal, Anne (2019). LAB (skala 1:1) – Hva er observasjon?.

Sist endret: 11.03.2021 15:03