Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Alexander Elmies-Vestergren

Universitetslektor

Utdannet allmennlærer med fordypning i matematikk, naturfag, musikk og drama. Jobbet ti år som lærer i grunnskolen. Master i Pedagogikk ved Universitetet i Agder, hvor masteroppgaven er en teoretisk studie av elevers danning til demokratisk deltakelse.

Undervisning

  • PED128-2 Læring og opplæring
  • PED427-1/429-1 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

Faglige interesser

  • Allmenndidaktikk
  • Danningsteori
  • Demokratisk danning (Demokrati og medborgerskap)
  • Det pedagogiske paradoks

Utvalgte publikasjoner

Elmies-Vestergren, A. (2022). Danning til demokratisk deltakelse i en resultatstyrt skole - en utfordrende aktualisering av det pedagogiske paradoks [masteroppgave]. Universitetet i Agder.

Ekspertområder

Sist endret: 11.08.2022 14:08