Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Alexander Elmies-Vestergren

Universitetslektor

Kontor: E2 307

Universitetslektor i pedagogikk. Underviser ved grunnskolelærerutdanningen (GLU) og noe ved disiplinstudiet i pedagogikk (Bachelor). Også utviklingspartner for skoler i regionen gjennom DeKomp-ordningen. Tidligere utdannet allmennlærer med fordypning i matematikk, naturfag, musikk, drama og kunst & håndverk. Litt over ti års erfaring som lærer og praksislærer i grunnskolen. Mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Agder, med masteroppgave som er en teoretisk studie av elevers danning til demokratisk deltakelse.

Undervisning

 • PED 156/157 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom (1GLU)
 • PED159/160 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom (2GLU)
 • PED426/428 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (4GLU)
 • PED427/429 Skolen i et pluralistisk samfunn (5GLU)
 • PED128 Læring og opplæring (BAPED)
 • EX105-01 Examen facultatum pedagogisk variant (BAPED)

Faglige interesser

 • Allmenndidaktikk
 • Danningsteori
 • Demokratisk danning (Demokrati og medborgerskap)
 • Det pedagogiske paradoks
 • Teori-praksis

Utvalgte publikasjoner

Elmies-Vestergren, A. (2022). Danning til demokratisk deltakelse i en resultatstyrt skole - en utfordrende aktualisering av det pedagogiske paradoks [masteroppgave]. Universitetet i Agder.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Knudsen, Marianne Nødtvedt; Elmies-Vestergren, Alexander (2023). Tverrfaglig arbeid med estetiske læringsprosesser på GLU.
 • Elmies-Vestergren, Alexander (2023). Problems with education through democratic participation.
 • Elmies-Vestergren, Alexander (2022). Danning til demokratisk deltakelse i en resultatstyrt skole - en utfordrende aktualisering av det pedagogiske paradoks?.

Sist endret: 4.10.2023 17:10