Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Alexander Elmies-Vestergren

Universitetslektor

Utdannet allmennlærer med fordypning i matematikk, naturfag, musikk og drama. Ti års erfaring som lærer og praksislærer i grunnskolen. Master i Pedagogikk ved Universitetet i Agder, med masteroppgave som er en teoretisk studie av elevers danning til demokratisk deltakelse.

Undervisning

  • PED159 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom
  • PED426/428 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (4GLU)
  • PED128 Læring og opplæring
  • PED427/429 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (5GLU)

Faglige interesser

  • Allmenndidaktikk
  • Danningsteori
  • Demokratisk danning (Demokrati og medborgerskap)
  • Det pedagogiske paradoks

Utvalgte publikasjoner

Elmies-Vestergren, A. (2022). Danning til demokratisk deltakelse i en resultatstyrt skole - en utfordrende aktualisering av det pedagogiske paradoks [masteroppgave]. Universitetet i Agder.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Elmies-Vestergren, Alexander (2022). Danning til demokratisk deltakelse i en resultatstyrt skole - en utfordrende aktualisering av det pedagogiske paradoks?.

Ekspertområder

Sist endret: 4.05.2023 14:05