Skolebibliotekkunnskap - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Nettstudier

Kunne du tenke deg å arbeide som skolebibliotekar og ønsker å sette deg inn i fagområdet? Har du ansvar for et skolebibliotek og trenger mer kompetanse for å utvikle deg i jobben? Er du opptatt av hvordan skolebiblioteket kan utnyttes best mulig i elevenes læringsarbeid?

Bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap gir et godt grunnlag for å arbeide som skolebibliotekar. Studiet egner seg særlig godt som videreutdanning for lærere. Programmet kan også være relevant for formidlingsarbeid og pedagogisk tilrettelegging i folkebibliotek.

Fordypningsdelen av studiet (90 sp) er et nettbasert deltidsstudium med samlinger. De resterende 90 sp tas som ordinære emner ved UiA eller ved andre læresteder (forutsetter godkjenning).

Hva lærer du?

I studiet får du kunnskap om skolebiblioteket som ressurs i elevenes fag- og allmenndanning. Du får innsikt i kunnskapsorganisering og om det å drive et skolebibliotek, om barne- og ungdomslitteratur, om informasjonssøk, kildevurdering og informasjonsbruk, og om utvikling av elevenes lesestrategier i arbeid med fag- og fiksjonstekster.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap gir god bakgrunn for arbeid med bibliotek, litteratur og informasjonskilder, enten det er i en ren skolebibliotekarstilling eller i stillinger der det å være skolebibliotekar kombineres med det å ha andre pedagogiske oppgaver ved skolen. Det kan også være relevant for arbeid med formidling og pedagogisk tilrettelegging for barn og unge i folkebibliotek.

Oppbygging

Bachelor i skolebibliotekkunnskap inneholder følgende:

 • Skolebibliotekkunnskap 1 (30 sp)
 • Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur (30 sp)
 • Skolebibliotekkunnskap 3 (30 sp), består av to emner:
  • Informasjonskompetanse og leseutvikling (15sp)
  • Fordypningsoppgave (15sp)
 • Examen philosophicum (10 sp)
 • Examen facultatum (10 sp)
 • Fritt valgt emne (10 sp)
 • Breddeenhet (60 sp) Her velger du et annet faglig innhold som skal supplere skolebibliotek-faget

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Skolefag eller undervisningserfaring fra grunnskole eller videregående skole, eventuelt erfaring fra arbeid i skole- eller folkebibliotek. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

48,7

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Bachelor i skolebibliotekkunnskap kan gi grunnlag for opptak på ulike masterprogram.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om  opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 336

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail