Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Sommer 2024
Studiested
Grimstad

Sommerkurset i matematikk starter mandag 24. juni 2024. 

Y-veien er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at du kan få en bachelorgrad i ingeniørfag på normert tid (3 år). For personer med slik bakgrunn er det ikke krav om generell studiekompetanse, eller bestått ettårig forkurs for ingeniører. Gjennom dette studietilbudet kan du altså spare et helt år i forhold til å måtte ta forkurset først. Det første studieåret krever til gjengjeld stor arbeidsinnsats med ekstra kurs i matematikk, fysikk og norsk. Søkere med lavere karaktersnitt enn 4 fra videregående skole, anbefales å ta ettårig forkurs før de søker seg inn på ingeniørstudier.

Universitetet i Agder tilbyr opptak på Y-veien til byggdesign, data, elektronikk, fornybar energi og mekatronikk. Studenter tatt opp på Y-veien starter med et obligatorisk sommerkurs i matematikk. Følgende progresjonskrav gjelder for Y-veistudentene:

1. Sommerkurset matematikk oppgradering 1 må bestås for å gå videre til første semester i ingeniørstudiet

2. Matematikk oppgradering 2 i første semester og fysikk oppgradering i andre semester må bestås for å gå videre andre studieår.

3. Norsk som redskapsfag første semester.

Studenter som har bestått Matematikk R1, R2 og/eller FYSIKK 1 eller tilsvarende, får fritak for tilsvarende oppgraderingskurs på Y-veien. Studenter med generell studiekompetanse får fritak for norsk som redskapsfag.

Disse søkerne skal ikke søke Samordna opptak, men søker det aktuelle Y-vei-studiet via lokalt opptak direkte til UiA.

Nærmere beskrivelse av innholdet i studiene finner du ved å se på det enkelte studieprogram.

Opptakskrav

For byggdesign

Fag- eller svennebrev som betongfagarbeider, mur- og flislegger, rørlegger, byggmontør, stillasbygger, tømrer eller veg- og anleggsfagarbeider.
Tilsvarende fagbrev fra tidligere læreplaner godkjennes også som opptaksgrunnlag.

Søkekode: 9935.

For data

Fagbrev som IT-driftstekniker eller ITutvikler, eller fag- eller svennebrev fra utdanningsprogram for Elektro og datateknologi.
Tilsvarende fagbrev fra tidligere læreplaner godkjennes også som opptaksgrunnlag.

Søkekode: 9965.

For elektronikk

Fag- eller svennebrev fra utdanningsprogram for Elektro og datateknologi.

Tilsvarende fagbrev fra tidligere læreplaner godkjennes også som opptaksgrunnlag.

Søkekode: 9970.

For fornybar energi

Fag- eller svennebrev fra utdanningsprogram for Elektro og datateknologi.
Tilsvarende fagbrev fra tidligere læreplaner godkjennes også som opptaksgrunnlag.

Søkekode: 9980.

For mekatronikk

Fag- eller svennebrev fra alle utdanningsprogram for Elektro og datateknologi. Fra utdanningsprogram for Teknologi og industrifag kvalifiserer alle fagbrev fra VG2-programområdene Arbeidsmaskiner, Brønnteknikk og Kjøretøy, samt fagbrev som skipsmotormekaniker, CNC-operatør, industrimekaniker, industrimontør, industrirørlegger, platearbeider, sveiser, fagoperatør i produksjonsteknikk og fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.
Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad.
Tilsvarende fagbrev fra tidligere læreplaner godkjennes også som opptaksgrunnlag.

Søkekode: 9940.

Poenggrenser 2022: 

Byggdesign, bachelor: Alle kvalifiserte
Data, bachelor: 42,10
Elektronikk, bachelor: Alle kvalifiserte
Fornybar energi, bachelor: Alle kvalifiserte
Mekatronikk, bachelor: Alle kvalifiserte

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

Se opptakskrav

Studiepoeng

180

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?