0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Sommer 2019
Studiested
Grimstad

Ledige studieplasser på Y-veien gjelder studieprogrammene Elektronikk og Fornybar energi. 

Sommerkurset i matematikk starter onsdag 26. juni 2019.

Y-veien er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at du kan få en bachelorgrad i ingeniørfag på normert tid (3 år). For personer med slik bakgrunn er det ikke krav om generell studiekompetanse, eller bestått ettårig forkurs for ingeniører. Gjennom dette studietilbudet kan du altså spare et helt år i forhold til å måtte ta forkurset først. Det første studieåret krever til gjengjeld stor arbeidsinnsats med ekstra kurs i matematikk, fysikk og norsk. Søkere med lavere karaktersnitt enn 4 fra videregående skole, anbefales å ta ettårig forkurs før de søker seg inn på ingeniørstudier.

Universitetet i Agder tilbyr opptak på Y-veien til byggdesign, data, elektronikk, fornybar energi og mekatronikk. Studenter tatt opp på Y-veien starter med et obligatorisk sommerkurs i matematikk. Følgende progresjonskrav gjelder for Y-veistudentene:

1. Sommerkurset matematikk oppgradering 1 må bestås for å gå videre til første semester i ingeniørstudiet

2. Matematikk oppgradering 2 i første semester og fysikk oppgradering i andre semester må bestås for å gå videre andre studieår.

3. Norsk som redskapsfag første semester.

Studenter som har bestått Matematikk R1, R2 og/eller FYSIKK 1 eller tilsvarende, får fritak for tilsvarende oppgraderingskurs på Y-veien. Studenter med generell studiekompetanse får fritak for norsk som redskapsfag.

Disse søkerne skal ikke søke Samordna opptak, men søker det aktuelle Y-vei-studiet via lokalt opptak direkte til UiA.

Nærmere beskrivelse av innholdet i studiene finner du ved å se på det enkelte studieprogram.

Opptakskrav

Opptakskrav

For byggdesign

Fag- eller svennebrev i betongfaget, murerfaget, rørleggerfaget, stillasbyggerfaget, tømrerfaget eller veg- og anleggsfaget. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad.

Søkekode: 9935.

For data

Fagbrev som bygger på Vg1 elektrofag eller fagbrev innen IKT – servicefaget.

Søkekode: 9965.

For elektronikk

Fagbrev som bygger på Vg1 elektrofag.

Søkekode: 9970.

For fornybar energi

Fagbrev som bygger på Vg1 elektrofag.

Søkekode: 9980.

For mekatronikk

Fagbrev innenfor utdanningsprogrammene teknisk industriell produksjon eller elektrofag som bygger på følgende programområder fra Vg2: Arbeidsmaskiner, brønnteknikk, kjøretøy, maritime fag – motormannfaget, industriteknologi, kulde- og varmepumpeteknikk, automatisering. Tilsvarende fagbrev fra læreplaner før Kunnskapsløftet godkjennes også som opptaksgrunnlag.

Søkekode: 9940.

Poenggrenser 2018: 

Byggdesign, bachelor: 43,70
Data, bachelor: 39,80
Elektronikk, bachelor: 38,60
Fornybar energi, bachelor: 38,00
Mekatronikk, bachelor: 40,70

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

Se opptakskrav

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail