Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Bachelorstudiet i Visuell kunst og formidling (tidligere kunst og håndverk) gir deg muligheten til å utforske et vidt spekter av kunstneriske praksiser, materialer, medier og uttrykk. Visuelle fag på UiA tilbyr mulighet for arbeid i godt utstyrte verksteder og på ulike arenaer.

Gjennom skapende, eksperimentelle og kritisk undersøkende prosesser vil du kunne utvikle dine kunstneriske ferdigheter og din estetiske bevissthet. Gjennom møter med nasjonal og internasjonal kunst vil du få kunnskap om hvordan forskjellige kunstuttrykk kan ha betydning i samfunn og menneskers liv. 

Produksjon og refleksjon henger tett sammen, og teori om kunst og estetikk vil belyse det praktiske arbeidet og sette det i en større kontekst.

Studiet er praksisnært og yrkesrettet, og gir teoretisk og praktisk kjennskap til hvordan man kan formidle kunst gjennom forskjellige medier og til forskjellige målgrupper. Gjennom praksis vil du få erfaring med formidling av kunst og med å igangsette skapende prosesser i samspill med andre. Instituttet har et godt samarbeid med regionens kulturliv, blant andre Sørlandets Kunstmuseum og Kristiansand Kunsthall.

Studiet gir mulighet for utveksling til utlandet.

Hva lærer du?

  • Du utvikler din personlige uttrykksevne, dine skapende ferdigheter, din estetiske og kritiske bevissthet
  • Du utvikler god innsikt i relevante metoder, teknikker, materialer og medier
  • Du utvikler din evne til å analysere og reflektere over egne og andres kunstprosjekt
  • Du får oversikt over sentrale retninger innenfor samtidens og historiens kunst
  • Du får innsikt i kunstens betydning i samfunnet og hvilken rolle kunsten kan spille
  • Du lærer å legge til rette, lede og gjennomføre faget i skapende prosesser med ulike grupper mennesker
  • Du tilegner deg kunnskap om å formidle kunst
  • Fullført studium gir deg graden bachelor i visuell kunst og formidling

Jobbmuligheter

Denne utdanningen kan du for eksempel bruke dersom du skal arbeide i kulturskoler eller andre kulturinstitusjoner, med kulturformidling eller som kulturkonsulent. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

43,1

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

Du kan ta en del av bachelorprogrammet i visuell kunst og formidling  i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester. Mer om utveksling i visuell kunst og formidling.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 200

Studiepoeng

180

Antall plasser

16

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like