0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Vil du videre som musiker? På masterstudiet i utøvende musikk - klassisk arbeider du målrettet med å videreutvikle dine tekniske og musikalske ferdigheter på et avansert og profesjonelt nivå. Du utvikler deg som instrumentalist, arbeider med din personlige uttrykksevne og får spesialisert innsikt i ditt hovedinstrument og fordypningsområde. Kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg på studiet gir deg et solid grunnlag til å drive musikalsk nyskaping og kommunisere om og gjennom musikk.

Masterprogrammet har to spesialiseringer: en kunstnerisk utøvende spesialisering der studenten kan velge et av fordypningsområdene Ensemlesang, orkesterakademi, klaver i samspill, korledelse kunsterisk kreativ, og en kunstnerisk vitenskapelig spesialisering som avsluttes med en masteroppgave. Begge spesialiseringene kvalifiserer til videre studier på Ph.D.-nivå.

Hva lærer du?

  • Du utvikler tekniske og musikalske ferdigheter som musiker og instrumentalist på høyt nivå.
  • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom musikkteori, musikkhistorie og praktisk musikkutøvelse.
  • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet musikk.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor det institusjonelle og frie musikkfeltet.
  • Du får en innføring i musikkvitenskapelige disipliner, og studiet legger til rette for egen forskning på musikk.
  • Fullført studium gir deg graden master i utøvende musikk- klassisk.

Jobbmuligheter

Mastergradsutdanningen i utøvende musikk - klassisk ved UiA gir kompetanse og kvalifikasjoner for arbeid innenfor kunst- og kulturinstitusjoner, som orkestermusikere og operasangere, som produsenter, i kunst- og kulturadministrative stillinger og innenfor det frivillige musikkliv.

Utdanningen kvalifiserer deg til skapende og utøvende arbeid innenfor kunst- og kultursektoren, i tillegg til mer spesialiserte utøveryrker. Den er også et svært godt utgangspunkt for en musikerkarriere.

Oppbygning

Studiet er under revisjon og endringer vil komme.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak. Informasjon om musikkopptaket

Opptaksprøve klassisk: Uke 7.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Du kan ta en del av masterprogrammet i utøvende musikk - klassisk i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 3. semester. Mer om utveksling i utøvende musikk-klassisk

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

Det inngår frivillig studietur i dette programmet. Studenter som velger å delta på studieturer må selv dekke utgiftene til turene.

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. desember

Søkekode

9440,9441

Antall plasser

16

Undervisningsspråk

Engelsk

Enkelte emner kan bli gitt på norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Møt Mariam Kharatyan

Pianist og universitetslektor ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.