0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Vil du videre som musiker? På masterstudiet i utøvende klassisk musikk arbeider du målrettet med å videreutvikle dine tekniske og musikalske ferdigheter på et avansert og profesjonelt nivå. Du utvikler deg som instrumentalist, arbeider med din personlige uttrykksevne og får spesialisert innsikt i ditt hovedinstrument og fordypningsområde. Kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg på studiet gir deg et solid grunnlag til å drive musikalsk nyskaping og kommunisere om og gjennom musikk.

Masterprogrammet har to varianter: en med skriftlig masteroppgave, og en med ren utøvende fordypning. Begge variantene kvalifiserer til videre studier på ph.d.-nivå.

Blant fem utøvende spesialiseringer vil vi for studieåret 2019/2020 presentere ensamblesang som årets nyhet. Med på laget har vi fått en av Norges og Europas fremste ensemblesangledere, professor Ragnar Rasmussen. I tillegg har vi spesialiseringene kunstnerisk kreativ (interpretasjonsstudier), orkesterakademi, arrangering/komponering og ensembleledelse.

Hva lærer du?

  • Du utvikler tekniske og musikalske ferdigheter som musiker og instrumentalist på høyt nivå.
  • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom musikkteori, musikkhistorie og praktisk musikkutøvelse.
  • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet musikk.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor det institusjonelle og frie musikkfeltet.
  • Du får en innføring i musikkvitenskapelige disipliner, og studiet legger til rette for egen forskning på musikk.
  • Fullført studium gir deg graden master i utøvende musikk.

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer deg til skapende og utøvende arbeid innenfor kunst- og kultursektoren, i tillegg til mer spesialiserte utøveryrker. Den er også et svært godt utgangspunkt for en musikerkarriere.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak. Informasjon om musikkopptaket

Opptaksprøve klassisk: Uke 7.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Opptaksprøve

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvote for førstegangsvitnemål

Opptaksprøve

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Du kan ta en del av masterprogrammet i utøvende musikk - klassisk i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 3. semester. Mer om utveksling i utøvende musikk-klassisk

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

Det inngår frivillig studietur i dette programmet. Studenter som velger å delta på studieturer må selv dekke utgiftene til turene.

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. desember

Søkekode

9440,9441

Antall plasser

16

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Møt Mariam Kharatyan

Pianist og universitetslektor ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Send studiet på mail