Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Gjennom masterprogrammet i utøvende musikk - klassisk utvikler du dine kunstneriske ferdigheter, din formidlingsevne, musikalske identitet og profil i forhold til karrieremål og yrkesambisjoner innen musikk-, kunst-, og kulturfeltet.

Vi tilbyr et masterprogram som med to spesialiseringer og fem fordypningsområder retter seg mot ulike arbeidssituasjoner for musikere. Flere av fordypningsområdene tilbys i samarbeid med teater- og konserthuset Kilden, Kilden vokalensemble og Kristiansand symfoniorkester – noe som gir enestående muligheter for utøvende praksis, kunstneriske impulser og profesjonsnærhet for studentene.

Som student ved masterprogrammet får du anledning til å fordype deg i det som interesserer deg mest, og hjelp til å realisere ditt eget kunstneriske prosjekt. Studiet vektlegger det utøvende arbeidet og vil stimulere din evne til kritisk tenkning, nyskaping og kreativitet.

Et læringsmiljø med sterke faglige ressurser, der du eksponeres for internasjonale impulser og får muligheter til å medvirke i nasjonale og internasjonale prosjekter, vil utgjøre rammene for din tilværelse som masterstudent hos oss.

Masterprogrammets to spesialiseringer:

Kunstnerisk utøvende spesialisering:

Du skal følge ett av følgende seks utøvende fordypningsområder: Kunstnerisk kreativ, Ensemblesang, Orkesterakademi, Klaver i samspill, Klassisk musikkimprovisasjon eller Korledelse. Masterarbeidet vil være knyttet opp mot fordypningsområdet. Alle studenter følger emner med individuell undervisning i hovedinstrument. Kammermusikk og konsertvirksomhet står sentralt.

Kunstnerisk vitenskapelig spesialisering:

Forut for arbeid med en masteroppgave skal du tilegne deg kunnskap om ulike musikkvitenskapelige retninger, tradisjoner, fagspesifikke metoder, etiske problemstillinger og forskningstradisjoner. Tema for masteroppgaven kan knyttes opp mot egen utøvende virksomhet. Alle studenter følger emner med individuell undervisning i hovedinstrument. Kammermusikk og konsertvirksomhet står sentralt.

Begge spesialiseringer kvalifiserer til videre studier på ph.d.-nivå.

Hva lærer du?

  • Du utvikler tekniske og musikalske ferdigheter som musiker og instrumentalist på høyt nivå.
  • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom musikkteori, musikkhistorie og praktisk musikkutøvelse.
  • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet musikk.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor det institusjonelle og frie musikkfeltet.
  • Du får en innføring i musikkvitenskapelige disipliner, og studiet legger til rette for egen forskning på musikk.
  • Fullført studium gir deg graden master i utøvende musikk- klassisk.

Jobbmuligheter

Masterstudiet i utøvende musikk - klassisk ved UiA gir kompetanse og kvalifikasjoner for arbeid innenfor kunst- og kulturinstitusjoner, som orkestermusiker og som produsent, i kunst- og kulturadministrative stillinger og innenfor det frivillige musikkliv.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå bestått fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i utøvende musikk eller tilsvarende. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2.

Rangering av søkere skjer på bakgrunn av opptaksprøve med følgende deler:

  • Spilleprøve med selvvalgt program. Ved spilleprøven gis en poengsum fra 10 til 20 for bestått prøve. Søkere som får mindre enn 10 poeng har ikke bestått spilleprøven. Spilleprøven teller 50 % av samlet poengsum.
  • Intervju. Ved intervjuet gis en poengsum fra 10 til 20. Intervjuet teller 50 % av samlet poengsum. Spilleprøven må være bestått for å få adgang til intervju.

For øvrig skjer opptak etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Informasjon om musikkopptaket

Opptaksprøve klassisk: Uke 7.

Anbefalte forkunnskaper

MUK107 Vitenskapsteori, estetikk og analyse ved UiA, eller tilsvarende.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Du kan ta en del av masterprogrammet i utøvende musikk - klassisk i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 3. semester. Mer om utveksling i utøvende musikk-klassisk

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

Det inngår frivillig studietur i dette programmet. Studenter som velger å delta på studieturer må selv dekke utgiftene til turene.

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting som musikklærere i kulturskoler og grunnskole, videregående skoler, folkehøgskoler, ved høgskoler og universiteter. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA. 

Fakta

Søknadsfrist

15. desember

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9440,9441

Studiepoeng

120

Antall plasser

14

Undervisningsspråk

Engelsk

Enkelte emner kan bli gitt på norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like