0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Vil du videre som musiker? På masterstudiet i utøvende klassisk musikk arbeider du målrettet med å videreutvikle dine tekniske og musikalske ferdigheter på et avansert og profesjonelt nivå. Du utvikler deg som instrumentalist, arbeider med din personlige uttrykksevne og får spesialisert innsikt i ditt hovedinstrument og fordypningsområde. Kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg på studiet gir deg et solid grunnlag til å drive musikalsk nyskaping og kommunisere om og gjennom musikk.

Masterprogrammet har to varianter: en med skriftlig masteroppgave, og en med ren utøvende fordypning. Begge variantene kvalifiserer til videre studier på ph.d.-nivå.

Blant fem utøvende spesialiseringer vil vi for studieåret 2018/2019 presentere ensamblesang som årets nyhet. Med på laget har vi fått en av Norges og Europas fremste ensemblesangledere, professor Ragnar Rasmussen. I tillegg har vi spesialiseringene kunstnerisk kreativ (interpretasjonsstudier), orkesterakademi, arrangering/komponering og ensembleledelse.

Hva lærer du?

  • Du utvikler tekniske og musikalske ferdigheter som musiker og instrumentalist på høyt nivå.
  • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom musikkteori, musikkhistorie og praktisk musikkutøvelse.
  • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet musikk.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor det institusjonelle og frie musikkfeltet.
  • Du får en innføring i musikkvitenskapelige disipliner, og studiet legger til rette for egen forskning på musikk.
  • Fullført studium gir deg graden master i utøvende musikk.

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer deg til skapende og utøvende arbeid innenfor kunst- og kultursektoren, i tillegg til mer spesialiserte utøveryrker. Den er også et svært godt utgangspunkt for en musikerkarriere.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i utøvende musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng utøving. I tillegg må søkeren få godkjent forslag til fordypningsemne og bestå opptaksprøve (spilleprøve og intervju). Søkere fra land utenom Norden må dokumentere kunnskaper i engelsk på lik linje med de krav som stilles til generell studiekompetanse. Informasjon om musikkopptaket

Opptaksprøve klassisk: Uke 7.

Se utfyllende regler for opptak

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Opptaksprøve

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Opptaksprøve

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. desember

Søkekode

9440,9441

Antall plasser

16

Spørsmål om opptak til studiet?

- Motiverende og dyktige lærere

Jeg har alltid visst at de utøvende musikkstudiene på UiA er veldig bra, det er høyt nivå, og lærerne er utrolig dyktige på sitt fagområde. Jeg hadde lyst til å lære fra de beste rett og slett.

Ørjan Madsen

Student ved Utøvende klassisk musikk, master

Send studiet på mail