Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Stadig hører vi om reformer og omstillinger i både statlige og private virksomheter, frivillig sektor og internasjonalt. Store virksomheter som sykehus og universiteter/høyskoler reorganiseres, og kommune- og fylkesstrukturen er i endring. Norges forhold til overnasjonale organer som EU, FN og NATO må stadig justeres. Masterstudiet i statsvitenskap og ledelse passer for deg som er interessert i å forstå hvorfor og hvordan slike endringsprosesser blir gjennomført. Masterprogrammet tilbyr to spesialiseringer:

  • Organisasjon og ledelse
  • Europeisk integrasjon

I studiet er det mulig å ta et praksisemne på 10 studiepoeng. Det innebærer et praksisopphold i tre til seks måneder hos en av våre samarbeidspartnere, som for eksempel en forskningsinstitusjon, bedrift eller en kommune. 

Hva lærer du?

Masterprogrammet gir deg grundig kunnskap om politiske og organisatoriske prosesser og utvikler din evne til selvstendig analyse. Du lærer hvordan samfunnsvitenskapelige metoder anvendes i analyse av empiriske data, og du har muligheter for fordypning i ulike valgretninger. Gjennom studiet skaffer du deg kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Med dette masterstudiet får du kompetanse til å planlegge, lede og gjennomføre organisatoriske endringer. 

Jobbmuligheter

Studiet gir deg kunnskap og kompetanse til å påta deg lederoppgaver og andre selvstendige stillinger i offentlig, frivillig og privat sektor. Du får grunnleggende kompetanse til å arbeide med omstillingsarbeid i arbeidslivet. Kandidater fra studiet går ut i et arbeidsmarked med varierte og interessante stillinger med blant annet administrative oppgaver, saksbehandling, analysearbeid og forsknings- og utredningsarbeid på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Oppbygning

Enkelte emner blir undervist på engelsk.

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

  1. Enten: fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag, hvorav minst 20 studiepoeng på påbyggingsnivå.
    Eller: integrert studium av minst 2 års varighet innen samfunnsvitenskapelige fag.
    Eksempler på relevante fagområder er statsvitenskap, offentlig administrasjon, sammenliknende politikk, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, utviklingsstudier, økonomi og administrasjon og rettsvitenskap, der offentlig rett inngår med minst 80 studiepoeng.
  2. Andre opptakskrav:
    Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

Det er ikke mulig å få betinget opptak dersom en mangler samfunnsvitenskapelig metode.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet gir deg også et godt utgangspunkt for internasjonalt arbeid og videre studier, og kvalifiserer for opptak til ph.d.-program for eksempel i Public Administration ved UiA. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8030

Studiepoeng

120

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spør en student

Andre studier du kanskje vil like