Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Noen lærer raskt og tilpasser seg uten videre utvikling og endringer i skolehverdag og arbeidsliv. Andre har særskilte behov og trenger mer tilpasning og mer tid på seg. Da kan vi sette inn tiltak for den enkelte, eller vi kan endre og utvikle organisasjonen. Spesialpedagoger kombinerer gjerne begge deler. De tilrettelegger lærings- og utviklingsopplegg for den enkelte og for større grupper.

Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og sammen med fellesskapet de tilhører. Du lærer å sette inn individrettede tiltak, men også bygge kompetanse og utvikle organisasjoner, skoler og arbeidsplasser der mennesker med særlige behov tar del i fellesskapet. Spesialpedagoger arbeider både med oppfølging av enkeltindivider og med å forvalte ressurser og utvikle organisasjoner og grupper. Målet er å fremme utviklings- og læringsprosesser også for de med særlige behov.

Hva lærer du?

  • Å anvende spesialpedagogisk kunnskap om inkludering, rådgiving, spesialpedagogisk ledelse, lærevansker og særskilte behov
  • Å lede spesialpedagogisk virksomhet med tanke på innovasjons- og endringsmål
  • Å være i stand til å gi råd og veilede mennesker i sårbare situasjoner
  • Å analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i spesialpedagogisk praksis
  • Å sette i gang endringer hos individer, i grupper og i ulike systemer med mål om å utvikle og videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet
  • Å løse komplekse læringsutfordringer både på individ- og systemnivå 

Jobbmuligheter

Med mastergrad i spesialpedagogikk kan du arbeide med opplæring, utdanning og ledelse av spesialpedagogisk virksomhet. Aktuelle arbeidsplasser er skole, barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste, offentlig administrasjon, Statped og det øvrige hjelpeapparatet, f.eks. NAV, barnevern og attføringsbedrifter. Mulighet for jobb finnes innenfor alle deler av forvaltningen, det vil si på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Det er også aktuelt å arbeide innenfor organisasjonsliv og i private virksomheter som har spesialpedagogiske oppgaver. 

Du kan lese mer om karrieremuligheter for pedagogikk her.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

  • Enten: Fordypningsenhet (minst 80 studiepoeng) i spesialpedagogikk. Minst 20 sp. i fordypningsenheten må være på 200-nivå.
  • Eller: Integrert studium (minst 120 studiepoeng) i spesialpedagogikk.
  • Eller: barnevern, logopedi, pedagogikk, psykologi, sosialt arbeid eller vernepleie. Det skal inngå minimum 30 studiepoeng spesialpedagogikk. Emnene kan enten være tatt som del av, eller i tillegg til graden.
  • Eller: Lærerutdanning (grunnskolelærer/allmennlærer, barnehagelærer/førskolelærer, praktisk-pedagogisk utdanning som bygger på universitets- og høyskoleutdanning av minst 180 studiepoengs omfang). Det skal inngå minimum 30 studiepoeng spesialpedagogikk. Emnene kan enten være tatt som del av, eller i tillegg til graden.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført masterstudium i spesialpedagogikk kan også være et springbrett til videre forskning, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i spesialpedagogikk.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8470

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like