0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Samfunnet stiller i dag stadig større krav til den enkelte og en møter læringsutfordringer på flere livsarenaer, ikke minst i barnehage og skole. Spesialpedagogikk handler om å legge til rette for utvikling av menneskelig potensiale og håndtering av utfordringer som har negativ innvirkning på læring. Spesialpedagoger møter et mangfold av barn, unge og voksne med særskilte behov. Fokus i dette studiet er både på oppfølging av enkeltindivider med ulike vansker og arbeid med systemet som helhet. Dette innebærer blant annet å kunne sette inn individrettede tiltak, drive forebyggende arbeid, kompetansebygging og organisasjonsutvikling. Sentrale temaer er spesialpedagogisk ledelse og innovasjonsarbeid og rådgiving, der målet er å fremme utviklings- og læringsprosesser i et livslangt perspektiv. Programmet forbereder og lærer opp studenter til å bidra i tverrfaglig samarbeid der målet er å tilby et helhetlig tilbud til sårbare barn, unge og voksne og skape inkluderende miljøer.

Vi tilbyr også masterprogram i pedagogikk

Hva lærer du?

  • Å anvende spesialpedagogisk kunnskap om inkludering, rådgiving, spesialpedagogisk ledelse, lærevansker og særskilte behov
  • Å lede spesialpedagogisk virksomhet med tanke på innovasjons- og endringsmål
  • Å være i stand til å gi råd og veilede mennesker i sårbare situasjoner
  • Å analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i spesialpedagogisk praksis
  • Å sette i gang endringer hos individer, i grupper og i ulike systemer med mål om å utvikle og videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet
  • Å løse komplekse læringsutfordringer både på individ- og systemnivå 

Jobbmuligheter

Med mastergrad i spesialpedagogikk kan du arbeide med opplæring, utdanning og ledelse av spesialpedagogisk virksomhet. Aktuelle arbeidsplasser er skole, barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste, offentlig administrasjon, Statped og det øvrige hjelpeapparatet, f.eks. NAV, barnevern og attføringsbedrifter. Mulighet for jobb finnes innenfor alle deler av forvaltningen, det vil si på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Det er også aktuelt å arbeide innenfor organisasjonsliv og i private virksomheter som har spesialpedagogiske oppgaver. 

Oppbygging

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8470

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail