Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Hvordan blir mennesket påvirket av endringer i arbeidslivet og fremveksten av nye samlivsformer? Hvilken rolle spiller religion, verdier og kulturforskjeller i dagens samfunn? Hvorfor er kunnskap, makt og rikdom ulikt fordelt? I sosiologi studerer du mennesket i samfunnet, og faget gir deg dypere innsikt i denne typen spørsmål. Sosiologien forklarer og fortolker hvordan mennesker blir formet av samfunnet og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet. Studiet gir deg kompetanse til å forstå og forklare samfunnsforhold lokalt, nasjonalt og globalt. Sosiologi er relevant for deg som vil utvikle forståelsen av aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling.

Engelsk og norsk er undervisningsspråk.

Hva lærer du?

Sosiologi er vitenskapen om samfunnslivet i vid forstand. I faget lærer du å bruke ulike begreper, teorier og metoder til å forstå hvordan samfunnsforholdene har blitt til og hvordan disse skaper muligheter og begrensninger for enkeltmennesker og grupper. Sosiologer studerer alle typer relasjoner mellom individ, grupper og organisasjoner i små og store sosiale felleskap alt fra møter mellom enkeltindivider til store globale endringsprosesser. Sosiologistudiet ved UiA favner tema som familie, arbeid, utdanning og kultur, klasse og helse, velferdsstaten, etniske relasjoner og flerkulturelle samfunn.

Du lærer ulike forskningsmetoder, som for eksempel statistisk analyse, intervjuer og observasjon.

I andre studieår kan du velge blant ulike studier som bredde. Et av tilbudene er breddepakken «Sustainable Transformation», som handler om betydningen av bærekraft og hvordan vi kan få til bærekraftig utvikling på tvers i samfunnet. 
Under ‘Oppbygning’ finner du flere mulige breddevalg.

Jobbmuligheter

Kandidater i sosiologi finner du i mange ulike jobber innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv, ledelse og administrasjon, utredningsarbeid, organisasjonsutvikling, konsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, forskning, markedsundersøkelser, markedsføring og reklame, undervisning og journalistikk.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Ved direkte søknad til 2. året på sosiologi bachelorprogram

Årsstudium i sosiologi ved UiA eller tilsvarende

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

44,4

Søk direkte opptak til 2. år

Det er mulig å søke opptak direkte til 2. studieår, søkeperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav er årsstudium i sosiologi ved UiA eller tilsvarende

Les mer om innpassingsopptak og hvordan du søker her

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. Studenter oppfordres til å dra på utveksling og få internasjonal erfaring i sitt 4. semester som er breddeenheten i studiet. På utveksling har du mulighet til å ta ulike fagkombinasjoner. Det kan være en retning innen sosiologien, eller et annet fagområde som for eksempel språk eller religion.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 900

Studiepoeng

180

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spør en student

Hør med noen som selv studerer på UiA.

 

 

Andre studier du kanskje vil like