0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Er du opptatt av samfunnsspørsmål og sosiale problemer? Studiet passer for deg som ønsker å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer hos enkeltpersoner, i familier, grupper eller i samfunnet generelt. En treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid gir deg rett til yrkestittelen sosionom. Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, ungdom, voksne og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner.

Bachelorprogrammet er bredt anlagt slik at du som sosionom skal være kvalifisert for ulike typer arbeid. I studiet vil du få kontakt med brukerorganisasjoner for å forstå brukeres perspektiv. Gjennom praksis og valg av tema for bacheloroppgave får du mulighet til å ha særlig vekt på enkeltemner innenfor sosialt arbeid, for eksempel arbeid med barn og unge, barnevern eller arbeidsinkludering.

Hva lærer du?

I dette studiet lærer du om grunnlag for, utvikling og betydning av sosialt arbeid. Du lærer om velferdsstatens oppbygging og om samfunnsforhold generelt. Gjennom studiet vil du få mulighet til å utvikle kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon. Du vil lære ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Arbeidsformer der brukere – både barn, ungdom og voksne – er aktive deltakere og mobiliserer egne ressurser er vektlagt.

Jobbmuligheter

Sosionomer arbeider innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt. En stor andel arbeider i kommunal helse-, sosial- og barneverntjeneste og i NAV. Sosionomer arbeider også i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse, i rusfeltet og innenfor somatisk helsetjeneste. Kriminalomsorg, grunnskole, statlig barne-, ungdoms- og familieforvaltning, frivillige organisasjoner, private bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner er også aktuelle arbeidsplasser for sosionomer.

Oppbygning

Høsten 2020 har vi ny studieplan for bachelor i sosialt arbeid. Du finner den oppdaterte planen her (pdf).

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

51,6

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

45,6

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I 3. semester kan du dra på utveksling og ta obligatoriske emner ved et av universitetene vi samarbeider med, for eksempel ved University of Nebraska, Omaha (USA), University of California, Berkeley (USA) eller Queensland University of Technology (Australia). I 5. semester har du mulighet for å gjennomføre praksis i utlandet. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 080

Antall plasser

75

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like