Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Masterprogrammet i sosialt arbeid har oppstart for første gang høsten 2023.

Ønsker du å lære om samspillet mellom mennesker, samfunn og natur, og om samfunnsmessig stabilitet og endring i forholdet mellom profesjonelle brukere i velferdsstaten, er masterprogrammet i sosialt arbeid noe for deg. I løpet av studiet kommer du blant annet til å lære om det sosiale arbeidets egenart og utvikling, hva som fremmer og hemmer profesjonell utvikling, og hvordan du analyserer og forholder deg kritisk til ulike praksiser i sosialt arbeid.

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du utvikle din kompetanse i å analysere komplekse problemstillinger og undersøke, analysere og kritisk vurdere ulike former for kunnskap og kunnskapsutvikling. Målet er at du utvikler praktisk og analytisk kompetanse, kan anvende etisk forsvarlige profesjonsforståelser og kan bidra til nytenkning og utvidede perspektiver på sosialt arbeid.

I første studieår vektlegges en kombinasjon av teori og grundige metodekunnskaper. Kjernetemaer er fordypning i sosialt arbeids filosofi og etikk, dets historie og profesjonelle utvikling med særlig vekt på forståelse av spenninger mellom bruker og system, både innenfor frivillig sektor og velferdsstaten. I andre studieår vil du gjennom arbeidet med masteroppgaven gjennomføre en selvstendig utforsking av et selvvalgt tema. Du har også mulighet til å søke om praksis i en organisasjon eller bedrift og få erfaring fra arbeidslivet samtidig som du arbeider med masteroppgaven.

Jobbmuligheter

Kompetansen du tilegner deg gjennoms studiet, er etterspurt i hele landet, fra offentlig sektor og privat næringsliv, og frivillige og ideelle organisasjoner.

Med en master i sosialt arbeid vil man kunne arbeide innenfor:

 • Helse- og sosiale tjenester
 • Offentlige tjenester og forvaltning
 • Planleggings- og utviklingsarbeid
 • Kommunikasjon og media
 • Konsulentbransjen
 • HR og personalarbeid
 • Frivillige og ideelle organisasjoner

Studiet vil kunne kvalifisere for videre ph.d. studier. Vi gjør oppmerksom på at studiet ikke kvalifiserer til yrkestittelen sosionom. Les mer om karrieremuligheter for samfunnsvitere her.

Oppbygning

I andre studieår kan du enten skrive en masteroppgave over to semestre på 60 sp (ME-529), eller en masteroppgave på 40 sp over to semestre (ME-530). Masteroppgaven på 40 studiepoeng tilrettelegger for deg som ønsker å dra på utveksling i 3. semester (se mer informasjon under Internasjonalisering), eller du som ønsker å ta 10-20 studiepoeng praksisrelaterte emner:

 • SV-416 Praksis (10 sp) – studenter er i praksis i en bedrift
 • SV-420 Samskaping – teori i praksis (10 sp) – studenter løser reelle problemstillinger i arbeidslivet i tverrfaglige grupper med masterstudenter fra andre program

Velger du 10 studiepoeng praksis, velger i tillegg et valgemne på 10 studiepoeng.

Valgemner:

 • SV-401 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective, 10 sp
 • BV-400 Beslutningsprosesser og tiltaksutvikling, 10 sp
 • Andre valgemner kan godkjennes etter søknad

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå enten:

 1. Enten: integrert bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst tre års omfang (180 studiepoeng), som for eksempel sosialt arbeid, vernepleie, barnevernspedagogutdanning eller lignende studier
  Eller: bachelorgrad som inneholder en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i sosiologi eller andre samfunnsvitenskapelige studier hvor minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten skal være på påbyggingsnivå.
 2. Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig vises det til UiAs forskrift for opptak til studier og emner ved UiA.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Det jobbes med å finne gode utvekslingsmuligheter på masterprogrammet i sosialt arbeid.

Vi anbefaler deg å benytte muligheten til å dra på utveksling. Utveksling finner sted i 3. semester. Drar du på utveksling, skriver du en masteroppgave på 40 studiepoeng. Det er lagt opp til stor fleksibilitet i valg av emner på utveksling. Utvekslingsoppholdet godkjennes av studieprogramleder og forhåndsgodkjente emner innpasses i din utdanningsplan. Instituttet har gode utvekslingsavtaler med universiteter vi samarbeider med, blant annet gjennom Erasmus+.

Ta kontakt med Internasjonalt kontor, studieprogramleder eller studieveileder for mer informasjon om utveksling. Se UiA sine nettsider om studentutveksling for oversikt over hvor du kan dra på utveksling.

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8039

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like