Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Vil du lære å planlegge morgendagens byer, regioner og lokalsamfunn? Ønsker du å bidra til en bærekraftig utvikling når det gjelder sosiale forhold, økonomi og miljø? Vil du lære om hvordan innbyggerne kan delta i utviklingen av stedet de bor på, slik at de kan leve gode liv?

Dette masterprogrammet gir deg kunnskap om hvordan byer, steder og regioner utvikler seg økonomisk, sosialt og kulturelt, og hvordan aktører gjennom planlegging kan håndtere og ta grep om denne utviklingen. Gjennom studiet får du kompetanse i å samarbeide med politikere, næringsliv, innbyggere og offentlige aktører for å møte fremtidens utfordringer. Studiet ruster deg til å møte mål om mer bærekraftige og robuste samfunn og nye styringsformer.

Hva lærer du?

I studiet får du en grunnleggende innføring i det offentlige plansystemet og planlegging etter Plan- og bygningsloven. Samtidig gir studiet innblikk i strategisk planlegging og prosesser som foregår utenom de formelle prosedyrene. Du får erfaring med ulike teoretiske modeller og metodiske grep for å kunne jobbe med komplekse samfunnsutfordringer, der mange ulike aktører og interesser er involvert.

Du lærer å analysere og forholde deg kritisk til pågående prosesser, enten det handler om forholdet mellom menneske og natur, by- og stedsutvikling, og nærings- og energiutvikling. Du blir trent i å planlegge og utforme prosesser i praksis, og får erfaring med design av dialogverksteder.

Master i samfunnsplanlegging, sted og prosess er en praktisk rettet, tverrfaglig samfunnsvitenskapelig utdanning. Studiet baserer seg på teori og metoder fra geografi, sosiologi, statsvitenskap og sosialantropologi. Du får også innsikt i komplekse problemstillinger i praksis gjennom problemorienterte læringsopplegg og samarbeid med regionale aktører.

Jobbmuligheter

Du vil kvalifisere til jobb i offentlige, private eller frivillige organisasjoner innen sektorer som arbeider med samfunnsplanlegging, lokal og regional utvikling, byutvikling, kommunikasjon, bærekraft, samfunnsanalyser og innbyggerinvolvering. Det er stor etterspørsel etter kandidater med plankompetanse.

Relevante yrker er by- og regionutvikler, planrådgiver, samfunnsplanlegger, prosjektleder eller planansvarlig for ulike utviklings- og mobiliseringsprosjekter.

Studiet kvalifiserer også til en rekke forskerutdanninger nasjonalt og internasjonalt.

Oppbygning

Undervisningsspråk i programmet er først og fremst norsk, men undervisning på engelsk vil forekomme både i hele emner og i enkelte forelesninger. Se den enkelte emnebeskrivelse.  1. året er bygd opp av ulike emner på 10 studiepoeng, mens 2. året er fokusert rundt arbeidet med masteroppgaven. Studiespesialiseringen tilbyr flere valgemner, som blant annet kan gi mulighet for praksisopphold i en relevant virksomhet/organisasjon.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

a) Enten: fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag, hvorav minst 20 studiepoeng på påbyggingsnivå.
Eller: integrert studium av minst 2 års varighet innen samfunnsvitenskapelige fag.
Eksempler på relevante fagområder er utviklingsstudier, samfunnsplanlegging og/eller kulturstudier, geografi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, økonomi og administrasjon.

b) Andre opptakskrav:
Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Det er lagt til rette for utveksling i 3. semester. På utveksling har studentene mulighet til å velge mellom mange interessante emner ved samarbeidende institusjoner i utlandet.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet kvalifiserer for opptak til ph.d.-program, inkludert fakultetets eget doktorgradsprogram.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like