Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å forstå hvordan globaliseringen påvirker byene og stedene vi bor på? Vil du lære mer om hvordan du kan påvirke vårt stadig mer komplekse og mobile samfunn gjennom planlegging og kommunikasjon? Er du opptatt av å forstå hvordan media, internett og et stadig bedre samferdselstilbud binder mennesker sammen på nye måter?   

Bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon passer for deg som er opptatt av samfunnsendringer, og hvordan samfunnskunnskap kan benyttes i formingen av et mer demokratisk og bærekraftig samfunn. I løpet av studiet diskuterer vi den politiske organiseringen av samfunnet og medias og planleggingens rolle i formingen av meninger og sosiale fellesskap. Som student utfordres du til å utforske og analysere problemstillinger i samfunnet i samspill med andre studenter, veiledere og lokale aktører. 

Hva lærer du?

Å planlegge samfunnet handler om å legge til rette for de konkrete rammene rundt våre liv, som bygninger, veier og velferdsordninger. Det er også viktig at planleggeren forstår og tar hensyn til menneskers hverdagsliv og identitet, og ikke minst de klima- og miljømessige konsekvenser. Som student på bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon vil du få en dypere forståelse av hvordan du som planlegger kan håndtere konflikter og skape mer engasjement og medbestemmelse. 

Du vil lære å utforske temaer og skrive akademiske tekster om disse i form av gruppearbeid, hvor du opparbeider ferdigheter i prosesstyring og samarbeid. Du utfordres under hele studieløpet til å relatere pensum til dagsaktuelle og viktige temaer i samtiden, lokalt eller internasjonalt. Slik får du en solid ballast til å kunne knytte kunnskap til handling når du kommer ut i arbeidslivet. Studiet er et av få tverrfaglige kritisk- og handlingsorienterte studier i Norge som retter seg mot steds- og samfunnsutvikling.

I andre studieår kan du velge blant ulike studier som bredde. Et av tilbudene er breddepakken «Sustainable Transformation», som handler om betydningen av bærekraft og hvordan vi kan få til bærekraftig utvikling på tvers i samfunnet. 
Under ‘Oppbygning’ finner du flere mulige breddevalg.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kommunikasjon får du en tverrfaglig og handlingsorientert utdanning. Du kan jobbe i offentlige, frivillige og private organisasjoner som er involvert i ulike typer utviklings-, planleggings- og kommunikasjonsarbeid. Det kan være en kommune, et regionalt samarbeidsorgan eller et kommunikasjonsbyrå. Du vil også ha relevant kompetanse for private eller frivillige organisasjoner som er bevisste på å påvirke planleggings- og kommunikasjonsprosesser som berører deres virksomhet.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

40,0

Utveksling

Studenter oppfordres til å dra på utveksling i 4. semester som er breddeenheten i studiet. Du kan reise til et universitet fakultetet har avtale med som tilbyr spennende fagområder innen for eksempel miljøstudier, bærekraftig utvikling, byplanlegging, GIS, kommunikasjon eller et språkfag.

Anbefalte steder å dra på utveksling for dette studiet er blant annet University of Exeter (England), Bond University (Australia), James Cook University (Australia), California State University (USA) og University of Otago (New Zealand).

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 474

Studiepoeng

180

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like